Készült: 2016-08-25
Módosítás: 2020-10-21

Borsi Attila János

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1974
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2009
Tudományág: Hittudomány
Disszertáció címe: A megigazulás tana és a posztmodernitás: impulzusok a nyilvános teológia számára.
Oklevelet kiállító intézmény: Debreceni Református Hittudományi Egyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1997
Tudományág(ak): Vallástudomány (M.A.R.)
Oklevelet kiállító intézmény: University of Dubuque Theological Seminary

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Debreceni Református Hittudományi Egyetem Magister Diviniarum 1998
Princeton Theological Seminary Master of Theology 2000
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet
Tanszék: Szabadbölcsészet Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium

Beosztás: Filozófiai és Vallástudományi Műhely alapító vezetője (2017.09.01-2018.08.31.)

              Igazgatóhelyettes 2018. szeptember 1-től.

Korábbi munkaadó: Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Beosztás: óraadó

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:

Fogadóóra: péntek 13:00-14:00 (előzetes egyeztetés alapján)
Kutatási és oktatási szakterületek

Karl Barth gondolkodásának mai relevanciái, Public theology/Nyilvános teológia, H. Richard Niebuhr teológiája és teológiai etikája, hit, modern protestáns teológia, megigazulás tan, keresztyén lelkiség története, lelkiség és ethosz, posztmodernitás, egyház és állam.

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
 2016-  KRE BTK Minőségbiztosítási Bizottság-tag
 2017-2018  Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Filozófia és Vallástudományi műhely vezetője
 2018.szeptember 1-től Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium igazgatóhelyettes
 2019. március 11-től  BTK Kari Tanács tag
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felsőfok
német B1 komplex
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Ösztöndíj MRE Zsinat USA 1996-1997
Köztársasági ösztöndíj Debreceni Református Hittudományi Egyetem 1997-1998
Ösztöndíj USA MRE Zsinat 1999-2000
Ph.D ösztöndíj DRHE 2001-2004
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Gesellschaft für Evangelische Theologie (GET) tag
Dietrich Bonhoeffer Forschungsstelle für Öffentliche Theologie, Bamberg Assoziirte Person
Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma tag
Protestant and Anglican Network for Adult Education in Europe – EAEE (Európai Protestáns Felnőttképzési Társaság) tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
 2017.03.20-24.  Uniwersytet Jagiellonski   CEEPUS vendégoktató
 2018.03.12-16.  Masarykova Univerzita Brno  Erasmus vendégoktató
 2019.04.08-12.  LCC International University Klaipeda  Erasmus vendégoktató
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

    Független idézők összesen: 0
    Tudományos közlemények összesen:

 

Lectoral works: WELKER, Michael, Mi történik az Úrvacsorában?, (What Happens in Holy Communion?) Ford. Gaál Botond, Petró László, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont DRHE, Debrecen, Kapitális Nyomda, 2013.

Fordítások


Szépirodalmi alkotások


Film és multimédia


Diszkográfia


Konferenciaszervezés

2007.06.12-16. EAEE/Budapest, Adult Education in HRF (MRE). Szervezés, koordinálás

2015.11.9-15. Egyetemi Napok Vác

2016.11.14-19. II. Egyetemi Napok Vác

2017.11.13-17. III. Egyetemi Napok Vác

2019.10.14-17. IV. Egyetemi Napok Vác

Nyilvános megjelenések


Egyéb
Az Európai Unió és a keresztyénség, in: Ökumené 2003/2 51. szám. 32-35. old.


A Biblia tanítása a „mammonról”: gazdagság, pénz mint etikai kérdések, in: Református Ébresztő, Békés, 2001. április 10. 3-6. old.

Isten igent mondott, igehirdetés, in: Legátusprédikációk, 2002/2003, DRHE, Debrecen, 2002, 35-39. old.

A harag rossz tanácsadó, igehirdetés, in: Nagykőrösi Református Hírlevél, XI. évf. 28. szám.

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia, in: Kálvin Kalendárium 2010. Kálvin Kiadó, Budapest 2009. 169-172. old.

Hitvallásismeret, Rendszeres Teológia Tanszéki Jegyzet, kéziratban, Debrecen, 2002.Attila János Borsi

Title: PhD
Gender: Male
Year of Birth: 1974
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2009
Discipline: Theology
Title of Thesis: The doctrine of justification and postmodernity: impulses for public theology
Issuing Institution: University of Reformed Theology in Debrecen

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1997 Master of Arts in Religion
Discipline(s): Religion
Issuing Institution: University of Dubuque Theological Seminary

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
University of Reformed Theology in Debrecen Master of Divinity 1998
Princeton Theological Seminary Master of Theology 2000
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Arts Studies and General Humanities
Department: General Humanities
Current Position(s): Associate Professor

Benda Kálmán College of Excellence in Humanities and Social Sciences of Károli Gáspár University of the Reformed Church on Hungary

Position: Head / Workshop for Philosophy and Religious Studies (01.09.2017-31.008.2018)

            Vice-Director (from 1st September 2018)

Previous Employer: University of Reformed Theology in Debrecen
Previous Position Held:Lecturer 

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:

Consulting hours: Friday 13:00-14:00 ( appointment in advance)


Areas of Research and Teaching

Karl Barth today: the relvance of his thinking for today, Public theology, the theology and theological ethics of H. Richard Niebuhr, doctrine of justification, faith, modern protestant theology, postmodernity, history of christian piety, schristian piety and ethics, church and state.

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
 2016-  Quality Assurance Committee-member
 2017-2018  Benda Kálmán College of Excellence in Humanities and Social Sciences; Head to the Workshop for Philosophy and Religious Studies
 2018. 09.01.  Benda Kálmán College of Excellence in Humanities and Social Sciences, Vice-Director
 2019. 03.11.  BTK Faculty Board member
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
english Excellent
german B1 complex
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Scholarship Synod of the Hungarian Reformed Church 1996-1997
State scholarship University of Reformed Theology in Debrecen 1997-1998
Scholarship Synod of the Hungarian Reformed Church 1999-2000
Ph.D scholarship University of Reformed Theology in Debrecen 2001-2004
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Gesellschaft für Evangelische Theologie (GET) member
Dietrich Bonhoeffer Forschungsstelle für Öffentliche Theologie, Bamberg Assoziirte Person
Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma member
Protestant and Anglican Network for Adult Education in Europe – EAEE (Európai Protestáns Felnőttképzési Társaság) member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
 03.20-24. 2017.  Uniwersytet Jagiellonski  CEEPUS guest lecturer
 03.12-16. 2018.  Masarykova Univerzita Brno  Erasmus guest lecturer
 04.08-12.2019.  LCC International University Kalipeda  Erasmus guest lecturer
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

    Független idézők összesen: 0
    Tudományos közlemények összesen:

 

Lectoral works: WELKER, Michael, Mi történik az Úrvacsorában?, (What Happens in Holy Communion?) Ford. Gaál Botond, Petró László, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont DRHE, Debrecen, Kapitális Nyomda, 2013.

Fordítások


Szépirodalmi alkotások


Film és multimédia


Diszkográfia


Konferenciaszervezés

2007.06.12-16. EAEE/Budapest, Adult Education in HRF (MRE). Szervezés, koordinálás

2015.11.9-15. Egyetemi Napok Vác

2016.11.14-19. II. Egyetemi Napok Vác

2017.11.13-17. III. Egyetemi Napok Vác

2019.10.14-17. IV. Egyetemi Napok Vác

Nyilvános megjelenések


Egyéb
Az Európai Unió és a keresztyénség, in: Ökumené 2003/2 51. szám. 32-35. old.


A Biblia tanítása a „mammonról”: gazdagság, pénz mint etikai kérdések, in: Református Ébresztő, Békés, 2001. április 10. 3-6. old.

Isten igent mondott, igehirdetés, in: Legátusprédikációk, 2002/2003, DRHE, Debrecen, 2002, 35-39. old.

A harag rossz tanácsadó, igehirdetés, in: Nagykőrösi Református Hírlevél, XI. évf. 28. szám.

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia, in: Kálvin Kalendárium 2010. Kálvin Kiadó, Budapest 2009. 169-172. old.

Hitvallásismeret, Rendszeres Teológia Tanszéki Jegyzet, kéziratban, Debrecen, 2002.


Következő események


Összes esemény

Közösségi Média

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás