Elhunyt dr. Posgay Ildikó

Dr. Posgay Ildikó,  a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott egyetemi docense, a Nyelvtudományi Intézet (jelenleg Nyelvtudományi Kutatóközpont) nyugalmazott tudományos főmunkatársa, osztályvezetője 2022. július 6-án, életének 76. évében elhunyt. Búcsúztatására 2022. július 22-én 11 órakor kerül sor a Budaörsi Újtemetőben. 

A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy dr. Posgay Ildikó, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének (jelenleg ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont) nyugalmazott tudományos főmunkatársa, osztályvezetője, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott egyetemi docense 2022. július 6-án, életének 76. évében elhunyt.
Posgay Ildikó fő kutatási területei az onomasztika, a dialektológia és nyelvföldrajz, valamint a szociolingvisztika (kontaktusnyelvészet, nyelviattitűd-kutatás) voltak. A Magyar Nyelvtudományi Társaság, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete és az International Society of Dialectology and Geolinguisticsis, valamint az MTA köztestületi tagja volt.
Az ELTE magyar–orosz szakának elvégzése után közvetlenül, 1970-ben lett a Nyelvtudományi Intézet munkatársa, ahol nyugdíjba vonulásáig, 38 éven át dolgozott. Doktori értekezését szülei szűkebb pátriája, a számára is oly kedves Rábacsanak személyneveiről írta. Kezdő kutatóként Kiss Lajos mellett részt vett a Földrajzi nevek etimológiai szótárának összeállításában, számos szócikk szerzője, szerkesztője volt. 1978 és 1985 között az Imre Samu vezette Regionális köznyelvi kutatások munkacsoportjának kutatójaként végzett vizsgálatokat a Rábaközben. 1990-től a nemzetközi együttműködés keretében készülő Kárpát nyelvatlasz (Obscsekarpatszkij dialektologicseszkij atlasz, OKDA) magyar munkafolyamatait koordinálta Balogh Lajossal. 2001-ben jelent meg szerkesztésében az OKDA 6. kötete.
1995-től az Élőnyelvi Osztály főmunkatársa, 2003-tól a Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Osztály vezetője volt, vezette és irányította az Utónévbizottságot. Részt vett a Helyesírási Bizottság munkájában, A magyar helyesírás szabályainak 2015-re elkészült, legújabb kiadásának munkálataiban is.
1996-tól, szinte az egyetem megalakulásától, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének docense. Számos tanítványát segítette, indította el a kutatói pályán: „Diákjai felé nyitott, segítőkész, közvetlen, a tanári hivatást valóban hivatásként megélő lelkiismeretes tanárként gondolhat rá tanítványai hosszú sora” – írja róla hajdani hallgatója, N. Fodor János nyelvész.
Posgay Ildikó búcsúztatására 2022. július 22-én 11 órakor, római katolikus szertartás szerint kerül sor a Budaörsi Újtemetőben, ahol szeretett férje, Szabó T. Ádám, erdélyi nyelvész, művelődéstörténész is nyugszik. Három gyermeke, öt unokája, rokonai, barátai, kollégái és tanítványai emlékeznek rá szeretettel és hálával.
gyászjelentés itt olvasható.

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin