Inspirationen VI.: Dinge – Nemzetközi konferencia a BTK-n

A Német Nyelv és Irodalom Tanszéken több mint 15 éve alapított „Literatur und Erinnerung im Donauraum” nevű kutatóműhely az elmúlt években számos nemzetközi rendezvénnyel és kötettel hallatott magáról. 

A műhely kezdeti tevékenysége a régió kulturális transzferjelenségeinek vizsgálatára, a magyar-német irodalmi kapcsolatok kutatására irányult. Ezt egészítették ki később a kulturális emlékezet, az egyéni és kollektív identitás, többnyelvűség, valamint az interkulturalitás témakörei. A műhely tagjai a közép-európai geográfia és politikai tér irodalmi, esztétikai konstrukcióit, sajátos nyelvi jelenségeit térképezik fel kutatásaikban. Munkáikkal a művészi, esztétikai megközelítésmódok sokszínűségét, a kultúra és az azt felölelő tér identitásteremtő jelentőségét kívánják láttatni. A kutatócsoport célja továbbá az interdiszciplináris szemléletmód népszerűsítése, valamint mesterszakos hallgatók bevonásával a hallgatói tehetséggondozás támogatása.

2024. május 24-25-én hatodik alkalommal került sor egy ismételt találkozásra. A közel harminc előadó ezúttal a tárgyak jelentéshordozó adottságával foglalkozott előadásában. A dolgok, a tárgyak, a tárgyi környezet nemcsak a kulturális emlékezet hordozói, hanem az identitás konstrukciók lényeges elemei is, ugyanakkor hatásuk gyakran csak implicit formában jelenik meg. Az irodalmi szövegek többrétű jelentésmezőikkel és finoman hangolt nyelvi eszközeikkel képesek ezen implicit tartalmak megjelenítésére, ezért érdemes mélyebben tanulmányozni őket. Több előadó ugyanakkor éppen ezen jelentéstartalmak keletkezésének folyamatát, összetettségét vagy akár hiányát hangsúlyozta hozzászólásában. A kétnapos nemzetközi rendezvényre az irodalomtudomány, nyelvtudomány, fordítástudomány, jogtudomány, művészettörténet és a muzeológia területéről érkeztek kutatók Ausztriából, Németországból, Írországból és Dél-Afrikából.

Program megtekintése

 

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin