Habilitációs oklevelek átadása

A 2021. június 23-i egyetemi szenátusi ülésen, napirend előtt került sor a közelmúltban sikeresen habilitált két oktatónk számára a habilitációs oklevél átadására.

Dr. Hollósi Gábor történész és jogász, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának megbízott oktatója.

Egyetemünk Történelemtudományi Doktori Iskolájában 2021. április 6-án tartotta meg online habilitációs előadását, tudományos előadásának címe: A Bethlen korszak választójoga, oktatási előadásának címe: Az állam legfőbb szervei a Horthy-korszakban.

Az EDHT 29/2021. (V.05.) sz. határozatával Dr. Hollósi Gábor részére odaítélte a habilitált doktori címet.

Dr. Móré Sándor Egyetemünk Állam- és Jogtudományi Karának oktatója, a Közigazgatási Jogi Tanszék egyetemi docense, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola titkára.

Egyetemünk Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában 2020. december 17-én tartotta meg online habilitációs előadását, tudományos előadásának címe: A nemzetiségek parlamenti részvételének alkotmányossági kérdései, oktatási előadásának címe: A helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyelete.

Az EDHT 8/2021. (II.03.) sz. határozatával Dr. Móré Sándor részére odaítélte a habilitált doktori címet.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin