2015 november

Demonstrátori pályázat


A KRE Anglisztika Intézet két tanszéki demonstrátori pályázatot ír ki a 2015/2016-os tanévre (2015 december 1-től).

A demonstrátori pályázat célja a kiemelkedő képességű hallgatók kutató munkájának, oktatási tapasztalatainak segítése. Az oktatási, kutatási feladatokban való önkéntes, egyszeri díjazással járódemonstrátori címet az Anglisztika Intézet vezetője ítéli oda. A demonstrátori megbízás a 2015/2016-os tanévre szól, ami a feladatok magas színvonalú teljesítése esetén meghosszabbítható.
A demonstrátori megbízás lehetőséget ad a különböző intézeti / tanszéki feladatokban való részvételre:
- a tudományos kutatómunka terén
- az oktató munkában (pl. oktatási anyagok előkészítése, egy-egy előadás tartása saját témában)
- az oktatás- és kutatásszervezési feladatokban (pl. szakmai rendezvények, konferenciák, pályázatok előkészítése, szervezése).

A demonstrátor konkrét feladatait az adott tanszék vezetője, illetve a demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató határozza meg. A demonstrátori tevékenység átlagosan heti 4-8 órás feladatvégzést jelent, ami egyéni egyeztetés során természetesen hetenként eltérő terhelést is magában foglalhat. A demonstrátor a megbízatása ideje alatt – az oktatóval történt egyeztetés alapján – lehetőséget kap az Intézet oktatási, kutatási eszközeinek használatára.
A demonstrátor – amennyiben a tevékenységéről készített beszámolóját az Anglisztika Intézet vezetője elfogadta – a megbízását követő félévben a demonstrátori címet igazoló, az Anglisztika Intézet által kiállított oklevelet kap.

A demonstrátori jelentkezés feltételei:
Demonstrátori címre az pályázhat, aki
- a KRE-BTK anglisztika szakán nappali vagy levelező munkarendos, aktív státuszú hallgató
- utolsó lezárt félévének tanulmányi eredményi átlaga legalább 4,00
- idegen nyelvű tájékozódási és szakirodalom-fordítási készséggel rendelkezik
- színvonalas tudományos, szakmai produktumot képes felmutatni az anglisztika területén (pl. esetleges publikáció, kari TDK stb. aktivitás)

A demonstrátori pályázathoz a következőket kell csatolni:
1. Jelentkezési lap – jelen pályázat melléklete (titkárságon – 210-es szoba)
2. Ajánlás a KRE Anglisztika Intézet egy oktatójától (a jelentkezési lapon)
3. Motivációs levél (a pályázat beadásának indoklásával)
4. Szakmai önéletrajz
5. Indexmásolat
6. Esetleges tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok (nem kizáró ok, ha nincs)

A demonstrátori pályázat leadásának helye és határideje:

2015. december 1. kedd 16 óra a KRE Anglisztika Intézet titkárságán (Dózsa György u. 25. II.210. )

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin