Záróvizsga 2019. június (tájékoztató képzésenként)

BA-képzés:

- a záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2019. március 14., csütörtök (a szaknak megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve) Ezen a napon a Tanulmányi Osztály Reviczky utcai ügyfélszolgálata 9-12 és 13-15 óra között nyitva tart!

- a kötött szakdolgozatok és a CD leadásának végső határideje 2019. április 1. (hétfő).

Kérjük, az időpontok szigorú betartását, mert az elmúlt évekhez hasonlóan még dékáni méltányosság keretében sem áll módunkban engedélyezni a szakdolgozat, illetve a portfólió fenti határidőn túli leadását!

Tanulmányi Osztályra leadandó:

 • 2 példány kötött szakdolgozat témabejelentővel (eredeti/másolat)
 • 1 db CD-Rom.

Tanszékre leadandó:

 • a tanszék által meghatározott számú fűzött példány.

Pszichológus hallgatóknak a Bécsi úton kell leadni a szakdolgozatot, mindenki másnak pedig a Reviczky utcában vagy a Dózsa György úti épületben ügyfélfogadási időben.

MA-képzés:

Diszciplináris:

- a záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2019. március 14., csütörtök (a szaknak megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve) Ezen a napon a Tanulmányi Osztály Reviczky utcai ügyfélszolgálata 9-12 és 13-15 óra között nyitva tart!

- a szakdolgozat és a CD leadásának végső határideje 2019. április 1. (hétfő).

Kérjük, az időpontok szigorú betartását, mert az elmúlt évekhez hasonlóan még dékáni méltányosság keretében sem áll módunkban engedélyezni a szakdolgozat, illetve a portfólió fenti határidőn túli leadását!

Tanulmányi Osztályra leadandó:

 • 2 példány kötött szakdolgozat témabejelentővel (eredeti/másolat)
 • 1 db CD-Rom.

Tanszékre leadandó:

 • a tanszék által meghatározott számú fűzött példány.

Pszichológus hallgatóknak a Bécsi úton kell leadni a szakdolgozatot, mindenki másnak pedig a Reviczky utcában vagy a Dózsa György úti épületben ügyfélfogadási időben.

 

Tanári [2-3-4-5 féléves képzésben]:

- záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2019. március 14., csütörtök (a képzésnek megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve) Ezen a napon a Tanulmányi Osztály Reviczky utcai ügyfélszolgálata 9-12 és 13-15 óra között nyitva tart!

 - a portfólió leadásának végső határideje 2019. május 17. (péntek).
A kapcsolódó dolgozatot (ha van ilyen), és a CD-t a portfólióval együtt kell leadni.
Portfólióhoz csatolni kell az eredeti „C” típusú tanítási gyakorlat naplót!

Kérjük, az időpontok szigorú betartását, mert az elmúlt évekhez hasonlóan még dékáni méltányosság keretében sem áll módunkban engedélyezni a szakdolgozat, illetve a portfólió fenti határidőn túli leadását!

Tanulmányi Osztályra leadandó:

 • 1 példány portfólió
 • 1 példány eredeti C típusú munkanapló
 • 2 példány kapcsolódó dolgozat beköttetve, témabejelentővel (eredeti/másolat)
 • 1 db CD-ROM.

Tanárképző Központba leadandó:

 • 1 példány portfólió
 • C típusú munkanapló jegyeket tartalmazó oldalai (ezt a gyakorlat végzésének félévében le kell adni)
 • a tanszék által meghatározott számú CD-ROM.

Szaktanszékre leadandó:

 • 1 fűzött példány kapcsolódó dolgozat, a kapcsolódó dolgozat vezetőjének szaktanszékére
 • a tanszék által meghatározott számú CD-ROM.

 

Osztatlan tanári mesterképzés [10-11-12 féléves képzésben]:

- záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2019. március 14., csütörtök (a képzésnek megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve) Ezen a napon a Tanulmányi Osztály Reviczky utcai ügyfélszolgálata 9-12 és 13-15 óra között nyitva tart!

- a szakdolgozat leadásának végső határideje 2019. április 30. (kedd)
- a portfólió leadásának végső határideje 2019. május 17. (péntek)

Leadáskor mindkettőhöz kell CD-t leadni, a portfólióval leadott CD-n minden szerepeljen, tehát a szakdolgozat és ahhoz kapcsolódó mellékletek is!

Kérjük, az időpontok szigorú betartását, mert az elmúlt évekhez hasonlóan még dékáni méltányosság keretében sem áll módunkban engedélyezni a szakdolgozat, illetve a portfólió fenti határidőn túli leadását!

Tanulmányi Osztályra leadandó:

 • 1 példány portfólió és 1 példány eredeti C típusú munkanapló egybespirálozva
 • 2 példány szakdolgozat, beköttetve
 • 1 db CD (átlátszó, kemény tokban, névvel ellátva, mely tartalmazza a portfóliót, a szakdolgozatot, ill. a csak digitálisan hozzáférhető anyagokat)

Tanárképző Központba leadandó:

 • 1 példány portfólió (fekete gyűrűs mappában, melyet a hallgató a sikeres tanári képesítő vizsga után visszakap)
 • 1 példány C típusú munkanapló jegyeket tartalmazó oldalai (a gyakorlat végzésének félévében leadandó, hogy a jegyek bekerülhessenek a Neptunba)
 • 3 db CD (bármilyen tasakban, névvel ellátva, mely tartalmazza a portfóliót, a szakdolgozatot, ill. a csak digitálisan hozzáférhető anyagokat)

Szaktanszékre:

 • 2 fűzött példány szakdolgozatot kell leadni a témavezető szaktanszékére + 1 db CD-ROM.


Szakirányú továbbképzés:

- a záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2019. március 14., csütörtök (a képzésnek megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve) Ezen a napon a Tanulmányi Osztály Reviczky utcai ügyfélszolgálata 9-12 és 13-15 óra között nyitva tart!

- a szakdolgozat és a CD leadásának végső határideje 2019. április 1. (hétfő)

Kérjük, az időpontok szigorú betartását, mert az elmúlt évekhez hasonlóan még dékáni méltányosság keretében sem áll módunkban engedélyezni a szakdolgozat, illetve a portfólió fenti határidőn túli leadását!

Tanulmányi Osztályra leadandó:

 • 2 példány kötött szakdolgozat – témabejelentővel (eredeti/másolat)
 • 1 db CD-ROM

Szaktanszékre leadandó:

 • a tanszék által meghatározott számú fűzött példány.

A Pszichológiai Továbbképző Központ szakirányú továbbképzésén részt vevő hallgatóknak a Bécsi úton kell leadni a szakdolgozatot az Oktatásszervezőnél, minden más szakirányos hallgatónak pedig a Reviczky utcában vagy a Dózsa György úti épületben, ügyfélfogadási időben.


Szakfordító és műfordító szakirányú továbbképzésen 2 példány záródolgozat és 2 db CD-ROM leadása kötelező a Tanulmányi Osztályon.
 - a záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2019. március 14., csütörtök (a képzésnek megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve) Ezen a napon a Tanulmányi Osztály Reviczky utcai ügyfélszolgálata 9-12 és 13-15 óra között nyitva tart!

- a záródolgozat leadásának végső határideje: 2019. május 17. (péntek)

Kérjük, az időpontok szigorú betartását, mert az elmúlt évekhez hasonlóan még dékáni méltányosság keretében sem áll módunkban engedélyezni a szakdolgozat, illetve a portfólió fenti határidőn túli leadását!

 

Pedagógus szakvizsga, mentortanári szakiránnyal

(tanulmányaikat 2018 szeptemberében vagy azt követően megkezdett hallgatóknak)

 - A záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2019. március 14., csütörtök (a képzésnek megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve) Ezen a napon a Tanulmányi Osztály Reviczky utcai ügyfélszolgálata 9-12 és 13-15 óra között nyitva tart!
 - a portfólió leadásának végső határideje 2019. május 17. (péntek)

Tanulmányi Osztályra leadandó:

 • 1 példány portfólió (spirálozott)
 • 1 db CD (átlátszó, kemény tokban, névvel ellátva, mely tartalmazza a portfóliót, ill. a csak digitálisan hozzáférhető anyagokat)

Tanárképző Központba leadandó:

 • 1 példány portfólió (spirálozott)
 • 1 db CD

Kérjük, az időpontok szigorú betartását, mert az elmúlt évekhez hasonlóan még dékáni méltányosság keretében sem áll módunkban engedélyezni a szakdolgozat, illetve a portfólió fenti határidőn túli leadását!

A szakdolgozatba be kell köttetni a témabejelentő lapot és a plágiumnyilatkozatot (TVSZ. 5. számú függelék). A szakdolgozat utolsó oldalát (még a mellékletek előtt) alá kell írni.

 

TVSz. 77/A. § (1) szerint a szakdolgozat leadásának feltétele, hogy a hallgató (mint a mű szerzője) hozzájárul a szakdolgozatának nyilvánosságra hozatalához. Kérjük, hogy 1 példányban legyen szíves kitölteni a formanyomtatványt és a szakdolgozattal együtt leadni! A formanyomtatványt nem kell beköttetni a szakdolgozatba. Formanyomtatvány: Nyilatkozat Szakdolgozat nyilvánosságáról


A CD/DVD-n leadott szakdolgozatot/portfóliót műanyag tokban kell leadni. A CD/DVD tok fedőlapjának elkészítése a következő linken érhető el: http://www.kre.hu/szakdolgozatborito/.
Tájékoztatom, hogy a leadott CD/DVD-t kizárólag a fenti linkről kinyomtatott fedőlappal fogadjuk el!
A lemezre is rá kell írni a szakdolgozat/portfólió készítőjének nevét, szakját, a konzulens (szakdolgozatnál) nevét és a dolgozat benyújtásának évét.
A lemezen található fájlnév tartalmazza a szakdolgozat/portfólió készítőjének nevét, a szakdolgozat címét és a benyújtás évét.
A lemezen szerepelnie kell a nyomtatott formához csatolt összes mellékletnek.
(Tanulmányi és vizsgaszabályzat 76–86. §)

A sétálócédula leadása minden hallgatónak kötelező legkésőbb a záróvizsga előtt egy héttel.

A formanyomtatvány megtalálható a honlapon az űrlapok között (Sétálócédula/Kilépő cédula)

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin