Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-10-30

Hóvári János

Cím: CSc (a történelemtudomány kandidátusa)
Nem: férfi
Születési év: 1955
Születési hely: Kiskorpád
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1997
Tudományág: történelemtudomány
Disszertáció címe: Az oszmán gazdasági struktúra az Al-Dunánál 1496-1517
Oklevelet kiállító intézmény: MTA

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1979
Tudományág(ak): történelem
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Török szak előadó 1979
Külügyi Szakértő, Oxford University    1995
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Koraújkori Történeti, Gazdasági- és Művelődéstörténeti Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Jelenlegi munkaadó:Külgazdasági és Külügyminisztérium, utazó nagykövet Türk Tanács magyarországi Képviseletiroda vezetője

Korábbi munkaadó: Magyarország török nagykövetsége
Beosztás: nagykövet

Egyéb korábbi munkaadó: MTA Történettudományi Intézet

Egyéb korábbi munkaadó: PTE Történettudományi Intézet


Kutatási és oktatási szakterületek

15-17. századi egyetemes és magyar történelem, nemzetközi kapcsolatok, oszmanisztika, török geopolitika, türk világ nemzetközi viszonyai

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Klasszikus ókori szellemi és Anyagi kultúrák Kutatócsoport - Emlékezetkultúra az antikvitástól a modernitásig, KRE


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
 2017-  Benda Kálmán Szakkollégium Történettudományi Műhely vezetője
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Angol folyékony
Török folyékony
Német folyékony
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Jeruzsálemi Szentsír Lovagrend parancsnoki keresztje   2004
Máltai Lovagrend tiszti keresztje   2011
Albánia köztársasági elnökének középkeresztje  

2014

Horvátország elnökének tiszti keresztje  

2017

Ankarai Egyetem díszdoktora   2019

 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
 Eötvös Collegium Baráti Köre  elnök
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

( MTMT )

    Független idézők összesen: 0


 

Monográfiák

A hűtlen Dobó. Bp., 1987.


Szerkesztett kötetek, folyóiratokKönyvfejezetek

Gondolatok a 15-17. századi magyar-török kapcsolatok 21. századi értelmezéséhez a szigetvári oszmán-török múlt kapcsán. Szülejmán szultán emlékezete Szigetvárott. Szerkesztő: Pap Norbert. Pécs, 2014.

Magyar katonai hatások a kései Oszmán Birodalomban: Guyon Richárd és Kmety György. Magyar honvédtábornokok oszmán szolgálatban. Guyon Richárd és Kmety György – Hursid pasa és Iszmail pasa. A Magyar-Török Baráti Társaság kiadványa. Budapest, 2013.

Egri Yildizlari’nin Türkçe Baskisina Önsöz [Előszó az Egri csillagok török nyelvű kiadásához]. Istanbul, 2013.

Nyugati magyar gondolatok Rodostóban: Mikes Kelemen (1690-1761) életútja és a korabeli magyar történelem zsákutcái. Mikes Kelemen Rodostó magyar krónikása. A Magyar-Török Baráti Társaság kiadványa. Budapest, 2012.

Under the influence of European Perspectives and in the Grip of Tradition: The post-Yugoslavian area, Southeast Europe and the Western Balkans int he System of International Relations (1991-2010). European Perspective and Tradition. The Western Balkans. Budapest, 2011.

Az európai perspektívák vonzásában és a hagyományok szorításában: a volt jugoszláv térség, valamint Délkelet-Európa és a Nyugat-Balkán a nemzetközi kapcsolatok rendszerében (1991-2010). A Nyugat-Balkán. Bp., 2010.


Rodostói emlékek és tanulságok. Beszédes Kálmán – Rodostó magyar képírója. A Magyar-Török Baráti Társaság kiadványa. Bp., 2009

Jugoszlávia szétesésének tanulságai. Európa, nemzet. külpolitika. Tanulmányok Ádám Magda 85. születésnapjára. Szerkesztő: Borhi László. Budapest, 2010.

Adriai és balkáni hatások a Dél-Dunántúlon – történeti vázlat. A Balatontól az Adriáig. Pécs, 2006.

The Transylvanian salt in the Ottoman Semendire (Smederevo) 1514-16. Archivum Ottomanicum 1994.

Forgách Ferenc és a szultánfiak. Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században. Szeged,
1988.

Boglár-Lelle a török korban. Boglárlelle. Szerkeszti: Lackó András. Boglárlelle, 1988.

Az erdélyi só a török Szendrőben, 1514-16. Emlékkönyv Pach Zsigmond Pál 70. születésnapjára. Bp., 1989.

A nagyharsányi csata török szemmel. A nagyharsányi csata. Előadások és tanulmányok a török elleni visszafoglaló háborúk történetéből. Szerkeszti: Szita László. Pécs, 1989

Köprülü Ahmed. Szürke eminenciások. Szerkeszti: Szvák Gyula. Budapest, 1989

Vázlat a Balkán politikai és történeti-strukturális értelmezéséhez. Juss, 1992.

A rettegett Drakula: Vlad Ţepeş. Koronás portrék. Bp., 1987.


Cikkek tudományos folyóiratokban

Hóvári János: Thököly Imre és Zrínyi Ilona Izmitben. Magyar Tudomány, 2014/9.

A szarajevói merénylet 100. évfordulóján: a 44-es somogy-tolnai gyalogezred emlékezete. Magyar Napló 2014, 8.

Gárdonyi Géza és a történelmi hűség. Magyar Tudomány, 2014/7.

Honvédtábornokok a késői oszmán haderőben. Emlékezés Guyon Richárdra és Kmety Györgyre. Magyar Tudomány, 2013/9.

A 21. századi Törökország új utakon. Történelmi Szemle 2013/1.

Magyar címer Jeruzsálemben. História, 2006.

A nikápolyi csata. Fordulópont a balkáni oszmán hódítások történetében. Hadtörténelmi Közlemények, 1998.

Oszmán történelem – világtörténelem (Tendenciák az oszmán birodalom történetének kutatásában). Világtörténet, 1987.

Fonyód a török hódítás korában. Fonyód története. Szerkeszti Kanyar József. Kaposvár, 1985.

Adalékok a magyarországi török hódoltság történetének historiográfiájához. Keletkutatás, 1987.

Customs register of Tulça (Tulcea), 1515-17. Acta Orientalia. Academiae Scientiarum Hung. – Vol. XXXVIII, No. 1-2. 1984.

Immanuel Wallerstein „hosszú tizenhatodik százada” 1450-1640. Történelmi Szemle, 1984.

Az Oszmán Birodalom és a Levante-kereskedelem a 15-16. században. Világtörténet, 1983.

Az erdélyi kanthner és a balkáni kantár. Mértéktörténeti vizsgálódás a 15-16. század fordulóján. Századok, 1983.

Az 1515-17. évi tulcsai török vámnapló. Történelmi Szemle, 1981.

 

Konferenciaközlemények


Recenziók


Fordítások


Szépirodalmi alkotások


Film és multimédia


Diszkográfia


Konferenciaszervezés


Nyilvános megjelenések


Egyéb

János Hóvári

Title: PhD
Gender: m
Year of Birth: 1955
Place of Birth (Country): Kiskorpád (Hungary)
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1997
Discipline: history
Title of Thesis:
Issuing Institution:

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1979
Discipline(s): history
Issuing Institution: ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Turkey   1979
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Early Modern Economic, Church and Education History
Current Position(s): Docent

Previous Employer: Turkish Embassy
Previous Position Held: Ambassador

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching


Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English fluent
Turkish fluent
German fluent
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Jeruzsálemi Szentsír Lovagrend parancsnoki keresztje   2004
Máltai Lovagrend tiszti keresztje   2011
Albánia köztársasági elnökének középkeresztje   2014

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

( MTMT )

    Number of independent citations : 0Monographs

A hűtlen Dobó. Bp., 1987.


Edited Books and Journals
Chapters in Books

Gondolatok a 15-17. századi magyar-török kapcsolatok 21. századi értelmezéséhez a szigetvári oszmán-török múlt kapcsán. Szülejmán szultán emlékezete Szigetvárott. Szerkesztő: Pap Norbert. Pécs, 2014.

Magyar katonai hatások a kései Oszmán Birodalomban: Guyon Richárd és Kmety György. Magyar honvédtábornokok oszmán szolgálatban. Guyon Richárd és Kmety György – Hursid pasa és Iszmail pasa. A Magyar-Török Baráti Társaság kiadványa. Budapest, 2013.

Egri Yildizlari’nin Türkçe Baskisina Önsöz [Előszó az Egri csillagok török nyelvű kiadásához]. Istanbul, 2013.

Nyugati magyar gondolatok Rodostóban: Mikes Kelemen (1690-1761) életútja és a korabeli magyar történelem zsákutcái. Mikes Kelemen Rodostó magyar krónikása. A Magyar-Török Baráti Társaság kiadványa. Budapest, 2012.

Under the influence of European Perspectives and in the Grip of Tradition: The post-Yugoslavian area, Southeast Europe and the Western Balkans int he System of International Relations (1991-2010). European Perspective and Tradition. The Western Balkans. Budapest, 2011.

Az európai perspektívák vonzásában és a hagyományok szorításában: a volt jugoszláv térség, valamint Délkelet-Európa és a Nyugat-Balkán a nemzetközi kapcsolatok rendszerében (1991-2010). A Nyugat-Balkán. Bp., 2010.


Rodostói emlékek és tanulságok. Beszédes Kálmán – Rodostó magyar képírója. A Magyar-Török Baráti Társaság kiadványa. Bp., 2009

Jugoszlávia szétesésének tanulságai. Európa, nemzet. külpolitika. Tanulmányok Ádám Magda 85. születésnapjára. Szerkesztő: Borhi László. Budapest, 2010.

Adriai és balkáni hatások a Dél-Dunántúlon – történeti vázlat. A Balatontól az Adriáig. Pécs, 2006.

The Transylvanian salt in the Ottoman Semendire (Smederevo) 1514-16. Archivum Ottomanicum 1994.

Forgách Ferenc és a szultánfiak. Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században. Szeged,
1988.

Boglár-Lelle a török korban. Boglárlelle. Szerkeszti: Lackó András. Boglárlelle, 1988.

Az erdélyi só a török Szendrőben, 1514-16. Emlékkönyv Pach Zsigmond Pál 70. születésnapjára. Bp., 1989.

A nagyharsányi csata török szemmel. A nagyharsányi csata. Előadások és tanulmányok a török elleni visszafoglaló háborúk történetéből. Szerkeszti: Szita László. Pécs, 1989

Köprülü Ahmed. Szürke eminenciások. Szerkeszti: Szvák Gyula. Budapest, 1989

Vázlat a Balkán politikai és történeti-strukturális értelmezéséhez. Juss, 1992.

A rettegett Drakula: Vlad Ţepeş. Koronás portrék. Bp., 1987.


Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Hóvári János: Thököly Imre és Zrínyi Ilona Izmitben. Magyar Tudomány, 2014/9.

A szarajevói merénylet 100. évfordulóján: a 44-es somogy-tolnai gyalogezred emlékezete. Magyar Napló 2014, 8.

Gárdonyi Géza és a történelmi hűség. Magyar Tudomány, 2014/7.

Honvédtábornokok a késői oszmán haderőben. Emlékezés Guyon Richárdra és Kmety Györgyre. Magyar Tudomány, 2013/9.

A 21. századi Törökország új utakon. Történelmi Szemle 2013/1.

Magyar címer Jeruzsálemben. História, 2006.

A nikápolyi csata. Fordulópont a balkáni oszmán hódítások történetében. Hadtörténelmi Közlemények, 1998.

Oszmán történelem – világtörténelem (Tendenciák az oszmán birodalom történetének kutatásában). Világtörténet, 1987.

Fonyód a török hódítás korában. Fonyód története. Szerkeszti Kanyar József. Kaposvár, 1985.

Adalékok a magyarországi török hódoltság történetének historiográfiájához. Keletkutatás, 1987.

Customs register of Tulça (Tulcea), 1515-17. Acta Orientalia. Academiae Scientiarum Hung. – Vol. XXXVIII, No. 1-2. 1984.

Immanuel Wallerstein „hosszú tizenhatodik százada” 1450-1640. Történelmi Szemle, 1984.

Az Oszmán Birodalom és a Levante-kereskedelem a 15-16. században. Világtörténet, 1983.

Az erdélyi kanthner és a balkáni kantár. Mértéktörténeti vizsgálódás a 15-16. század fordulóján. Századok, 1983.

Az 1515-17. évi tulcsai török vámnapló. Történelmi Szemle, 1981.


Conference Proceedings (Printed and Electronic)


Book Reviews


Translations


Creative Writing


Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)


Discography


Organisation of Conferences


Academic and public Appearances (Live and Electronic)Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin