Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2022-03-31

 

Bodonyi Edit

 

Cím: Dr. habil.
Nem: nő
Születési hely: Csehszlovákia
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 06-1/872-1710

Doktori tanulmányok
Habilitáció éve: 2009
Tudományág: neveléstudomány
Előadás címe: Alternatív iskolák hazánkban és külföldön
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola

Doktori (PhD) védés éve: 1997
Tudományág: neveléstudomány
Disszertáció címe: Nemzetiségi oktatásügy Magyarországon 1945-től napjainkig
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola

Egyetemi doktori cím védésének éve: 1985
Tudományág: szlovák-orosz összehasonlító irodalom
Disszertáció címe: J. G.Tajovsky – A. P. Csehov összehasonlító elemzés
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény

Képesítés

Év

Napfogyatkozás Egyesület ENKK-SZTK-A-79130/2015

gyászcsoportvezető és tanácsadó (120 órás képzés)

2016

ELTE BTK

pedagógia szakos előadó

1990

ELTE BTK

szlovák nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

1983

Comenius Egyetem, Pozsony

szociálpszichológia

1976

Munkatapasztalat:
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Tanárképző Központ
Beosztás: főigazgató

 

Kutatási és oktatási szakterületek:

Neveléselmélet

Kisebbségpedagógia

Multikulturális iskola

Alternatívák/ innovációk a köznevelésben

 

Oktatás:

1985-1992 Esztergomi Tanítóképző Főiskola, Nemzetiségi Tanszék

Szlovák és német szakos hallgatóknak, tanártovábbképzésben előadások, gyakorlatok tartása

1992-2003 ELTE BTK Neveléstudományi Intézet

2003- 2016 ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Alkalmazott Neveléselméleti Tanszék. Tanár és pedagógia szakos hallgatóknak, tanártovábbképzésben, doktori képzésben előadások, gyakorlatok és tréningek tartása

1999- mai napig részvétel az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola tevékenységében, 2 hallgató témavezetője (öt végzős doktorandusszal rendelkezik)

1997-2005 ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, óraadó

2000-2007 részvétel az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Szláv nyelvtudományi doktori programban, 1 végzős doktorandusszal rendelkezik

 

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak

Funkció vagy tevékenység

 2012 -

Tanárképző Központ főigazgató

 2012 -

Bizottsági tagságok: Tanulmányi Bizottság, Kreditátviteli Bizottság, Tudományos Bizottság

 2013 -  Pedagógiai és Neveléslélektani szakcsoportvezető
   
   

Nyelvtudás

Nyelv

Nyelvtudás szintje és fajtája

szlovák

felsőfokú, C típusú nyelvviszga

orosz

felsőfokú, C típusú nyelvvizsga

cseh

középfokú,C típusú nyelvviszga

   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve

Kiadó intézmény

Elnyerés éve

 Rektori kitüntetés  KRE  2020
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve

Betöltött funkció

Magyar Rektori Konferencia Pedagógusképző Bizottság

vezetőségi tag

Tanárképzők Szövetsége

tag

Polska Mysl Pedagogiczna Krakko Jagelló Egyetem

szerkesztőségi tag

Pozsonyi Comenius Egyetem Pedagógiai
Bizottság

tag

Nyelvtanárok Szakmai Egyesület

tag

Az ORIGO Országos Nyelvvizsgatanács

tag

Magyar Pedagógiai Társaság tag
ACTA technologica Dubnicae szerkesztőségi tag
Pedagogika. Studia i Rozprawy, Jan Dlugosz University in Czestochowa szerkesztőségi tag
   

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak

Intézmény

Tevékenység

2000

Prágai Károly Egyetem

Erasmus, kutatásokban való részvétel,
közös publikációk

2000 -

Pozsonyi Comenius Egyetem

Kutatásokban való részvétel,
közös publikációk

2011 -  Technická Univerzita Dubnica Kutatásokban való részvétel,
közös publikációk
2014 - Pedagogika. Studia i Rozprawy, Jan Dlugosz University in Czestochowa Kutatásokban való részvétel,
közös publikációk
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény

Kutatási téma / Disszertáció címe

Védés éve

Papp Tünde,
ELTE Nevtud. isk.

Esztétikai nevelés történeti áttekintése
különös tekintettel a reformpedagógiára

2013

Pataky Gabriella,
ELTE Nevtud. isk.

Tárgykészítés-tárgytervezés a 6-12 éves
gyerekek vizuális nevelésében, egy
diagnosztikus mérés tükrében

2011

Makk Zoltán,
ELTE Nevtud.isk.

A határ menti idegennyelv-tanítás a nyugat-
dunántúli és burgenlandi határrégióban

2010

Simon Olga,
ELTE Nevtud.isk.

Az orosz nyelv oktatása Magyarországon
oktatáspolitikai és módszertan-történeti
aspektusból

2007

Pásztor Miklósné,
ELTE Nevtud.isk.

A csavargó serdülők nevelésének pedagógiai
problémái

2000

Horváthné Farkas Éva

ELTE Nevtud.isk.

Nemzetiségi oktatás a tanítóképzésben

2010

Józsa Szilvia

ELTE Nevtud.isk.

 

jelenleg

Liszka Andrea

ELTE Nevtud.isk.

 

jelenleg

     

Opponencia doktori és habilitációs védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény

Kutatási téma / Disszertáció címe

Védés éve

Kovács Judit,
ELTE Nevtud.isk.

Kétnyelvűség

2012

Petneki Katalin,
ELTE Nevtud.isk.

„Az interkulturális tanulás megvalósításának
lehetőségei a nyelvórán”

2010

Krivács Györgyné,
ZMNE
Hadtudományi
Doktori Iskola

Orosz katonai szaknyelv oktatása a
reformkorban

2010

     

 

Publikációs lista

(MTMT2)

    Független idézők összesen: 0


 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Bodonyi, Edit ; Pazonyi, Judit (2022): Választás és kényszer. Az otthontanulás változatai. In: ERUDITIO - EDUCATIO - p. -, 20 p.

Bodonyi Edit - Pazonyi Judit - Simonfi Zsuzsanna (2022): Az otthonoktatás. Elfogadás, elutasítás vagy tabu? Az otthonoktatás kontextusai. In: SZOCIÁLPEDAGÓGIA - p. - , 27 p. 

Pesti Csilla - TAMÁŠOVÁ, Viola - LAJČIN, Daniel - Bodonyi Edit (2021): University-industry collaboration as a drive for innovation in Europe - A literature review with a systematic approach. In: AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH 11 : 2 pp. 41-46., 6 p.

Bodonyi Edit - Pazonyi Judit (2020): Gondolatok a tanárképzésről. Budapesti tanácskozás a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Tanárképző Központjában. In.: Linguistic, Literary and Didactic Colloquium L-6, Z-F LINGUA, Bratislava. pp. 111-134. ISBN: 978-80-8177-075-3

Borosán Lívia-Bodonyi Edit (2019): Személyiség és Rudolf Steiner szellemtudományának pedagógiai szempontú vizsgálata. In: Linquistic, Literary and Didactic Colloquium L-3, Z-F LINGUA, Bratislava. 1-9.o. ISBN: 978-80-8177-062-3

Bodonyi, Edit ; Pazonyi, Judit A nemzetiségi oktatás Magyarországon
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kollokvium L-2 : Linguistic, Literary and Didactic Colloguium L-2 Pozsony, Szlovákia : Z-F LINGUA, (2019) pp. 10-31. , 22 p.

Bodonyi Edit – Pazonyi Judit (2019): A multikulturalizmus jelenléte a magyar köznevelésben. In.: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-1. Linguistic, Literary and Didactic Colloguium L-1. Z-F LINGUA, Bratislava. 8-18 o. ISBN 978-80-8177-057-9

Bodonyi Edit Recenzia
In: Igor, Marks; Daniel, Lajčin - Anton Stefánek a slovenské skolstvo v medzivojnovom obdobi Brno, Csehország : Tribun EU, (2018) p. 147
 
Bodonyi Edit Skola pre zivot v interdisciplinárnom kontexte
PSYCHOLOGIA A PATOPSYCHOLOGIA DIETATA 51 : 2-3 pp. 209-210. , 2 p. (2017)
 
Bodonyi Edit, Petriné Feyér Judit (2017):Winkler Márta iskolája - Winkler Márta pedagógiája
NAUKOVIJ VISNIK MUKACHIVSKOGO DJERZHAVNOGO UNIVERSITETU : SERIJA PEDAGOGIKA TA PSIHOLOGIJA 1:(5) pp. 50-57. 

Bodonyi Edit (2017): Skola pre zivot v interdisciplinárnom kontexte. PSYCHOLOGIA A PATOPSYCHOLOGIA DIETATA 51:(2-3) pp. 209-210.

Bodonyi Edit-Józsa Szilvia(2015): A svéd oktatási rendszer. In. Daniel Lancaric(szerk.): Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXVI. Z-F LINGUA, Bratislava. 7-22.o. ISBN: 978-80-8177-022-7

Bodonyi Edit: Nomen est omen...: In: Stále lepšie a lepšie, ACTA TECHNOLOGICA DUBNICAE 5:(2) p. 60. (2015) (ISBN 978-80-89732-23-4)

Bodonyi Edit, Hegedűs Judit, Fekete Márta, Daniel Lancaric (szerk.) Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXII: Korai iskolaelhagyás – kriminalitás – megoldási lehetőségek az oktatás szemszögéből, Pozsony: Z-F LINGUA (2015) (ISBN:978-80-8177-017-3)

Zuzana Gersicova: Osobnostná a sociálna vychova v edukacnych súvislostiach.: Lektorálás. 201 p. (2015)

Bodonyi E.-Potocárová M.: Etická dimenzia vychovy a vzdelávania a eticky kódex pedagóga. In: Marcela Maglione(szerk.): ACTA HUMANICA, Univ.Zilina 2014.1.sz. ISSN 1336-5126

Pazonyi,J.-Bodonyi,E.(2013): Developing Language Literacy int he Educational Scence. Acta Technologica Dubnicae, Vol.3,issue 2, 33-44. ISSN 1338-3965

Bodonyi Edit: Modern alternatív iskolák. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 121 p.

Bodonyi Edit: Nemzetiségi oktatásügy Magyarországon 1945-napjainkig, Új Pedagógiai Közlemények, ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1999. 101 p.

Fazekas Sándorné-Bodonyi Edit (szerk.): Cítanka pre nizsí stupen základnych skol. Mikszáth Kiadó, Salgótarján, 1991

Bodonyi Edit: Nemzetiségismeret. Főiskolai jegyzet. VJTF, Esztergom, 1991. 79 p.

Bodonyi Edit (szerk.): Szlovák irodalmi antológia. Főiskolai jegyzet. VJTF, Esztergom, 1990. 170 p.

Bodonyi Edit: Szlovák irodalomtörténet. Főiskolai jegyzet. VJTF, Esztergom, 1990. 103 p.

Bodonyi Edit-Farkas Éva-Fazekas Sándorné (szerk.): Szlovák-magyar, magyar-szlovák szakszótár nemzetiségi iskolák számára. ETF, Esztergom, 1987. 43 p.

Bodonyi Edit: Szlovák nyelvművelés kezdők számára. Főiskolai jegyzet. ETF, Esztergom, 1987. 112 p.

Könyvfejezetek

Bodonyi Edit: Jelenkori modern alternatív iskolák, In: Németh András (szerk.):A Neveléstudományi Doktori Iskola programjai – tudományos arculat, kutatási eredmények. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. pp. 49-65.

Bodonyi Edit: Tanárképzés Csehországban, In: M. Nádasi Mária (szerk.): A mentorképzés nemzetközi áttekintése I., 2010. pp. 109-118.

Bodonyi Edit: Tanárképzés és tanártovábbképzés Szlovákiában, In: M. Nádasi Mária (szerk.) A mentorképzés nemzetközi áttekintése I., 2010. pp. 95-108.

Bodonyi Edit: A nemzetiségi oktatásügyünk, In: Bábosik István (szerk.): Pedagógia és személyiségfejlesztés. OKKER, Budapest, 2007. pp. 227-239.

Bodonyi Edit: A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése: család, gyermek, társadalom. c. kötet részfejezetei. BA tananyagfejlesztés, HEFOP, Budapest, 2006

Bodonyi Edit et al.: Család, gyermek, társadalom, ELTE PPK, Budapest, 2006. 68 p.

Vámos Ágnes - Bodonyi Edit: A kisebbségi népismeret oktatása, OKI - ELTE Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2004. 65 p.

Bodonyi Edit: Madarske vzdelani a Europa. Ped., Fak., Praha, 2003. 34 p

Bodonyi Edit: Jelenkori modern alternatív iskolák, In: Németh András (szerk.):A Neveléstudományi Doktori Iskola programjai – tudományos arculat, kutatási eredmények. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. pp. 49-65.

Bodonyi Edit: A nemzetiségi oktatásügyünk, In: Bábosik István (szerk.): Pedagógia és személyiségfejlesztés. OKKER, Budapest, 2007. pp. 227-239.

Vámos Ágnes - Bodonyi Edit: A kisebbségi népismeret oktatása, OKI - ELTE Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2004. 65 p.

Cikkek tudományos folyóiratokban

Bodonyi Edit – Pazonyi Judit (2019): A multikulturalizmus jelenléte a magyar köznevelésben. In.: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-1. Linguistic, Literary and Didactic Colloguium L-1. Z-F LINGUA, Bratislava. 8-18 o. ISBN 978-80-8177-057-9

Bodonyi - Koncz - Potocárová : Aspekty aktívnej spolupráce medzi rodinou a skolou. In: Deliberationes, 2012. V.évf. 1.sz,. pp. 39-51.

Bodonyi Edit: Je slovenčina potrebna v zakladnej skole? Ľudove Noviny 2007. 5. 3. 5 p.

Bodonyi Edit: Közös európai referenciakeretek, szintezési skálák. ELTE ITK, Budapest, 2005. 17 p.

Vámos Ágnes - Bodonyi Edit - Kovács Anna - Müller Rodica: Kisebbségi népismeret oktatása a nemzetiségi iskolákban 1., Új Pedagógiai Szemle, 2004. 9. sz., pp. 23-34.

Vámos Ágnes - Bodonyi Edit - Kovács Anna - Müller Rodica: Kisebbségi népismeret oktatása a nemzetiségi iskolákban 2., Új Pedagógiai Szemle, 2004. 10. sz., pp. 41-50.

Edita Bodonyi: Alternatívne školy v Madărsku, Pedagogická Revue, 2002. 1. sz., pp. 17-22.

Bodonyi Edit: Hlavne smery usili o zmenu vzdelavani v Madărsku. Ucitelske Listy, 2000/3.

Bodonyi Edit: Nemzetiségi pedagógusképzés. Beszámoló az MKM részére. OKI, Budapest, 2000.

Bodonyi Edit: Interkulturna vychova v podmienkach Madărskej republiky. Pedagogicka Revue, 1999. 10. sz. pp. 26-31.

Bodonyi Edit: Szlovák nemzetiségi oktatás. In: Pedagógiai Lexikon III. kötet. Keraban K. 1997.

Konferenciaközlemények

Bodonyi Edit: Stav vyucby menšinovej vzdelanosti v narodnostnych školach v Madarsku. In: Maria Zilakova (szerk.): Aktualne problemy slovakistiky. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2007. pp. 188-199.

Bodonyi Edit: Strategia reformnych zmien. In: Koncepcia vychovy a vzdelavania. Milenium, Prešov, 2005. pp. 74-91.

Edita Bodonyi: Fenomén túlania sa detí v období puberty., In: O kriminalite mládeže. IUVENTA, Bratislava, 2002. pp. 277-286.

Recenziók

Edit Bodonyi: Zelina Miron (ed.): Skola pre zivot v interdisciplinárnom kontexte. Tribuna EU, 2016. Brno. 285 p. ISBN: 987-80-263-1062-4 (recenzió)

Bodonyi Edit: Sociálno-pedagogický výcvik ako inovatívna forma celoživotného vzdelávania učiteľov stredných odborných škôl II. In: Tamášová Viola, Geršicová Zuzana Sociálno-pedagogický výcvik ako inovatívna forma celoživotného vzdelávania učiteľov stredných odborných škôl II . Brno: Tribun Eu, 2015. p. 147. Recenzió (ISBN: 9 788026308485)

Edita Bodonyi: Tamásová,V. (ed.): Rodinná vychova. Dubnica n/V: DTI, 2013. 217 p. ISBN 978-80-89400-83-6, EAN 9788089400836 (recenzió)

Edita Bodonyi: Kudlácová, B. (ed.): Európské pedagogické myslenie (od antiky po modernu). Trnava, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010. 317 p. Pedagogika.sk .2.évf. 2011.1.

Fordítások

Nevetni, felfedezni, csodálkozni. Alternatív program nemzeti és etnikai kisebbségi nevelést folyatót óvodák számára. Kiss Árpád OKSZI, Budapest, 2002. 74 p.

 

Szlovák nemzetiségi óvodák nevelési programjának szaklektorálása és fordítása. OKI Tanügyi adatbank, Budapest, 1999. 105 p.Edit Bodonyi

Title: Dr. habil.
Gender: F
Year of Birth: 1954
Place of Birth (Country): Czechoslovakia
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 00 36-1/872-1710

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2009
Discipline: Education
Lecture of Thesis: Alternative schools in Hungary and abroad
Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty of Education and Psychology

Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1997
Discipline: Education
Title of Thesis: Minority schools in Hungary from 1945 to today
Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty Of Humanities, Doctoral studies in Education

Year of University doctorate title: 1985
Discipline: Education
Title of Thesis: The comparative analysis of J.G.Tajovsky and A.P. Csehov
Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty Of Humanities


Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Eötvös Loránd University Faculty Of Humanities Pedagogy 1990
Eötvös Loránd University Faculty Of Humanities teacher 1983
Comenius University, Bratislava, Slovakia Social Psychology 1976

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Teacher Training Center
Department:
Current Position(s): General director

1985-1992 Teacher’s College Esztergom, Hungary
1992- continuous Eötvös Loránd University Faculty of Education and Psychology, Institute of Education
1997-2005 Eötvös Loránd University Faculty Of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Studies
2011-Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Teacher Training Center

Areas of Research and Teaching
Minority education
Bilingualism
Multicultural Education
Reform and the alternative pedagogy
Practices of contemporary alternative schools in Hungary and Central Europe
Teacher training in Hungary and Central Europe
Trainings for teacher’s and pedagogy course students of the following subjects:
Education theory (teacher, pedagogy MA, special pedagogy BA)
Preparation for education (teacher course)
Educational experiences and thesis (teacher course)
Alternative schools (teacher, pedagogy BA, teacher trainings, doctoral trainings)
Sociology of minorities (pedagogy MA, teacher training)
Multicultural education (teacher, pedagogy BA, pedagogy MA, teacher trainings)
Minority education (teacher, pedagogy BA)
Assistant solutions in pedagogy (teacher trainings)

Membership in Research Groups and Projects
Zmena project (Changes in education) Nitra PF UKF, 1999 – member
Ethnography in minoroty schools, KÁOKSZI, 2004-2006 – member
Cooperative school – cooperative society, 2008-2010
Relationship of family and institutional education TÁMOP 4.1.2./B / KMR, 2009-2011 – editing literature
Contents and concepts of training mentor teachers TÁMOP 4.1.2.-08/2/B KMR, 3.2. 2009-2011 - editing literature
Complex review of teacher training system, its solutions TÁMOP 3.1.5/12-2012-001 2012- present

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
  Teacher training – major leader
  Several pulications and textbooks
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Slovakian Superlative C exam
Russian Superlative C exam
Czech Intermediate C exam
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Educational Society Memeber
Association of Teacher Educators Memeber
Polska Mysl Pedagogiczna Krakko Jagello University Editorial Memeber
Pedagogy Committee of Comenius University, Bratislava, Slovakia Memeber
Association of Language Teachers Memeber
ORIGO National Examination Council Memeber
Hungarian Rectors' Conference Teacher Training Committee Memeber
Pedagogika. Studia i Rozprawy, Jan Dlugosz University in Czestochowa Editorial Memeber
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2000 - Charles University in Prague,
Czech Republic
Erasmus, researches and publications
1997 - Comenius University,
Bratislava, Slovakia
Researches and publications
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Tünde Papp,
ELTE Doctoral
Studies in
Education
Aesthetic education in reform pedagogy 2013
Gabriella Pataky,
ELTE Doctoral
Studies in
Education
Creating subjects in visual education of 6-12
year-old students, based on a diagnostic
measurement
2011
Károly Makk,
ELTE Doctoral
Studies in
Education
Teaching foreign languages in West-Pannon
and Burgenland regions
2010
Olga Simon,
ELTE Doctoral
Studies in
Education
Russian language teaching in Hungary in
aspects of education policy and historical
methodology
2007
Miklósné Pásztor,
ELTE Doctoral
Studies in
Education
Pedagogic problems of rover teenager’s
education
2000

Horváthné Éva Farkas

ELTE Doctoral
Studies in
Education

  2010

Szilvia Józsa

ELTE Doctoral
Studies in
Education

  currently

Andrea Liszka

ELTE Doctoral
Studies in
Education

  currently

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Judit Kovács,
ELTE Doctoral
Studies in
Education
Bilingualism 2012
Katalin Petneki,
ELTE Doctoral
Studies in
Education
Solutions of intercultural language learning 2010
Györgyné Krivács,
ZMNE Doctoral
Studies in
Military Science
Teaching the Russian military language in
Reform Era
2010
     

 

List of Publications

(MTMT2)

    Number of independent citations : 0


Edited Books and Journals

Bodonyi Edit - Pazonyi Judit (2020): Gondolatok a tanárképzésről. Budapesti tanácskozás a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Tanárképző Központjában. In.: Linguistic, Literary and Didactic Colloquium L-6, Z-F LINGUA, Bratislava. pp. 111-134. ISBN: 978-80-8177-075-3

Borosán Lívia-Bodonyi Edit (2019): Személyiség és Rudolf Steiner szellemtudományának pedagógiai szempontú vizsgálata. In: Linquistic, Literary and Didactic Colloquium L-3, Z-F LINGUA, Bratislava. 1-9.o. ISBN: 978-80-8177-062-3

Bodonyi, Edit ; Pazonyi, Judit A nemzetiségi oktatás Magyarországon
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kollokvium L-2 : Linguistic, Literary and Didactic Colloguium L-2 Pozsony, Szlovákia : Z-F LINGUA, (2019) pp. 10-31. , 22 p.

Bodonyi Edit – Pazonyi Judit (2019): A multikulturalizmus jelenléte a magyar köznevelésben. In.: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-1. Linguistic, Literary and Didactic Colloguium L-1. Z-F LINGUA, Bratislava. 8-18 o. ISBN 978-80-8177-057-9

Bodonyi, Edit Recenzia
In: Igor, Marks; Daniel, Lajčin - Anton Stefánek a slovenské skolstvo v medzivojnovom obdobi
Brno, Csehország : Tribun EU, (2018) p. 147
 
Bodonyi, Edit Skola pre zivot v interdisciplinárnom kontexte
PSYCHOLOGIA A PATOPSYCHOLOGIA DIETATA 51 : 2-3 pp. 209-210. , 2 p. (2017)

Bodonyi Edit, Petriné Feyér Judit (2017):Winkler Márta iskolája - Winkler Márta pedagógiája
NAUKOVIJ VISNIK MUKACHIVSKOGO DJERZHAVNOGO UNIVERSITETU : SERIJA PEDAGOGIKA TA PSIHOLOGIJA 1:(5) pp. 50-57. 

Bodonyi Edit (2017): Skola pre zivot v interdisciplinárnom kontexte. PSYCHOLOGIA A PATOPSYCHOLOGIA DIETATA 51:(2-3) pp. 209-210.

Bodonyi Edit-Józsa Szilvia(2015): A svéd oktatási rendszer. In. Daniel Lancaric(szerk.): Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXVI. Z-F LINGUA, Bratislava. 7-22.o. ISBN: 978-80-8177-022-7

Bodonyi E.-Potocárová M.: Etická dimenzia vychovy a vzdelávania a eticky kódex pedagóga. In: Marcela Maglione(szerk.): ACTA HUMANICA, Univ.Zilina 2014.1.sz. ISSN 1336-5126

Edita Bodonyi: Tamásová,V. (ed.): Rodinná vychova. Dubnica n/V: DTI, 2013. 217 p. ISBN 978-80-89400-83-6, EAN 9788089400836 (recenzió)

Pazonyi,J.-Bodonyi,E.(2013): Developing Language Literacy int he Educational Scence. Acta Technologica Dubnicae, Vol.3,issue 2, 33-44. ISSN 1338-3965

Bodonyi Edit: Modern alternatív iskolák. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 121 p.

Bodonyi Edit: Nemzetiségi oktatásügy Magyarországon 1945-napjainkig, Új Pedagógiai Közlemények, ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1999. 101 p.

Fazekas Sándorné-Bodonyi Edit (szerk.): Cítanka pre nizsí stupen základnych skol. Mikszáth Kiadó, Salgótarján, 1991

Bodonyi Edit: Nemzetiségismeret. Főiskolai jegyzet. VJTF, Esztergom, 1991. 79 p.

Bodonyi Edit (szerk.): Szlovák irodalmi antológia. Főiskolai jegyzet. VJTF, Esztergom, 1990. 170 p.

Bodonyi Edit: Szlovák irodalomtörténet. Főiskolai jegyzet. VJTF, Esztergom, 1990. 103 p.

Bodonyi Edit-Farkas Éva-Fazekas Sándorné (szerk.): Szlovák-magyar, magyar-szlovák szakszótár nemzetiségi iskolák számára. ETF, Esztergom, 1987. 43 p.

Bodonyi Edit: Szlovák nyelvművelés kezdők számára. Főiskolai jegyzet. ETF, Esztergom, 1987. 112 p.

Chapters in Books

Bodonyi Edit: Jelenkori modern alternatív iskolák, In: Németh András (szerk.):A Neveléstudományi Doktori Iskola programjai – tudományos arculat, kutatási eredmények. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. pp. 49-65.

Bodonyi Edit: Tanárképzés Csehországban, In: M. Nádasi Mária (szerk.): A mentorképzés nemzetközi áttekintése I., 2010. pp. 109-118.

Bodonyi Edit: Tanárképzés és tanártovábbképzés Szlovákiában, In: M. Nádasi Mária (szerk.) A mentorképzés nemzetközi áttekintése I., 2010. pp. 95-108.

Bodonyi Edit: A nemzetiségi oktatásügyünk, In: Bábosik István (szerk.): Pedagógia és személyiségfejlesztés. OKKER, Budapest, 2007. pp. 227-239.

Bodonyi Edit: A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése: család, gyermek, társadalom. c. kötet részfejezetei. BA tananyagfejlesztés, HEFOP, Budapest, 2006

Bodonyi Edit et al.: Család, gyermek, társadalom, ELTE PPK, Budapest, 2006. 68 p.

Vámos Ágnes - Bodonyi Edit: A kisebbségi népismeret oktatása, OKI - ELTE Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2004. 65 p.

Bodonyi Edit: Madarske vzdelani a Europa. Ped., Fak., Praha, 2003. 34 p

Bodonyi Edit: Jelenkori modern alternatív iskolák, In: Németh András (szerk.):A Neveléstudományi Doktori Iskola programjai – tudományos arculat, kutatási eredmények. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. pp. 49-65.

Bodonyi Edit: A nemzetiségi oktatásügyünk, In: Bábosik István (szerk.): Pedagógia és személyiségfejlesztés. OKKER, Budapest, 2007. pp. 227-239.

Vámos Ágnes - Bodonyi Edit: A kisebbségi népismeret oktatása, OKI - ELTE Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2004. 65 p.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Bodonyi Edit – Pazonyi Judit (2019): A multikulturalizmus jelenléte a magyar köznevelésben. In.: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-1. Linguistic, Literary and Didactic Colloguium L-1. Z-F LINGUA, Bratislava. 8-18 o. ISBN 978-80-8177-057-9

Bodonyi - Koncz - Potocárová : Aspekty aktívnej spolupráce medzi rodinou a skolou. In: Deliberationes, 2012. V.évf. 1.sz,. pp. 39-51.

Bodonyi Edit: Je slovenčina potrebna v zakladnej skole? Ľudove Noviny 2007. 5. 3. 5 p.

Bodonyi Edit: Közös európai referenciakeretek, szintezési skálák. ELTE ITK, Budapest, 2005. 17 p.

Vámos Ágnes - Bodonyi Edit - Kovács Anna - Müller Rodica: Kisebbségi népismeret oktatása a nemzetiségi iskolákban 1., Új Pedagógiai Szemle, 2004. 9. sz., pp. 23-34.

Vámos Ágnes - Bodonyi Edit - Kovács Anna - Müller Rodica: Kisebbségi népismeret oktatása a nemzetiségi iskolákban 2., Új Pedagógiai Szemle, 2004. 10. sz., pp. 41-50.

Edita Bodonyi: Alternatívne školy v Madărsku, Pedagogická Revue, 2002. 1. sz., pp. 17-22.

Bodonyi Edit: Hlavne smery usili o zmenu vzdelavani v Madărsku. Ucitelske Listy, 2000/3.

Bodonyi Edit: Nemzetiségi pedagógusképzés. Beszámoló az MKM részére. OKI, Budapest, 2000.

Bodonyi Edit: Interkulturna vychova v podmienkach Madărskej republiky. Pedagogicka Revue, 1999. 10. sz. pp. 26-31.

Bodonyi Edit: Szlovák nemzetiségi oktatás. In: Pedagógiai Lexikon III. kötet. Keraban K. 1997.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Bodonyi Edit, A Károli Gáspár Református Egyetem Tanárképző Központja

Bodonyi Edit: Stav vyucby menšinovej vzdelanosti v narodnostnych školach v Madarsku. In: Maria Zilakova (szerk.): Aktualne problemy slovakistiky. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2007. pp. 188-199.

Bodonyi Edit: Strategia reformnych zmien. In: Koncepcia vychovy a vzdelavania. Milenium, Prešov, 2005. pp. 74-91.

Edita Bodonyi: Fenomén túlania sa detí v období puberty., In: O kriminalite mládeže. IUVENTA, Bratislava, 2002. pp. 277-286.

Book Reviews

Edita Bodonyi: Kudlácová, B. (ed.): Európské pedagogické myslenie (od antiky po modernu). Trnava, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010. 317 p. Pedagogika.sk .2.évf. 2011.1.

Translations

Nevetni, felfedezni, csodálkozni. Alternatív program nemzeti és etnikai kisebbségi nevelést folyatót óvodák számára. Kiss Árpád OKSZI, Budapest, 2002. 74 p.

Szlovák nemzetiségi óvodák nevelési programjának szaklektorálása és fordítása. OKI Tanügyi adatbank, Budapest, 1999. 105 p.

 Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin