Készült: 2021-03-30
Módosítás: 2023-08-24

IKT-oktatásmódszertani szaktanácsadó

 A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
IKT-oktatásmódszertan szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
információs és kommunikációs technológiák oktatásmódszertani szaktanácsadója

A képzési idő: 2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

Meghirdetett munkarend: levelező
A képzés önköltséges finanszírozási formában is indul.
Önköltség: 140.000 Ft/félév

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:
A szakirányú továbbképzés képzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik az oktatás területén az eredményesség érdekében hatékonyan használják az információs és kommunikációs technológia oktatást támogató eszközeit és alkalmazásait.
A képzés eredményeként a pedagógusok olyan innovációs készségre, célorientált eszközhasználatra és módszertani kultúrára tesznek szert, amellyel biztos alapon, hatékonyan tudnak akár a hagyományos, akár az újszerű módszertani megoldásokkal dolgozó oktatási-nevelési intézmények keretei között is tevékenykedni.
A szakirányú továbbképzés megfelelő alapot adhat a pedagógusoknak a saját személyes tanulási környezetük továbbfejlesztéséhez.
Elhelyezkedési lehetőségek: oktatási intézményekben, információs és kommunikációs technológiák oktatásmódszertani szaktanácsadójaként.

 Megszerezhető ismeretek, tudáselemek:
● Az információs társadalom jellemzői (digitális nemzedékek és állampolgári ismeretek)
● Oktatásmódszertan az információs társadalomban
● Kollaboratív tartalomfejlesztés és közös tudásépítés
● Multimédia az oktatásban
● Prezentációs technikák
● Interaktív tábla és digitális tartalomfejlesztés
● Online tanulási környezetek és tartalomkezelő rendszerek
● Online identitás és ePortfólió
● IKT által támogatott pedagógiai tervezés, differenciálás és értékelés

Részvétel feltétele:
Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A záróvizsgára bocsátás feltétele a tantervben előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium), valamint a szakdolgozat meghatározott szinten való elkészítése, benyújtása. A záróvizsgát a hallgató a KRE BTK érvényes szabályzatai szerint köteles tenni.

Diploma kibocsátásának feltétele:
Diploma kibocsátásának feltétele a szakdolgozat megvédése, a gyakorlat igazolása.

A szakdolgozat és szakmai gyakorlat tájékoztatója:
pdf-dokumentum

Szakfelelős: Dr. habil. Dringó-Horváth Ida egyetemi docens

Szakért felelős egység:
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Oktatásinformatikai Továbbképző Központ

Kapcsolattartó: Papp Zsuzsanna (ügyintéző, Tanulmányi Osztály): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Nyikos Márta (oktatásszervező): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Egyéb információk:
A képzésre azok jelentkezését is várjuk, – akik bemeneti feltételként megjelölt – oklevelének kiállítása folyamatban van, és ezt igazolni is tudják.

Jelentkezési határidő: 2023/24. tanév őszi képzésére: 2023. szeptember 02.
Várható kezdési időpont: 2023. szeptember közepe (megfelelő létszámú jelentkező esetén)
A képzés minimális és maximális kapacitása: 12-30 fő
A képzés gyakorisága: havonta 2−3 alkalom
A tervezett képzési napok: blended-learning típusú képzés (online + kéthetente péntek délután és szombat)

A képzés helye: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.
A képzés mintatanterve: Letölthető ezen a linken!
A képzés órarendtervezete a 2023/2024-es tanév I. félévére vonatkozóan: : Letölthető ezen a linken!
Jelentkezés módja: Elektronikus úton, a jelentkezési anyag hiánytalan elküldésével: https://btk.kre.hu/btkfelveteli/
Jelentkezéskor csatolandó és postázandó dokumentumok:

  • pedagógus végzettséget igazoló oklevél másolata (vagy annak igazolása, hogy a kiállítás folyamatban van)
    Kérjük, ha oklevelét külföldön szerezte, honosító határozatot vagy hiteles fordítást is mellékeljen, ha az nem angol vagy német vagy francia nyelvű.
  • szakmai önéletrajz
  • rövid motivációs levél
  • visszaigazoló e-mailben csatolva kapott -pdf.- jelentkezési lap aláírva


Postacím:
KRE BTK Tanulmányi Osztály
Papp Zsuzsanna
1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Jelentkezési határidő a 2023/24. tanév őszi képzésére: 2023. szeptember 2.
A képzés legalább 12 fő jelentkezése esetén indul!

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin