Tájékoztató a kollégiumi költségek törléséről

Tájékoztatás kollégiumi költségek elengedéséről, illetve visszatérítéséről

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a 2020. november 13-án kiköltözött és benntartózkodási engedélyt nem igénylő kollégista hallgatók esetén a 2020. november havi aktív kollégiumi díj fizetési kötelezettség törlése a Neptun egységes tanulmányi rendszerből a mai napon megtörténik.
A rektori méltányosság alapján kollégiumi bentlakást igényelt és kapott hallgatók esetén a 2020. november havi kollégiumi díj befizetési határideje 2020. november 30-ára módosult.
Mindezek alapján a KRE BTK-n 2020. november 27-től, a többi Karon 2020. november 30-ától induló vizsgajelentkezést a 2020. november havi kollégiumi díjfizetési kötelezettség nem akadályozza.

A vizsgajelentkezéssel kapcsolatos egyéb probléma esetén a képzésért felelős Kar Tanulmányi Osztályához tudnak fordulni.

A már befizetett 2020. november havi kollégiumi díjak – vagy a hallgatói egyenlegre, vagy a Neptunban beállított alapértelmezett bankszámlaszámra történő – visszautalására 2020. december 11-ig kerül sor. Ennek megtörténtéről a Gazdasági Igazgatóság Kontrolling és Neptun Osztálya külön Neptun-üzenet küld minden érintett hallgatónak.

Budapest, 2020. november 26.

Dr. habil. Czine Ágnes s.k.
rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes

 

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin