2016 június

 • Könyvdedikálások az Ünnepi Könyvhéten

  A 87. Ünnepi Könyvhétre (2016. június 9-13.) megjelenő Vallás és művészet c. kötetet június 9-én dedikálják a szerkesztők: Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella és Faludy Judit.

  Helyszín: Vörösmarty tér 89-es pavilon, L'Harmattan stand.

  A kötet a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének, valamint együttműködő partnereinek művészettudományi területen létrejött szakmai eredményeit mutatja be. A tanulmányok tartalmát tekintve az alábbi hat nagy fejezetre tagolódik: Képaktusok, Rítus és performansz, Hang és zene, Szent és profán tér, Szöveg és szakralitás, Gondolat és esztétikum.


  Szintén az Ünnepi Könyvhéten, június 11-én, 14 órakor dedikálja Lélektan és politika - Pszichotudományok a magyarországi államszocializmusban 1945-1970 c. monográfiáját Kovai Melinda, a BTK egyetemi adjunktusa a L'Harmattan Kiadó standjánál.
  A könyv az ember belső világára irányuló tudományos szakértelem, a pszicho-tudományok (pszichiátria, pszichoterápia, pedagógia, munkalélektan stb.) magyarországi történetét dolgozza fel az államszocializmus első két évtizedére koncentrálva.


  Ugyancsak az Ünnepi Könyvhéten, június 12-én 17 órakor dedikálja a KRE és a L'Harmattan Kiadó közös gondozásában újonnan megjelent monográfiáját Spannraft Marcellina, a BTK egyetemi docense. A Költészet és szakralitás c. könyvet a L'Harmattan Kiadó pavilonja előtt dedikálja a szerző.
  A mű jelentős hozzájárulás annak a költészet- és művészi szövegértelmezői szemléletmódnak a kibontakoztatásához, amely a magyar népi kulturális és magasművészeti vershagyomány szerves összefüggéseit és teljes értékvilágát termékenyen és gazdagon, komplex szempontrendszerek alkalmazásával igyekszik megközelíteni, bizonyos vonatkozásokat – főként újabb, modern líránk meghatározó áramlatainak szakrális dimenzióit, spirituális jelentéstartományait – pedig alaposan és összetetten részletezve feltárni.

 • Kórusok Éjszakája

  Többek között a Károli Gáspár Református Egyetem támogatásával 2016. június 4-én sok száz torokból csendül fel az ének Budapesten. Immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Kórusok Éjszakája, egy egész estés kulturális esemény, melynek keretében több mint 500 énekhang, 50 kórus, közel 20 helyszínen flashmobok kíséretében szólal meg a zene.  A 20 helyszínen, köztük a KRE BTK belső udvarán 17.00 órától csendülnek fel a népi zene, klasszikus és modern dallamok. A fesztiválon a Kodály Intézet kiváló külföldi énekesei mellett idén is lesz szlovák, szlovén, finn, norvég együttes.

  A helyszínek kizárólag karszalaggal látogathatók.

  Részletes információk itt érhetők el.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin