Pszichológiai Statisztikai Kutatócsoport - Dr. Rózsa Sándor

Intézet: Pszichológiai Intézet

Vezető: Dr. Rózsa Sándor

Létrejötte: 2010 (megerősítette a 2014. évi kari önértékelési kötet 3. sz. melléklete)

Tagjai:

Külső tagok:

 • Dr. Lars R. Bergman (Stockholm University, Sweden)

 • Dr. Harold D. Delaney (University of New Mexico, USA)

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

12 éve alakult kutatócsoportunk célkitűzése, hogy a pszichológiában használatos statisztikai módszerek teljes vertikumában folytassunk olyan vizsgálatokat, elemzéseket, amelyek segítségével megkönnyítjük hallgatóink és pszichológus kollégáink kutatásait, valamint szakmai előrehaladását. Statisztikai jellegű kutatásainkat ezért gyakorta más kutatócsoportokkal karöltve végezzük. Munkánk sokszínűségét jól tükrözik alant látható válogatott publikációink az elmúlt hét évből, amelyek közül többen magas impakt faktorú, neves külföldi folyóiratokban jelentek meg.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

 1. Vargha, A., Bergman, L. R. (2019). MORI coefficients as indicators of a “real” cluster structure. Hungarian Statistical Review, 2(1), 3-23.

 2. Bergman, L. R., Vargha, A., Kövi, Z. (2017). Revitalizing the typological approach: Some methods for finding types. Journal for Person-Oriented Research, 3(1), 49-62.

 3. Smohai, M., Urbán, R., Griffiths, M. D., Király, O., Mirnics, Z., Vargha, A., Demetrovics, Z. (2017). Online and offline video game use in adolescents: Measurement invariance and problem severity. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 43(1), 111-116.

 4. Vargha, A., Bergman, L. R., Takács, Sz. (2016). Performing cluster analysis within a person-oriented context: Some methods for evaluating the quality of cluster solutions. Journal for Person-Oriented Research, 2(1-2), 78–86.

 5. Takács Szabolcs, Makrai Balázs, Vargha András (2015). Klasszifikációs módszerek mutatói. Psychologia Hungarica Caroliensis, 3(1), 67–88.

 6. Vargha, A., Torma, B., Bergman, L. R. (2015). ROPstat: a general statistical package useful for conducting person-oriented analyses. Journal for Person-Oriented Research, 1(1-2), 87-98.

 7. Vámosi Katalin, Takács Szabolcs, Kis György (2015): Új, innovatív mérőeszköz a kockázatos események, károkozások csökkentésére, MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE 3, 64-67.

 8. Takács Szabolcs, Smohai Máté (2014): Robusztus lineáris regresszió alkalmazása pszichológiai elemzésekben, PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 2, 99-112.

 9. Bergman, L. R., Vargha, A. (2013). Matching method to problem: A developmental science perspective. European Journal of Developmental Psychology, 10, 9-28.

 10. Smohai Máté, Mirnics Zsuzsanna, Vargha András, Torma Boglárka, Tóth Dániel (2013). Videojátékokkal való játszás közben, iskolában és otthon átélt flow-élmények tipikus mintázatai, valamint az azokba tartozó magyar serdülők személyiségjellemzői és megküzdési módjai - Konfigurációelemzés. Pszichológia, 33(4), 313-327.

 11. Surányi, Zs., Hitchcock, D. B., Hittner, J., Vargha, A., Urbán, R. (2013). Different types of sensation seeking: A person-oriented approach in sensation seeking research. International Journal of Behavioral Development, 37(3), 274–285.

 12. Vargha, A., Bergman, L. R., Delaney, H. D. (2013). Interpretation problems of the partial correlation with nonnormally distributed variables. Quality and Quantity, 47(6), 3391–3402.

 13. Vargha, A., Bergman, L. R. (2012). A Method to Maximize the Information of a Continuous Variable in Relation to a Dichotomous Grouping Variable: Cutpoint Analysis. Hungarian Statistical Review, 90, Special Number 16, 101-122.

 14. Surányi Zsuzsanna, Babocsay Ádám, Takács Szabolcs, Vargha András (2011). Új klasszifikációs módszerek a személyiségpszichológiában. Pszichológia, 31 (4), 317-340.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: 

 1. Kövi Zsuzsanna (2020). Az alternatív ötfaktoros személyiségmodell és a személyiségklaszterek, Károli Könyvek Sorozat, L’Harmattan, Budapest.

 2. Vargha András (2020). Normális vagy? És ha nem? Statisztikai módszerek nem normális eloszlású változókkal pszichológiai kutatásokban. Pólya Kiadó, Budapest. (173 oldal) (ISBN 978-615-81228-3-2)

 3. Kövi, Zs., Aluja, A., Glicksohn, J., Blanch, A., Morizot, J. …, Karagonlar, G. (2019). Cross-country analysis of alternative five factor personality trait profiles. Personality and Individual Differences. 143, 7-12.

 4. Gardiner, G., Sauerberger, K., … Smohai, M., Funder, D. C. (2019). Towards meaningful comparisons of personality in large-scale cross-cultural studies. In A. Realo (Ed.), In praise of an inquisitive mind: A Festschrift in honor of Jüri Allik on the occasion of his 70th birthday. Tartu: University of Estonia Press.

 5. Vargha András (2019). Többváltozós statisztika dióhéjban: változó-orientált módszerek. Budapest: Pólya Kiadó

 1. Vargha, A., Borbély, A. (2018). Application of new classification methods in the study of bilingualism and ethnic identity in Hungary. Hungarian Statistical Review 1(1), 5-22.

 2. Széplaki, A., Bachmann, P., Simon, J., Kovács, K., Gyömbér, N., Smohai, M. (2017). A 7-13 éves sportoló gyermekek szüleivel kapcsolatos Kétszempontú Sportszülői Támogatás Kérdőívcsomag magyar változatának bemutatása. Alkalmazott Pszichológia 17(1), 61–75.

 3. Takács Szabolcs (2017): Bevezetés a matematikai statisztikába 2.: Többváltozós statisztikai módszerek. Budapest, Magyarország: Antarész Kiadó

 4. Takács Szabolcs (2017): JASP programhasználat, Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó

 5. Takács Szabolcs, Kis György, Makrai Balázs, Amir Liberman (2017): Tipológiákhoz tartozás varianciaanalízis alkalmazásával: LVA hangelemzés vertikális vizsgálata, PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 4(2), 79-93.

 6. Vargha András, Borbély Anna (2017). Új klasszifikációs módszerek alkalmazása a kétnyelvűség és az etnikai identitás kutatásában. Statisztikai Szemle, 95(8-9), 805-822.

 7. Vargha, A., Borbély, A. (2017). Application of modern classification methods in the study of bilingualism. Glottotheory, 8(2), 203-216.

 8. Takács Szabolcs (2016): Bevezetés a matematikai statisztikába: Elmélet és gyakorlat, Budapest, Magyarország: Antarész Kiadó

 9. Takács Szabolcs (2016): OPENSTAT programhasználat, Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó

 10. Vargha András (2016). A ROPstat statisztikai programcsomag. Statisztikai Szemle, 94 (11-12), 1165-1192.

 11. Vargha András (2016). Szignifikanciatesztek – negyven éve hibás elemzéseket végzek és téveszméket tanítok? Statisztikai Szemle, 94(4), 445-451.

 12. Vargha András, Borbély Anna (2016). Modern mintázatfeltáró módszerek alkalmazása a kétnyelvűség kutatásában. In: Kissné Viszket Mónika, Puskás-Vajda Zsuzsa, Rácz József, Tóth Veronika (szerk.) (2016). A pszichológiai tanácsadás perspektívái. Tisztelgő kötet Ritoók Magda 80. születésnapjára. L’Harmattan, Budapest, 173-186.

 13. Vargha András, Jantek Gyöngyvér, Grezsa Ferenc, Mirnics Zsuzsanna, Vass Zoltán (2016). A szülői kötődés főbb típusai és kapcsolatuk függőségi változókkal 15-16 éves tanulóknál. In: Spannraft Marcellina, Korpics Márta, Németh László (szerk.) (2016). A család és a közösség szolgálatában. Tanulmányok Komlósi Piroska tiszteletére. Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 269-289.

 14. Kasek Roland, Takács Szabolcs, Albu Mónika (2015): Metacognition and performance rating in spatial manipulation tasks, In: Metacognition and Reasoning, 50-50.

 15. Takács Szabolcs (2015): Kutatási nehézségek: Egy másodelemzés megpróbáltatásai - matematikai statisztika, oktatási segédanyag, Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó

 16. Takács Szabolcs (2015): Leterheltség mérése a közigazgatásban, MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE 4, 52-58.

 17. Takács Szabolcs, Kárász Judit (2015): Egy egyszerű, újfajta kereszt-validálási eljárás bemutatása, PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS, 1, 65-77.

 18. Niroomand, Sadegh, Takács, Szabolcs, Vizvári, Béla (2014): A generalization of the MDS method by mixed integer linear and nonlinear mathematical models, INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICAL RESEARCH 3(4), 432-440.

 19. Takács Szabolcs, Benczúr Lilla, Sepsi Enikő (szerk.) (2014): Előkészületek statisztikai elemzésekhez: Segédanyag műhelymunkához, szakdolgozathoz, Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó

 20. Takács Szabolcs, Makai Zsuzsanna (2014): Munkahelyek feltárásának leegyszerűsített modellje: korlátai és hatékonysága, illetve egy lehetséges alternatívája, MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE 3(1), 92-97.

 21. Takács Szabolcs, Nagy Adrienn (2014): A létszámkeret-optimalizálás egy modellje, MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE 2(1), 98-104.

 22. Takács Szabolcs, Sepsi Enikő (szerk.) (2014): Feladatgyűjtemény: A Matematikai Statisztika tantárgyhoz, Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó

 23. Takács Szabolcs, Sepsi Enikő (szerk.) (2014): PSPP Programhasználat, Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó

 24. Takács Szabolcs, Vass Zoltán, Szarka Renáta, Szövényi György, Kis, György (2014): Kognitív torzítások mérése, PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 2, 39-71.

 25. Takács Szabolcs (2013): Többdimenziós skálázás, PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 1(1), 140-151.

 26. Takács Szabolcs, Sepsi Enikő (szerk.) (2013): Statisztika Segédanyag: Műhelymunkához, szakdolgozathoz, Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó

 27. Takács Szabolcs, Sepsi Enikő (szerk.) (2013): Többváltozós statisztikai módszerek: Segédanyag a pszichológus Mesterképzés Statisztika mesterfokon tantárgyának gyakorlatához, Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó

 28. Takács Szabolcs (2012): Érzékenységvizsgálatok a statisztikai eljárásokban, ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK 29, 69-103.

 29. Takács Szabolcs (2012): Eljárás jó minőségű véletlen egész vektorok generálására, ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK 28, 41-58.

 30. Vargha András (2011). A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén. Statisztikai Szemle, 89, 275-293.

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin