Záróvizsga (2018 január)

BA képzés:

- a záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2017. október 16., hétfő (a szaknak megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve)
- a kötött szakdolgozatok és a CD leadásának végső határideje 2017. november 02., csütörtök.
Tanulmányi Osztályra leadandó:
     •    2 példány kötött szakdolgozat témabejelentővel (eredeti/másolat)
     •    1 db CD-Rom.
Tanszékre leadandó:
     •    a tanszék által meghatározott számú fűzött példány.


MA képzés:
Diszciplináris:
- a záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2017. október 16., hétfő (a szaknak megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve)
- a szakdolgozat és a CD leadásának végső határideje 2017. november 02., csütörtök.
Tanulmányi Osztályra leadandó:
     •    2 példány kötött szakdolgozat témabejelentővel (eredeti/másolat)
     •    1 db CD-Rom.
Tanszékre leadandó:
     •    a tanszék által meghatározott számú fűzött példány.

Tanári:
- záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2017. október 16., hétfő (a szaknak megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve)
- a portfólió leadásának végső határideje 2017. december 15., péntek.
A kapcsolódó dolgozatot, ha van ilyen, és a CD-t a portfólióval együtt kell leadni.
Portfólióhoz csatolni kell a „C” típusú tanítási gyakorlat naplót!
Tanulmányi Osztályra leadandó:
     •    1 példány portfólió
     •    1 példány C típusú munkanapló
     •    2 példány kapcsolódó dolgozat beköttetve, témabejelentővel(eredeti/másolat)
     •    1 db CD-ROM.
Tanárképző Központba leadandó:
     •    1 példány portfólió
     •    C típusú munkanapló jegyeket tartalmazó oldalai (ezt a gyakorlat végzésének félévében le kell adni)
     •    a tanszék által meghatározott számú CD-ROM.
Szaktanszékre leadandó:
     •    1 fűzött példány kapcsolódó dolgozat a kapcsolódó dolgozat vezetőjének szaktanszékére
     •    a tanszék által meghatározott számú CD-ROM.

Szakirányú továbbképzés:
- a záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2017. október 16., hétfő (a szaknak megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve)
- a szakdolgozat és a CD leadásának végső határideje 2017. november 02., csütörtök.
Tanulmányi Osztályra leadandó:
     •    2 példány kötött szakdolgozat – témabejelentővel (eredeti/másolat)
     •    1 db CD-ROM
Szaktanszékre leadandó:
     •    a tanszék által meghatározott számú fűzött példány.

Szakfordító és műfordító szakirányú továbbképzésen 2 példány portfólió és 2 db CD-ROM leadása kötelező a Tanulmányi Osztályon.
A záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2017. október 16., hétfő (a szaknak megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve)
- a záródolgozat leadásának végső határideje: 2017. december 15., péntek.

A szakdolgozatba be kell köttetni a témabejelentő lapot és a plágiumnyilatkozatot (TVSZ. 5. számú függelék). A szakdolgozat utolsó oldalát (még a mellékletek előtt) alá kell írni.

A CD/DVD-n leadott szakdolgozatot műanyag tokban kell leadni. A CD/DVD tok fedőlapjának elkészítése a következő linken érhető el: http://www.kre.hu/szakdolgozatborito/.
Tájékoztatom, hogy a leadott CD/DVD-t kizárólag a fenti linkről kinyomtatott fedőlappal fogadjuk el!
A lemezre is rá kell írni a szakdolgozat a szakdolgozat készítőjének nevét, szakját, a konzulens nevét és a dolgozat benyújtásának évét.
A lemezen található fájlnév tartalmazza a szakdolgozat készítőjének nevét, a szakdolgozat címét és a benyújtás évét.
A lemezen szerepelnie kell a nyomtatott formához csatolt összes mellékletnek.
(Tanulmányi és vizsgaszabályzat 76–86. §)

A sétáló cédula leadása minden hallgatónak kötelező legkésőbb a záróvizsga előtt egy héttel. A formanyomtatvány megtalálható a honlapon az űrlapok között.

Pszichológus hallgatóknak a Bécsi úton kell leadni a szakdolgozatot, mindenki másnak pedig a Reviczky utcában vagy a Dózsa György úti épületben ügyfélfogadási időben.

Kérjük, az időpontok szigorú betartását, mert az elmúlt évekhez hasonlóan még dékáni méltányosság keretében sem áll módunkban engedélyezni a szakdolgozat, illetve a portfólió fenti határidőn túli leadását.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin