Pünkösdi gondolatok

„…erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek…” (ApCsel 1,8)

Pünkösd ünnepén Prof. Dr. Balla Péter hitéleti rektorhelyettes gondolatait olvashatjuk:

Az Apostolok cselekedeteiről írott újszövetségi könyv első fejezetében olvashatunk arról, hogy a feltámadott Jézus a mennybemenetele előtt előre megmondta tanítványainak, hogy el fog jönni hozzájuk a Szentlélek. Jézusnak ez az ígérete teljesedett be az első pünkösdkor (ApCsel 2). A János evangéliuma beszámol arról, hogy Jézus még földi életében megmondta tanítványainak, hogy egy „másik Pártfogót” fog küldeni az Atya: „az igazság Lelkét”, aki Jézus tanítványaival lesz „mindörökké” (Jn 14,16–17).

Jézus ezt is mondta a Szentlélekről: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek” (Jn 14,26). Úgy is mondhatnánk, hogy a pünkösdkor kitöltetett Szentlélek a Szentháromság Isten harmadik személye, Jézus Lelke: Jézus tanításait segít megélni egész életünkben. A Jézus-követés nem lehetséges a saját erőnkből, ezért ígérte Jézus, hogy a Szentlélek „erőt” fog adni a tanítványoknak. Egész életünk – és szavaink is – tanúskodjanak arról, hogy Jézus a Megváltónk, és mi Őt visszük, éljük a világba.

A mindennapok terheinek hordozásához, munkánk, feladataink elvégzéséhez, Jézus szeretet-parancsának betöltéséhez (Jn 15,12) adjon erőt mindnyájunknak Istennek Szent Lelke! Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk a Károli Gáspár Református Egyetem egész Közösségének!

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin