Felvételt hirdet a Benda Kálmán Szakkollégium

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar hallgatóinak szakmai előmenetele támogatása céljából alapított, a hallgatók körében nagy népszerűségnek örvendő Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium a 2021/2022-es tanévre felvételt hirdet.

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik a normál curriculumon túlmenően bővíteni szeretnék szakmai ismereteiket, és szívesen lesznek egy építő közösség tagjai. A kari főépülettől csupán néhány perc sétára, a Horánszky utcában található Szakkollégium nyolc műhelye várja a jelentkezőket. A szakkollégisták egy vagy két műhely munkájában vehetnek részt.

Két műhelybe történő jelentkezés esetén, amennyiben a hallgató mindkét műhelybe felvételt nyer, mindkét műhely óráit köteles látogatni és tevékenyen részt venni a műhelyek munkájában. Két műhelybe történő jelentkezés esetén a műhelyválasztás sorrendiséget is jelent, azaz az első helyen megjelölt műhely a hallgató főműhelye, az nem adható le.

A szakkollégiumba bentlakó és bejáró státuszra egyaránt lehet pályázni. Bejáró szakkollégista elsősorban budapesti vagy Budapest környéki lakhellyel rendelkező szakkollégista lehet.

Szakkollégiumi tagság iránti pályázatot nyújthat be:

a) alapképzési szakos hallgató a tanulmányainak megkezdésekor, valamint két félév elvégzését követően, tanulmányai 3. félévének megkezdését megelőzően. Két félévet elvégzett alapképzési szakos hallgató csak a meghirdetett felvételi eljárás keretében jelentkezhet, ha a pályázatából megállapítható, hogy kivételes tehetséggel és kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, továbbá felvétele esetén – amennyiben a szakja ezt lehetővé teszi – felveszi a 4 féléves szakkollégiumi specializációt. Két félévet elvégzett alapképzési szakos hallgató csak akkor vehető fel, ha a tanulmányaikat megkezdő hallgatók nem töltötték be a rendelkezésre álló helyeket;

b) mesterképzési szakos hallgató: kizárólag a tanulmányainak megkezdésével egyidejűleg (az 1. félévének megkezdését megelőzően) pályázhat kollégiumi tagságra;

c) osztatlan tanárképzési szakos hallgató: tanulmányainak megkezdésével egyidejűleg, majd ezt követően minden tanév kezdését megelőzően pályázhat szakkollégiumi tagságra, de legkésőbb a tanulmányai 7. félévének megkezdése előtt. Nem a tanulmányai kezdetekor jelentkező osztatlan tanárképzési szakos hallgató csak akkor vehető fel, ha a tanulmányaikat megkezdő hallgatók nem töltötték be a rendelkezésre álló helyeket.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 10. (kedd)

A felvételi elbeszélgetés (járványügyi helyzettől függően személyes vagy online) időpontja: 2021. augusztus 23-24. (hétfő-kedd), 9 óra

A járványügyi helyzettől függően megvalósuló személyes felvételi elbeszélgetés helyszíne: 1085 Budapest, Horánszky utca 26.

Jelentkezés az alábbi online felületen lehetséges: https://btk.kre.hu/benda/index.php/felveteli/urlapdev

Az elektronikus felvételire történő jelentkezési laphoz csatolni kell (fel kell tölteni) az alábbi dokumentumokat (pdf vagy doc formátumban):

  • a jelentkező önéletrajzát (pdf formátumban);
  • motivációs levél (pdf vagy word formátumban);
  • az egyetemi szakjához kapcsolódó, és az általa legjobbnak ítélt írásbeli dolgozatának/publikációjának egy példányát (pdf vagy word formátumban);
  • a szakjának megfelelő, őt ismerő szaktanár ajánlása, középiskolából érkező jelentkező esetén egy középiskolai tanárának ajánlását (pdf vagy word formátumban).

A felvételihez csatolhatók az űrlapon feltüntetett eredményeit, tevékenységét, körülményeit igazoló dokumentumok is.

A felvételi eredményről 2021. augusztus 26-án értesítjük a jelentkezőket.

A Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégiumról további információkat itt olvashatnak: https://btk.kre.hu/benda/

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin