Filozófia mesterképzés (MA) a Károlin!

2024. szeptemberében megindulhat a Filozófia mesterképzés a KRE BTK-n. Január 19-től lehet rá jelentkezni a felvi.hu-n.

Miért érdemes a Károli Filozófia mesterképzését választani?

 • Mert a filozófiát is a Károlin megszokott közösségi szellemben lehet tanulni;
 • mert az országban egyedülálló módon vallásfilozófiai fókuszú képzést nyújtunk;
 • mert más diszciplínákban is járatos, kiválóan felkészült oktatóink vannak:
  • Boros Gábor (filozófiatörténet, etika, hermeneutika, érzelemfilozófia, szeretet/szerelem filozófiája)
  • Frazer-Imregh Monika (görög és római mitológia és filozófia, mágia)
  • Horváth Orsolya (fenomenológia, hermeneutika, valláselmélet, teológia)
  • Kendeffy Gábor (görög és római filozófia, korai keresztény filozófia)
  • Pólós László (University of Durham / KRE, az MTA külső tagja, szociológia, szimbolikus logika)
  • Somhegyi Zoltán (művészetfilozófia)
  • Soós Sándor (keleti vallások és filozófiák)
  • Vassányi Miklós (vallásfilozófia, vallástörténet, tudománytörténet, nyelvtudomány);
 • mert a saját oktatóinkon kívül kiváló külsős oktatókat sikerült megnyernünk a képzésben való részvételre:
  • Klima Gyula (Fordham University, filozófiatörténet, skolasztikus logika, nyelvelmélet)
  • Szegedi Nóra (MTA Könyvtára, Kant, német idealizmus, fenomenológia)
  • Szabó Gábor (HUN-REN BTK Filozófiai Intézet, tudományfilozófia, tudománytörténet);
 • mert célkitűzéseink között szerepel – a levelező képzés mellett – az angol nyelvű képzés elindítása is, és ez inspiráló, nemzetközi hallgatói közösség tagjaként végzett képzést jelent majd.

 

A képzésről:

Képzési idő: 4 félév

Meghirdetett munkarend: nappali

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

A képzés célja:

a filozófia számos területén, de kiemelten a vallásfilozófiában jártas gondolkodó szakemberek képzése, akik kiismerik magukat a kisebb részben szekularizált, ám nagyobb részében régebbi és újabb vallások legkülönbözőbb kombinációi által áthatott és meghatározott világunk összetett problémái között, és kisebb-nagyobb léptékben megoldásokat is képesek kínálni rájuk.

A felvétel feltételei:

a szabadbölcsészet alapszak filozófia, esztétika, etika, művészettörténet, vallástudomány specializációját végzettek automatikusan felvételt nyernek, ám bármely más alapképzés elvégzése után is felvételt nyerhetnek a jelentkezők úgy, hogy előírjuk nekik meghatározott kreditek megszerzését a szabadbölcsész alapszak filozófia specializációjából a mesterképzésük folytatása közben.

 

Főbb ismeretkörök:

vallásfilozófia, esztétika, fenomenológia, hermeneutika, metafizika, politikai teológia

Elhelyezkedési lehetőségek:

a felsőoktatásban és kutatóintézetekben oktatóként és kutatóként, kulturális és művészeti szférában, közigazgatásban, sajtó területén, PR-munkakörben, projektvezetésben, projekt asszisztenciában, magasabb adminisztratív munkakörökben.

Továbbtanulási lehetőségek:

doktori képzésben a filozófiatudomány bármely területén (filozófia, esztétika, etika, művészetelmélet, film- és médiaelmélet), továbbá az irodalom-, a nyelv-, illetve a pszichológia, a nevelés- és a társadalomtudomány területén.

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin