Gyermek és Ifjúsági Irodalom Kutatócsoport (GyIIK) - Dr. Hermann Zoltán

Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Vezető: Dr. Hermann Zoltán

Létrejötte: 1/2012 (02.22.) sz. KT-határozattal

 

Tagjai:

  • Mészáros Márton
  • Pataki Viktor
  • Pénzes Tiborc Szabolcs
  • Vincze Ferenc
  • Lovász Andrea (külsős)

 

Kutatási tevékenység profil rövid leírása: 

• A gyermek- és ifjúsági irodalmak és irodalmi intézmények története a kezdetektől napjainkig
• Műfaj-, kánon- és befogadás-történeti vizsgálatok
• A gyermekirodalom recepcióelmélete: a laikus olvasótól a professzionális olvasatokig
• A gyermekirodalom és a gyerekkönyv-kiadás irodalom- és kultúrtörténeti fogalmi hátterének elkülönítése
• Az irodalmi interpretációs iskolák és a gyermek- és ifjúsági irodalom viszonya
• A gyermekirodalom és mediális környezete
• A gyerekkönyv-kritika története, szerepe és tendenciái
• A műfordítás kérdései a gyermekirodalomban
• A határon túli gyerekirodalom kutatása
• A szóbeliség és az írásbeliség kultúrája a gyermekirodalomban: a folklór, a vallási néprajz és a gyermekirodalom kapcsolatrendszere
• Mesekutatás, meseelemzések
• A gyermekirodalom: gyermek- és fejlődéslélektani szempontból
• A gyermekirodalom az iskolai oktatásban, olvasóvá nevelés
• A gyermekirodalom terjesztésének, pedagógiai alkalmazásának hazai és nemzetközi gyakorlata és intézményrendszere

A kutatási tevékenységeink a 2013 óta működő, kétféléves Gyermek- és ifjúsági irodalom felsőoktatási szakirányú továbbképzésünk szakmai hátterét biztosítják. 

 

Folyamtatban lévő kutatás:

Jelenleg is folyó Gyerekirodalom és médiatudomány-projektünkben a kutatói feladatokat tematikusan rendeztük: a 19. század előtti időszakot Pénzes Szabolcs, az esztétikai és politikai ideológiák mediális történéseit Hermann Zoltán, a könyvipar közvetítő szerepét Lovász Andrea (külsős), a médiaelméletek területét Mészáros Márton és Pataki Viktor, a vizuális médiumokét Vincze Ferenc vizsgálta. A konferencián ezeknek a részfeladatoknak az eredményeit mutattuk be.

A kutatások a hazai gyűjteményekben folytak: FSZEK, OSZK, OPKM. (A további tématerületeket – film, színház,
testreprezentáció, szóbeliség, sajtótörténet – a SZTE, PTE, MOME intézményeiből meghívott kollégák ismertetik. A
konferencia egyik célja, hogy „kanalizálja” a témakörben Magyarországon folyó kutatásokat.)
A konferencia szervezése zajlik, január közepén indítjuk a kutatócsoport kapcsolatrendszerében (PIM IGYIC,
HUBBY, Magyartanárok Egyesülete, Református Pedagógiai Intézet, elektronikus sajtó) a közönségszervezést.
Szintén a kutatócsoport szervezésében indul (ennek az előkészületei is zajlottak 2019 utolsó hónapjaiban) egy
gyerekirodalom-történeti előadás- és kerekasztal-sorozat „Ócskavas vagy kincs?” címmel a Petőfi Irodalmi Múzeum
most alakult gyerekirodalmi centrumának (IGYIC) részvételével. (A centrum vezetője volt károlis hallgató, dr.
Harmath Artemisz.) A másfél-két évre tervezett sorozatban, minden hónapban egy neves, meghívott irodalomtörténész beszél a magyar gyerekirodalom klasszikus műveiről, Kazinczytól Petőfin át Mándy Ivánig és a kortársakig; a kerekasztal-beszélgetéseken pedagógusokkal, médiatanárokkal elemezzük a klasszikus művek helyét a mai gyerekkultúrában. Az előkészítésben a kutatócsoportból Hermann Zoltán, Pataki Viktor és Lovász Andra vettek részt.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

- Hansági, Ágnes (szerk.) ; Hermann, Zoltán (szerk.) ; Mészáros, Márton (szerk.) ; Szekeres, Nikoletta (szerk.)
Mesebeszéd: A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve
Budapest, Magyarország : Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) (2017) , 489 p.
ISBN: 9786155729058
Nyilvános idézők összesen: 10 Független: 10 Függő: 0


- Hansági, Ágnes (szerk.) ; Hermann, Zoltán (szerk.) ; Mészáros, Márton (szerk.) ; Szekeres, Nikoletta (szerk.)
"...kézifékes fordulást is tud": Tanulmányok a legújabb magyar gyerekirodalomról
Balatonfüred, Magyarország : Balatonfüred Városért Közalapítvány (2018) , 280 p.
ISBN: 9789639990609
Nyilvános idézők összesen: 6 Független: 6 Függő: 0

Medialitás és gyerekirodalom, szerk., Hermann Zoltán, Mészáros Márton, Lovász Andrea, Pataki Viktor, Vincze Ferenc, Károli Gáspár református Egyetem - L'Harmattan Kiadó, 2020, ISBN 978-963-414-337-6, ISSN 2062-9850

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: 

 
Hermann, Zoltán
Olvasás/tér/kép: Az európai festészet hagyománya és a gyerekkönyv-illusztráció
STUDIA LITTERARIA 58 : 1-2 pp. 139-147. , 9 p. (2019)

Hermann, Zoltán
Mándy Robin Hoodja
KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 28 : 5 pp. 88-92. , 5 p. (2019)

Hermann, Zoltán
A meseszövegek közlésének szöveggenetikai szempontjairól
In: Gulyás, Judit; Domokos, Mariann (szerk.) Az Arany család mesegyűjteménye. Az Arany család kéziratos mese- és találósgyűjteményének, valamint Arany László Eredeti népmesék című művének szinoptikus kritikai kiadása
Budapest, Magyarország : Universitas, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, MTA Könyvtár és Információs Központ, (2018) pp. 145-160. , 16 p.

Hermann, Zoltán
Akkor már mindegy volt: Gimesi Dóra Az időnk rövid története
ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 69 : 8 pp. 64-70. , 7 p. (2018)

Hermann, Zoltán
Drámai mesék 1-4.: Retorika és performativitás a kortárs magyar gyerekdarabokban
In: Hansági, Ágnes; Hermann, Zoltán; Mészáros, Márton; Szekeres, Nikoletta (szerk.) "...kézifékes fordulást is tud" : Tanulmányok a legújabb magyar gyerekirodalomról
Balatonfüred, Magyarország : Balatonfüred Városért Közalapítvány, (2018) pp. 107-116. , 10 p.

Hermann, Zoltán
Vázlat a magyar gyerekirodalom történetéhez
In: Hansági, Ágnes; Hermann, Zoltán; Mészáros, Márton; Szekeres, Nikoletta (szerk.) Mesebeszéd : A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve
Budapest, Magyarország : Fiatal Írók Szövetsége (FISZ), (2017) pp. 15-31. , 17 p.

Hermann, Zoltán
The "Secret" in the Gypsy Folk Tales of Russia
In: Bódis, Zoltán (szerk.) A titok fenomenológiája a cigány népmesében = The Phenomenology of the Secret in Gypsy Folktales
Debrecen, Magyarország : Didakt Kft., (2015) pp. 291-310. , 20 p.

Hermann, Zoltán
A "titok" az oroszországi cigány népmesékben
In: Bódis, Zoltán (szerk.) A titok fenomenológiája a cigány népmesében = The Phenomenology of the Secret in Gypsy Folktales
Debrecen, Magyarország : Didakt Kft., (2015) pp. 135-152. , 18 p.

Maksa, Gyula (szerk.) ; Vincze, Ferenc (szerk.)
Képregénykultúrák, műfajok, gyakorlatok: Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban III.
Budapest, Magyarország : Szépirodalmi Figyelő Alapítvány (2020)

Vincze, Ferenc
A karikatúrától a képregényig: Jellem- és helyzetkomikum a 19. századi karikatúrákban
In: Maksa, Gyula; Vincze, Ferenc (szerk.) Képregénykultúrák, műfajok, gyakorlatok : Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban III.
Budapest, Magyarország : Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2020) pp. 13-51. , 39 p.

Vincze, Ferenc
What is a comic creator?: Notes on Comic Creator Configuration
In: Maksa, Gyula; Vincze, Ferenc (szerk.) Current Trends in Hungarian Comics Studies
Budapest, Magyarország : Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2019) pp. 25-36. , 12 p.
Idézett közlemények száma: 1

Vincze, Ferenc
Mickey egér útja Bukaresttől Prágáig: 1968 mint Kelet-Európa színrevitele
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 17 : 5 pp. 48-58. , 11 p. (2018)

Vincze, Ferenc
Mi a képregényalkotó?: Megjegyzések a képregényalkotó konfigurációról
In: Vincze, Ferenc (szerk.) Képregényen innen és túl : Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban I.
Budapest, Magyarország : Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2017) pp. 81-93. , 13 p.

Vincze, Ferenc (szerk.)
Képregényen innen és túl: Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban I.
Budapest, Magyarország : Szépirodalmi Figyelő Alapítvány (2017)

Vincze, Ferenc
Egy képregény-adaptáció kiadástörténete: Az előretolt helyőrségről
FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 61 : 2 pp. 213-230. , 18 p. (2015)

Pataki, Viktor
Egy hallgatás története - gyerekirodalom: (Oravecz Imre: Máshogy mindenki más, 1979, 1996, 2018)
STUDIA LITTERARIA 2019/1-2 : 1-2 pp. 8-20. , 13 p. (2019)

Mészáros, Márton
A gyerekvers médiumai: (Kovács András Ferenc: Árdeli szép tánc)
STUDIA LITTERARIA 2019 : 1-2 pp. 45-56. , 12 p. (2019)

Mészáros, Márton
„Csak én írok, versemnek hőse: semmi”: Kovács András Ferenc taníthatósága a közoktatásban
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 28 : 7 pp. 35-40. , 6 p. (2018)

Mészáros, Márton
Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén
In: Hansági, Ágnes; Hermann, Zoltán; Mészáros, Márton; Szekeres, Nikoletta (szerk.) "...kézifékes fordulást is tud" : Tanulmányok a legújabb magyar gyerekirodalomról
Balatonfüred, Magyarország : Balatonfüred Városért Közalapítvány, (2018) pp. 213-230. , 18 p.

Mészáros, Márton
Young adultként olvasni: A Holtverseny példája
In: Hansági, Ágnes; Hermann, Zoltán; Mészáros, Márton; Szekeres, Nikoletta (szerk.) Mesebeszéd : A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve
Budapest, Magyarország : Fiatal Írók Szövetsége (FISZ), (2017) pp. 289-309. , 21 p.

Mészáros, Márton
Az implicit pátosz formulái Kovács András Ferenc „Krisztinka-ciklusában”
In: Kulcsár-Szabó, Ernő; Kulcsár-Szabó, Zoltán; Lénárt, Tamás (szerk.) Verskultúrák : A líraelmélet perspektívái
Budapest, Magyarország : Ráció Kiadó, (2017) pp. 237-250. , 14 p.

Mészáros, Márton
Ötletek az Egerek könyve eljövendő elemzői számára
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ ONLINE Paper: 426 (2016)

Mészáros, Márton
Hazai krimi kiskamaszoknak: Nemere István: Lidércfény Nyomozóiroda - A nádas titka - Tilos az Á Könyvek, 2014 Paper: hazai-krimi-kiskamaszoknak (2014)

Lovász Andrea
Felnőtt gyerekirodalom. Tanulmányok, kritikák és majdnem lexikon, Cerkabella Könyvkiadó, 2015.

Lovász Andrea
Tempora, mores, avagy erkölcsi nevelés és gyerekirodalom manapság, in. Könyv és Nevelés, 2014/2.

Lovász Andrea
Amiről nem lehet beszélni, arról is beszélni kell – avagy képmutató-e a kortárs ifjúsági irodalom, in. Könyv és Nevelés 2016/3.

Lovász Andrea
Legyen vicces! Legyen vicces? Humor a kortárs gyerekirodalomban, in. Könyv és Nevelés, 2018/3.

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin