Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-05-24

Gergely Attila

Cím: DrUniv
Nem: férfi
Születési év: 1950
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 318-5915

Doktori tanulmányok
Doktori (DrUniv) védés éve: 1982
Tudományág: szociológia
Disszertáció címe: Társadalmi osztályozási szerkezetek
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Egyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1974, 1975
Tudományág(ak): történelem, szociológia
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Egyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete
Tanszék: Japanológia Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: Magyar Külügyi Intézet
Beosztás: tudományos munkatárs

Egyéb korábbi munkaadó: Magyar Tudományos Akadémia, Szociológiai K. I.
Beosztás: tudományos munkatárs


Kutatási és oktatási szakterületek
Japán társadalom, Japán társadalomtörténet, Japán gazdaság, Japán politika, Japán nemzetközi kapcsolatai, Kelet-Ázsia mint világrégió


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Az Ázsia-tanulmányok változó információs infrastruktúrája


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1988-1992 japán tanulmányok, meghívott előadó
1992-1999 szociológia, meghívott előadó
2000- japán tanulmányok, meghívott előadó

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felsőfok
japán felsőfok
orosz középfok

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Felsőoktatási Érdemérem Eötvös Egyetem 1975
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Kőrösi Csoma Társaság tag
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1983-85 Tokiói Egyetem kutatás
1992 Waseda Egyetem oktatás
1996-97 Waseda Egyetem kutatás
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Fábián Emilia, Corvinus Egyetem Japán nemzetközi kapcsolatai  
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Nagyné Szatmáry Beáta, Szegedi Egyetem Japán a globalizálódó világban 2005
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

 

Szerkesztett kötetek

• Japán a kilencvenes években / I. Gazdaság, politika, külkapcsolatok

Posztgraduális Nemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézete, Budapest, 1995.

 

Könyvfejezetek

• Mai japán politika: a változás külső és belső tényezői

In: Japán a kilencvenes években / I. Gazdaság, politika, külkapcsolatok, szerk. Gergely Attila, Posztgraduális Nemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézete, Budapest, 1995.

• „Globalizáció és nemzetépítés” – esetek és kölcsönhatások

In: Globalizáció és nemzetépítés, szerk. Bárdi Nándor, Közép-Európa Intézet, 1999.

• On Hungary’s Accession to the European Union – History, Law, Institutions

(Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz – történelem, jog, intézmények)

In: Waseda Proceedings of Comparative Law, Vol. 4., 2001.

• On Hungary’s Accession to the European Union – History, Law, Institutions (E)

(Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz – történelem, jog, intézménye)

In: Yearbook of the Institute of Comparative Law, ed. Machiatsu Kaino, Waseda University, Vol. 8., 2003.

• Japán külpolitika: az azonosság megújuló esélyei. Változás és folytonosság a japán külpolitika azonosság-napirendjén

In: Nemzeti identitás és külpolitika a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában, szerk. N. Rózsa Erzsébet, Teleki László Alapítvány, 2005. (pp 243-314)

• Energia és biztonság Kelet-Ázsiában

In: A Zsigmond Király Főiskola 2005. évi évkönyve, szerk. Bajomi-Lázár Péter, Zsigmond Király Főiskola, 2006. (pp 199-216)

• Japán értékelések az Európai Unióról

In: Japanológiai körkép, Szerdahelyi István, Wintermantel Péter (szerk.), ELTE, Eötvös Kiadó, 2007. (pp 135-163)

• Mi a Nyugat (és mi nem)?

In: Mi a Nyugat? Atlantizmus és integráció, Garaczi Imre (szerk.), Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, 2007. (pp 16-28)

• A Kína-Japán viszony és perspektívái

In: Kína: realitás és esély, Tanulmányok Magyarország Kína-stratégiájának megalapozásához, Inotai András, Juhász Ottó (szerk.), Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézete, Miniszterelnöki Hivatal, 2008. (pp 125-144)

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

• Japán vallási életének és hagyományainak magyarországi irodalma, A kérdéskör néhány sajátossága az 1980’as évekig

In: Folia Japonica Budapestinensia, Károli Gáspár Református Egyetem, Japán Tanszék, 2001.

• Azonosságok és külpolitikák Kelet-Ázsiában – Japán, Kína, Korea

In: TLI Tanulmányok 32, Teleki László Intézet, 2001. (50 oldal)

• Nemzetközi kölcsönhatások és identitás a „japán modernizáció” két korszakában

In: Folia Japonica Budapestinensia, Károli Gáspár Református Egyetem, Japán Tanszék, 2002.

• Azonosság, külpolitika, közvélemény – A japán azonosságtudat és külpolitika egyes kérdései közvéleménykutatási eredmények tükrében

In: TLI Tanulmányok 43, Teleki László Intézet, 2003.

• Japán identitás és külpolitika – az uralkodó külpolitikai identitás kiválasztódásának hosszú távú folyamatai

In: TLI Tanulmányok 54, Teleki László Intézet, 2003.

• Kiengesztelődés és kiegyezés a tajvani politikai kultúrában – belső források és regionális összefüggések

In: TLI Tanulmányok 126, Teleki László Intézet, 2004.

• Amerikai nemzetépítés Japántól Irakig

In: Külügyi Szemle, 2006. 1-2. (p 88-105)

• Kína a globális hatalommá válás útján (társ-szerző: Fazekas Gyula)

In: Külügyi Szemle, 2006. 1-2.

• Identitás-stratégiák és államközi kapcsolatok Kelet-Ázsiában – a Kína-Japán-Korea komplexumról

In: Világtörténet, 3. (35.) évf. 2013. 2-3. (szeptember) (289-331)

 

Konferencia-közlemények

• Regionális fejlesztési politikák globalizációja

In: Európai Unió, regionalizmus, szuverenitás, Magyar Politikatudományi Társaság, 1998.

• The Case of Taiwan, A (Central-) European View

(Tajvan esete, egy (közép-)európai megközelítés)

In: Conference Proceedings, 21st Taiwan-European Conference, „European-Asian Cooperation in the New Era”, Institute of International Relations, National Chengchi University, Taipei, 16-17th November 2004.

• Japán értékelések az Európai Unióról

In: Japanisztika konferenciák a Károli Gáspár Református Egyetemen,

Károli Gáspár Református Egyetem, 2007. (pp 25-47)

• Europe and Japan – Beyond the East-West Divide

(Európa és Japán – a Kelet-Nyugat választóvonalon túl)

In: Europe and Asia in the Globalizing World, EU-Japan Symposium, Budapest, Hungarian Ministry of Foreign Affairs, 2011. (pp 37-46)

 

Recenziók

Fordítások

Szépirodalmi alkotások

Film és multimédia

Diszkográfia

Konferenciaszervezés

Megjelenés a médiában

 

Nyilvános megjelenések (2012 óta)

Japán (és kelet-ázsiai) változások, Budai Társas Kör, 2012. november 11.

Hogyan látják egymást magyarok és japánok, KGRE BTK, tréninghét, 2012. október 24.

Rendületből, Japán 2012. január, Magyar-Japán Baráti Társaság, előadás, 2012. január 8.

Hogyan látják egymást magyarok és japánok, KGRE BTK, tréninghét, 2012. március 28.

A történelem órái: a helyi, a globális és a személyes, Révai Gimnázium, Győr, 2012. március 30.

Japán a glóbuszon, Japán Napok, Budapest, 2012. április 28.

Hogyan látják egymást magyarok és japánok, KGRE BTK, tréninghét, 2013. március

Gazdasági kultúrák: magyarok és japánok, KGRE BTK, tréninghét, 2014. márciusAttila Gergely

Title: Dr
Gender: M
Year of Birth: 1950
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: (36) 1-318-5915

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1982 (Dr univ.)
Discipline: Sociology
Title of Thesis: Structures of Social Classification ...
Issuing Institution: Eötvös University, Budapest

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1974, 1975
Discipline(s): History, Sociology
Issuing Institution: Eötvös University, Budapest

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Oriental Languages and Cultures
Department: Japanese Studies
Current Position(s): Lecturer

Previous Employer: Hungarian Institute of International Affairs
Previous Position Held: Research Fellow

Other Previous Employers: Hungarian Academy of Sc., Institute of Sociology
Other Previous Positions Held: Research Fellow


Areas of Research and Teaching
Japanese Society and Social History
Japan’s Economy
Japanese Politics
Japan’s International Relations
East Asia as World Region

Membership in Research Groups and Projects

The Chaging Information and Communication Infrastructure of Asian Studies

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1988-1992 Lecturer in Japanese Studies, Eotvos University
1992-1999 Lecturer in Sociology, Pazmany University
2000- Lecturer in Japanese Studies, Karoli University
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English advanced
Japanese advanced
Russian intermediate
French intermediate
German intermediate

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Higher Education Medal of Merit Eötvös University 1975
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Kőrösi Csoma Oriental Association  
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1983-1985 University of Tokyo Research Fellow
1992 Waseda University Invited Professor
1996-97 Waseda University Special Status Research Fellow
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Emilia Fabián,
Corvinus University
Japan’s International Relations  
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Beáta Nagyné Szatmáry,
Szeged University
Japan in a Globalized World 2005
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Original language Hungarian (H)

Original language English (E)

 

Monographs

 

Books Edited

• Japan in the 1990’s /I. Economy, politics, Internatinal relations (H)

In: Posztgraduális Nemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézete, Budapest, 1995.

 

Chapters in Books

• Japanese Politics Today: External and Internal Factors of Change (H)

In: Japán a kilencvenes években /I. Gazdaság, politika, külkapcsolatok, szerk. Gergely Attila, Posztgraduális Nemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézete, Budapest, 1995.

• „Globalization and Nation-building” – Cases and Interactions (H)

In: Globalizáció és nemzetépítés, szerk. Bárdi Nándor, Közép-Európa Intézet, 1999.

• On Hungary’s Accession to the European Union – History, Law, Institutions (E)

In: Waseda Proceedings of Comparative Law, Vol. 4., 2001.

• On Hungary’s Accession to the European Union – History, Law, Institutions (E)

In: Yearbook of the Institute of Comparative Law, ed. Machiatsu Kaino, Waseda University, Vol. 8., 2003.

• Recurrent Chances for Identity: Change and Continuity on the Identity Agenda of Japanese Foreign Policy (H)

In: Nemzeti identitás és külpolitika a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában, szerk. N. Rózsa Erzsébet, Teleki László Alapítvány, 2005. (pp 243-314)

• Energy and Security in East Asia (H)

In: Annual 2005, A Zsigmond Király Főiskola 2005. évi évkönyve, szerk. Bajomi-Lázár Péter, Zsigmond Király Főiskola, 2006. (pp 199-216)

• Japanese Assessments on the European Union (H)

In: Japanológiai körkép, Szerdahelyi István, Wintermantel Péter (szerk.), ELTE, Eötvös Kiadó, 2007. (pp 135-163)

• What is the West? (And What It Is Not) (H)

In: Mi a Nyugat? Atlantizmus és integráció, Garaczi Imre (szerk.), Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, 2007. (pp 16-28)

• Perspectives on China-Japan Relations (H)

In: Kína: realitás és esély, Tanulmányok Magyarország Kína-stratégiájának megalapozásához, Inotai András, Juhász Ottó (szerk.), Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézete, Miniszterelnöki Hivatal, 2008. (pp 125-144)

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

• Hungarian Publications on Japan’s Religious Life and Traditions until the 1980’s (H)

In: Folia Japonica Budapestinensia, Károli Gáspár Református Egyetem, Japán Tanszék, 2001.

• Identities and Foreign Policies in East Asia – Japan, China, Korea (H)

In: TLI Tanulmányok 32, Teleki László Intézet, 2001. (pp 1-50)

• International Interactions and Identity in Two Phases of „Japanese Modernization” (H)

In: Folia Japonica Budapestinensia, Károli Gáspár Református Egyetem, Japán Tanszék, 2002.

• Identity, Foreign Policy, Public Opinion as Reflected in Polling Data (H)

In: TLI Tanulmányok 43, Teleki László Intézet, 2003.

• Japanese Identity and Foreign Policy – Long-term Selection Processes of Dominant Identity Traits (H)

In: TLI Tanulmányok 54, Teleki László Intézet, 2003.

• Reconciliation and Compromise in Taiwan’s Political Culture (H)

In: TLI Tanulmányok 126, Teleki László Intézet, 2004.

• American Nation-building from Japan to Iraq (H)

In: Külügyi Szemle, 2006. 1-2. (pp 88-105)

• China on the Verge of Becoming a Global Power (co-authored with Gy. Fazekas) (H)

In: Külügyi Szemle, 2006. 1-2.

• Identities and Interstate Relations in East Asia – The China-Japan-Korea Complex (H)

In: Világtörténet, 3. (35.) 2013. 2-3. (pp 289-331)

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

•On the Globalization of Regional Development Policies (H)

In: Európai Unió, regionalizmus, szuverenitás, Magyar Politikatudományi Társaság, 1998.

•The Case of Taiwan, A (Central-) European View (E)

In: Conference Proceedings, 21st Taiwan-European Conference, „European-Asian Cooperation in the New Era”, Institute of International Relations, National Chengchi University, Taipei, 16-17th November 2004.

•Japanese Assessments on the European Union (H)

In: Japanisztika konferenciák a Károli Gáspár Református Egyetemen,

Károli Gáspár Református Egyetem, 2007. (pp 25-47)

•Europe and Japan – Beyond the East-West Divide (E)

In: Europe and Asia in the Globalizing World, EU-Japan Symposium, Budapest, Hungarian Ministry of Foreign Affairs, 2011. (pp 37-46)

 

Book Reviews

Translations

Creative Writing

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Organization of Conferences

Academic and Public Appearances (Live and Electronic)Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube