Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-15

Dróth Júlia

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1956
Születési hely: Prága
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 872-1740

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2002
Tudományág: alkalmazott nyelvészet
Disszertáció címe: Formatív értékelés a fordítás oktatásában
Oklevelet kiállító intézmény: Pécsi Tudományegyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1983
Tudományág(ak): bölcsészettudomány, magyar-angol szak
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Kodolányi János Főiskola Könyvtári szakember 2015
Szent István Egyetem GTK Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító 2007
ELTE BTK Fordítói Program Irodalmi fordítás 1994

 

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet:Anglisztika Intézet
Tanszék: Angol Nyelvészeti Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Szent István Egyetem GTK
Beosztás: egyetemi docens

Egyéb korábbi munkaadó: I. László Gimnázium
Beosztás: középiskolai tanár


Kutatási és oktatási szakterületek

Fordítástudomány, a fordítás oktatásának módszertana, fordítástechnika, szerkesztés, lektorálás, magyar nyelvhelyesség, dokumentáció, terminológia, lexikográfia, szaknyelvi fordítás, általános és szaknyelvoktatás, kontrasztív nyelvtan, irodalmi fordítás; felkészítés nyelvvizsgákra, nyelvvizsgáztatás

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

2019-: KRE Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely, Kontrasztív szövegnyelvészeti kutatási eredmények hasznosítása a fordításoktatásban c. projekt 

2003–:ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Programjának megbízott előadója (A fordítás oktatásának módszertana c. tantárgy), doktori bizottságok tagja, doktori dolgozatok témavezetője

2004–2008:Korpusznyelvészeti kutatás, OTKA
2003–2004:Környezetvédelmi terminológiai kutatások irányítása (SZIE, ELTE, BGME)

1989–1992:Óvodai nyelvi kísérlet irányítása, Dunakeszi, 4. Sz. Óvoda


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2007–2013 a SZIE szakfordító szakirányainak vezetője
2004 tanszékvezető, SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
2000–2013 Szakfordítóképző intézmények éves módszertani konferenciájának szervezése
 2018-  MANYE Fordítástudományi Szakosztály elnöke
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Angol Felsőfok C
Német Középfok C
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett Oktatási és Közm. Minisztérium 2008

SZIE Babérkoszorú Arany Fokozat

SZIE Babérkoszorú Ezüst Fokozat

Szent István Egyetem

 

2009

2003

Az én pedagógusom M-Érték Egyesület

2011

 

Brassai Sámuel-díj Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete

2019

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete választmányi tag
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1996 KU Leuven, Belgium CETRA Fordítástudományi Kutatószeminárium, hallgató
1999 IALS, University of Edinburgh szakmai (szövegtani) konzultációk
 2018  Universitatea Crestina Partium  ERASMUS oktatói program
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Ugrin Zsuzsanna CAT eszközök a ford. okt-ban  
Asztalos-Zsembery Eszter, ELTE BTK fordítások értékelése a szakfordítóképzésben  
Balogh Dorka, ELTE BTK Jogi szakfordítóképzés pedagógiai vonatkozásai  2020
Makkos Anikó, ELTE Összehasonlító kompetenciák 2015

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Sermann Eszter, ELTE terminológia és terminológiai szabványok 2013
Lengyel István terminológia és gépi fordítás 2014
Károly Adrienn fordítási specializáció anglisztika BA-képzéseken 2015
Mohácsi-Gorove Anna számítógéppel támogatott fordítás és lektorálás 2015
Deákné Kovalik Szilvia Fordítóhallgatók C nyelvi szókincsének asszociatív kapcsolatai a fordítói döntések hátterében. 2020

 

 

Publikációs lista:

(MTMT)

 

  Független idézők összesen: 0


Monográfiák

 • Fától az erdőt. Kérdések és válaszok a fordítás technikájáról. (szakkönyv) Budapest: Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete, Fordítói ABC-sorozat, 4. kötet, 2011. 116 pp. ISBN 978-963-87631-2-9; ISSN 1786-2159
 • Dróth Júlia (2016): Nyelvtani döntések, lexikai választások, helyesírási szabályok. Útmutató a szakfordítóképzés hallgatóinak. Szaknyelv és Szakfordítás 2016, 66–79. Gödöllő: SZIE


Szerkesztett kötetek, folyóiratok

 • Szaknyelv és Szakfordítás. Gödöllő: SZIE. 1999–2013, évente megjelenő folyóirat, szerkesztő
 • Modern Nyelvoktatás. Budapest: Tinta Kiadó/MANYE. 2012–2014, évente négyszer megjelenő folyóirat, szerkesztő és a szemlerovat vezetője
 • Modern Nyelvoktatás. Budapest: Tinta Kiadó/MANYE. 2015-2017, évente négyszer megjelenő folyóirat, főszerkesztő
 • Modern Nyelvoktatás. Budapest: Tinta Kiadó/MANYE. 2018-, évente négyszer megjelenő folyóirat, szerkesztőbizottsági tag
 • Fordítástudomány. Budapest: ELTE, 2018-, szerkesztőbizottsági tag
 • Roald Dahl: Jámbor örömök. (kétnyelvű kiadvány) Budapest: Corvina. 1999.
 • Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. MANYE XVI. Kongresszus, Összefoglalók kötete. Gödöllő: MANYE–SZIE GTK, 2006. Gödöllő.
 • The Green Pharmacy. Reader’s Digest. Budapest. 2006. (szerkesztés)
 • All-season guide to gardening. Early Spring. Reader’s Digest. Budapest. 2006. (szerkesztés)
 • 1001 Easy ways for earth-wise living. Reader’s Digest. Budapest 2007. (szerkesztés)
 • Extra Lesson. Varázsvirág Egyesület. Budapest. 2009. (lektorálás)
 • Az Extra Lesson módszertani alapjai. Varázsvirág Egyesület. Budapest. 2015. (lektorálás)
 • Heltai P. 2014. Mitől Fordítás a Fordítás? Budapest: Eötvös Kiadó. (lektorálás)
 • Medgyes P. 2015. Töprengések a nyelvtanításról: Eötvös Kiadó. (szerkesztés)
 • Bárdos J. 2015. Angol és matematika. Általános és szaknyelvi tanulást felgyorsító hangoskönyv. Eger. Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Kiadó. (lektorálás)
 • Gépiesség és kreativitás a fordítási piacon és a fordításoktatás különböző szintjein. Budapest: L'Harmattan Kiadó. 2018. (szerkesztő)
 • Modern Nyelvoktatás XXIV/2-3. Fordítástudományi különszám. Fordítási stratégiák és műveletek az oktatásban és a gyakorlatban. 2018. (vendégszerkesztő)


Könyvfejezetek

 • Mit tanultam az FTK fordítástechnika óráin? In: Fordítás és Tolmácsolás az ezredfordulón. Budapest: Scholastica, 2003. 80–81.
 • A regiszter következetessége mint a fordítás értékelésének szempontja az angol–magyar szakfordítóképzés keretei között. In: Kurtán Zs., Zimányi A. (szerk.) A nyelvek vonzásában. Veszprém–Eger: Veszprémi Egyetem, 2004. 32–39.
 • Adalékok az egységes magyar szaknyelvi terminológia kialakításának alapelveihez és módszereihez. In: Balázs G. (szerk.) A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője I. Budapest: MTA Társadalomkutató központ, 2004. 267–278.
 • A hallgatók visszajelzései a szakfordítóképzés folyamatában. In: Dobos Cs. – Kis Á. – Lengyel B. – Székely G. – Tóth Sz. (szerk.): „Mindent fordítunk és mindenki fordít” Értékek teremése és közvetítése a nyelvészetben. Budapest: Szak Kiadó. 2005. 35–40.
 • Dróth Júlia – Madarász István – Turcsányi Gábor: Mezőgazdasági és környezetvédelmi szövegek fordításának sajátosságai. In: Környei Tibor (szerk.): Fordítástechnikai útmutató. Különböző szövegtípusok fordítása. Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete. 2006. 66–84.
 • Az Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Docentúra története és bemutatása. 10 oldal. In: Szabó Lajos et al. szerk.: SZIE GTK Jubileumi Almanach. SZIE GTK: Gödöllő, 2007.
 • A szaknyelvi szövegek fordítása. In: Dobos Cs. (szerk.) Szaknyelvi kommunkáció, 125–139. Miskolc–Budapest: Miskolci Egyetem, Tinta Kiadó, 2010.
 • Dróth Júlia – Turcsányi Gábor 2014: Dictionaries of agriculture and environmental protection published in recent decades in Hungary. In: Muráth Judit (szerk.): LSP Lexicography. Hungarian Lexicography III. Lexikográfiai füzetek 7. Budapest: Akadémiai Kiadó 183–208.
 • Kutatási kérdések a fordítások értékelése témakörben. Lehmann Magdolna és Kóbor Márta szerk.: IRÁNYTŰ az egyetemi fordítóképzéshez - A kompetenciafejlesztés új fókuszai. Pécs: Kontraszt Kiadó. (http://iranytuportal.hu/mi-irtuk)
 • Dróth Júlia (2018): Hibatípusok egy nyelvészeti folyóirat eredetileg magyarul írt szövegeiben és a szakfordításokban. In: Bódi Zoltán – Sz. Hegedűs Rita – Szőllősy-Sebgestyén András (szerk.): Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében. Budapest: Tinta Könyvkiadó – Magyar Nyelvstratégiai Intézet – Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, 124–131.(In: MAGYAR SZAKNYELVEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN NEMZETKÖZI MAGYAR SZAKNYELVI KONFERENCIA, Fordított és eredeti szakszövegek minősége kerekasztal, PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM, felkért hozzászóló, Információs Technológiai és Bionikai Kar, 2017. január 18–19–20.

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

 • Örkény angol fordítása. Metsze(t)t, 1993/III–IV, 123–125.
 • Egy óvodai nyelvi kísérlet. In: Nyelvinfo, 1998. február, 20–23.
 • Meditáció egy szubjektív gondolkodóról (Anthony Pym: Epistemological Problems in Translation) Nyelvinfo, 6/4. szám, 1998, 29–31.
 • Informatikai és távközlési kifejezések magyarítása egy vegyesvállalat tevékenysége során. In: Modern Nyelvoktatás IV/4. szám, 1998, 57–66.
 • Szépirodalmi művek szövegelemzése. In: Fordítástudomány. II/1. szám. 2000. 111–114.
 • A fordítási egység és a szöveg tagolása a fordítás oktatásában. In: Fordítástudomány II/1. szám. 2000. 87–95.
 • Legyen egységes az EU terminológiája! In: Magyar Nyelvőr 2000. 3. sz. 287–297.
 • Evaluation of translations from English into Hungarian in translator training. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 1999–2000. Gödöllő: SZIE GTK. 18–33.
 • A 3. évfolyam „Bevezetés az angol–magyar fordítástechnikába” című tantárgyának produktumaiból. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 1999-2000. Gödöllő: SZIE GTK. 58–66.
 • Az „Irodalmi szemelvények fordításának összehasonlító elemzése” című tantárgy produktumaiból. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 1999-2000. Gödöllő: SZIE GTK. 87–92.
 • Helyzetkép a fordítási szokásokról és elvárásokról az angolról magyarra fordított szövegek tekintetében. In: Fordítástudomány 6. 2001. III. évf. 2. sz. 21–39.
 • A fordítástudomány és a nyelvtudomány együttműködéséről. In: Fordítástudomány 7. 2002. IV. évf. 1. sz. 5–14.
 • Szaknyelvoktatás és fordítóképzés – az ágazati szakfordítóképzés mint modern képzési forma. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 2001. Gödöllő: SZIE GTK. 4–8.
 • Az önértékelés képessége – felkészítés a fordítási projektekre. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 2001. Gödöllő: SZIE GTK. 84–97.
 • Formative Evaluation in Translator Training. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 2001. Gödöllő: SZIE GTK. 57–73.
 • A fordítások nyelvi megvalósításának értékelése a fordításoktatás folyamatában. In: Nyelvi Mérce I. évfolyam 1–2. sz., 2001.
 • Az anyanyelv szerepe a fordítási kompetenciában – a Fordítástudomány című folyóirat tükrében. In: Nyelvi Mérce I. évfolyam 1–2. sz., 2001.
 • A fordítások minőségéről – Juliane House két könyvének ismertetése és kritikája a fordításpedagógia szemszögéből. In: Fordítástudomány 8. 2002. IV. évf. 2. sz. 100–105.
 • A hazai szakfordítóképzés adatai táblázatokban. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 2002. Gödöllő: SZIE GTK. 23–37.
 • Válasz egy PhD-értekezés opponensi bírálataira. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 2002. Gödöllő: SZIE GTK. 58–68.
 • Egy korszerű szakszótár elkészítésének alapelvei. In: Magyar Nyelvőr 2003. 2. sz.159–167.
 • Kontrasztív nyelvtan a SZIE szakfordítóképzésében. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 2003. Gödöllő: SZIE GTK. 133–141.
 • Példa egy kontrasztív nyelvtani témakör tárgyalására: a kohézió. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 2003. Gödöllő: SZIE GTK. 142–179.
 • A magyar szaknyelvi terminológia egységesítésének igénye a szakfordításokban. In: Szaknyelv és szakfordítás 2004. Gödöllő: SZIE GTK. 53–63.
 • Dróth Júlia – Turcsányi Gábor: Az üregi nyúl mint egzotikus európai állat. Gondolatok a természet- és környezetvédelmi terminológia fordításáról. In: Szaknyelv és szakfordítás. Gödöllő: SZIE GTK. 2006. 54–61.
 • Köznévi betűszók a köznyelvben és a szakmai szövegekben. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE alkalmazott nyelvészeti kutatásaiból 2008. Gödöllő: SZIE GTK. 24–30.
 • Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzés – egy országos méretű rövidítési kísérlet tapasztalatai. In: Dróth J. (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE alkalmazott nyelvészeti kutatásaiból 2009–2010. Gödöllő: SZIE GTK. 86–91.
 • A lektorálás, szerkesztés, korrektúrázás oktatásának szempontjai a szakfordítóképzésben. In: Dróth J. (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE alkalmazott nyelvészeti kutatásaiból 2010–2011. Gödöllő: SZIE GTK. 89–97.
 • Dróth, Júlia – Jánossy, Emese 2011: Evaluation sheet for the assessment of the qualifying translations of the evening specialised translator courses of SZIE. In: Dróth J. (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE alkalmazott nyelvészeti kutatásaiból 2010–2011. Gödöllő: SZIE GTK.83–88.
 • Fordítások értékelése a szakfordítóképzésben és a fordítói munka világában. In: Fordítástudomány 27. 2011. XIII. évf. 2. sz. 5–36.
 • A szakfordítás elsődleges követelménye: a tartalmi pontosság. In: Dróth J. (szerk.): Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE alkalmazott nyelvészeti kutatásaiból 2013. Gödöllő: SZIE, 60–81.
 • A kohézió lexikai és nyelvtani eszközei a fordítástechnika órákon. 2015. In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, IX. évf. 2. sz., 104-117.
 • Az egyetemi könyvtárak és a szaknyelvet, szakfordítást oktató nyelvi központok együttműködési lehetőségei. Szaknyelv és Szakfordítás 2015. Gödöllő: SZIE, 86-101.

 

Konferenciaközlemények

 • Dokumentum-e vagy eszköz a célnyelvi szöveg? In: A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. AVIII. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. Szombathely, 1998. 119–124.
 • A szakfordító záróvizsga idegen nyelvről magyarra fordított szövegeinek értékelése. Elhangzott: Nyelvi kihívások a harmadik évezredben. IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Veszprémi Egyetem, Veszprém. 1999. április 8–10.
 • Az értékelés mint rendszeres visszajelzés a fordítás oktatásában. In: Feketéné Silye M. (szerk.) Porta Lingua. Szaknyelvoktatásunk az EU kapujában. 2002. Debrecen: DE ATC. 144–152. (Elhangzott: I. Szaknyelvoktatási Szimpózium, Debrecen, 2001. november 17.)
 • Képesítőfordítások és zárthelyi záróvizsga-fordítások értékelése az ágazati szakfordítóképzésben. In: Tóth Szergej (szerk.) Nyelvek és kultúrák találkozása. 2003. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara. 315–319. (Elhangzott: XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Szeged, 2002. március 27.)
 • Beszámoló a Környezetvédelmi Szakírók és Szakfordítók Tanácskozásáról. In: Feketéné Silye M. (szerk.) Porta Lingua 2003. Szaknyelvoktatásunk az EU kapujában. 2003. Debrecen: DE ATC. 252–261. (Elhangzott: II. Szaknyelvoktatási Szimpózium, Debrecen, 2002. november 16.)
 • Dróth Júlia – Neuhauser Márk 2003. Szótárkészítés – mint a terminológiatan tartalmának modellálása a szakfordítóképzésben. In: Ezerarcú lexikon (szerk. Fóris Á. – Tóth Sz.). Szombathely: BDF. 31–40. (Elhangzott: XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Győr, 2003. április 16.)
 • A fordítási kompetencia az elméletben és a gyakorlatban. In: Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája. Előadások szövege. Budapest: BGME Nyelvi Intézet. 2003. 55–68. (Elhangzott: Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, Budapest, BGME, 2003. október 3.)
 • A forrásnyelvi szöveg témája, típusa, műfaja és a fordítási stratégia kapcsolata. In: Heltai P. (szerk.) Nyelvi modernizáció. A XVI. MANYE Kongresszus előadásai. Gödöllő. 2006. április 10–12. Vol. 3. MANYE – Szent István Egyetem, Pécs–Gödöllő. ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-9483-78-1
 • Dróth Júlia – Neuhauser Márk: Szótárkészítés – mint a terminológiatan tartalmának modellálása a szakfordítóképzésben. In: Fóris Ágota, Tóth Szergej (szerk.) 2007. Ezerarcú lexikon. (Terminologia et Corpora - Supplementum 2.) BDF, Szombathely. 31–40.
 • Dróth Júlia – Hegyesi József – Krifaton Csilla – Waltner István: A szaknyelvi szövegek aktuális fordítási problémái, különös tekintettel az újabb környezetvédelmi és mezőgazdasági terminológiára In: Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája 2008. szeptember 26. Előadások szövege. Budapest: Magyar Fordítók Egyesülete, 2009. 5–27.
 • Dróth Júlia – Gál-Berey Tünde 2013. Bevált kérdések a fordítás gyakorlatában. Elhangzott: Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája 2014. szeptember 24. Budapest: Magyar Fordítók Egyesülete/BME/BCE.

 

Recenziók

 • Christiane Nord: Translation as a Purposeful Activity. In: Modern Nyelvoktatás IV/2-3. szám, 1998, 134–136.
 • Douglas Robinson: Translation and Empire. In: Modern Nyelvoktatás V/1. szám, 1999, 77–78.
 • Translation and Quality. Current Issues in Language Society Vol. 4 No. 1, 1997 Multilingual Matters. In: Fordítástudomány I/2. szám, 1999. 109–119.
 • Margherita Ulrych: Focus on the Translator in a Multidisciplinary Perspective. In: Across Languages and Cultures. Vol. 1. /2. 2000. 306–309. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Donald C. Kiraly: A Social Constructivist Approach to Translator Education. Empowerment from Theory to Practice. In: Across Languages and Cultures. Vol. 2. /1., 2001. 157–160. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Mossop, B. Revising and Editing for Translators. (Recenzió) In: Across Languages and Cultures. Vol. 5. /1., 2004. Budapest: Akadémiai Kiadó. 129–141.
 • Kelly, Dorothy: A Handbook for Translator Trainers. Manchester, UK & Northampton MA: St. Jerome Publishing. In: Across Languages and Cultures. Vol. Vol. 7/1., 2006. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Növénytermesztési szótár bírálata, MTA-szótárverseny, 2007. augusztus
 • Dróth Júlia – Fata Ildikó 2010: (Lendvai Endre szerk.) Translatologia Pannonica I. Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában III–V. 2006–2008. In: (Szépe Gy. főszerk.) Modern Nyelvoktatás, XVI. évf. 4. sz., 77–83.
 • Menyhárt József és Presinszky Károly (szerk.): Fordítás – kétnyelvűség. Nyelvészeti tanulmányok a fordítás elméletéről és gyakorlatáról, valamint a magyar–szlovák kétnyelvűségről. Nyitra, 2009. 112 pp. In: Modern Nyelvoktatás, XVII. évf. 2–3sz., 123–128.

 

Fordítások

 • In: Papp Andrea (szerk.) Textbook for Literary Translation. Budapest: ELTE. 1994.
 • Evelyne Glaser: Többletérték az egyetemi nyelvoktatásban. In: Modern Nyelvoktatás V/1. Szám, 1999, 3–8.
 • All-season guide to gardening. Summer. Reader’s Digest. Budapest. 2007.
 • All-season guide to gardening. Autumn. Reader’s Digest. Budapest. 2007.
 • Nature’s Mighty Powers II: Earth’s Riches. Reader’s Digest. Budapest. 2008.
 • Gardening Techniques. Reader’s Digest. Budapest. 2009.
 • English20 Interactive™. Reader’s Digest. Budapest. 2010.
 • Ronald D. Kay-William M Edwards – Patricia Duffy: Farm management. (McGrow-Hill International Edition) / Szaktudás Kiadó Ház Rt. Budapest. 2011.
 • Jim Collins - Morten T. Hansen: Tudatosan kiváló. Budapest: HVG Kiadó, 2019.
 • Ian Mills - Mark Ridley - Ben Laker - Tim Chapman: Az értékesítés titkos kódja. Budapest: HVG Kiadó, 2019.

 

Lektorálás

 • English for Everyone. English Grammar Guide. Budapest: HVG Kiadó, 2018.
 • English for Everyone. Course book, Level 1 Beginner. Budapest: HVG Kiadó, 2018.
 • English for Everyone. Course book, Level 2 Beginner. Budapest: HVG Kiadó, 2018.
 • English for Everyone. Practice book, Level 1 Beginner. Budapest: HVG Kiadó, 2018.
 • English for Everyone. Practice book, Level 2 Beginner. Budapest: HVG Kiadó, 2018.

 

Szépirodalmi alkotásokFilm és multimédia
Diszkográfia
Konferenciaszervezés

 • Gödöllői szakfordító szakmai nap 2000-től 2013-ig évente
 • Nyelvi modernizáció. XVI. MANYE Kongresszus. Gödöllő. 2006. április 10–12.
 • Szakfordító szakmai nap, konferencia, KRE, 2017. február 8.
 • Szakfordító szakmai nap, konferencia, KRE, 2018. február 9.
 • Szakfordító szakmai nap, konferencia, KRE, 2019. február 7.
 • Szakfordító szakmai nap, konferencia, KRE, 2020. január 28.

 

Nyilvános megjelenések
Egyéb

 • Formatív értékelés a fordítás oktatásában. Kiadatlan doktori értekezés. Pécs: JPTE Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program, 2002.

Júlia Dróth

Title: PhD
Gender: female
Year of Birth: 1956
Place of Birth (Country): Prague
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 1 872 1740

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2002
Discipline: Applied Linguistics
Title of Thesis: Formative evaluation of translations in translator training
Issuing Institution: University of Pécs

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1983
Discipline(s): Secondary school teacher of English and Hungarian
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Budapest, Faculty of Humanities

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Szent István University Translator Specialised in Economics and Social Sciences 2007
Kodolányi János College Professional Librarian 2015
Eötvös Loránd University Literary Translation Programme 1994

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of English Studies
Department: Department of English Linguistics
Current Position(s): Associate professor

Previous Employer: Szent István University
Previous Position Held: Associate professor

Other Previous Employers: Grammar School Laszlo I.
Other Previous Positions Held: secondary school teacher


Areas of Research and Teaching
Methodology of Translator Training

Translation techniques (from E-H)

Technical translation (in various subject fields)

Translation theory

Methodology of translator training

Terminology for translators

Lexicography for translators

Editing and proofreading

Documentation

Evaluation of translations

Hungarian language use and orthography

Literary translation

Contrastive English-Hungarian

 


Membership in Research Groups and Projects

2003–: Guest lecturer, supervisor and member of dissertation examination committees at ELTE BTK PhD Course (Doctoral School of Linguistics, Translation Studies Doctoral Programme, Methodology of Translator Training)

2004–2008: Corpus linguistics – research supported by OTKA (Hungarian Scientific Research Fund)

2003–2004: Research on terminology, coordinator (SZIE, ELTE, BGME)

1989–1992: English Programme for Kindergarten, head of experiment, trainer of kindergarten teachers in Methodology and English (Dunakeszi)

 

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2007–2013 Coordinator and developer of specialised translator training courses
2004 Head of department (Applied Linguistics)
2000–2013 Organiser of annual conferences on translator training, Gödöllő
 2018-  Head of Translation Studies Section in HLTAL
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English University Proficiency Examination
German State Language Examination, B2
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Laurel Wreath, gold medal Szent István University 2009
For the Hungarian Higher Education Ministry of Education 2008
Laurel Wreath, silver medal Szent István University 2003
Brassai Award Association of Hungarian Language Teachers and Applied Linguists 2019

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Association of Hungarian Language Teachers and Applied Linguists member of the leading committee
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1996 KU Leuven, Belgium student of CETRA Summer Research Seminar in Translation Studies
1999 IALS, University of Edinburgh Ph.D consultations (textology)
 2018  Universitatea Crestina Partium  Erasmus teacher mobility program
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Zsuzsanna Ugrin CAT and Cohesion in Translator Training  
Eszter Asztalos-Zsembery, ELTE evaluation of translation in translator training  
Balogh Dorka, ELTE pedagogical aspects of legal translator training  2020
Anikó Makkos, ELTE Comparable competences 2015

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Eszter Sermann, ELTE terminology in translation and standards on terminology 2013
István Lengyel, ELTE CAT and terminology in translator training and translation industry 2014
Adrienn Károly, ELTE the role of translation in learning and teaching English as a foreign language 2015
Anna Mohácsi-Gorove CAT in proofreading translations 2015
Szilvia Deák Kovalik, ELTE Choices and Mental Lexicon in Translation 2020

 

List of Publications

(MTMT)

  Number of independent citations : 0Monographs

 • Fától az erdőt. Kérdések és válaszok a fordítás technikájáról. (szakkönyv) Budapest: Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete, Fordítói ABC-sorozat, 4. kötet, 2011. 116 pp. ISBN 978-963-87631-2-9; ISSN 1786-2159
 • Dróth Júlia (2016): Nyelvtani döntések, lexikai választások, helyesírási szabályok. Útmutató a szakfordítóképzés hallgatóinak. Szaknyelv és Szakfordítás 2016, 66–79. Gödöllő: SZIE


Edited Books and Journals

 • Szaknyelv és Szakfordítás. Gödöllő: SZIE. 1999–2013, évente megjelenő folyóirat, szerkesztő
 • Modern Nyelvoktatás. Budapest: Tinta Kiadó/MANYE. 2012–2014, évente négyszer megjelenő folyóirat, szerkesztő és a szemlerovat vezetője
 • Modern Nyelvoktatás. Budapest: Tinta Kiadó/MANYE. 2015-, évente négyszer megjelenő folyóirat, főszerkesztő
 • Roald Dahl: Jámbor örömök. (kétnyelvű kiadvány) Budapest: Corvina. 1999.
 • Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. MANYE XVI. Kongresszus, Összefoglalók kötete. Gödöllő: MANYE–SZIE GTK, 2006. Gödöllő.
 • The Green Pharmacy. Reader’s Digest. Budapest. 2006.
 • All-season guide to gardening. Early Spring. Reader’s Digest. Budapest. 2006.
 • 1001 Easy ways for earth-wise living. Reader’s Digest. Budapest 2007.
 • Extra Lesson. Varázsvirág Egyesület. Budapest. 2009.
 • Az Extra Lesson módszertani alapjai. Varázsvirág Egyesület. Budapest. 2015.
 • Heltai P. 2014. Mitől Fordítás a Fordítás? Budapest: Eötvös Kiadó.
 • Medgyes P. 2015. Töprengések a nyelvtanításról. Budapest: Eötvös Kiadó.
 • Bárdos J. 2015. Angol és matematika. Általános és szaknyelvi tanulást felgyorsító hangoskönyv. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Kiadó.
 • Gépiesség és kreativitás a fordítási piacon és a fordításoktatás különböző szintjein. Budapest: L'Harmattan Kiadó. 2018.
 • Modern Nyelvoktatás XXIV/2-3. Translation Studies special issue. 2018.

 

Chapters in Books

 • Mit tanultam az FTK fordítástechnika óráin? In: Fordítás és Tolmácsolás az ezredfordulón. Budapest: Scholastica, 2003. 80–81.
 • A regiszter következetessége mint a fordítás értékelésének szempontja az angol–magyar szakfordítóképzés keretei között. In: Kurtán Zs., Zimányi A. (szerk.) A nyelvek vonzásában. Veszprém–Eger: Veszprémi Egyetem, 2004. 32–39.
 • Adalékok az egységes magyar szaknyelvi terminológia kialakításának alapelveihez és módszereihez. In: Balázs G. (szerk.) A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője I. Budapest: MTA Társadalomkutató központ, 2004. 267–278.
 • A hallgatók visszajelzései a szakfordítóképzés folyamatában. In: Dobos Cs. – Kis Á. – Lengyel B. – Székely G. – Tóth Sz. (szerk.): „Mindent fordítunk és mindenki fordít” Értékek teremése és közvetítése a nyelvészetben. Budapest: Szak Kiadó. 2005. 35–40.
 • Dróth Júlia – Madarász István – Turcsányi Gábor: Mezőgazdasági és környezetvédelmi szövegek fordításának sajátosságai. In: Környei Tibor (szerk.): Fordítástechnikai útmutató. Különböző szövegtípusok fordítása. Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete. 2006. 66–84.
 • Az Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Docentúra története és bemutatása. 10 oldal. In: Szabó Lajos et al. szerk.: SZIE GTK Jubileumi Almanach. SZIE GTK: Gödöllő, 2007.
 • A szaknyelvi szövegek fordítása. In: Dobos Cs. (szerk.) Szaknyelvi kommunkáció, 125–139. Miskolc–Budapest: Miskolci Egyetem, Tinta Kiadó, 2010.
 • Dróth Júlia – Turcsányi Gábor 2014: Dictionaries of agriculture and environmental protection published in recent decades in Hungary. In: Muráth Judit (szerk.): LSP Lexicography. Hungarian Lexicography III. Lexikográfiai füzetek 7. Budapest: Akadémiai Kiadó 183–208.
 • Kutatási kérdések a fordítások értékelése témakörben. Lehmann Magdolna és Kóbor Márta szerk.: IRÁNYTŰ az egyetemi fordítóképzéshez - A kompetenciafejlesztés új fókuszai. Pécs: Kontraszt Kiadó. (http://iranytuportal.hu/mi-irtuk)Dróth Júlia (2018): Hibatípusok egy nyelvészeti folyóirat eredetileg magyarul írt szövegeiben és a szakfordításokban. In: Bódi Zoltán – Sz. Hegedűs Rita – Szőllősy-Sebgestyén András (szerk.): Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében. Budapest: Tinta Könyvkiadó – Magyar Nyelvstratégiai Intézet – Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, 124–131.(In: MAGYAR SZAKNYELVEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN NEMZETKÖZI MAGYAR SZAKNYELVI KONFERENCIA, Fordított és eredeti szakszövegek minősége kerekasztal, PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM, felkért hozzászóló, Információs Technológiai és Bionikai Kar, 2017. január 18–19–20.

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

 • Örkény angol fordítása. Metsze(t)t, 1993/III–IV, 123–125.
 • Egy óvodai nyelvi kísérlet. In: Nyelvinfo, 1998. február, 20–23.
 • Meditáció egy szubjektív gondolkodóról (Anthony Pym: Epistemological Problems in Translation) Nyelvinfo, 6/4. szám, 1998, 29–31.
 • Informatikai és távközlési kifejezések magyarítása egy vegyesvállalat tevékenysége során. In: Modern Nyelvoktatás IV/4. szám, 1998, 57–66.
 • Szépirodalmi művek szövegelemzése. In: Fordítástudomány. II/1. szám. 2000. 111–114.
 • A fordítási egység és a szöveg tagolása a fordítás oktatásában. In: Fordítástudomány II/1. szám. 2000. 87–95.
 • Legyen egységes az EU terminológiája! In: Magyar Nyelvőr 2000. 3. sz. 287–297.
 • Evaluation of translations from English into Hungarian in translator training. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 1999–2000. Gödöllő: SZIE GTK. 18–33.
 • A 3. évfolyam „Bevezetés az angol–magyar fordítástechnikába” című tantárgyának produktumaiból. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 1999-2000. Gödöllő: SZIE GTK. 58–66.
 • Az „Irodalmi szemelvények fordításának összehasonlító elemzése” című tantárgy produktumaiból. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 1999-2000. Gödöllő: SZIE GTK. 87–92.
 • Helyzetkép a fordítási szokásokról és elvárásokról az angolról magyarra fordított szövegek tekintetében. In: Fordítástudomány 6. 2001. III. évf. 2. sz. 21–39.
 • A fordítástudomány és a nyelvtudomány együttműködéséről. In: Fordítástudomány 7. 2002. IV. évf. 1. sz. 5–14.
 • Szaknyelvoktatás és fordítóképzés – az ágazati szakfordítóképzés mint modern képzési forma. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 2001. Gödöllő: SZIE GTK. 4–8.
 • Az önértékelés képessége – felkészítés a fordítási projektekre. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 2001. Gödöllő: SZIE GTK. 84–97.
 • Formative Evaluation in Translator Training. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 2001. Gödöllő: SZIE GTK. 57–73.
 • A fordítások nyelvi megvalósításának értékelése a fordításoktatás folyamatában. In: Nyelvi Mérce I. évfolyam 1–2. sz., 2001.
 • Az anyanyelv szerepe a fordítási kompetenciában – a Fordítástudomány című folyóirat tükrében. In: Nyelvi Mérce I. évfolyam 1–2. sz., 2001.
 • A fordítások minőségéről – Juliane House két könyvének ismertetése és kritikája a fordításpedagógia szemszögéből. In: Fordítástudomány 8. 2002. IV. évf. 2. sz. 100–105.
 • A hazai szakfordítóképzés adatai táblázatokban. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 2002. Gödöllő: SZIE GTK. 23–37.
 • Válasz egy PhD-értekezés opponensi bírálataira. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 2002. Gödöllő: SZIE GTK. 58–68.
 • Egy korszerű szakszótár elkészítésének alapelvei. In: Magyar Nyelvőr 2003. 2. sz.159–167.
 • Kontrasztív nyelvtan a SZIE szakfordítóképzésében. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 2003. Gödöllő: SZIE GTK. 133–141.
 • Példa egy kontrasztív nyelvtani témakör tárgyalására: a kohézió. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból 2003. Gödöllő: SZIE GTK. 142–179.
 • A magyar szaknyelvi terminológia egységesítésének igénye a szakfordításokban. In: Szaknyelv és szakfordítás 2004. Gödöllő: SZIE GTK. 53–63.
 • Dróth Júlia – Turcsányi Gábor: Az üregi nyúl mint egzotikus európai állat. Gondolatok a természet- és környezetvédelmi terminológia fordításáról. In: Szaknyelv és szakfordítás. Gödöllő: SZIE GTK. 2006. 54–61.
 • Köznévi betűszók a köznyelvben és a szakmai szövegekben. In: Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE alkalmazott nyelvészeti kutatásaiból 2008. Gödöllő: SZIE GTK. 24–30.
 • Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzés – egy országos méretű rövidítési kísérlet tapasztalatai. In: Dróth J. (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE alkalmazott nyelvészeti kutatásaiból 2009–2010. Gödöllő: SZIE GTK. 86–91.
 • A lektorálás, szerkesztés, korrektúrázás oktatásának szempontjai a szakfordítóképzésben. In: Dróth J. (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE alkalmazott nyelvészeti kutatásaiból 2010–2011. Gödöllő: SZIE GTK. 89–97.
 • Dróth, Júlia – Jánossy, Emese 2011: Evaluation sheet for the assessment of the qualifying translations of the evening specialised translator courses of SZIE. In: Dróth J. (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE alkalmazott nyelvészeti kutatásaiból 2010–2011. Gödöllő: SZIE GTK.83–88.
 • Fordítások értékelése a szakfordítóképzésben és a fordítói munka világában. In: Fordítástudomány 27. 2011. XIII. évf. 2. sz. 5–36.
 • A szakfordítás elsődleges követelménye: a tartalmi pontosság. In: Dróth J. (szerk.): Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE alkalmazott nyelvészeti kutatásaiból 2013. Gödöllő: SZIE, 60–81.
 • A kohézió lexikai és nyelvtani eszközei a fordítástechnika órákon. 2015. In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, IX. évf. 2. sz., 104-117.
 • Az egyetemi könyvtárak és a szaknyelvet, szakfordítást oktató nyelvi központok együttműködési lehetőségei. Szaknyelv és Szakfordítás 2015. Gödöllő: SZIE, 86-101.

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

 • Dokumentum-e vagy eszköz a célnyelvi szöveg? In: A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. AVIII. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. Szombathely, 1998. 119–124.
 • A szakfordító záróvizsga idegen nyelvről magyarra fordított szövegeinek értékelése. Elhangzott: Nyelvi kihívások a harmadik évezredben. IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Veszprémi Egyetem, Veszprém. 1999. április 8–10.
 • Az értékelés mint rendszeres visszajelzés a fordítás oktatásában. In: Feketéné Silye M. (szerk.) Porta Lingua. Szaknyelvoktatásunk az EU kapujában. 2002. Debrecen: DE ATC. 144–152. (Elhangzott: I. Szaknyelvoktatási Szimpózium, Debrecen, 2001. november 17.)
 • Képesítőfordítások és zárthelyi záróvizsga-fordítások értékelése az ágazati szakfordítóképzésben. In: Tóth Szergej (szerk.) Nyelvek és kultúrák találkozása. 2003. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara. 315–319. (Elhangzott: XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Szeged, 2002. március 27.)
 • Beszámoló a Környezetvédelmi Szakírók és Szakfordítók Tanácskozásáról. In: Feketéné Silye M. (szerk.) Porta Lingua 2003. Szaknyelvoktatásunk az EU kapujában. 2003. Debrecen: DE ATC. 252–261. (Elhangzott: II. Szaknyelvoktatási Szimpózium, Debrecen, 2002. november 16.)
 • Dróth Júlia – Neuhauser Márk 2003. Szótárkészítés – mint a terminológiatan tartalmának modellálása a szakfordítóképzésben. In: Ezerarcú lexikon (szerk. Fóris Á. – Tóth Sz.). Szombathely: BDF. 31–40. (Elhangzott: XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Győr, 2003. április 16.)
 • A fordítási kompetencia az elméletben és a gyakorlatban. In: Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája. Előadások szövege. Budapest: BGME Nyelvi Intézet. 2003. 55–68. (Elhangzott: Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, Budapest, BGME, 2003. október 3.)
 • A forrásnyelvi szöveg témája, típusa, műfaja és a fordítási stratégia kapcsolata. In: Heltai P. (szerk.) Nyelvi modernizáció. A XVI. MANYE Kongresszus előadásai. Gödöllő. 2006. április 10–12. Vol. 3. MANYE – Szent István Egyetem, Pécs–Gödöllő. ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-9483-78-1
 • Dróth Júlia – Neuhauser Márk: Szótárkészítés – mint a terminológiatan tartalmának modellálása a szakfordítóképzésben. In: Fóris Ágota, Tóth Szergej (szerk.) 2007. Ezerarcú lexikon. (Terminologia et Corpora - Supplementum 2.) BDF, Szombathely. 31–40.
 • Dróth Júlia – Hegyesi József – Krifaton Csilla – Waltner István: A szaknyelvi szövegek aktuális fordítási problémái, különös tekintettel az újabb környezetvédelmi és mezőgazdasági terminológiára In: Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája 2008. szeptember 26. Előadások szövege. Budapest: Magyar Fordítók Egyesülete, 2009. 5–27.
 • Dróth Júlia – Gál-Berey Tünde 2013. Bevált kérdések a fordítás gyakorlatában. Elhangzott: Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája 2014. szeptember 24. Budapest: Magyar Fordítók Egyesülete/BME/BCE.

 

Book Reviews

 • Christiane Nord: Translation as a Purposeful Activity. In: Modern Nyelvoktatás IV/2-3. szám, 1998, 134–136.
 • Douglas Robinson: Translation and Empire. In: Modern Nyelvoktatás V/1. szám, 1999, 77–78.
 • Translation and Quality. Current Issues in Language Society Vol. 4 No. 1, 1997 Multilingual Matters. In: Fordítástudomány I/2. szám, 1999. 109–119.
 • Margherita Ulrych: Focus on the Translator in a Multidisciplinary Perspective. In: Across Languages and Cultures. Vol. 1. /2. 2000. 306–309. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Donald C. Kiraly: A Social Constructivist Approach to Translator Education. Empowerment from Theory to Practice. In: Across Languages and Cultures. Vol. 2. /1., 2001. 157–160. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Mossop, B. Revising and Editing for Translators. (Recenzió) In: Across Languages and Cultures. Vol. 5. /1., 2004. Budapest: Akadémiai Kiadó. 129–141.
 • Kelly, Dorothy: A Handbook for Translator Trainers. Manchester, UK & Northampton MA: St. Jerome Publishing. In: Across Languages and Cultures. Vol. Vol. 7/1., 2006. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Növénytermesztési szótár bírálata, MTA-szótárverseny, 2007. augusztus
 • Dróth Júlia – Fata Ildikó 2010: (Lendvai Endre szerk.) Translatologia Pannonica I. Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában III–V. 2006–2008. In: (Szépe Gy. főszerk.) Modern Nyelvoktatás, XVI. évf. 4. sz., 77–83.
 • Menyhárt József és Presinszky Károly (szerk.): Fordítás – kétnyelvűség. Nyelvészeti tanulmányok a fordítás elméletéről és gyakorlatáról, valamint a magyar–szlovák kétnyelvűségről. Nyitra, 2009. 112 pp. In: Modern Nyelvoktatás, XVII. évf. 2–3sz., 123–128.

 

Translations

 • In: Papp Andrea (szerk.) Textbook for Literary Translation. Budapest: ELTE. 1994.
 • Evelyne Glaser: Többletérték az egyetemi nyelvoktatásban. In: Modern Nyelvoktatás V/1. Szám, 1999, 3–8.
 • All-season guide to gardening. Summer. Reader’s Digest. Budapest. 2007.
 • All-season guide to gardening. Autumn. Reader’s Digest. Budapest. 2007.
 • Nature’s Mighty Powers II: Earth’s Riches. Reader’s Digest. Budapest. 2008.
 • Gardening Techniques. Reader’s Digest. Budapest. 2009.
 • English20 Interactive™. Reader’s Digest. Budapest. 2010.
 • Ronald D. Kay-William M Edwards – Patricia Duffy: Farm management. (McGrow-Hill International Edition) / Szaktudás Kiadó Ház Rt. Budapest. 2011.
 • Jim Collins - Morten T. Hansen: Tudatosan kiváló. Budapest: HVG, 2019.
 • Ian Mills et al.: Az értékesítés titkos kódja. Budapest: HVG, 2019.

  

Revisions

 • English for Everyone. English Grammar Guide. Budapest: HVG Kiadó, 2018.
 • English for Everyone. Course book, Level 1 Beginner. Budapest: HVG Kiadó, 2018.
 • English for Everyone. Course book, Level 2 Beginner. Budapest: HVG Kiadó, 2018.
 • English for Everyone. Practice book, Level 1 Beginner. Budapest: HVG Kiadó, 2018.
 • English for Everyone. Practice book, Level 2 Beginner. Budapest: HVG Kiadó, 2018.

 

Creative Writing
Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)
Discography
Organisation of Conferences

 • Gödöllői szakfordító szakmai nap 2000-től 2013-ig évente
 • Nyelvi modernizáció. XVI. MANYE Kongresszus. Gödöllő. 2006. április 10–12.
 • Szakfordító szakmai nap, KRE 2017, 2018, 2019, 2020 február

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin