Köszönőlevél

A Károli Gáspár Református Egyetem Oktatói, Munkatársai és Hallgatói részére


Tisztelt Vezetőség!
Tisztelt Oktatók!
Tisztelt Munkatársak!
Tisztelt Egyetemi Polgárok!
Tisztelt Károlis Közösség!


Tájékoztatom Önöket arról, hogy Egyetemünk kétnapos (2020. november 18-19.) intézményi akkreditációs eljárásának látogató bizottsági része online formában tegnap befejeződött.
A panelbeszélgetések a Károlyi-Csekonics Palota három termében, a 200 fős előadóteremben, a számítógépteremben és az úgynevezett történelmi Ebédlőben zajlottak - itt is komoly munka, panelbeszélgetés zajlott, és nem a nevének megfelelően használtuk.

A panelbeszélgetésben részt vett Főtiszteletű Prof. Dr. Szabó István püspök úr, az Egyetem és a Karok vezetői, és korábbi vezetője, Prof. Dr. Balla Péter prorektor úr is. Az Akkreditációs Munkabizottság vezetője Dr. habil. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes, a Munkabizottság elnöke Prof. Dr. Stipta István, valamint tagjai: Dr. habil. Szentpétery-Czeglédy Anita, az Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottság vezetője, Dr. Tolnai Ágnes dékánhelyettes, az akkreditációs eljárás első fázisának vezetője, Szabó Katalin Zsuzsanna oktatási igazgató és Dr. habil. Birher Nándor rektori főtanácsadó.

Az egyetemünket ezen túl az Egyetem Minőségbiztosítási Bizottságának tagjai, a Kari Minőségbiztosítási vezetők és tagok, a Hallgatói Önkormányzat és Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat Vezetői és tagjai, valamint a Doktori Iskolák vezetői és tagjai, a tanszék- és intézetvezetők, a szakfelelősök, a Könyvtári Szövetség vezetője, tanulmányi osztályvezetők valamint az úgynevezett stakeholder panel tagjai képviselték.

Külön köszönetemet fejezem ki az informatikusainknak, akik biztosították, hogy a kétnapos panelbeszélgetés során folyamatos és zökkenőmentes legyen az Akkreditációs Bizottsággal való online kapcsolat, és köszönet illeti az ennek szervezéséért felelős minden munkatársamat, a Gazdasági Igazgatóságot, az Informatikai Osztályt, az Oktatási- és a Kommunikációs Osztályt és a Rektori Hivatal valamennyi munkatársát.

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy Egyetemünk minden Karán, minden szervezeti egységében és a hallgatók körében is, az intézet- és tanszékvezetők, az oktatók, a munkatársak – tanszéki ügyintézőktől a Karok és az Egyetem vezetéséig –, vagyis minden károlis a saját területén a legnagyobb odafigyeléssel, a különleges alkalomhoz méltón végezték munkájukat. Tették a dolgukat, amely az önkéntes oktatói, munkatársi, hallgatói kérdőívkitöltésben, az anyaggyűjtésekben, dokumentumok rendszerezésében, a panelbeszélgetések szervezésében, a panelbeszélgetésre való felkészülésben és számos láthatatlannak tűnő, háttérmunkában realizálódott, de valójában nagy jelentőségű munka volt.

Az elmúlt félév alatt ez a kétnapos akkreditációs eljárás örömteli esemény volt számomra, és büszkeséggel töltött el, hogy ilyen kiváló oktatók, munkatársak, hallgatók tanítanak, dolgoznak, tanulnak és egymást segítve egy közösséget, a Károli Közösséget alkottak a Károli Gáspár Református Egyetemen és ezt a tényt a Magyar Akkreditációs Látogató Bizottságnak is megmutatták.

Köszönetemet fejezem ki az Egyetem Fenntartójának, Képviselőjének, Prof. Dr. Szabó István főtiszteletű püspök úrnak, aki személyes jelenlétével és eddigi támogatásával is biztosította az Egyetem működését.

Az elért eredményeket pedig az az objektív tény is mutatja, és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a megjelent HVG Diploma 2021 felsőoktatási rangsor összesített képzési rangsorában Egyetemünk a 7. helyen végzett.

További felelősségteljes munkájukra és tanulmányukra Isten áldását kérem, és jó egészséget kívánok!

Üdvözlettel és köszönettel:
Budapest, 2020. november 20.


Dr. habil. Czine Ágnes
rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin