Fontos tudnivalók - vizsgajelentkezési időszak - vizsgaidőszak a 2020/21/1 félévben

Tisztelt Hallgató!

A vizsgajelentkezési időszak 2020. november 27. (péntek) 8:00 órától indul (valamennyi képzési szintnél), a vizsgaidőszak pedig 2020. december 21. (hétfő) - 2021. február 6. (szombat) között tart.

A problémamentes vizsgajelentkezés érdekében kérjük, olvassa el az alábbi hasznos tudnivalókat:

 • Vizsgára jelentkezni olyan tárgyból kell és lehet, amelyből vizsgajegyet kell szerezni. Gyakorlati jegyes (évközi jegyes) tárgyból a szorgalmi időszak végén értékeli Önöket az oktató.
 • Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 65. § (2) „A vizsgára való bejelentkezés végső határideje a vizsga kezdetétől visszafelé számított 24. óra.
 • Azon hallgató, aki vizsgás tárgyból „Nem teljesítette” bejegyzést kap, nem jelentkezhet fel vizsgára.
 • Megajánlott jegy: ha Ön megajánlott jegyet kap az oktatótól, és ezt a megajánlott jegyek fül alatt látja a Neptunban, akkor a jegyet el kell fogadnia (a jelölő négyzetet ki kell pipálni, majd jóváhagyni), különben nem fog a jegy a teljesítéseibe beszámítani.
 • Megszerzett vizsgajegy javítása: érvényes vizsgajegy javítása (elégséges vagy annál jobb osztályzat) esetén minden esetben a második eredmény számít véglegesnek, még abban az esetben is, ha az rosszabb eredmény lett, vagy Ön nem jelent meg a vizsgán. Amennyiben elégtelenre teljesít, vagy nem jelenik meg a felvett vizsgán, a korábbi teljesítését elveszíti! Ilyen javítási lehetőséggel vizsgaidőszakonként egyetlen alkalommal lehet élni.
 • Lejárt díjtétel tartozás: lejárt határidejű aktív díjtétel tartozással vizsgára jelentkezni nem lehet. Ezért kérjük, hogy még most, idejében ellenőrizze, van-e rendezendő tétele a Neptun-rendszerben. Adott napi utalások nem jelennek meg a rendszerben. A Pénzügy minden munkanap reggelén az előző napon beérkezett utalásokat tudja beolvasni a rendszerbe, és csak utána látható a Neptunban. A Pénzügyek/Befizetések menüpontban kérdezze le a minden félév + aktív tételek szűrési beállítással, hogy van-e nyitott (aktív) tétele.
 • Az ismétlő javítóvizsgadíj (harmadik és további vizsgaalkalom ugyanazon tantárgyból) kiírását minden esetben a hallgatónak kell elvégeznie. Csak ennek a pénzügyi rendezését követően lehet vizsgára jelentkezni. Javasoljuk, hogy a vizsgajelentkezési időszak megindulása előtt 1-2 IV-díjnak megfelelő összeget utaljon át a gyűjtőszámlájára (ezt a vizsgaidőszak végén vissza tudja magának utalni, amennyiben nem használta fel).

Az ismétlő javítóvizsgák száma a tanulmányok során összeadódnak félévektől függetlenül.

A hallgató tantárgyanként két alkalommal kísérelheti meg újra a vizsga letételét az adott vizsgaidőszakban (javítóvizsga, ismétlő javítóvizsga).

Az ismétlő javítóvizsgát a hozzá tartozó díj befizetése és jóváírása után lehet felvenni, illetve letenni a vizsgaidőszakra kiírt vizsgaidőpontokban.

Amennyiben a hallgató a vizsgaidőszak utolsó hetében kísérli meg első alkalommal a vizsga letételét, annak sikertelensége esetén az oktatási szervezeti egység nem köteles újabb vizsgaidőpont kijelölésére.

 

 • Egyéb neptunos olvasnivaló a lehetséges vizsgajelentkezési problémákról: http://www.kre.hu/portal/images/neptun/NT_Vizsgajelentkezesi_problemak.pdf
 • Gyenge előfeltétel: ha egy tárgynak gyenge előfeltétele van, azt jelenti, hogy a ráépülő tárgyból addig nem tud sem vizsgára jelentkezni, sem jegyet szerezni, amíg az előfeltételt nem teljesítette (és a jegy nincs felrögzítve a Neptunba). Tehát ha Önnek van előfeltételes tárgya, addig a ráépülőből nem tud vizsgát felvenni, míg az előfeltételes tárgy nincs teljesítve.
 • Vizsga javítása, további jegyek megszerzése: nyitott vizsgajelentkezés esetén nem lehet további vizsgára feljelentkezni. Ezt azt jelenti, hogy a hallgatónak tárgyanként egyszerre egy időben összesen egyetlen érvényes vizsgajelentkezése lehet. Addig, amíg az előző vizsgán szerzett jegye nincs beírva a Neptunba, addig nem tud a következő időpontra feljelentkezni.
 • Vizsgaidőszak végén: ellenőrizni kell, hogy valamennyi jegyük be van-e írva. Ha nincs, haladéktalanul jelezzék az oktató felé. Azoknál a hallgatóknál, akik nem rendelkeznek a vizsgaidőszak végéig egy adott tárgyból semmilyen bejegyzéssel, központilag „nem teljesítette bejegyzés kerül rögzítésre.
 • További Neptun-tudnivalók (pl. hogyan kell IV-díjat kiírni, stb.) http://www.kre.hu/portal/images/neptun/Penz_atutalasa_tetelkiiras_20130722.pdf

 

 • A szóbeli vizsgáztatás során elengedhetetlen továbbra is a személyazonosság megállapítása. Ez az oktató által használt alkalmazásban a kamerán keresztül zajlik a hallgató részéről történő fényképes igazolvány (diákigazolvány, személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) bemutatásával.

 

 • Mivel az érdemjegyeik az e-leckekönyvbe a Neptun-rendszeren keresztül kerülnek be, nagyon fontos, hogy ellenőrizzék, hogy a megszerzett jegyeik valóban rögzítésre kerültek-e. Amennyiben hiányosságot tapasztalnak, haladéktalanul jelezzék a vizsgáztató oktató és tanszék felé. Ha azt tapasztalják, hogy a jegyet a tanár felvezette, de a tárgy mégsem pipálódik ki (nem zöldül ki), feltétlenül jelezzék a TO-nak és a Neptun-irodának.

 

 

 • Abban az esetben, ha az adott kurzus számonkérési formája a félév elején az oktató által közöltekhez képest megváltozott, és a megváltozott számonkérési formában a kurzust nem kívánja teljesíteni, úgy kérheti – a jelen szorgalmi időszak utolsó napjáig (2020. december 19.) a Tanulmányi Bizottsághoz benyújtott kérelmében – az adott kurzus törlését különeljárási díj megfizetése nélkül.

A Tanulmányi Bizottság törlést engedélyező határozatát követően a törölt tárgy nem minősül tárgyfelvételnek. Ez minden típusú kurzusra (szemináriumok, gyakorlatok, előadások, alapvizsgák, szigorlatok) érvényes. Ez a rendelkezés kizárólag az e pontban megadott határidőig benyújtott kérelmekre alkalmazható. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

 

Üdvözlettel: KRE BTK

 

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin