Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-09-12

Bene Sándor

Cím: CSc
Nem: férfi
Születési év: 1964
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1998
Tudományág: Irodalomtudomány
Disszertáció címe: Égi és földi dicsőség. A közvélemény és a manipuláció toposzainak fejlődéstörténete a 17. század első feléig
Oklevelet kiállító intézmény: Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1989
Tudományág(ak): Magyar nyelv és irodalom – latin nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék
Beosztás: tanszékvezető egyetemi docens


Kutatási és oktatási szakterületek
Régi magyar irodalomtörténet
Kora újkori politikai eszmetörténet
Magyar-horvát-olasz irodalmi kapcsolatok a korai újkorban
Hungarológia – tudományszervezés és oktatás


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2006-2012 Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság főtitkár-helyettes
2012- Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság főtitkár
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
olasz felsőfok (állami nyelvvizsga)
latin felsőfok (egyetemi diploma)
angol középfok
horvát felsőfok
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Akadémiai Ifjúsági Díj Magyar Tudományos Akadémia 1998
Klaniczay Tibor Díj MTA Irodalomtudományi Intézet – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2011
 Toldy Ferenc Díj  Magyar Irodalomtörténeti Társaság  2016

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Irodalomtörténeti Társaság  
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1997 Universita degli Studi di Bologna, Facolta di Lettere „Storia delle dottrine politiche“ kurzus vezetése
2009-2013 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za hungarologiju hungarológia vendégprofesszor 
 2002  Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek  Andrew Mellon Fellowship
 2005  Firenze, Villa I Tatti  Andrew Mellon Fellowship
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Lázár István Dávid,
Szegedi Egyetem
Tudatlanság = jámborság; tudatlanság =
istentelenség: Paradoxon és megoldása Petrarca
’De sui ipsius et multorum ignorantia’ c. művében
2004 (PhD)
Kenesiné Tekulics Judit,
Szegedi Egyetem
A „dialógus művészete” és a „társalgás
temploma”: A dialógus XVI. századi olasz
elméletei és és gyakorlata Stefano Guazzo műveiben
2005 (PhD)
Fazekas Sándor,
Szegedi Egyetem
A soknyelvű tolmács: A Sebes agynak késő
sisak forrásai, műfaj- és eszmetörténeti jellemzői
2007 (PhD)
Hausner Gábor,
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Zrínyi Miklós és a hadtudományi irodalom Magyarországon a 17. században 2008 (PhD)
Lukács István,
Magyar Tudományos Akadémia
A passióhagyomány a horvát irodalomban 2010 (akadémiai doktori)
 Őze Sándor
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 Apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán (1526-1566)  2013
(akadémiai doktori)
 Túri Tamás  Prédiáció, egzegézis és protestáns hagyomány:
Unitárius Apokalipszis-kommentárok Erdélyben (16–18. század)
 2017
(PhD)
 Szőke Kornélia  Genealogia variabilis – Tanulmány a genealógia műfajairól a Thurzó-család példáján  2018
(PhD)

 

Fontosabb publikációk

(A teljes lista letölthető az MTMT 2 felületéről:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10010496&view=simpleList&filterAndSortData=sort:publishedYear;desc;firstAuthor;asc;filter:;;;;;&paging=1;100 )

Monográfiák

Zrínyi és a vadkan [társszerző: Borián Gellért], Helikon, Bp., 1988, 139 l.
Theatrum politicum. Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999, 406 l.
Egy kanonok három királysága. Ráttkay György horvát históriája, Bp., Argumentum, 2000, 248 l. (Irodalomtörténeti Füzetek, 148).

Szerkesztett kötetek

Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2005/3., tematikus szám: „Régi az újban” (Kecskeméti Gáborral)
„Hol vagy István király?” A Szent István-hagyomány évszázadai, szerk. Bene Sándor, Bp., Gondolat, 2006. (329 l. +XII)
Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát történelemben, szerk. Bene Sándor, Hausner Gábor, Bp., Zrínyi Kiadó, 2007. (392 l.)
Militia et litterae: Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa, Herausgeben von Wilhelm Kühlmann, Gábor Tüskés, unter Mitarbeit von Sándor Bene, Tübingen, Niemeyer, 2009, 462 l. (Frühe Neuzeit, Band 141.)
A magyarságtudomány önértelmezései: A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája, Budapest, 2008. augusztus 22–24, szerk. Bene Sándor, Dobos István, Bp., NMT, 2009. (Hálózati kiadvány: http://mek.oszk.hu/07600/07689/ )
Határátlépések: A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája (Kolozsvár, 2010. augusztus 26-27), szerk. Bene Sándor, Dobos István, Bp., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2011. (Elektronikus kiadvány: http://mek.oszk.hu/09700/09720/html/index.htm )
Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti: Zbornik radova, urednici izdanja Sándor Bene, Zoran Ladić, Gábor Hausner, Matica hrvatska, Zagreb, 2012, 558 l. (Biblioteka zbornici)
Válság és kultúra: A doktori iskolák IV. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának előadásai: Budapest, 2013. augusztus 22-23., szerk. Bene sándor, Dobos István, Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2015. (472 l.) (Teljes szövegű elérés: http://real.mtak.hu/30953/ )
Határok fölött: Nemzetközi tudományos konferencia Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulóján, szerk. Bene Sándor, Fodor Pál, Hausner Gábor, Padányi József, Bp., MTA BTK, 2017. (563 l.)
Az idő alakzatai és időtapasztalat a magyarságtudományokban, szerk. Bene Sándor, Dobos István, Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2017 (362 l.) (Teljes szövegű elérés: http://mek.oszk.hu/17400/17463/ )

 
Kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár


Zrínyi Miklós Válogatott levelei, sajtó alá rendezte Bene Sándor [társszerkesztő: Hausner Gábor], Bp., Balassi, 1997, 332 l.
Juraj Rattkay, Spomen na kraljeve i banove Kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, uvodna studija dr. Sandor Bene, glavni urednik dr. Mirko Valentić, Zagreb, 2001 (Biblioteka Hrvatska povjesnica – Hrvatska latinistička historiografija, 4).
 

Könyvfejezetek

Ideološke koncepcije o staleškoj državi zagrebačkoga kanonika = Juraj RATTKAY, Spomen na kraljeve i banove kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, id. kiad., 4-103.
A Szilveszter-bulla nyomában (Pázmány Péter és a Szent István-hagyomány 17. századi fordulópontja) [A Ráday Gyűjtemény Évkönyve, X (2002), 39-80. megjelent tanulmány rövidített szövegű másodközlése] = Szent István és az államalapítás, szerk. Veszprémy László, Bp., Osiris Kiadó, 2002, 143-162 (Nemzet és emlékezet, sorozatszerk. Gyurgyák János, Pótó János, 1).
The ’ars historica’ debate in Hungary and Transylvania = Az értelem bátorsága: Tanulmányok Perjés Géza emlékére, szerk. Hausner Gábor, Bp., Argumentum, 2005, 75-90.
Latin Historiography in Hungary: Writing and Rewriting Myths of Origins = Myth and Reality: Latin Historiography in Hungary 15th-18th Centuries. Exhibition in the National Széchényi Library 7 July – 3 September, 2006, ed. István Monok, Bp., OSzK, 2006, 3–27.
Középkor és reneszánsz határán (1467/1471: Megszületnek Andreas Pannonius királytükrei) = A magyar irodalom történetei, I, A kezdetektől 1800-ig, szerk. Jankovits László, Orlovszky Géza, Bp., Gondolat, 2007, 118–132. (A magyar irodalom történetei, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály) - (http://irodalom.elte.hu/villanyspenot/index.php/1467-1471:_Megsz%C3%BCletnek_Andreas_Pannonius_kir%C3%A1lyt%C3%BCkrei )
A Jövő története és az olvasók (1653: Zrínyi befejezi a Vitéz hadnagyot) = u.o., 487–500. (http://irodalom.elte.hu/villanyspenot/index.php/1653:_A_j%C3%B6v%C5%91_
t%C3%B6rt%C3%A9nete_%C3%A9s_az_olvas%C3%B3k )
Miklós Zrínyi in post World War II scholarly Literature = Militia et litterae: Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa, Herausgeben von Wilhelm Kühlmann, Gábor Tüskés, unter Mitarbeit von Sándor Bene, Tübingen, Niemeyer, 2009, 411–430. (Frühe Neuzeit, Band 141.)
Illyria or what you will: Luigi Ferdinando Marsigli’s and Pavao Ritter Vitezovic’s „mapping” of the borderlands recaptured from the Ottomans = Whose Love of Which Country: Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe, eds. Balázs Trencsényi, Márton Zászkaliczky, Leiden–Boston, Brill, 2010, 351–404. (Studies in the History of Political Thought, vol 3.)
Questions of the New Balcan Settlement after 1699: L.F. Marsili and the Local Traditions = La politica, la scienza, le armi: Luigi Ferdinando Marsili e la costruzione della frontiera dell'impero e dell'Europa, a cura di Raffaella Gherardi, Bologna, CLUEB, 2010, 199-216.
Where Paradigms Meet: The Theology of Political Virtues in Andreas Pannonius’ Mirrors for Princes = Italy and Hungary: Humanism and Art in the Early Renaissance, eds. Péter Farbaky, Louis Waldman, Firenze, Villa I Tatti – The Harvard Renaissance Center, 2011, 173-215.
Rimay vindicatus (Rimay János Justus Lipsiushoz írott leveléről) = Filológia és textológia a régi magyar irodalomban, szerk. Kecskeméti Gábor, Miskolc, 2012, 139-188. ( http://real.mtak.hu/8980/ )
Povijest jedne obiteljske povijesti (Rađanje i žanrovska pozadina genealogije Zrinskih = Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti: Zbornik radova, urednici izdanja Sándor Bene, Zoran Ladić, Gábor Hausner, Matica hrvatska, Zagreb, 2012 (Biblioteka zbornici), 251-302.
Andreas Pannonius lélekfelfogásának forrásaihoz (Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum) = Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére, szerk. Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Vác, MondAT Kft, 2013, 55-76. (http://real.mtak.hu/7743/ )
Koncepcja „potrójnej Ilirii”: Trzy królestwa pewnego kanonika: Chorwacka historia Györgya Ráttkaya = Latinitas Hungarica: Lacina w kulturze Wegierskiej, koncepcja i wybor tekstóv Jerzy Axer; Lászl? Szörényi, Warszawa, Wydział „Artes Liberales” UW & Wydawnictwo DiG, 2013, 341-366.
Limits of Tolerance: The topoi of Fornication in the Hungarian Reformation = In: Herman, J. Selderhuis (szerk.), Reformed Majorities in Early Modern Europe, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2015, 49-71. (https://www.academia.edu/28243215/Limits_of_Tolerance_The_Topoi_of_Fornication_in_the_Hungarian_Reformation_ )
Ratio temporum: Dániel próféta és a magyar történetírás = Clio inter arma: Tanulmányok a 16–18. századi magyarországi történetírásról, szerk. Tóth Gergely, Bp., MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014, 87-116. (http://real.mtak.hu/20841/ )
Szirének a térképen: Zrínyi Miklós, Zrínyi Péter és az irodalomtörténet földrajza = Határok fölött: Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról, id. kiad., 37-78.
Renaissance Sources in Medieval Mirrors for Princes: Petrarch and Andreas Pannonius = Essays in Renaissance Thought and Letters: In Honour of John Monfasani, edited by Alison Frazier and Patrick Nold, Brill, Leiden, Boston, 2015, 134–178. (https://www.academia.edu/28243698/Renaissance_Sources_in_Medieval_Mirrors_for_Princes_Petrarch_and_Andreas_Pannonius )
Orpheus és Hercules: Francis Bacon, Zrínyi Miklós és a magyar felvilágosodás = A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650–1750), szerk. Balázs Mihály, Bartók István,
Szeged, Szegedi Tudományegyetem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, 2016, 157-172. (http://real.mtak.hu/39296/ )


Folyóiratban megjelent tanulmány (nyomtatott és elektronikus)

Eljutni Zágonba, Holmi, 2007, 5. sz., 551–571. (http://www.holmi.org/2007/05/eljutni-zagonba)
Eszmetörténet és irodalomtörténet: A magyar politikai hagyomány kutatása, Budapesti Könyvszemle, 2007 / tavasz, 50–64. (http://www.c3.hu/scripta/buksz/honlap/0701/09bene.pdf )
Theology and politics in Andreas Pannonius’s mirrors for princes = Camoenae Hungaricae, 6 (2009-2010), 39-83.
Rimay Múzsája, Irodalomtörténeti közlemények, 115 (2011), 271–339.
Distancia (I), Irodalomtörténeti Közlemények, 119 (2015), 585-612. 
Szulejmán halála a Zrínyi-eposzokban. Történeti poétikai megközelítés, Irodalomtörténeti Közlemények, 121 (2017), 746-779.Konferenciaszervezés

1996
Dudith András – Andrija Dudić: egy magyar-horvát humanista a 16. században – MTA Irodalomtudományi Intézet, a Filozoski fakultet Zagrebačkog sveučilišta, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zágráb (Horvátország), 1996. március 22-23.

1998
Baroque Concept of History and National Historiography in the 17th Century Hungary and Croatia – MTA Irodalomtudományi Intézet, 1998. január 20.

1999
Mir u Srijemskim Karlovcima 1699. godine i nove granice – Hrvatski institut za povijest, Zágráb (Horvátország), 1999. november 18-19.

2000
Szent István alakja a régi magyar és az európai irodalomban, művészetben és történetírásban (A késő középkortól a 18-19. század fordulójáig) – MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalmi tanszékei – Tihany, Bencés Apátság, 2000. szeptember 27-30.

2001
Hatalom és értelmiség diskurzustípusai a kora újkorban szimpózium – V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Jyväskylä (Finnország), 2001. augusztus 8-9.

2002
Janus Pannonius: Poesia umanistica e cultura rinascimentale tra Ferrara e Ungheria nel Quattrocento – Istituto di Studi Rinascimentali (Ferrara), MTA Irodalomtudományi Intézet, Ferrara (Olaszország), 2002. október 17-19.

2005
A politika műfajai a régi magyar irodalomban – MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalmi tanszékei, Gyula, 2005. május 26-28. (http://www.iti.mta.hu/gyula.html )

2006
Birodalmi patriotizmus és béke a muzulmánokkal: L. F. Marsili hagyatékának kérdései szimpózium – VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen, 2006. aug. 27.

2007
Militia et littera: Ungarnbilder und historischer Selbveständnis in der europäischen Gescichte, Literatur und bildenden Kunst am beispiel der zwei Nikolaus Zrínyis – MTA Irodalomtudományi Intézet – Humboldt Stiftung; főszervező: Tüskés Gábor; Budapest, 2007. okt. 10-14.
Historiography szekció – Varietas Gentium, Communis Latinitas: XIII International Congress for Neolatin Studies –International Association for Neolatin Studies, Budapest, 2006. aug. 7.

2009
Susreti dviju kultura: obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti – Balassi Intézet, Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Matica hrvatska, Zágráb-Csáktornya (Horvátország), 2009. október 1-2.
2008
A magyarságtudományok önértelmezései (A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája) – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság; Budapest, 2008. augusztus 21-22. (http://hungarologia.net/hu/conferences-and-congresses/magyar-doktoriskolak-konferenciai/magyar-%E2%80%9Ea-magyarsagtudomanyok-onertelmezesei-a-doktoriskolak-ii-konferenciajanak-kiadvanyai/ )

2010
Határátlépések (A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája) – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2010. augusztus 26-27. (http://hungarologia.net/hu/conferences-and-congresses/magyar-doktoriskolak-konferenciai/magyar-hataratlepesek-a-doktoriskolak-iii-konferenciajanak-kiadvanyai/ )

2011
Nyelv és kultúra a változó régióban: VII. Nemzetközi Hungarológia kongresszus – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. (http://hungarologia.net/hu/conferences-and-congresses/magyar-nemzetkozi-hungarologiai-kongresszusok/magyar-vii-kongresszus/ )

2012
Régi és új: párhuzamok és érintkezések a horvát és a magyar reneszánsz között / Staro i novo: paralele i dodiri u hrvatskoj i mađarskoj renesansi – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zágráb (Horvátország), 2012. november 23. (http://www.ffzg.unizg.hr/klafil/dokuwiki/doku.php/z:staro-novo?s[]=staro&s[]=novo )

2013
Válság és kultúra - IV. Nemzetközi Doktorjelölti Konferencia; Budapest, ELTE BTK – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság; 2013. augusztus 22-23. (http://hungarologia.net/esemenyek/conferences-and-congresses/doktoriskolak-konferenciai/magyar-valsag-es-kultura/ )
III. međunarodna kroatološka konferencija: Pavao Vitezović Ritter i njegova doba - Zágráb; Hrvatski studiji; 2013. szeptember 26-28.

2014
Határok fölött: Nemzetközi tudományos konferencia  Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulóján (MTA BTK, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum); Budapest, MTA BTK TTI; 2014. november 18–20.

2015
Az értelmezés hatalma I. (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015. március 18.)
„Húsz év múlva“ (A zágrábi Hungarológia Tanszék fennállásának 20. évfordulójára rendezett nemzetközi tudományos konferencia) - Zágráb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za Hungarologiju, Judaistiku i Turkologiju (2015. március 19–20.)
Időértelmezések a magyarságtudományokban (V. Nemzetközi Doktorjelölti Konferencia; Pécs, PTE BTK – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2015. augusztus 27-28.
)

2016
Az értelmezés hatalma II: Szerző és szerzőség a modernitás előtt (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2016. április 6.)
VIII. Nemzetközi Magyarságtudományi Kongresszus (Kultúra- és tudományköziség: Magyarságtudomány a 21. században, Pécs, 2015. augusztus 22–27).

 

 

Sándor Bene

Title: CSc
Gender: M
Year of Birth: 1964
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1998
Discipline: Literary scholarship
Title of Thesis: The Formation and Manipulation of Political Public Opinion in the Context of Raison d’ État
Issuing Institution: Hungarian Academy of Sciences

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1989
Discipline(s): Hungarian language and literature – Classical philology
Issuing Institution: Eötvös Loránd University (Budapest)

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Old and Classical Hungarian Literature
Current Position(s): Associate professor

Previous Employer:
Previous Position Held:

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Literary history – old Hungarian Literature
Early modern intellectual history (especially history of political thought)
Hungarian – Italian – Croatian literary relations in the early modern period
Hungarian studies (theory and practice)


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2006-2012 Vice Secretary of the International Association of Hungarian Studies
2012- General Secretary of the International Association of Hungarian Studies
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Latin (MA university degree, Eötvös Loránd University Budapest, Hungary, 1989)
Italian excellent (“State Language Exam Committee” diploma, Budapest, Hungary, 1992)
Croatian fluent
English fluent
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Award for Young Researchers Hungarian Academy of Sciences 1998
Klaniczay Tibor Award Institute for Literary Studies HAS – International Association of Hungarian Studies 2011
 Toldy Ferenc Award  Association of Hungarian Literary History  2016

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Associacion of Hungarian Literary History  
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1997 University of Bologna, Faculty of Humanities Course of lectures in „History of political ideas” (as a Soros fellow)
2009-2013 Zagreb University, Faculty of Philosophy, Dep. of Hungarian Studies guest professor in Hungarian literature
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
István Dávid Lázár,
Szeged University
Paradox and its solution in Petrarca’s ’De sui ipsius et multorum ignorantia’ 2005 (PhD)
Judit Tekulics Mrs Kenesi,
Szeged University
The 16 century theory and practice of the dialogue in Stefano Guazzo’ Civil conversations 2005 (PhD)
Sándor Fazekas,
Szeged University
Multilingual interpret (Sources and genre characteristics of the „Sebes agynak késő sisak”) 2007 (PhD)
István Lukács,
Hungarian Academy of Sciences
The tradition of passion plays in the Croatian Literature 2010 (academic doctorate)

 

List of Publications

Available at: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10010496&view=simpleList&filterAndSortData=sort:publishedYear;desc;firstAuthor;asc;filter:;;;;;&paging=1;100 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube