Vallástudományi Szemle 2021. 2.

Lectori salutem! (Fülöp József) 


Tanulmányok

Péntek Dániel: A Seol lokalizálása és topográfiája a Héber Biblia imádságaiban 

Magdus Tamás: Halál, születés, házasság, beavatás. Ceres istennő alakjának megjelenése a római liminális rítusokban 

Réfi Oszkó Dániel: A Notitia dignitatum képi anyagának vallástudományi vonatkozásai a késő római uralkodókultusz kontextusában 

Kisnémet Fülöp: A monostor és a monostoron kívüli világ kapcsolata néhány korai szerzetesi regula tükrében 

Székely Tamás: Az önalacsonyítás motívuma Canterburyi Anselmus imádságaiban és meditációiban 

Iványi Márton Pál: Misztérium, taqiyya és okkultáció: síita sajátosságok vagy világvallásokon átívelő fogalmak? 


Forrás

Keserű Péter Ferenc: Horváti Békés János: Üdvözlővers Bázelből (RMK III. 2647) 


Disputa

Kocsis Péter: A vallási pluralizmus értékelése a páli levelekben 

Gimesi Zsuzsa: Az igehirdető lelki vonásai (Ravasz László református püspök személyéről prédikációi alapján) 


Tudományunk története és műhelyei

Lőrinczi Petra: Vallástudomány és vallástörténet Debrecenben 


Hírek

Fiatal Kutatók és Doktoranduszok XI. Nemzetközi Teológuskonferenciája (Mikó-Prém Alexandra) 

Tenth Annual RefoRC Conference on Early Modern Christianity. Long Reformation (ca. 1400‒1800): Confessions, Cultures and Societies (Móré Tünde) 

Keresztény-Zsidó Vallásközi Konferencia az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemen (Szécsi József) 

Istenek a képernyőn ‒ Szivák Júlia előadása a Kőrösi Csoma Társaság online eseményén (Szűcs Bernadett) 

A mágia elmélete és gyakorlata. Beszámoló a zaragozai mágiakutatási konferenciáról (Németh György) 

Resilient Religion – konferenciabeszámoló (Hoppál Bulcsú) 

Beszámoló az „Imák a népi és a populáris kultúrában: Konferencia Erdélyi Zsuzsanna születésének 100. évfordulója alkalmából” c. konferenciáról (Lipták Noémi) 


Recenziók

Paul Mendes-Flohr: Cultural Disjunctions: Post-Traditional Jewish Identities Chicago, London, The University of Chicago Press, 2021 (Papp Szilvia Anikó) 

Geoffrey Stephen Smith: Valentinian Christianity. Texts and Translations Oakland, California, University of California Press, 2020 (Szűcs Bernadett) 

Babits Antal: Ószövetségi szómutató szótár online, Budapest, Logos Kiadó – Magyar Bibliatársulat, 2020 (Uhrman Iván)

Joshua R. Jacobson: Chanting the Hebrew Bible: The Art of Cantillation Second, Expanded Edition. Philadelphia, The Jewish Publication Society, 2017 (Villányi Benjámin) 

Richard Gordon – Francisco Marco Simón – Marina Piranomonte (eds.) with the assistance of Celia Sánchez Natalías: Choosing Magic. Contexts, Objects, Meanings: The Archaeology of Instrumental Religion in the Latin West De Luca Editori d’Arte, 2020 (Dániel Bajnok) 

My eye alone. On two recent Greek-English Dictionaries (István Bárány) 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin