Toulouse-ban zárult a TEXTLINK IS1312 projekt

Március 19-21. között zajlott le a TEXTLINK (COST ACTION IS1312) záróeseménye a Toulouse-i Egyetemen. A projekt a diskurzus strukturálásában funkciót ellátó nyelvi eszközök (pl. kötőszók, diskurzusjelölők) kutatására irányult.

Ezen elemek azonosítására és osztályozására egymástól jelentősen eltérő annotációs sémák alakultak ki, az eltérő nyelvi jellegzetességek és elméleti keretek, illetve megközelítésmódok függvényében. Az IS1312 projekt révén azonban közelebb kerültünk a kutatók szélesebb köre számára is elfogadható séma kialakításához, valamint egy olyan online nyelvészeti portál létrehozásához, amely nemcsak a szélesebb értelemben vett szakma, hanem nyelvtanárok, fordítók, tolmácsok, üzletemberek stb. számára is értékes forrásként fog szolgálni a különböző európai nyelvek eszköztárainak feltérképezéséhez és az egyes diskurzusrelációk nyelvek közti kifejezhetőségének megfigyeléséhez.

Az Európai Bizottság által finanszírozott projekt hivatalos magyarországi partnere a KRE BTK volt, dr. Furkó Péter, az Angol Nyelvészeti Tanszék vezetője a projekt teljes időtartama alatt (2014. április – 2018. április) a vezetőség tagja volt, számos eseményen (köztük a zárókongresszuson is) részt vett meghívott előadóként.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin