Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-15

 

Heltainé Nagy Erzsébet

Cím: CSc, PhD
Nem: nő
Születési év: 1953
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hivatali telefonszám: 1-872 01708

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1995 CSc, ennek alapján PhD is (2000)
Tudományág: nyelvtudomány
Disszertáció címe: Írói nyelvművelés Magyarországon a XX. század első felében
Oklevelet kiállító intézmény: Tudományos Minősítő Bizottság, ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1976
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom szakos tanár
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Nyelvtudományi Intézet
Beosztás: tudományos főmunkatárs

Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Kutatási és oktatási szakterületek;
Nyelvművelés, nyelvi normativitás, nyelvi tanácsadás, írói nyelvművelés
Stilisztika, retorika, irodalmi nyelv; Sinka István stílusa
Jelentéstan, szövegtan

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport – csoportvezető, Nyelvtudományi Intézet

ELTE Stíluskutató csoport - tag (1990-2005)

KRE BTK TERMIK - tag

Hungarobox-projekt -tag KRE-BTK


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység

2004-

MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság (2012-ig MTA Magyar Nyelvi Bizottság) tag, 2006-2012 titkár

1988- Magyar Nyelvőr, szerkesztőbizottsági tag
2010- Édes Anyanyelvünk, szerkesztőbizottsági tag
2012- MTA Nyelvtudományi Bizottság Magyar Nyelvészeti Munkabizottsága, tag
2009- Református Egyház DC (nyelvi és irodalmi szekció), tag

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
orosz orosz nyelv és irodalom tanárszak
német középfokú nyelvvizsga
angol alapfok
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Akadémiai Ifjúsági Díj MTA 1986
Lőrincze-díj Anyanyelvápolók Szövetsége 2006
Implom József-díj        Gyula városa és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2015
A magyar érdemrend lovagkeresztje      Magyarország köztársasági elnöke  2018

 

Témavezetésért, felkészítésért

Elismerő oklevél témavezetői tevékenységéért   XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs,  1999.  - Ádám Kata 1. helyezés, Mede Norbert 4. helyezés 

Elismerő oklevél     III. országos egyetemi-főiskolai Kossuth-szónokverseny, 2001. Sólyom Réka felkészítéséért

Emléklap a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium Németh László Anyanyelvi versenyén, 2004, a zsűri elnöke

Elismerő oklevél témavezetői tevékenységért, XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2007. Székesfehérvár, Sólyom Réka

Elismerő oklevél felkészítéséért, Kárpát-medencei felsőoktatási helyesírási Verseny, Eger, 2017. Tóth Zsuzsanna 2. helyezés

 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Nyelvtudományi Társaság tag
Anyanyelvápolók Szövetsége választmányi tag, munkacsoport-vezető
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, MANYE tag

MTA Köztestület

Termini Egyesület

tag

alapító tag

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

 

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Sólyom Réka, ELTE-KRE A mai magyar neologizmusok szemantikája 2012
Gecsey Sándorné Papp Katalin, ELTE Írói névadás Lázár Ervin műveiben 2010
Gurka-Balla Ilona, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár A szereplők közötti viszony stilisztikája Jókai regényeiben 2009
Parapatics Andrea, ELTE Fiatalok nyelvi mentalitása és a szleng 2013
Nárayné Tóthfalussy Zsófia Sarolta, ELTE A paragrafusjelek funkciói 2014
Vácziné Takács Edit, ELTE Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján 2014
 Sztrákos Eszter, ELTE A címadás vizsgálata a magyarországi festészetben  2015

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

Monográfiák

Nyelvi építkezés Sinka István balladáiban. Akadémiai Kiadó, Bp. 1986. Nyelvtudományi Értekezések 122. szám.

Írói nyelvművelés Magyarországon a XX. század első felében. Ady Endrétől Illyés Gyuláig. MTA Nyelvtudományi Intézet, Bp. 2000. Studia et dissertationes 23.

Az ismétlés és az ellentét alakzatai Sinka István: Kadocsa, merre vagy? című kisregényében. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001. (Az alakzatok világa című sorozat 5.)

 

A magyar helyesírás szabályai. 12. kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015. 611 lap. Szerkesztők és lektorok: Keszler Borbála, Tóth Etelka – Siptár Péter, Antalné Szabó Ágnes, Földi Ervin, Gerstner Károly Heltainé Nagy Erzsébet, Hőnyi Ede, Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila, Zimányi Árpád – Lengyel Klára, Nádasdy Ádám.

 

Könyvfejezetek

A megszólalás kulcsa a másik embernél van. Gondolatok a szóbeli tömegkommunikációról a befogadó oldaláról nézve. In: Nyelvészet és tömegkommunikáció I-II. Szerk. Grétsy László. Bp. 1985. MRT TK. 232 lap. 42 lap.

Képes diákszótár. Szerk. Grétsy László és Kemény Gábor. Akadémiai Kiadó, Bp. 1992. 1110 lap. Társszerző.

A nyelvésznek mint szülőnek véleménye a tankönyvi szövegekről. In: A szöveg szerkesztése,kidolgozása és megszólaltatása. Szerk. V. Raisz Rózsa. MNyTK. 196. Bp. 1993. 136–141.

A népi írók nyelvi jelentőségéről. In: Emlékkönyv Fábián Pál 70. születésnapjára. Szerk.Kozocsa Sándor Géza. ELTE, Bp. 1993. 136–141.

Írói nyelvművelés és anyanyelvi nevelés. In: Anyanyelvi nevelés-embernevelés. Szerk. Szende Aladár. MNyTK. 198. Bp. 1995. 147–152.

Új Magyar Irodalmi Lexikon. Szerk. Péter László. Akadémiai kiadó, Bp. 1994. I–III. 80 dbszócikk magyar nyelvészekről.

Nyelvművelő kéziszótár. Szerk. Grétsy László és Kemény Gábor. Auktor Kiadó Bp. 1996. 645 lap. Társszerző.

Egy Sinka István-vers világa. In: Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. Szerk. V. Raisz Rózsa, Bp. 1996. MNyTK. 207. 257–260.

Az Új Magyar Tájszótár a közönség szolgálatában. In: Emlékkönyv B. Lőrinczy Éva 70. születésnapjára. Szerk. Bánki Judit. MTA Nyelvtudományi Intézet. Bp. 1997. 171–175.

A nevek és az elmúlás stilisztikája Sinka István költészetében. Stilisztika és gyakorlat. Szerkesztette: Szathmári István. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1998. 84–98.

Pragmatika, nyelv és stílus egy mai publicisztikai szövegben. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. I-II. Szerk. V. Raisz Rózsa és H. Varga Gyula. MNYTK. Bp. 1999. 130–139.

Embermesék. Sinka István: Anyám balladát táncol. Szerk. Medvigy Endre. Nap Kiadó, Bp. 1999. 311–313.

Írói vélekedések a metafora stilisztikájáról. In: A metafora grammatikája és stilisztikája. Szerk. Kemény Gábor. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001. 100–107.

Megjegyzések a nyelvművelés és a nyelvi norma értelmezéséhez. In: Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Szerk. Balázs Géza, A. Jászó Anna, Koltói Ádám. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2002. 226–231.

A ballada nyelvi-stiláris jegyei Sinka István balladái alapján. In: Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. Szerk. Raisz Rózs éa Zimányi Árpád. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2002. MNyTK 216. 253–272.

Az ismétlés nyelvi-pragmatikai rétegei egy Sinka-kisregényben. In: A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Szerk. Szathmári István. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XVIII. Tinta Könyvkiadó, Bp. 2003. 81–88.

Hagyomány, nyelv és nyelvművelés. In: Nyelvleírás és nyelvművelés, nyelvhasználat, stilisztika. (A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI.) Szerk. Büky László. Szeged, 2004. Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék.

Nyelvi attitűd és helyesírás. In: Helyesírásunk időszerű kérdései a 21. század kezdetén. Szerk. Bozsik Gabriella és V. Raisz Rózsa. Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke, Eger, 2004. 93–98.

Nyelvművelő kéziszótár. Szerk. Grétsy László és Kemény Gábor. Második, javított és bővített kiadás. Tinta Kiadó, Bp. 2005. 628 lap. Társszerző.

Archaizálás és retorizáltság. Az archaizmusok tipológiája és retorikai funkciói. A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Szerk. Szathmári István. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006. 49–60.

A csodaszarvas szemantikai és stilisztikai összetettsége. A kémikus, a pszichiáter, a jogász és az irodalomtörténet. Szerk. Sárközi Éva és Tverdota György. ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet – L'Harmattan Könyvkiadó. Budapest, 2007. 111–127.

A nyelvművelés fogalma és terrénumai. In: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Szerk. Domonkosi Ágnes – Lanstyák István – Posgay Ildikó. Gramma Nyelvi Iroda – Tinta Könyvkiadó, Dunaszerdahely – Budapest, 2007. 13–26.

Alakzatlexikon. A retorikai és a stilisztikai alakzatok kézikönyve. Főszerkesztő: Szathmári István. Tinta Kiadó, Budapest. 2008. Szócikkeim: aferézis (16-17), apokopé (117-118), archaizmus (127-132), szinaloifé (544-545), szinkopé (559-560), retorika és stilisztika (502-505).

Stílusviták a Nyugatban. In: A Nyugat stiláris sokszínűsége. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. A Nyugat stiláris sokszínűsége című tudományos emlékülés előadásai. Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen, 2008. május 28. Kossuth Egyetemi Kiadó. A Debreceni EgyetemMagyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 87. szám. Debrecen, 2008. 17–30.

A virágnyelvről – különös tekintettel a rózsára. In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom XXXVI. Sectio. Linguistica Hungarica. Redigit Árpád Zimányi. Eger, 2009. 159–165.

A népi konceptualizáció mint stíluskohéziós eszköz a sinkai költészetben. In: A stíluskohézió eszközei a modern és a posztmodern szövegekben. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011. 63–79. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai, 89. szám)

Az igazságkereső. Gondolatok Portik Gabriella beszédéről. In: Raátz Judit és Tóthfalussy Zsófia szerk. A retorikai elemzés (A 13. országos Kossuth-szónokverseny). ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest, 2012. 191–194.

Vélemény Albert Nagy Ákos beszédéről. In: Az egyházi retorika. Szerk. Raátz Judit és Tóth Etelka. ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest, 2013. 194–197.

Olvasói reflexiók. Bíró Réka beszédének elemzése. In: A politikai beszéd. Szerk. Raátz Judit és Tóth Etelka. ELTE Mai magyar nyelvi Tanszék, Budapest, 2014. 146-149.

A Sinka-balladák nyelvi, stilisztikai és műfaji sajátosságai. In: Sinka István: Anyám balladát táncol. Szerk. Pomogáts Béla. Nap Kiadó, 2014. 157-164.

A nyelvi tanácsadás mint az anyanyelvi nevelés és közművelődés lehetősége. In: Kas, Bence (szerk.) "Szavad ne feledd!": Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Budapest, Magyarország : MTA Nyelvtudományi Intézet, (2016) pp. 247-256. , 10 p.

Gondolatok a helyesírás ünnepére és a hétköznapokra. In: Nagy, L János (szerk.) Harminc év a magyar helyesírásért. Gyula, Magyarország: Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula, 2018, 45-50.

"Mégis megtartódat benne becsüld magyarság" - Reformáció és anyanyelv: templom és erős vár. In: Bölcskei Andrea szerk. Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. Károli Gáspár református Egyetem -- L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2019. 43-62.

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Gím – szarvasgím – gímszarvas. Magyar Nyelvőr, 1977:233–235.

Sinka István: Zab Mihály varnyúdi szélben. Magyar Nyelvőr, 1979:334–342.

Nyelvművelésünk néhány elvi kérdéséről a darabban megítélése kapcsán. Magyar Nyelv, 1987: 348–356.

Hátravetett igekötő. Magyar Nyelvőr 1992: 485–487.

Írói nyelvművelés a XX. század első felében: Ady Endre nyelvféltése. Magyar Nyelvőr 1993. 275–290.

A megértés változatai. A kommunikációs szemléletű nyelvművelés lehetőségei a nyelvi normaképzésben. Magyar Nyelvőr 1993: 420–422.

A család mint az értékek forrása. Confessio 1996/2. 45–53.

Az anyanyelv maga a nép. Örökségünk Petőfitől Illyés Gyuláig. Magyartanítás 1999. 3. 4–6.

Írói nyelvbölcseletek és a „hiányzó paradigma”. Magyar Nyelv, CIII. évf. 2007: 199–205.

Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2006. évi munkájáról. Magyar Nyelvőr 131. évf. 2. szám. 2007: 262–264.

A normativitás mint értékszempont a nyelvművelésben és a nyelvi tanácsadásban. Magyar Nyelvőr 132. évf. 2008: 265–278.

Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2007. évi munkájáról. Magyar Nyelvőr 132. évf. 2008: 383–384.

Nyelvi és stílusviták a Nyugatban. Magyar Nyelvőr 133. évf. 2009: 29–42.A népi konceptualizáció mint jelentésképző érték és stílusalkotó tényező Sinka István költészetében. Magyar Nyelvőr 133. évf. 2009: 275–294.

A tulajdonnév jelentése és stilisztikája kognitív megközelítésben – a sinkai személynevekben. Magyar Nyelvőr 134. évf. 2010. 3. szám. 283–297.

A bibliafordítás terminológiai vonatkozásai. Egy konferencia tanulságai. Reformátusok Lapja. LV. évfolyam, 6. szám. 2011. febr. 6. 9. oldalon

Laudáció Szathmári Istvánról a Faludi Ferenc Alkotói Díj átadása alkalmából. Magyar Nyelvőr 136. évf. 2012. 2. szám. 240–244.

Nyelvhasználati minősítések, a helyes-helytelen a tanácsadói gyakorlatban. Magyar Nyelvőr 136. évf. 2012. 4. szám. 394–406.

Beszámoló a Magyar Nyelvi Bizottság 2011. évi tevékenységéről. Magyar Nyelvőr 136. évf. 2012. 4. szám. 508–511.

Heltainé Nagy Erzsébet 2014. A nyelv szenvedélyes búvára. Gárdonyi nyelvi, stilisztikai jelentősége. Irodalmi Magazin (Gárdonyi Géza-emlékszám). II. évf. 2014/1. 72–75.

Köznyelvi és szaknyelvi helyesírási kérdések a gyakorlatban. SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS 16 pp. 22-33. , 12 p. 2016

Krúdy körül: Kemény Gábor újabb stilisztikai tanulmányainak gyűjteménye. ÉDES ANYANYELVÜNK 38 : 5 p. 18 2016

Heltainé Nagy Erzsébet: Sinka István nyelvi korszerűsége. In: Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Zsávolya Zoltán szerk. Nemzet – sors – identitás. Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2015. 69–81.

A nyelvi tanácsadás területei és újabb eszközei az MTA Nyelvtudományi Intézetében, Anyanyelv-pedagógia, 2014. 1. szám 

 

Konferenciaközlemények

A népnyelv és az irodalmi nyelv találkozása mai emlékező írásokban. In: A magyar nyelv rétegződése. Szerk. Kiss Jenő és Szűts László. Akadémiai Kiadó, Bp. 1988. 704–716 lap.

Szókincsgyarapodás, szóasszimiláció ma. In: Székely Gábor szerk. I. Magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia. 1991. 441–449.

Nyelv, hatalom, norma összefüggései a 20. századi magyar nyelvművelésben. In: Hungarológia és dimenzionális nyelvészet. Szerk. Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János. Debrecen—Jyvaskyla, 2002. 215–224.

Dialektológiai és szociolingvisztikai tanulságok a nyelvművelés számára. In: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Szerk. P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 2004. 101–107. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXII.

Írói nyelvbölcseletek és a hiányzó paradigma. Előadás a VII. Magyar Nyelvtudományi Kongresszuson, Budapest, 2004. augusztus 29–31. www.nytud.hu/NMNyK/eloadas/heltaine.rtf

A nyelvművelés fogalma és terrénumai. Vitaindító előadás az I. Alkalmazott Nyelvészeti Műhelytalálkozón (Palást, 2004. szept. 30—okt.2.)

www. gramma.sk/hu/kozonsegszolgalat/alkalmazott/heltaine.rtf

Anyanyelvi hagyományok – nyelvi modernizáció. In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát.medence régióiban. MANYE XIV. MANYE—Bessenyi György Könyvkiadó, Pécs–Nyíregyháza. 2005. I. 82–88.

Nyelvi hagyományok és nyelvi tervezés. In: A világ nyelvei és a nyelvek világai. 1-2. Szerk. Klaudy Kinga és Dobos Csilla. MANYE—Miskolci Egyetem. Pécs–Miskolc, 2006. 1: 489–494.

Értékelés és normativitás a mai nyelvművelésben. In: Nyelvi modernizáció. Szerk. Heltai Pál. MANYE – Szent István Egyetem. Pécs – Gödöllő 2007. 254–259.

Területiség és normativitás a mai nyelvművelésben. In: Nyelv, területiség, társadalom. Szerk. Zelliger Erzsébet. A 14. Élőnyelvi konferencia előadásai. Bük, 2006. október 9–11. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 2008. 260–269.

Jelentésspecifikáció és képiség a sinkai névvilágban. In: Név és valóság. Szerk. Bölcskei Andrea–N. Császi Ildikó. (A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai.Balatonszárszó, 2007. június 22-24.) Károli Gáspár Református Egyetemi Kiadó. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1. szám. Budapest, 2008. 548–556.

Értéktulajdonítások a nyelvi vélekedésekben. In: Nyelvideológiák, attitűdök és szetereotípiák. Szerk Borbély Anna, Vanconé Kremmer Ildikó, Hattyár Helga. (15. Élőnyelvi konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4–6.). MTA Nyelvtudományi Intézet – Gramma Nyelvi Iroda – Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar. Budapest – Dunaszerdahely – Nyitra. 2009. 87–94.

Nyelvi mítoszok a tanácsadói gyakorlatban. In: Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita szerk. Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó - II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, Budapest – Beregszász. 2011. 165–174.

Recenziók

Új Magyar Tájszótár. Forrás, 1980. 5. sz. 94—96.

Bárczi Géza: A magyar nyelv múltja és jelene. Pedagógiai Szemle 1981. 9. 869—871.

Temesi Mihály: A magyar nyelvtudomány. Pedagógiai Szemle 1981. 11. 1073—1075.

Matijevics Lajos: Az utca nyelve. Forrás 1981. 6. 88—90.

Guszkova Antonyina: A társadalmi kapcsolatteremtés eszközei a magyar nyelvben. Édes Anyanyelvünk. 1981. 4. 8.

A népnyelv újabb „fölkincselései”. Édes Anyanyelvünk 1983. 4. 15.

A romániai magyar népélet, népnyelv újabb fölkincselései. Nyelvünk és Kultúránk 1984:96—98.

Mai krónikák a tegnapi faluról. Nyelvünk és Kultúránk. 1984: 93—95.

A nyelv és a nyelvek. Szerk. Kenesei István. Édes Anyanyelvünk. 1985. 2. 8.

Kis magyar verstan. Édes Anyanyelvünk. 1985. 3. 14.

Bíró Zoltán: Beszéd és környezet. Tanulmányok az anyanyelvhasználat köréből. Magyar Nyelvőr 1986: 501—503.

A nyelvtudomány kérdéseinek újrafogalmazása. Mai beszélt nyelvi kutatások. Édes Anyanyelvünk. 1989. 2. 13—14.

Társadalmi igény és tudományos válasz. A Földrajzi nevek etimológiai szótáráról. Édes Anyanyelvünk. 1989. 3. 15—16.

A magyar nyelvi norma érvényesülése. Édes Anyanyelvünk. 1990. 1. 11.

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései. Szathmári István új könyvéről. Édes Anyanyelvünk 2001. 4. 14.

Új stilisztikai kézikönyv -- kutatóknak és diákoknak. Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. Édes Anyanyelvünk, XXIV. évf. 5. szám, (2002. december) 12. lap.

Könyv a stíluselemzés elméletéről és gyakorlatáról. Szathmári István új könyvéről. In. Édes Anyanyelvünk, XXV. évf., 3. szám (2004. június): 13.

Könyv a halmozás alakzatáról. (Pethő József: A halmozás alakzata. Nytud.Ért. 154. Akadémiai Kiadó, 2004.) Édes Anyanyelvünk 2006/ 2. szám, 15.

Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Kemény Gábor válogatott tanulmányai. Édes Anyanyelvünk 2010. június. XXXII. évf. 3. szám. 11. lap.

Sólyom Réka: A mai magyar neologizmusok szemantikája. Magyar Nyelvőr 2015/1. szám, 123–126.Erzsébet Heltainé Nagy

Title: CSc, PhD, dr. univ.
Gender: F
Year of Birth: 1953
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 1 483 2868

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1995
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: Language Cultivation by Hungarian Writers in the Second Half of the 20th Century
Issuing Institution: MTA Tudományos Minősítő Bizottság (former Qualifying Committee of the Hungarian Academy of Sciences)

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1976
Discipline(s): Hungarian and Russian Language and Literature Teacher
Issuing Institution: Eötvös Loránd University (ELTE),
Faculty of Humanities

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences,
Research Group for Hungarian Usage
Senior Research Fellow
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistics, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): Associate Professor


Areas of Research and Teaching
Cultivation of language, Normativity in language usage
Stylistics, Discourse analysis
Cultivation of language by writers
Language planning, language strategy
Ortography

Membership in Research Groups and Projects
Research Group for Hungarian Usage (in the Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences)

Research Group for Stylistics at the Eötvös Loránd University of Sciences (ELTE)

Terminology Research Group (TERMIK) – Károli Gáspár University

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2004- Permanent Cross-Section Committee on Hungarian Linguistics / MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság (until 2012: Committee of Hungarian Linguistics / MTA Magyar Nyelvi Bizottság): member, from 2006 to 2012: secretary
1988- Magyar Nyelvőr (journal), member of the editorial committee
2010- Édes Anyanyelvünk (journal), member of the editorial committee
2012- Hungarian Linguistics Working Committee of the Committee of Hungarian Linguistics (MTA Nyelvtudományi Bizottság Magyar Nyelvészeti Munkabizottsága), member
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Russian Master’s degree in Russian Language and Literature
German Intermediate level state language exam
English Basic level
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Youth Award of the Academy ( Akadémiai Ifjúsági Díj) Hungarian Academy of Sciences 1986
Lőrincze Award Association of the Cultivators of Hungarian Language (Anyanyelvápolók Szövetsége) 2006
Implom József-díj      Gyula városa és a Magyar Nyelvtudományi Társaság            2015
A magyar érdemrend lovagkeresztje Magyarország köztársasági elnöke                        2018

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Society of Hungarian Lingusitics (Magyar Nyelvtudományi Társaság) member
Association of the Cultivators of Hungarian Language (Anyanyelvápolók Szövetsége) board member, head of working group
Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers (MANYE, Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) member
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Réka Sólyom,
ELTE
Semantics of Present Hungarian
Neologisms (Mai magyar neologizmusok
szemantikája)
2012
Katalin Papp
Sándorné Gecsey,
ELTE
Writer’s Name Giving in Ervin Lázár’s
Works (Írói névadás Lázár Ervin műveiben)
2010
Ilona Gurka-Balla,
Babes-Bolyai University
Stylistics of the Characters’ Relations (A
szereplők közötti viszony stilisztikája Jókai
regényeiben)
2009
Parapatics Andrea: Fiatalok nyelvi mentalitása és a szleng ELTE 2013
Nárayné Tóthfalussy Zsófia Sarolta: A paragrafusjelek funkciói ELTE 2014
Vácziné Takács Edit: Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján ELTE 2014
Sztrákos Eszter: A címadás vizsgálata a magyarországi festészetben ELTE  2015

 

List of Publications

(MTMT)

 

Monographs

Nyelvi építkezés Sinka István balladáiban. Akadémiai Kiadó, Bp. 1986. Nyelvtudományi Értekezések 122. szám.

Írói nyelvművelés Magyarországon a XX. század első felében. Ady Endrétől Illyés Gyuláig. MTA Nyelvtudományi Intézet, Bp. 2000. Studia et dissertationes 23.

Az ismétlés és az ellentét alakzatai Sinka István: Kadocsa, merre vagy? című kisregényében. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001. (Az alakzatok világa című sorozat 5.)

A magyar helyesírás szabályai. 12. kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015. 611 lap. Szerkesztők és lektorok: Keszler Borbála, Tóth Etelka – Siptár Péter, Antalné Szabó Ágnes, Földi Ervin, Gerstner Károly Heltainé Nagy Erzsébet, Hőnyi Ede, Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila, Zimányi Árpád – Lengyel Klára, Nádasdy Ádám.

 

Chapters in Books

A megszólalás kulcsa a másik embernél van. Gondolatok a szóbeli tömegkommunikációról a befogadó oldaláról nézve. In: Nyelvészet és tömegkommunikáció I-II. Szerk. Grétsy László. Bp. 1985. MRT TK. 232 lap. 42 lap.

Képes diákszótár. Szerk. Grétsy László és Kemény Gábor. Akadémiai Kiadó, Bp. 1992. 1110 lap. Társszerző.

A nyelvésznek mint szülőnek véleménye a tankönyvi szövegekről. In: A szöveg szerkesztése,kidolgozása és megszólaltatása. Szerk. V. Raisz Rózsa. MNyTK. 196. Bp. 1993. 136–141.

A népi írók nyelvi jelentőségéről. In: Emlékkönyv Fábián Pál 70. születésnapjára. Szerk.Kozocsa Sándor Géza. ELTE, Bp. 1993. 136–141.

Írói nyelvművelés és anyanyelvi nevelés. In: Anyanyelvi nevelés-embernevelés. Szerk. Szende Aladár. MNyTK. 198. Bp. 1995. 147–152.

Új Magyar Irodalmi Lexikon. Szerk. Péter László. Akadémiai kiadó, Bp. 1994. I–III. 80 dbszócikk magyar nyelvészekről.

Nyelvművelő kéziszótár. Szerk. Grétsy László és Kemény Gábor. Auktor Kiadó Bp. 1996. 645 lap. Társszerző.

Egy Sinka István-vers világa. In: Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. Szerk. V. Raisz Rózsa, Bp. 1996. MNyTK. 207. 257–260.

Az Új Magyar Tájszótár a közönség szolgálatában. In: Emlékkönyv B. Lőrinczy Éva 70. születésnapjára. Szerk. Bánki Judit. MTA Nyelvtudományi Intézet. Bp. 1997. 171–175.

A nevek és az elmúlás stilisztikája Sinka István költészetében. Stilisztika és gyakorlat. Szerkesztette: Szathmári István. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1998. 84–98.

Pragmatika, nyelv és stílus egy mai publicisztikai szövegben. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. I-II. Szerk. V. Raisz Rózsa és H. Varga Gyula. MNYTK. Bp. 1999. 130–139.

Embermesék. Sinka István: Anyám balladát táncol. Szerk. Medvigy Endre. Nap Kiadó, Bp. 1999. 311–313.

Írói vélekedések a metafora stilisztikájáról. In: A metafora grammatikája és stilisztikája. Szerk. Kemény Gábor. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001. 100–107.

Megjegyzések a nyelvművelés és a nyelvi norma értelmezéséhez. In: Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Szerk. Balázs Géza, A. Jászó Anna, Koltói Ádám. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2002. 226–231.

A ballada nyelvi-stiláris jegyei Sinka István balladái alapján. In: Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. Szerk. Raisz Rózs éa Zimányi Árpád. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2002. MNyTK 216. 253–272.

Az ismétlés nyelvi-pragmatikai rétegei egy Sinka-kisregényben. In: A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Szerk. Szathmári István. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XVIII. Tinta Könyvkiadó, Bp. 2003. 81–88.

Hagyomány, nyelv és nyelvművelés. In: Nyelvleírás és nyelvművelés, nyelvhasználat, stilisztika. (A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI.) Szerk. Büky László. Szeged, 2004. Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék.

Nyelvi attitűd és helyesírás. In: Helyesírásunk időszerű kérdései a 21. század kezdetén. Szerk. Bozsik Gabriella és V. Raisz Rózsa. Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke, Eger, 2004. 93–98.

Nyelvművelő kéziszótár. Szerk. Grétsy László és Kemény Gábor. Második, javított és bővített kiadás. Tinta Kiadó, Bp. 2005. 628 lap. Társszerző.

Archaizálás és retorizáltság. Az archaizmusok tipológiája és retorikai funkciói. A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Szerk. Szathmári István. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006. 49–60.

A csodaszarvas szemantikai és stilisztikai összetettsége. A kémikus, a pszichiáter, a jogász és az irodalomtörténet. Szerk. Sárközi Éva és Tverdota György. ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet – L'Harmattan Könyvkiadó. Budapest, 2007. 111–127.

A nyelvművelés fogalma és terrénumai. In: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Szerk. Domonkosi Ágnes – Lanstyák István – Posgay Ildikó. Gramma Nyelvi Iroda – Tinta Könyvkiadó, Dunaszerdahely – Budapest, 2007. 13–26.

Alakzatlexikon. A retorikai és a stilisztikai alakzatok kézikönyve. Főszerkesztő: Szathmári István. Tinta Kiadó, Budapest. 2008. Szócikkeim: aferézis (16-17), apokopé (117-118), archaizmus (127-132), szinaloifé (544-545), szinkopé (559-560), retorika és stilisztika (502-505).

Stílusviták a Nyugatban. In: A Nyugat stiláris sokszínűsége. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. A Nyugat stiláris sokszínűsége című tudományos emlékülés előadásai. Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen, 2008. május 28. Kossuth Egyetemi Kiadó. A Debreceni EgyetemMagyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 87. szám. Debrecen, 2008. 17–30.

A virágnyelvről – különös tekintettel a rózsára. In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom XXXVI. Sectio. Linguistica Hungarica. Redigit Árpád Zimányi. Eger, 2009. 159–165.

A népi konceptualizáció mint stíluskohéziós eszköz a sinkai költészetben. In: A stíluskohézió eszközei a modern és a posztmodern szövegekben. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011. 63–79. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai, 89. szám)

Az igazságkereső. Gondolatok Portik Gabriella beszédéről. In: Raátz Judit és Tóthfalussy Zsófia szerk. A retorikai elemzés (A 13. országos Kossuth-szónokverseny). ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest, 2012. 191–194.

Gondolatok a helyesírás ünnepére és a hétköznapokra. In: Nagy, L János (szerk.) Harminc év a magyar helyesírásért. Gyula, Magyarország: Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula, 2018, 45-50.


A nyelvi tanácsadás mint az anyanyelvi nevelés és közművelődés lehetősége. In: Kas, Bence (szerk.) "Szavad ne feledd!": Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Budapest, Magyarország : MTA Nyelvtudományi Intézet, (2016) pp. 247-256. , 10 p.

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Gím – szarvasgím – gímszarvas. Magyar Nyelvőr, 1977:233–235.

Sinka István: Zab Mihály varnyúdi szélben. Magyar Nyelvőr, 1979:334–342.

Nyelvművelésünk néhány elvi kérdéséről a darabban megítélése kapcsán. Magyar Nyelv, 1987: 348–356.

Hátravetett igekötő. Magyar Nyelvőr 1992: 485–487.

Írói nyelvművelés a XX. század első felében: Ady Endre nyelvféltése. Magyar Nyelvőr 1993. 275–290.

A megértés változatai. A kommunikációs szemléletű nyelvművelés lehetőségei a nyelvi normaképzésben. Magyar Nyelvőr 1993: 420–422.

A család mint az értékek forrása. Confessio 1996/2. 45–53.

Az anyanyelv maga a nép. Örökségünk Petőfitől Illyés Gyuláig. Magyartanítás 1999. 3. 4–6.

Írói nyelvbölcseletek és a „hiányzó paradigma”. Magyar Nyelv, CIII. évf. 2007: 199–205.

Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2006. évi munkájáról. Magyar Nyelvőr 131. évf. 2. szám. 2007: 262–264.

A normativitás mint értékszempont a nyelvművelésben és a nyelvi tanácsadásban. Magyar Nyelvőr 132. évf. 2008: 265–278.

Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2007. évi munkájáról. Magyar Nyelvőr 132. évf. 2008: 383–384.

Nyelvi és stílusviták a Nyugatban. Magyar Nyelvőr 133. évf. 2009: 29–42.A népi konceptualizáció mint jelentésképző érték és stílusalkotó tényező Sinka István költészetében. Magyar Nyelvőr 133. évf. 2009: 275–294.

A tulajdonnév jelentése és stilisztikája kognitív megközelítésben – a sinkai személynevekben. Magyar Nyelvőr 134. évf. 2010. 3. szám. 283–297.

A bibliafordítás terminológiai vonatkozásai. Egy konferencia tanulságai. Reformátusok Lapja. LV. évfolyam, 6. szám. 2011. febr. 6. 9. oldalon

Laudáció Szathmári Istvánról a Faludi Ferenc Alkotói Díj átadása alkalmából. Magyar Nyelvőr 136. évf. 2012. 2. szám. 240–244.

Nyelvhasználati minősítések, a helyes-helytelen a tanácsadói gyakorlatban. Magyar Nyelvőr 136. évf. 2012. 4. szám. 394–406.

Beszámoló a Magyar Nyelvi Bizottság 2011. évi tevékenységéről. Magyar Nyelvőr 136. évf. 2012. 4. szám. 508–511.

Köznyelvi és szaknyelvi helyesírási kérdések a gyakorlatban. SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS 16 pp. 22-33. , 12 p. 2016


Krúdy körül: Kemény Gábor újabb stilisztikai tanulmányainak gyűjteménye. ÉDES ANYANYELVÜNK 38 : 5 p. 18 2016


Heltainé Nagy Erzsébet: Sinka István nyelvi korszerűsége. In: Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Zsávolya Zoltán szerk. Nemzet – sors – identitás. Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2015. 69–81.


A nyelvi tanácsadás területei és újabb eszközei az MTA Nyelvtudományi Intézetében, Anyanyelv-pedagógia, 2014. 1. szám 

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

A népnyelv és az irodalmi nyelv találkozása mai emlékező írásokban. In: A magyar nyelv rétegződése. Szerk. Kiss Jenő és Szűts László. Akadémiai Kiadó, Bp. 1988. 704–716 lap.

Szókincsgyarapodás, szóasszimiláció ma. In: Székely Gábor szerk. I. Magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia. 1991. 441–449.

Nyelv, hatalom, norma összefüggései a 20. századi magyar nyelvművelésben. In: Hungarológia és dimenzionális nyelvészet. Szerk. Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János. Debrecen—Jyvaskyla, 2002. 215–224.

Dialektológiai és szociolingvisztikai tanulságok a nyelvművelés számára. In: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Szerk. P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 2004. 101–107. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXII.

Írói nyelvbölcseletek és a hiányzó paradigma. Előadás a VII. Magyar Nyelvtudományi Kongresszuson, Budapest, 2004. augusztus 29–31. www.nytud.hu/NMNyK/eloadas/heltaine.rtf

A nyelvművelés fogalma és terrénumai. Vitaindító előadás az I. Alkalmazott Nyelvészeti Műhelytalálkozón (Palást, 2004. szept. 30—okt.2.)

www. gramma.sk/hu/kozonsegszolgalat/alkalmazott/heltaine.rtf

Anyanyelvi hagyományok – nyelvi modernizáció. In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát.medence régióiban. MANYE XIV. MANYE—Bessenyi György Könyvkiadó, Pécs–Nyíregyháza. 2005. I. 82–88.

Nyelvi hagyományok és nyelvi tervezés. In: A világ nyelvei és a nyelvek világai. 1-2. Szerk. Klaudy Kinga és Dobos Csilla. MANYE—Miskolci Egyetem. Pécs–Miskolc, 2006. 1: 489–494.

Értékelés és normativitás a mai nyelvművelésben. In: Nyelvi modernizáció. Szerk. Heltai Pál. MANYE – Szent István Egyetem. Pécs – Gödöllő 2007. 254–259.

Területiség és normativitás a mai nyelvművelésben. In: Nyelv, területiség, társadalom. Szerk. Zelliger Erzsébet. A 14. Élőnyelvi konferencia előadásai. Bük, 2006. október 9–11. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 2008. 260–269.

Jelentésspecifikáció és képiség a sinkai névvilágban. In: Név és valóság. Szerk. Bölcskei Andrea–N. Császi Ildikó. (A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai.Balatonszárszó, 2007. június 22-24.) Károli Gáspár Református Egyetemi Kiadó. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1. szám. Budapest, 2008. 548–556.

Értéktulajdonítások a nyelvi vélekedésekben. In: Nyelvideológiák, attitűdök és szetereotípiák. Szerk Borbély Anna, Vanconé Kremmer Ildikó, Hattyár Helga. (15. Élőnyelvi konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4–6.). MTA Nyelvtudományi Intézet – Gramma Nyelvi Iroda – Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar. Budapest – Dunaszerdahely – Nyitra. 2009. 87–94.

Nyelvi mítoszok a tanácsadói gyakorlatban. In: Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita szerk. Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó - II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, Budapest – Beregszász. 2011. 165–174.

Book Reviews

Új Magyar Tájszótár. Forrás, 1980. 5. sz. 94—96.

Bárczi Géza: A magyar nyelv múltja és jelene. Pedagógiai Szemle 1981. 9. 869—871.

Temesi Mihály: A magyar nyelvtudomány. Pedagógiai Szemle 1981. 11. 1073—1075.

Matijevics Lajos: Az utca nyelve. Forrás 1981. 6. 88—90.

Guszkova Antonyina: A társadalmi kapcsolatteremtés eszközei a magyar nyelvben. Édes Anyanyelvünk. 1981. 4. 8.

A népnyelv újabb „fölkincselései”. Édes Anyanyelvünk 1983. 4. 15.

A romániai magyar népélet, népnyelv újabb fölkincselései. Nyelvünk és Kultúránk 1984:96—98.

Mai krónikák a tegnapi faluról. Nyelvünk és Kultúránk. 1984: 93—95.

A nyelv és a nyelvek. Szerk. Kenesei István. Édes Anyanyelvünk. 1985. 2. 8.

Kis magyar verstan. Édes Anyanyelvünk. 1985. 3. 14.

Bíró Zoltán: Beszéd és környezet. Tanulmányok az anyanyelvhasználat köréből. Magyar Nyelvőr 1986: 501—503.

A nyelvtudomány kérdéseinek újrafogalmazása. Mai beszélt nyelvi kutatások. Édes Anyanyelvünk. 1989. 2. 13—14.

Társadalmi igény és tudományos válasz. A Földrajzi nevek etimológiai szótáráról. Édes Anyanyelvünk. 1989. 3. 15—16.

A magyar nyelvi norma érvényesülése. Édes Anyanyelvünk. 1990. 1. 11.

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései. Szathmári István új könyvéről. Édes Anyanyelvünk 2001. 4. 14.

Új stilisztikai kézikönyv -- kutatóknak és diákoknak. Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. Édes Anyanyelvünk, XXIV. évf. 5. szám, (2002. december) 12. lap.

Könyv a stíluselemzés elméletéről és gyakorlatáról. Szathmári István új könyvéről. In. Édes Anyanyelvünk, XXV. évf., 3. szám (2004. június): 13.

Könyv a halmozás alakzatáról. (Pethő József: A halmozás alakzata. Nytud.Ért. 154. Akadémiai Kiadó, 2004.) Édes Anyanyelvünk 2006/ 2. szám, 15.

Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Kemény Gábor válogatott tanulmányai. Édes Anyanyelvünk 2010. június. XXXII. évf. 3. szám. 11. lap.

Sólyom Réka: A mai magyar neologizmusok szemantikája. Magyar Nyelvőr 2015/1. szám, 123–126.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin