Szakdolgozat, szakdolgozati portfólió, portfólió, záródolgozat leadásának határideje képzésenként

Tisztelt Hallgatóink!

Tájékoztatjuk, hogy a 2020/2021. tanév 2. (tavaszi) félévében:

  • alapképzés, mesterképzés és szakirányú továbbképzésen a szakdolgozat, szakdolgozati portfólió leadására az Egyetem valamennyi hallgatója esetén elektronikusan, a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerben kerül sor.

Feltöltési határidő: 2021. április 9. 14:49:49

  • osztatlan tanárképzésen a szakdolgozat leadására az Egyetem valamennyi hallgatója esetén elektronikusan, a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerben kerül sor.

Feltöltési határidő: 2021. április 30. 14:49:49

  • osztatlan tanárképzésen, tanári mesterképzésen, szakirányú továbbképzésen a portfólió leadására az Egyetem valamennyi hallgatója esetén elektronikusan, a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerben kerül sor.

Feltöltési határidő: 2021. május 21. 14:49:49

  • szakfordítói és műfordítói szakirányú továbbképzésen a záródolgozat leadására az Egyetem valamennyi hallgatója esetén elektronikusan, a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerben kerül sor.

Feltöltési határidő: 2021. május 21. 14:49:49

Határidőn túli feltöltésre semmilyen módon nincs lehetőség, még dékáni méltányossági kérelemmel sem!

A dolgozatok Neptun rendszerbe való feltöltöltéséről, annak menetéről később adunk tájékoztatást.

FONTOS:

A dolgozatok kinyomtatott, bekötött, spirálozott változatát is le kell adniuk a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton 1 példányban, 1 oldalas nyomtatással, az előírt formai követelményeknek megfelelően.

Oklevelüket, oklevél mellékleteiket csak azt követően tudjuk átadni, postára adni, hogy a Neptun rendszerbe feltöltött dolgozatot a formai követelményeknek megfelelően papíralapon is benyújtották a Tanulmányi Osztályára.

 

Tanulmányi Osztály

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin