Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-12

Hessky Regina

Cím: Dr. habil.
Nem: nő
Születési év: 1943
Születési hely: Gara
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 00 36 1 483-2881

Doktori tanulmányok
Doktori (CSc) védés éve: 1986
Tudományág: nyelvtudományok, germanisztika
Disszertáció címe: A magyar és a német nyelv frazeológiája – kontrasztív vizsgálat
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE
Habilitációs előadás éve: 1994
Tudományág: nyelvtudomány
Habilitáció címe: Stand und Aufgaben der germanistischen Phraseologieforschung
Oklevelet kiállító intézmény: TMB (11.134/1986)

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete
Tanszék: Német Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár

Korábbi munkaadó: 1966-2004: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Germanisztikai Intézet
Beosztás: tanársegéd, adjunktus, docens, egyetemi tanár

Kutatási és oktatási szakterületek
kutatási szakterületek: német és kontrasztív (leíró) nyelvészet, frazeológia, lexikográfia
oktatott tantárgyak (legfontosabbak): frazeológia, lexikológia és szemantika, szociolingvisztika, stilisztika

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1989-96 tanszékvezető
folyamatosan tananyagkészítés, jegyzetírás, szakdolgozatok és doktori értekezések gondozása, tanári továbbképzések szervezése, iskolalátogatások; szótárírás
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német felsőfok
angol középfok
orosz alapfok
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Magyar Felsőoktatási Emlékplakett   2008
Pro Germanistica Hungarica Magyar Germanisták Társasága 2015
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Gesellschaft Ungarischer Germanisten  
MTA köztestületi tag
Modern Filológiai Társaság  
Magyarországi Némettanárok Egyesülete  
EUROPHRAS  
Institut für Deutsche Sprache Mannheim 2004-ig a Nemzetközi Tudományos Tanács tagja
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Komáromy András,
ELTE
Germanisztikai
Int.
Das lexikalische Feld der Bewegungsverben… 2010
Kriston Renáta,
ELTE Germ.
Int.
Die Erstellung einer Konzeption…. 2009
Végh-Fata Ildikó,
ELTE Germ.
Int.
A kétnyelvű fordítói szakszótár a tudományos elméletben és gyakorlatban 2008
Muráth Ferencné dr. Péntek Judit,
ELTE Germ.
Int.
Zweisprachige Fachlexikographie in Theorie und Praxis – dargestellt am Beispiel… 2001

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Kispál Tamás,
JATE GI
„Die Konzeptualisierung des Lebens…” 2010
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Phraseologie. Linguistische Grundlagen und kontrastives Modell deutsch-ungarisch. Dissertation. [Manuskript.] Budapest 1985.

dasselbe u.d.T.: Tübingen: Niemeyer 1987. [=Reihe Germanistische Linguistik 77]

Virágnyelven. Durch die Blume. Arbeitsbuch zur deutschen Phraseologie für Fortgeschrittene. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1993.

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

[Hrsg.] Ausgewählte Texte zur Didaktik und Methodik des Deutschunterrichts. Anthologie. Budapest: Tankönyvkiadó 1981.

[Mitautorin.] Német Nyelvkönyv VI. [Lehrbuch Deutsch VI.]. Budapest: Tankönyvkiadó 1983.

[Mitautorin] Deutsche Grammatik II-III. Budapest: Tankönyvkiadó 1984.

[Mitheruasgeberin] Német nyelvészeti chrestomatia. [Chrestomatie zur deutschen Sprachwissenschaft]. Budapest: Tankönyvkiadó 1987.

[Mitautorin] Bausteine. Német feladatgyűjtemény [Aufgaben und Übungen]. Budapest: Tankönyvkiadó 1988.

[Hrsg.] Beiträge zur Phraseologie des Ungarischen und des Deutschen. Budapest: Eötvös-Loránd-Universität 1988. [=Budapester Beiträge zur Germanistik 16]

[Mitherausgeberin] Aktuelle Themen I-II. Budapest: Tankönyvkiadó 1989.

[Mitherausgeberin] Offene Fragen - offene Antworten in der Sprachgermanistik. Tübingen: Niemeyer 1992. [=Reihe Germanistische Linguistik 128]

Grundfragen der Phraseologie. In: Vilmos Ágel/Regina Hessky (Hrsg.): Offene Fragen - offene Antworten in der Sprachgermanistik. Tübingen: Niemeyer 1992, 77-93. [=Reihe Germanistische Linguistik 128]

[Mitautorin] Frazeológiai egységek szótári leírásának kérdései. [Fragen der Darstellung phraseologischer Einheiten im Wörterbuch]. In: Filológiai Közlöny 3-4/1992, 103-113.

[Mitherausgeberin] Im Zeichen der ungeteilten Philologie. Festschrift für Professor Dr. sc. Karl Mollay zum 80. Geburtstag. Budapest: Eötvös-Loránd-Universität 1993. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 24]

(Hrsg.): Lexikographie zwischen Theorie und Praxis. Das deutsch-ungarische Handwörterbuch. Tübingen: Niemeyer 1996. [= Lexicographica Series Maior 71]

Das neue deutsch-ungarische Handwörterbuch: Projektvorstellung. In: Hessky, Regina (Hrsg.): Lexikographie zwischen Theorie und Praxis. Das deutsch-ungarische Handwörterbuch. Tübingen: Niemeyer 1996, 5-20. [= Lexicographica Series Maior 71]

[Hrsg.] Német-magyar kéziszótár. [Deutsch-ungarisches Handwörterbuch] Budapest/Szeged: Nemzeti Tankönyvkiadó - Grimm Kiadó 2000.

[főszerk.]: Német-magyar kéziszótár. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó – Szeged: Grimm Kiadó 2000, 4., bővített, jav. kiadás. Szeged: Grimm 2009.

[társszerk.]: Magyar szólástár. Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára. Főszerk. Bárdosi Vilmos. Budapest: Tinta 2003.

– Iker, Bertalan: Német-magyar/Magyar-német tanulószótár. [Deutsch-ungarisches/Ungarisch-deutsches Lernerwörterbuch] Szeged: Grimm 2005, 2. kiadás: 2008.

[főszerk.]: Magyar-német kéziszótár. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó – Szeged: Grimm Kiadó 2002, 3., jav. kiadás. Szeged: Grimm 2010.

Német-magyar, magyar-német gyerekszótár. Szeged: Grimm 2010.

Könyvfejezetek

Zur kontrastiven Untersuchung idiomatischer Wendungen. In: János Juhász (Hrsg.): Kontrastive Studien Ungarisch-Deutsch. Budapest: Akadémiai Kiadó 1980, 65-76.

Ein kontrastives Arbeitsmodell - dargestellt an deutsch-ungarischem Material. In: H. Burger/R. Zett (Hrsg.): Aktuelle Probleme der Phraseologie. Bern-Frankfurt a.M-New York-Paris: Lang 1987, 98-108. [=Zürcher Germanistische Studien 9]

- Ettinger, Stefan: Deutsche Redewendungen. Ein Wörter- und Übungsbuch für Fortgeschrittene. Tübingen: Gunter Narr, 1997. [Narr Studienbücher]

Entwicklungen der Phraseologie seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. In: Besch, W. / Betten, A. / Reichmann, Oskar/Sonderegger, Stefan (Hrsg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Zweite, veränderte und erweiterte Auflage. Berlin, New York: de Gruyter 2000, 2101-2106. [= HSK 2, Bd. 2]

Cikkek tudományos folyóiratokban

A német ige „vegyértéke”. [Valenz des deutschen Verbs.]. In: Idegen Nyelvek Tanítása. 6/1971, 185-189.

Literatur in der Deutschlehrerausbildung an nicht deutschsprachigen Universitäten. In: Modern Nyelvoktatás. Budapest: TIT 1979, 23-27.

Középiskolai tanárképzés az NSZK-ban. [Lehrerausbildung in der BRD.] In: Pedagógusképzés 1/1980, 103-111.

Überlegungen zum Idiom als Problem der zweisprachigen Lexikographie. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 1-2/1980, 163-171.

Bericht über die VI. Konferenz der Deutschmethodiker in Ungarn. In: Deutsch als Fremdsprache 6/1981, 366-368.

"Ich habe die Schwindsucht im Geldbeutel" - zur synchronischen Motiviertheit von Phraseologismen. In: Germanistisches Jahrbuch DDR-UVR 1982. Budapest 1982, 51-57.

Sprachpsychologische Erkenntnisse im Dienst der Förderung der Sprechfertigkeit. In: Germanistisches Jahrbuch DDR-UVR 1982. Budapest 1982, 176-189.

A tankönyvbírálat problémáiról - az új gimnáziumi német nyelvkönyvek alapján. [Probleme der Lehrwerkkritik - am Beispiel des neuen Deutschlehrbuchs für das Gymnasium.] In: Nyelvmetodikai Füzetek I. Budapest: ELTE 1982, 62-81.

Probleme des Deutschen als Fremdsprache aus ungarischer Sicht. In: W. Bachofer/H. Fischer (Hrsg.): Ungarn - Deutschland. Studien zur Sprache, Kultur, Geographie und Geschichte. München: Trofenik 1983, 123-134. [=Studia Hungarica 24]

Nyelvpszichológiai szempontok az idegennyelvi beszédkészség fejlesztésében. [Sprachpsychologische Aspekte bei der Entwicklung der Sprechfertigkeit]. In: Modern Nyelvoktatás Budapest: TIT 1983, 151-160.

Eine aktuelle Frage: Phraseologie im FU. In: Germanistisches Jahrbuch DDR-UVR 1984. Budapest 1984, 148-165.

Gleichartigkeit in der ungarischen und deutschen Phraseologie. In: Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht. Düsseldorf (56) 1985, 81-87.

Neue Entwicklungstendenzen in der Didaktik des Faches Deutsch als Fremdsprache. In: Deutschunterricht für Ungarn 1/1986, 4-12.

Becsüljük meg a régi mestereket... [Alte Meister sind zu schätzen...] In: Idegen Nyelvek Tanítása 6/1986, 188-189.

Kontrastive phraseologische Untersuchungen, dargestellt am Beispiel Deutsch-Ungarisch. In: Berliner Beiträge zur Hungarologie 1. Berlin-Budapest 1986, 7-16.

Objektives und Subjektives im phraseologischen Vergleich. Zur Struktur und Semantik phraseologischer Vergleiche. In: Germanistisches Jahrbuch DDR-UVR 1987. Budapest 1987, 193-204.

Verbale Phraseologismen: valenzkonform oder nicht? In: Pavica Mrazovič/Wolfgang Teubert (Hrsg.): Valenzen im Kontrast. Ulrich Engel zum 60. Geburtstag. Heidelberg: Groos 1988, 139-149.

Sprach- und kulturspezifische Züge bei phraseologischen Vergleichen. In: G. Gréciano (Hrsg.): Europhras 88. Strasbourg 1989, 135-146.

Ein Plädoyer für Phraseologie im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht. In: E. Slembek (Hrsg.): Von Lauten und Leuten. Frankfurt a.M.: Scriptor 1989, 83-94.

Sprachspezifik - Kulturspezifik. Kontrastive Überlegungen zum phraseologischen Vergleich. In: János Szabó/Ferenc Szász (Hrsg.): Theorien, Epochen, Kontakte. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. Dr.h.c. Antal Mádl. Budapest: Eötvös-Loránd-Universität 1989. 2 Bde. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 19-20]

Zur Didaktik des Deutschen als Zweitsprache in Ungarn. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter (30) 1/1990, 57-60.

Phraseolexeme als harte Nuß für die zweisprachige Lexikographie. In: Földes, Csaba (Hrsg.): Sprachsystem und Sprachverwendung. Wien: Edition Praesens 1992, 107-124.

Aspekte der Verwendung von Phraseologismen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. In: Fremdsprachen lehren und lernen [FluL] (21) 1992, 159-168.

Grammatik und/oder Sprachwissenschaft in der Lehrerausbildung: Ist das eine Alternative? In: Kohn, János/Wolff, Dieter (Hrsg.): New Tendencies in Curriculum-Development. Neuere Tendenzen in der Curriculum-Entwicklung. Szombathely 1993, 103-111.

Aktuelle Probleme des Fremdsprachenunterrichts in Ungarn. In: De Cillia, Rudolf/Anzengruber, Grete (Hrsg.): Fremd Sprachen Politik in Österreich, Mitteleuropa, Osteuropa. Schulheft 68/1993, 115-122.

Zu einigen Aspekten der zwischensprachlichen Ähnlichkeit. In: Bassola, Péter/Hessky, Regina/Tarnói, László (Hrsg.): Im Zeichen der ungeteilten Philologie. Festschrift für Professor Dr.sc. Karl Mollay zum 80. Geburtstag. Budapest: Eötvös-Loránd-Universität 1993, 127-135. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 24]

Der Sprachvergleich als Hilfe beim Grammatiklernen. In: Deutsch als Fremdsprache (31) 1/1994, 20-25.

Kerettanterv - kipróbálás előtt. [Rahmencurriculum – vor dem „Probelauf”] In: Nyelv Infó (2) 4/1994, 19-21.

Ein Rahmencurriculum für fortgeschrittene jugendliche Lerner. In: Deutschunterricht für Ungarn III/1994, 1-6.

Einige Aspekte der deutsch-ungarischen Zweisprachigkeit oder: Warum zweisprachiger Unterricht für die Minderheit? In: Wild, Katharina (Hrsg.): Begegnung in Pécs/Fünfkirchen. Die Sprache der deutschsprachigen Minderheiten in Europa. Pécs: Janus-Pannonius-Universität 1994, 95-101.

Grammatik und/oder Sprachwissenschaft in der Lehrerausbildung: Ist das eine Alternative? In: Petneki, Katalin/Schmitt, Wolfgang/Szablyár, Anna (Hrsg.): Curriculumevaluation der Deutschlehrerausbildung aus didaktischer Sicht. Dokumentation der Tagung am 16.-17.09.1993 an der Eötvös-Loránd-Universität. Budapest: ELTE Germanistisches Institut, 45-52. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 25]

Wie viele Grammatiken braucht der Mensch? In: Ágel, Vilmos/Brdar-Szabó, Rita (Hrsg.): Grammatik und deutsche Grammatiken. Budapester Grammatiktagung 1993. Tübingen: Niemeyer 1995, 243-246. [=Linguistische Arbeiten 330]

Zum kognitiven Ansatz in der Phraseologie: "Aufgewärmter Kohl oder eine neue Platte"?. In: Harras, Gisela (Hrsg.): Die Ordnung der Wörter. Jahrbuch 1993 des IdS. Berlin-New York: de Gruyter 1995, 289-302.

Die Rolle der großen Verkehrssprachen in Ostmitteleuropa - am Beispiel Ungarn. In: Wodak, Ruth /De Cillia, Rudolf [Hrsg.]: Sprachenpolitik in Mittel- und Osteuropa. Wien: Passagen 1995, 63-74.

Einige Überlegungen zum Verhältnis von Grammatik und Rahmencurriculum. In: Popp, Heidrun (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache. An den Quellen eines Faches. Festschrift für Gerhard Helbig zum 65. Geburtstag. München: iudicium 1996, 707-716.

"Die Spieler - zwei nebeneinander dahinschießende Lokomotiven" - Einige Reflexionen aus linguistischer Sicht. In: Kurdi, Imre/Zalán, Péter (Hrsg.): Die Unzulänglichkeit aller philosophischer Engel. Festschrift für Zsuzsa Széll. Budapest: Eötvös-Loránd-Universität 1996, 253-262. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 28]

Einige Fragen der Vermittlung von Phraseologie im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. In: Rainer Wimmer/Franz-Josef Berens (Hrsg.): Wortbildung und Phraseologie. Tübingen: Gunter Narr 1997, 255-260. [=Studien zur deutschen Sprache 9]

Einige phraseodidaktische Überlegungen für den DaF-Unterricht. In: DaF (34) 3/1997, 139-143.

Ungarisch - Deutsch. In: Goebl, H./Nelde, P.H./Starý, Z./Wölck, W. (Hrsg.): Kontaktlinguistik. Contact Linguistics. Linguistique de contact. 2. Halbband. Berlin, New York: de Gruyter 1997, 1723-1731. [= HSK Bd. 14]

Feste Wendungen - ein heißes Eisen? Einige phraseodidaktische Überlegungen für den DaF-Unterricht. In: Deutsch als Fremdsprache (34) 3/1997, 139-143.

Das zweisprachige Wörterbuch. In: Kétnyelvűség a nyelvvizsgáztatásban. Budapest: Eötvös-Loránd-Tudományegyetem Idegennyelvi Továbbképző Központ 1997, 159-164.

DaF aus der Außenperspektive. Ein Diskussionsbeitrag aus der Auslandsgermanistik. In: Deutsch als Fremdsprache (35) 1/1998, 10-14.

Möglichkeiten und Perspektiven bei der Arbeit mit phraseologischen Wörterbüchern. In: Lexicographica 14, 1998, 27-35.

– Bertalan Iker: Informationen bei Phraseologismen im zweisprachigen Wörterbuch. In: Eismann, Wolfgang (Hrsg.): EUROPHRAS 95. Bochum: Brockmeyer 1998, 315-326.

Phraseologie: Vermittlungsinstanz zwischen Sprachsystem und Sprachverwendung. In: Fernandez Bravo, Nicole/Behr, Irmtraud/Rozier, Claire (Hrsg.): Phraseme und typisierte Rede. Tübingen: Stauffenburg 1999, 233-241. [= Eurogermanistik 14]

Phraseologie in der Diskussion. Kritische Würdigung des Ansatzes von Csaba Földes. In: Zeitschrift für Deutsche Philologie (118) 3/1999, 420-429.

Randbemerkungen zum Wörterbuchschreiben: movierte Formen im Deutschen und im Ungarischen. In: Szász, Ferenc/Kurdi, Imre (Hrsg.): Im Dienste der Auslandsgermanistik. Festschrift für Professor Dr. Dr. h.c. Antal Mádl zum 70. Geburtstag. Budapest: Eötvös-Loránd-Universität 1999, 69-86. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 34]

Am Rande des Wörterbuchschreibens: Falsche Freunde des Deutschen und Ungarischen. In: Kulcsár-Szabó, Ernő/Tarnói, László/Tverdota, György (Hrsg.): Berliner Beiträge zur Hungarologie 11, Berlin-Budapest 1999, 143-152.

Sprachkultur und gesellschaftlicher Wandel am Beispiel Ungarns. In: Ehlich, Konrad/Ossner, Jakob/Stammerjohann, Harro (Hrsg.): Hochsprachen in Europa. Entstehung, Geltung, Zukunft. Freiburg: Fillibach 2001, 243-254.

Das euphemistische Idiom - eine Problemskizze. In: Häcki-Buhofer, Annelies/Burger, Harald/Gautier, Laurent (Hrsg.): Phraseologiae Amor. Aspekte europäischer Phraseologie. Hohengehren: Schneider 2001, 163-175.

Marginalien zum deutsch-ungarischen Handwörterbuch. In: Korhonen, Jarmo (Hrsg.): Von der mono- zur bilingualen Lexikografie für das Deutsche. Frankfurt am Main usw.: Lang 2001, 199-211. [=Finnische Beiträge zur Germanistik Bd. 6]

Wie viele Wörterbücher braucht der Mensch? Überlegungen zur Wörterbuchkultur. In: Szigeti, Imre (Hrsg.): Germanistische Linguistik aus dem Ambrosianum. Festschrift für György Hell. Piliscsaba 2001, 9-29.

Játék a szólásokkal. [Spielen mit Redensarten] In: Csatár, Péter/Maitz, Péter/Tronka, Krisztián (Hrsg.): A nyelvtantól a szövegtanig. Tanulmányok Kocsány Piroska tiszteletére. Debrecen 2001, 311-321.

Der Kontakt von Sprachen - eine Herausforderung an die Sprachforschung. In: Barota, Mária/Szatmári, Petra/Tóth, József/Zsigmond, Anikó (Hrsg.): Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Konferenz, 25.-26. Oktober 2001. Szombathely 2002, 11-22. [=Acta Germanistica Savariensia VII.]

Vorüberlegungen zu einem Wörterbuch der ungarndeutschen Mundarten. In: Erb, Maria/Knipf, Elisabeth/Orosz, Magdolna/Tarnói, László (Hrsg.): „und Thut ein Gnügen Seinem Ambt”. Festschrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag. Budapest: Eötvös-Loránd-Universität 2002, 83-95. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 39]

Movierung im GWDS. In: Wiegand, Herbert Ernst (Hrsg.): Untersuchungen zur kommerziellen Lexikographie der deutschen Gegenwartssprache I. "Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden". Tübingen: Niemeyer 2003, 381-386. [= Lexicographica Series Maior 113]

Deutsch als Fremdsprache und 'Auslandsgermanistik'. In: Altmayer, Claus/Forster, Roland (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache: Wissenschaftsanspruch / Teilbereiche / Bezugsdisziplinen. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang 2003, 87-108.

Die deutsch-ungarischen Sprachkontakte als Forschungsfeld – Ergebnisse und Aufgaben. In: Manherz, Karl (Hrsg.): Gedenktagung zu Ehren von Claus Jürgen Hutterer und Karl Mollay am 24. November 2000. Budapest 2003, 26-33. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 38]

Alte und neue Fragen in der zweisprachigen Phraseographie (Deutsch/Ungarisch). In: Lexicographica 19/2003, 46-62.

Sprachkultur und Wörterbuchkultur als Voraussetzung für erfolgreiche Wörterbuchbenutzung. In: Informatologie. Translation Science, (38) Zagreb: 2005, 1-2, 102-106.

Die zweisprachige Lexikografie als Auftraggeberin der kontrastiven Sprachforschung – Grundsätzliches und (sehr) Praktisches. In: Tóth, József (Hrsg.): Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Beiträge der internationalen Konferenz 6.-7. November 2003. Wien: Edition Praesens, 2005, 11-20. [=Acta Germanistica Savariensia IX.]

Alte und neue Fragen in der zweisprachigen Phraseographie (Deutsch/Ungarisch). In: Brenner, Koloman/Rada, Roberta (Hrsg.): Praktische Aspekte der Lexikographie. Beiträge des Lexikographischen Workshops am 16.-17. Oktober 2003 an der Eötvös-Loránd-Universität Budapest. Budapest: ELTE Germanistisches Institut, 2005, 98-110. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 48]

Wörterbücher im Aufwind. In: Deutsch revital. Pädagogische Zeitschrift für das ungarndeutsche Bildungswesen. Budapest 2005 (2), H. 2, 8-16.

Das metaphorische Spielfeld Text. In: Fix, Ulla/Lerchner, Gotthard/Schröder, Marianne/Wellmann, Hans (Hrsg.): Zwischen Lexikon und Text. Lexikalische, stilistische und textlinguistische Aspekte. Leipzig: Sächsische Akademie der Wissenschaften, 2005, 47-56. [=Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse 78, H. 4]

Perspektivwechsel in der Arbeit mit Phraseologie im DaF-Unterricht. In: Jesenšek, Vida/Fabčič, Melanija (Hgg.): Phraseologie kontrastiv und didaktisch. Neue Ansätze in der Fremdsprachenvermittlung. Maribor: Slavistično društvo 2007, 9-16. [=Zora 47]

Bárdosi, Vilmos/Hessky, Regina: Phraseographie des Ungarischen. In: Burger, Harald/Dobrovol’skij, Dmitrij/Kühn, Peter/Norrick, N.R. (Hgg.): Phraseologie.Phraseology. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. An International Handbook of Contemporary Research. 2. Hbd., Berlin-New York: de Gruyter, 2007, 1017-1026.

Wo liegt der Hund begraben? Ein Beitrag von der Grenzlinie. In: Jahrbuch der Ungarischen Germanistik 2007. Hrsg. von Ellen Tichy und András Masát. Budapest/Bonn, 2008, 13-17.

Freunde und falsche Freunde: Überlegungen zu einem „marginalen” Phänomen. In: Szatmári, Petra / Dóra Takács (Hrsg.): „…mit den beiden Lungenflügeln atmen”. Zu Ehren von János Kohn. München: Lincom Europa 2008, 153-162.

Identifizierung, Abgrenzung, Plazierung … Ein Kurzbericht aus dem Projekt „Wörterbuch der ungarndeutschen Mundarten”. In: Brdar-Szabó, Rita/Péteri, Attila/V.Rada, Roberta/Uzonyi, Pál (Hrsg.): Deutsch – grenzenlos. Festschrift für Elisabeth Knipf zum 60. Geburtstag. Budapest: ELTE Germanistisches Institut 2012, 164-176.

DUfU und DaF – Vergangenheit und Zukunft. Subjektive Reflexionen zum fünfundzwanzigjährigen Jubiläum. In: 25 Jahre DUfU. In: Deutschunterricht für Ungarn (25), 2013, 30-42.

Konferenciaközlemények

Adressatenspezifik - Was ist das? Versuch einer Konkretisierung. In: Martin Löschmann (Hrsg.): Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Fremdsprache. Theorie und Praxis 30.10.-1.11. 1990 [Konferenzband]. Leipzig: Herder Institut Universität Leipzig 1990, 31-40.

Zu einigen Aspekten der Ähnlichkeit phraseologischer Subsysteme. In: Frazeológia vo vzdelávaní, vede a kultúre. Phraseology in Education, Science and Culture. Zborník materiálov z II. medzinárodnej frazeologickej konferencie. Nitra 14.-16. september 1992. Vysoká skola pedagogická v Nitre. Fakulta humanitných vied katedra slovenského jazyka 1993, 161-168.

Interkulturelle Ansätze in der Sprachgermanistik: Rückblick und Perspektiven – oder: Sind wir auf der Suche nach einer neuen Identität:? In: Hess-Lüttich, Ernest W. B. (gemeinsam mit A. Czeglédy und U. Langanke): Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleuropa. Frankfurt/Main, Berlin usw.: Peter Lang 2010, 365- 375. [= Cross Cultural Communication 19]

Recenziók

Transzformációs grammatika az iskolai nyelvoktatásban. [Transformations¬grammatik im schulischen Unterricht. In: Idegen Nyelvek Tanitása. 2/1975, 63-65.

J. Alan Pfeffer: Grunddeutsch. In: Germanistik 1/1977, 62-62.

A.D. Wilkins: Linguistik im Sprachunterricht. In: Germanistik 3/1977, 660-660.

Hans Strohner: Spracherwerb. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 1-2/1978, 277-277.

Walter Apelt: Positionen und Probleme der Fremdsprachenpsychologie. In: Germanistik 2/1978, 277-277.

Florian Coulmas: Rezeptives Sprachverhalten. In: Germanistik 4/1978, 1000-1000.

Marija Orlovic-Schwarzwald: Zum Gastarbeiterdeutsch jugoslawischer Arbeiter im Rhein-Main-Gebiet. In: Germanistik 3-4/1980, 476-476.

Walter N. Mair / Helmut Meter: Fremdsprachenunterricht - wozu? In: Germanistik 4/1982, 613-613.

Henning Wode: Learning a second language 1. In: Germanistik 4/1982, 619-620.

Neu auf dem Büchermarkt: "Ein Wort gibt das andere". In: Deutschunterricht für Ungarn. 1/1988, 21-25.

K.-E. Sommerfeldt-W. Spiewok (Hrsg.): Zum Verhältnis von Lexik und Grammatik. Enzyklopädie, Leipzig 1989 [=Linguistische Studien]. In: Acta Linguistica Hungarica 40, 1990-91, 1-5.

Ein weißer Fleck weniger. In: Finnisch-ugrische Forschungen 53, 1996, 273-280.

Korhonen, Jarmo: Studien zur Phraseologie des Deutschen und des Finnischen I.-II. Bochum: Brockmeyer 1995, 1996. [=Studien zur Phraseologie und Parömiologie 7., 10]. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1997, 262-265.

[Rez.] Wiegand, H.E.: Wörterbuchforschung. Untersuchungen zur Wörterbuchbenutzung, zur Theorie, Geschichte, Kritik und Automatisierung der Lexikographie. 1. Teilband. Berlin; New York: de Gruyter 1998. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1999, 246-250.

[Rez.] Ulrich Ammon u.a. (Hg.): Variantenwörterbuch des Deutschen. […] In: Deutsch als Fremdsprache (43), 2006, H. 2, 115-116.Regina Hessky

Title: Dr habil.
Gender: F
Year of Birth: 1943
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 00 36 1 483-2881

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1994
Discipline: Linguistics of German language
Title of Thesis: Phraseology of German and Hungarian language
Issuing Institution: Eötvös Loránd University (ELTE) Budapest

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1966
Discipline(s): German and English Language and Literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University (ELTE)

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of German and Netherlandic Studies
Department: Department of German Language and Literature
Current Position(s): Professor

Previous Employer: 1966-2004: Eötvös-Loránd Tudományegyetem, Institute of German Language and Literature
Previous Position Held: Assistant Lecturer, Associate Professor, Professor

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching
(synchronic) contrastive linguistics (German-Hungarian), phrases and idioms; lexicography

Areas of Teaching: phraseology, lexicology and lexicography, semantics, contrastive linguistics, false friends of Hungarian, German and English

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1989-96 Head of Department (ELTE)
  textbook-writing; teaching materials for learners of German and for students of German language and Literature; several vocabularies of German and Hungarian
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German full professional proficiency
English limited working proficiency
Russian elementary proficiency
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Magyar Felsőoktatási Emlékplakett   2008
Pro Germanistica Hungarica Gesellschaft ungarischer Germanisten 2015
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Gesellschaft Ungarischer Germanisten  
Modern Filológiai Társaság  
Magyarországi Némettanárok Egyesülete  
EUROPHRAS  

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Phraseologie. Linguistische Grundlagen und kontrastives Modell deutsch-ungarisch. Dissertation. [Manuskript.] Budapest 1985.

dasselbe u.d.T.: Tübingen: Niemeyer 1987. [=Reihe Germanistische Linguistik 77]

Virágnyelven. Durch die Blume. Arbeitsbuch zur deutschen Phraseologie für Fortgeschrittene. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1993.

Edited Books and Journals

[Hrsg.] Ausgewählte Texte zur Didaktik und Methodik des Deutschunterrichts. Anthologie. Budapest: Tankönyvkiadó 1981.

[Mitautorin.] Német Nyelvkönyv VI. [Lehrbuch Deutsch VI.]. Budapest: Tankönyvkiadó 1983.

[Mitautorin] Deutsche Grammatik II-III. Budapest: Tankönyvkiadó 1984.

[Mitheruasgeberin] Német nyelvészeti chrestomatia. [Chrestomatie zur deutschen Sprachwissenschaft]. Budapest: Tankönyvkiadó 1987.

[Mitautorin] Bausteine. Német feladatgyűjtemény [Aufgaben und Übungen]. Budapest: Tankönyvkiadó 1988.

[Hrsg.] Beiträge zur Phraseologie des Ungarischen und des Deutschen. Budapest: Eötvös-Loránd-Universität 1988. [=Budapester Beiträge zur Germanistik 16]

[Mitherausgeberin] Aktuelle Themen I-II. Budapest: Tankönyvkiadó 1989.

[Mitherausgeberin] Offene Fragen - offene Antworten in der Sprachgermanistik. Tübingen: Niemeyer 1992. [=Reihe Germanistische Linguistik 128]

Grundfragen der Phraseologie. In: Vilmos Ágel/Regina Hessky (Hrsg.): Offene Fragen - offene Antworten in der Sprachgermanistik. Tübingen: Niemeyer 1992, 77-93. [=Reihe Germanistische Linguistik 128]

[Mitautorin] Frazeológiai egységek szótári leírásának kérdései. [Fragen der Darstellung phraseologischer Einheiten im Wörterbuch]. In: Filológiai Közlöny 3-4/1992, 103-113.

[Mitherausgeberin] Im Zeichen der ungeteilten Philologie. Festschrift für Professor Dr. sc. Karl Mollay zum 80. Geburtstag. Budapest: Eötvös-Loránd-Universität 1993. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 24]

(Hrsg.): Lexikographie zwischen Theorie und Praxis. Das deutsch-ungarische Handwörterbuch. Tübingen: Niemeyer 1996. [= Lexicographica Series Maior 71]

Das neue deutsch-ungarische Handwörterbuch: Projektvorstellung. In: Hessky, Regina (Hrsg.): Lexikographie zwischen Theorie und Praxis. Das deutsch-ungarische Handwörterbuch. Tübingen: Niemeyer 1996, 5-20. [= Lexicographica Series Maior 71]

[Hrsg.] Német-magyar kéziszótár. [Deutsch-ungarisches Handwörterbuch] Budapest/Szeged: Nemzeti Tankönyvkiadó - Grimm Kiadó 2000.

[főszerk.]: Német-magyar kéziszótár. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó – Szeged: Grimm Kiadó 2000, 4., bővített, jav. kiadás. Szeged: Grimm 2009.

[társszerk.]: Magyar szólástár. Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára. Főszerk. Bárdosi Vilmos. Budapest: Tinta 2003.

– Iker, Bertalan: Német-magyar/Magyar-német tanulószótár. [Deutsch-ungarisches/Ungarisch-deutsches Lernerwörterbuch] Szeged: Grimm 2005, 2. kiadás: 2008.

[főszerk.]: Magyar-német kéziszótár. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó – Szeged: Grimm Kiadó 2002, 3., jav. kiadás. Szeged: Grimm 2010.

Német-magyar, magyar-német gyerekszótár. Szeged: Grimm 2010.

Chapters in Books

Zur kontrastiven Untersuchung idiomatischer Wendungen. In: János Juhász (Hrsg.): Kontrastive Studien Ungarisch-Deutsch. Budapest: Akadémiai Kiadó 1980, 65-76.

Ein kontrastives Arbeitsmodell - dargestellt an deutsch-ungarischem Material. In: H. Burger/R. Zett (Hrsg.): Aktuelle Probleme der Phraseologie. Bern-Frankfurt a.M-New York-Paris: Lang 1987, 98-108. [=Zürcher Germanistische Studien 9]

- Ettinger, Stefan: Deutsche Redewendungen. Ein Wörter- und Übungsbuch für Fortgeschrittene. Tübingen: Gunter Narr, 1997. [Narr Studienbücher]

Entwicklungen der Phraseologie seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. In: Besch, W. / Betten, A. / Reichmann, Oskar/Sonderegger, Stefan (Hrsg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Zweite, veränderte und erweiterte Auflage. Berlin, New York: de Gruyter 2000, 2101-2106. [= HSK 2, Bd. 2]

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

A német ige „vegyértéke”. [Valenz des deutschen Verbs.]. In: Idegen Nyelvek Tanítása. 6/1971, 185-189.

Literatur in der Deutschlehrerausbildung an nicht deutschsprachigen Universitäten. In: Modern Nyelvoktatás. Budapest: TIT 1979, 23-27.

Középiskolai tanárképzés az NSZK-ban. [Lehrerausbildung in der BRD.] In: Pedagógusképzés 1/1980, 103-111.

Überlegungen zum Idiom als Problem der zweisprachigen Lexikographie. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 1-2/1980, 163-171.

Bericht über die VI. Konferenz der Deutschmethodiker in Ungarn. In: Deutsch als Fremdsprache 6/1981, 366-368.

"Ich habe die Schwindsucht im Geldbeutel" - zur synchronischen Motiviertheit von Phraseologismen. In: Germanistisches Jahrbuch DDR-UVR 1982. Budapest 1982, 51-57.

Sprachpsychologische Erkenntnisse im Dienst der Förderung der Sprechfertigkeit. In: Germanistisches Jahrbuch DDR-UVR 1982. Budapest 1982, 176-189.

A tankönyvbírálat problémáiról - az új gimnáziumi német nyelvkönyvek alapján. [Probleme der Lehrwerkkritik - am Beispiel des neuen Deutschlehrbuchs für das Gymnasium.] In: Nyelvmetodikai Füzetek I. Budapest: ELTE 1982, 62-81.

Probleme des Deutschen als Fremdsprache aus ungarischer Sicht. In: W. Bachofer/H. Fischer (Hrsg.): Ungarn - Deutschland. Studien zur Sprache, Kultur, Geographie und Geschichte. München: Trofenik 1983, 123-134. [=Studia Hungarica 24]

Nyelvpszichológiai szempontok az idegennyelvi beszédkészség fejlesztésében. [Sprachpsychologische Aspekte bei der Entwicklung der Sprechfertigkeit]. In: Modern Nyelvoktatás Budapest: TIT 1983, 151-160.

Eine aktuelle Frage: Phraseologie im FU. In: Germanistisches Jahrbuch DDR-UVR 1984. Budapest 1984, 148-165.

Gleichartigkeit in der ungarischen und deutschen Phraseologie. In: Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht. Düsseldorf (56) 1985, 81-87.

Neue Entwicklungstendenzen in der Didaktik des Faches Deutsch als Fremdsprache. In: Deutschunterricht für Ungarn 1/1986, 4-12.

Becsüljük meg a régi mestereket... [Alte Meister sind zu schätzen...] In: Idegen Nyelvek Tanítása 6/1986, 188-189.

Kontrastive phraseologische Untersuchungen, dargestellt am Beispiel Deutsch-Ungarisch. In: Berliner Beiträge zur Hungarologie 1. Berlin-Budapest 1986, 7-16.

Objektives und Subjektives im phraseologischen Vergleich. Zur Struktur und Semantik phraseologischer Vergleiche. In: Germanistisches Jahrbuch DDR-UVR 1987. Budapest 1987, 193-204.

Verbale Phraseologismen: valenzkonform oder nicht? In: Pavica Mrazovič/Wolfgang Teubert (Hrsg.): Valenzen im Kontrast. Ulrich Engel zum 60. Geburtstag. Heidelberg: Groos 1988, 139-149.

Sprach- und kulturspezifische Züge bei phraseologischen Vergleichen. In: G. Gréciano (Hrsg.): Europhras 88. Strasbourg 1989, 135-146.

Ein Plädoyer für Phraseologie im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht. In: E. Slembek (Hrsg.): Von Lauten und Leuten. Frankfurt a.M.: Scriptor 1989, 83-94.

Sprachspezifik - Kulturspezifik. Kontrastive Überlegungen zum phraseologischen Vergleich. In: János Szabó/Ferenc Szász (Hrsg.): Theorien, Epochen, Kontakte. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. Dr.h.c. Antal Mádl. Budapest: Eötvös-Loránd-Universität 1989. 2 Bde. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 19-20]

Zur Didaktik des Deutschen als Zweitsprache in Ungarn. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter (30) 1/1990, 57-60.

Phraseolexeme als harte Nuß für die zweisprachige Lexikographie. In: Földes, Csaba (Hrsg.): Sprachsystem und Sprachverwendung. Wien: Edition Praesens 1992, 107-124.

Aspekte der Verwendung von Phraseologismen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. In: Fremdsprachen lehren und lernen [FluL] (21) 1992, 159-168.

Grammatik und/oder Sprachwissenschaft in der Lehrerausbildung: Ist das eine Alternative? In: Kohn, János/Wolff, Dieter (Hrsg.): New Tendencies in Curriculum-Development. Neuere Tendenzen in der Curriculum-Entwicklung. Szombathely 1993, 103-111.

Aktuelle Probleme des Fremdsprachenunterrichts in Ungarn. In: De Cillia, Rudolf/Anzengruber, Grete (Hrsg.): Fremd Sprachen Politik in Österreich, Mitteleuropa, Osteuropa. Schulheft 68/1993, 115-122.

Zu einigen Aspekten der zwischensprachlichen Ähnlichkeit. In: Bassola, Péter/Hessky, Regina/Tarnói, László (Hrsg.): Im Zeichen der ungeteilten Philologie. Festschrift für Professor Dr.sc. Karl Mollay zum 80. Geburtstag. Budapest: Eötvös-Loránd-Universität 1993, 127-135. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 24]

Der Sprachvergleich als Hilfe beim Grammatiklernen. In: Deutsch als Fremdsprache (31) 1/1994, 20-25.

Kerettanterv - kipróbálás előtt. [Rahmencurriculum – vor dem „Probelauf”] In: Nyelv Infó (2) 4/1994, 19-21.

Ein Rahmencurriculum für fortgeschrittene jugendliche Lerner. In: Deutschunterricht für Ungarn III/1994, 1-6.

Einige Aspekte der deutsch-ungarischen Zweisprachigkeit oder: Warum zweisprachiger Unterricht für die Minderheit? In: Wild, Katharina (Hrsg.): Begegnung in Pécs/Fünfkirchen. Die Sprache der deutschsprachigen Minderheiten in Europa. Pécs: Janus-Pannonius-Universität 1994, 95-101.

Grammatik und/oder Sprachwissenschaft in der Lehrerausbildung: Ist das eine Alternative? In: Petneki, Katalin/Schmitt, Wolfgang/Szablyár, Anna (Hrsg.): Curriculumevaluation der Deutschlehrerausbildung aus didaktischer Sicht. Dokumentation der Tagung am 16.-17.09.1993 an der Eötvös-Loránd-Universität. Budapest: ELTE Germanistisches Institut, 45-52. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 25]

Wie viele Grammatiken braucht der Mensch? In: Ágel, Vilmos/Brdar-Szabó, Rita (Hrsg.): Grammatik und deutsche Grammatiken. Budapester Grammatiktagung 1993. Tübingen: Niemeyer 1995, 243-246. [=Linguistische Arbeiten 330]

Zum kognitiven Ansatz in der Phraseologie: "Aufgewärmter Kohl oder eine neue Platte"?. In: Harras, Gisela (Hrsg.): Die Ordnung der Wörter. Jahrbuch 1993 des IdS. Berlin-New York: de Gruyter 1995, 289-302.

Die Rolle der großen Verkehrssprachen in Ostmitteleuropa - am Beispiel Ungarn. In: Wodak, Ruth /De Cillia, Rudolf [Hrsg.]: Sprachenpolitik in Mittel- und Osteuropa. Wien: Passagen 1995, 63-74.

Einige Überlegungen zum Verhältnis von Grammatik und Rahmencurriculum. In: Popp, Heidrun (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache. An den Quellen eines Faches. Festschrift für Gerhard Helbig zum 65. Geburtstag. München: iudicium 1996, 707-716.

"Die Spieler - zwei nebeneinander dahinschießende Lokomotiven" - Einige Reflexionen aus linguistischer Sicht. In: Kurdi, Imre/Zalán, Péter (Hrsg.): Die Unzulänglichkeit aller philosophischer Engel. Festschrift für Zsuzsa Széll. Budapest: Eötvös-Loránd-Universität 1996, 253-262. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 28]

Einige Fragen der Vermittlung von Phraseologie im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. In: Rainer Wimmer/Franz-Josef Berens (Hrsg.): Wortbildung und Phraseologie. Tübingen: Gunter Narr 1997, 255-260. [=Studien zur deutschen Sprache 9]

Einige phraseodidaktische Überlegungen für den DaF-Unterricht. In: DaF (34) 3/1997, 139-143.

Ungarisch - Deutsch. In: Goebl, H./Nelde, P.H./Starý, Z./Wölck, W. (Hrsg.): Kontaktlinguistik. Contact Linguistics. Linguistique de contact. 2. Halbband. Berlin, New York: de Gruyter 1997, 1723-1731. [= HSK Bd. 14]

Feste Wendungen - ein heißes Eisen? Einige phraseodidaktische Überlegungen für den DaF-Unterricht. In: Deutsch als Fremdsprache (34) 3/1997, 139-143.

Das zweisprachige Wörterbuch. In: Kétnyelvűség a nyelvvizsgáztatásban. Budapest: Eötvös-Loránd-Tudományegyetem Idegennyelvi Továbbképző Központ 1997, 159-164.

DaF aus der Außenperspektive. Ein Diskussionsbeitrag aus der Auslandsgermanistik. In: Deutsch als Fremdsprache (35) 1/1998, 10-14.

Möglichkeiten und Perspektiven bei der Arbeit mit phraseologischen Wörterbüchern. In: Lexicographica 14, 1998, 27-35.

– Bertalan Iker: Informationen bei Phraseologismen im zweisprachigen Wörterbuch. In: Eismann, Wolfgang (Hrsg.): EUROPHRAS 95. Bochum: Brockmeyer 1998, 315-326.

Phraseologie: Vermittlungsinstanz zwischen Sprachsystem und Sprachverwendung. In: Fernandez Bravo, Nicole/Behr, Irmtraud/Rozier, Claire (Hrsg.): Phraseme und typisierte Rede. Tübingen: Stauffenburg 1999, 233-241. [= Eurogermanistik 14]

Phraseologie in der Diskussion. Kritische Würdigung des Ansatzes von Csaba Földes. In: Zeitschrift für Deutsche Philologie (118) 3/1999, 420-429.

Randbemerkungen zum Wörterbuchschreiben: movierte Formen im Deutschen und im Ungarischen. In: Szász, Ferenc/Kurdi, Imre (Hrsg.): Im Dienste der Auslandsgermanistik. Festschrift für Professor Dr. Dr. h.c. Antal Mádl zum 70. Geburtstag. Budapest: Eötvös-Loránd-Universität 1999, 69-86. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 34]

Am Rande des Wörterbuchschreibens: Falsche Freunde des Deutschen und Ungarischen. In: Kulcsár-Szabó, Ernő/Tarnói, László/Tverdota, György (Hrsg.): Berliner Beiträge zur Hungarologie 11, Berlin-Budapest 1999, 143-152.

Sprachkultur und gesellschaftlicher Wandel am Beispiel Ungarns. In: Ehlich, Konrad/Ossner, Jakob/Stammerjohann, Harro (Hrsg.): Hochsprachen in Europa. Entstehung, Geltung, Zukunft. Freiburg: Fillibach 2001, 243-254.

Das euphemistische Idiom - eine Problemskizze. In: Häcki-Buhofer, Annelies/Burger, Harald/Gautier, Laurent (Hrsg.): Phraseologiae Amor. Aspekte europäischer Phraseologie. Hohengehren: Schneider 2001, 163-175.

Marginalien zum deutsch-ungarischen Handwörterbuch. In: Korhonen, Jarmo (Hrsg.): Von der mono- zur bilingualen Lexikografie für das Deutsche. Frankfurt am Main usw.: Lang 2001, 199-211. [=Finnische Beiträge zur Germanistik Bd. 6]

Wie viele Wörterbücher braucht der Mensch? Überlegungen zur Wörterbuchkultur. In: Szigeti, Imre (Hrsg.): Germanistische Linguistik aus dem Ambrosianum. Festschrift für György Hell. Piliscsaba 2001, 9-29.

Játék a szólásokkal. [Spielen mit Redensarten] In: Csatár, Péter/Maitz, Péter/Tronka, Krisztián (Hrsg.): A nyelvtantól a szövegtanig. Tanulmányok Kocsány Piroska tiszteletére. Debrecen 2001, 311-321.

Der Kontakt von Sprachen - eine Herausforderung an die Sprachforschung. In: Barota, Mária/Szatmári, Petra/Tóth, József/Zsigmond, Anikó (Hrsg.): Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Konferenz, 25.-26. Oktober 2001. Szombathely 2002, 11-22. [=Acta Germanistica Savariensia VII.]

Vorüberlegungen zu einem Wörterbuch der ungarndeutschen Mundarten. In: Erb, Maria/Knipf, Elisabeth/Orosz, Magdolna/Tarnói, László (Hrsg.): „und Thut ein Gnügen Seinem Ambt”. Festschrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag. Budapest: Eötvös-Loránd-Universität 2002, 83-95. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 39]

Movierung im GWDS. In: Wiegand, Herbert Ernst (Hrsg.): Untersuchungen zur kommerziellen Lexikographie der deutschen Gegenwartssprache I. "Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden". Tübingen: Niemeyer 2003, 381-386. [= Lexicographica Series Maior 113]

Deutsch als Fremdsprache und 'Auslandsgermanistik'. In: Altmayer, Claus/Forster, Roland (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache: Wissenschaftsanspruch / Teilbereiche / Bezugsdisziplinen. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang 2003, 87-108.

Die deutsch-ungarischen Sprachkontakte als Forschungsfeld – Ergebnisse und Aufgaben. In: Manherz, Karl (Hrsg.): Gedenktagung zu Ehren von Claus Jürgen Hutterer und Karl Mollay am 24. November 2000. Budapest 2003, 26-33. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 38]

Alte und neue Fragen in der zweisprachigen Phraseographie (Deutsch/Ungarisch). In: Lexicographica 19/2003, 46-62.

Sprachkultur und Wörterbuchkultur als Voraussetzung für erfolgreiche Wörterbuchbenutzung. In: Informatologie. Translation Science, (38) Zagreb: 2005, 1-2, 102-106.

Die zweisprachige Lexikografie als Auftraggeberin der kontrastiven Sprachforschung – Grundsätzliches und (sehr) Praktisches. In: Tóth, József (Hrsg.): Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Beiträge der internationalen Konferenz 6.-7. November 2003. Wien: Edition Praesens, 2005, 11-20. [=Acta Germanistica Savariensia IX.]

Alte und neue Fragen in der zweisprachigen Phraseographie (Deutsch/Ungarisch). In: Brenner, Koloman/Rada, Roberta (Hrsg.): Praktische Aspekte der Lexikographie. Beiträge des Lexikographischen Workshops am 16.-17. Oktober 2003 an der Eötvös-Loránd-Universität Budapest. Budapest: ELTE Germanistisches Institut, 2005, 98-110. [=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 48]

Wörterbücher im Aufwind. In: Deutsch revital. Pädagogische Zeitschrift für das ungarndeutsche Bildungswesen. Budapest 2005 (2), H. 2, 8-16.

Das metaphorische Spielfeld Text. In: Fix, Ulla/Lerchner, Gotthard/Schröder, Marianne/Wellmann, Hans (Hrsg.): Zwischen Lexikon und Text. Lexikalische, stilistische und textlinguistische Aspekte. Leipzig: Sächsische Akademie der Wissenschaften, 2005, 47-56. [=Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse 78, H. 4]

Perspektivwechsel in der Arbeit mit Phraseologie im DaF-Unterricht. In: Jesenšek, Vida/Fabčič, Melanija (Hgg.): Phraseologie kontrastiv und didaktisch. Neue Ansätze in der Fremdsprachenvermittlung. Maribor: Slavistično društvo 2007, 9-16. [=Zora 47]

Bárdosi, Vilmos/Hessky, Regina: Phraseographie des Ungarischen. In: Burger, Harald/Dobrovol’skij, Dmitrij/Kühn, Peter/Norrick, N.R. (Hgg.): Phraseologie.Phraseology. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. An International Handbook of Contemporary Research. 2. Hbd., Berlin-New York: de Gruyter, 2007, 1017-1026.

Wo liegt der Hund begraben? Ein Beitrag von der Grenzlinie. In: Jahrbuch der Ungarischen Germanistik 2007. Hrsg. von Ellen Tichy und András Masát. Budapest/Bonn, 2008, 13-17.

Freunde und falsche Freunde: Überlegungen zu einem „marginalen” Phänomen. In: Szatmári, Petra / Dóra Takács (Hrsg.): „…mit den beiden Lungenflügeln atmen”. Zu Ehren von János Kohn. München: Lincom Europa 2008, 153-162.

Identifizierung, Abgrenzung, Plazierung … Ein Kurzbericht aus dem Projekt „Wörterbuch der ungarndeutschen Mundarten”. In: Brdar-Szabó, Rita/Péteri, Attila/V.Rada, Roberta/Uzonyi, Pál (Hrsg.): Deutsch – grenzenlos. Festschrift für Elisabeth Knipf zum 60. Geburtstag. Budapest: ELTE Germanistisches Institut 2012, 164-176.

DUfU und DaF – Vergangenheit und Zukunft. Subjektive Reflexionen zum fünfundzwanzigjährigen Jubiläum. In: 25 Jahre DUfU. In: Deutschunterricht für Ungarn (25), 2013, 30-42.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Adressatenspezifik - Was ist das? Versuch einer Konkretisierung. In: Martin Löschmann (Hrsg.): Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Fremdsprache. Theorie und Praxis 30.10.-1.11. 1990 [Konferenzband]. Leipzig: Herder Institut Universität Leipzig 1990, 31-40.

Zu einigen Aspekten der Ähnlichkeit phraseologischer Subsysteme. In: Frazeológia vo vzdelávaní, vede a kultúre. Phraseology in Education, Science and Culture. Zborník materiálov z II. medzinárodnej frazeologickej konferencie. Nitra 14.-16. september 1992. Vysoká skola pedagogická v Nitre. Fakulta humanitných vied katedra slovenského jazyka 1993, 161-168.

Interkulturelle Ansätze in der Sprachgermanistik: Rückblick und Perspektiven – oder: Sind wir auf der Suche nach einer neuen Identität:? In: Hess-Lüttich, Ernest W. B. (gemeinsam mit A. Czeglédy und U. Langanke): Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleuropa. Frankfurt/Main, Berlin usw.: Peter Lang 2010, 365- 375. [= Cross Cultural Communication 19]

Book Reviews

Transzformációs grammatika az iskolai nyelvoktatásban. [Transformations¬grammatik im schulischen Unterricht. In: Idegen Nyelvek Tanitása. 2/1975, 63-65.

J. Alan Pfeffer: Grunddeutsch. In: Germanistik 1/1977, 62-62.

A.D. Wilkins: Linguistik im Sprachunterricht. In: Germanistik 3/1977, 660-660.

Hans Strohner: Spracherwerb. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 1-2/1978, 277-277.

Walter Apelt: Positionen und Probleme der Fremdsprachenpsychologie. In: Germanistik 2/1978, 277-277.

Florian Coulmas: Rezeptives Sprachverhalten. In: Germanistik 4/1978, 1000-1000.

Marija Orlovic-Schwarzwald: Zum Gastarbeiterdeutsch jugoslawischer Arbeiter im Rhein-Main-Gebiet. In: Germanistik 3-4/1980, 476-476.

Walter N. Mair / Helmut Meter: Fremdsprachenunterricht - wozu? In: Germanistik 4/1982, 613-613.

Henning Wode: Learning a second language 1. In: Germanistik 4/1982, 619-620.

Neu auf dem Büchermarkt: "Ein Wort gibt das andere". In: Deutschunterricht für Ungarn. 1/1988, 21-25.

K.-E. Sommerfeldt-W. Spiewok (Hrsg.): Zum Verhältnis von Lexik und Grammatik. Enzyklopädie, Leipzig 1989 [=Linguistische Studien]. In: Acta Linguistica Hungarica 40, 1990-91, 1-5.

Ein weißer Fleck weniger. In: Finnisch-ugrische Forschungen 53, 1996, 273-280.

Korhonen, Jarmo: Studien zur Phraseologie des Deutschen und des Finnischen I.-II. Bochum: Brockmeyer 1995, 1996. [=Studien zur Phraseologie und Parömiologie 7., 10]. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1997, 262-265.

[Rez.] Wiegand, H.E.: Wörterbuchforschung. Untersuchungen zur Wörterbuchbenutzung, zur Theorie, Geschichte, Kritik und Automatisierung der Lexikographie. 1. Teilband. Berlin; New York: de Gruyter 1998. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1999, 246-250.

[Rez.] Ulrich Ammon u.a. (Hg.): Variantenwörterbuch des Deutschen. […] In: Deutsch als Fremdsprache (43), 2006, H. 2, 115-116.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin