Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-07

Kendeffy Gábor

Cím: Dr. habil.
Nem: férfi
Születési év: 1962
Születési hely: Budapest
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 1 476 3200/225

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1997 (kandidatúra)
Tudományág: Filozófia
Disszertáció címe: Szent Ágoston és a szkepticizmus
Oklevelet kiállító intézmény: Magyar Tudományos Akadémia

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1987, 1991
Tudományág(ak): Latinnyelv és irodalom, filozófia, görög nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
ELTE Habilitáció 2008
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet:
Tanszék: Filozófia
Beosztás: docens

Korábbi munkaadó:
Beosztás:

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek

Kutatás: a késő antikvitás filozófiája és teológiája; hellenisztikus filozófia
Oktatás: Filozófiatörténet, patrisztikus teológia és filozófia, etika.

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Szelf-koncepciók az antik és középkori filozófiában (K 112253, ELTE, 2015-)

Európai Misztikus hagyományok Kutatócsoport (KRE, 2011-

Fogalmak és hagyományok az európai misztikában (OTKA, K 101503, KRE, 2011-)

A tragikum és komikum értelmezése az antik drámában ( OTKA 83115, 2010-)

Teológia és antropológia a patrisztikus korban (szenior kutató, OTKA K 81278, (2010-)

Filozófia, teológia és tudomány a késő antikvitásban (témavezető, OTKA K 61970, 2006-2010.)

Hellénisztikus és késoantik vallástörténet (ELTE-ZSTKF-PPKE, Soros program, 2001-2003)

A hellénizmus és kései antikvitás filozófiája és vallástörténete (ELTE-DE-PTE, Soros program, 2001-2003)

Filozófia, teológia és tudomány a késő antikvitásban (OTKA 61970, témavezető, 1996-9)

Szent Ágoston történelem- és politikai teológiája (OTKA F O20747, témavezető, 1997-2000.

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2005- szakfelelős és szakirányfelelős, KRE BTK szabad bölcsész alapszak, vallástudományi szakirány
2007- szakfelelős, KRE BTK vallástudományi mesterszak
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Francia C1 felső
Angol alap
Görög MA diploma
Latin MA diploma
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Révay Díj Magyar Ókortudományi Társaság 1993
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Patrisztikus Társaság  
Magyar Ókortudományi Társaság  
Magyar Filozófiai Társaság  
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
05.04-11.05.
2008.
Université de Caen, UFR en Science de l’homme, Département des Langues et Cultures Anciennes.  
30.03-06.04. 2009. Université de Paris I, UFR Philosophie  
19.10-24.10. 2009. Catholic University of Leuven, Faculty of Philosophy  
30.04-07.05.
2011.
Masaryk University of Brno, Departement of Religious Studies  
24-28.03.2014. Jagellonian University, Krakow, Institute of Religious Studies  
20-24. 2014. University of Vienna, Theological Faculty, Department of Practical Theology  
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Ötvös Csaba,
ELTE BTK
A hasonmás. A Cím nélküli irat a világ eredetéről. (NHC II,5) c. traktátus teremtési narratívájának elemzése. 2013
Király Levente,
KRE HTK
Irenaeus a szabad akaratról  
Parlagi Gáspár,
KRE HTK
Szöveghagyományozási és tartalmi kérdések a Makariosznak tulajdonított levélkorpuszban  
Somogyi Nóra,
ELTE BTK
A Szentlélek fogalma Órigenésznél  

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Attila Farkas Márton (Phd),
ELTE
Filozófia előtti filozófia 2006
Tamás Böröczki (PhD),
ELTE
Valószínűség Plutarkhosz Platón-exegézisében 2007
Veronika Darida,
ELTE
Filozófiai Vallomások 2013
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

Monográfiák

Az egyházatyák és a szkepticizmus (Church Fathers and Scepticism, Budapest, Áron Kiadó 1999. 234 p.

Mire jó a rossz? Lactantius teológiája (What Is Evil Good For? Lactantius’ Theology), Budapest, Kairosz, 2006. 311 p

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Antik szkepticizmus. Cicero- és Sextus Empiricus-szövegek (Ancient Scepticism. Texts of Cicero and Sextus Empiricus.) Translated and commented with Péter Lautner, edited, introduced, Budapest, Atlantisz Publishers, 1998. 430 p. A volume of translations.

Latin a szóbeli nyelvvizsgán (társszerzoként Ferenczi Attilával) Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. (Latin at the Oral Exam. Co-authored with A. Ferenczi)

(With B. F. Romhányi) Szentírás, Hagyomány, Reformáció. Teológia- és Egyháztörténeti tanulmányok (Scripture, Tradition, Reformation. Studies in Church History and History of Theology ) Budapest, Gondolat. 2009. 323 p.

(With Gy. Heidl) Szentírásértelmezés és Teremtésfelfogás az ókeresztény korban (Scriptural Exegesis and Conception of Creation in Ancient Christianity), Budapest, Szent István Társulat, 2012. 252 p.

(With R. Kopeczky) Vallásfogalmak sokfélesége (Diversity in Concepts of Religion), Budapest, L'Harmattan 2012. 216 p.

Könyvfejezetek

”Utószó” in: Szent Ágoston, A boldog életről, A szabad akaratról (ford. Tar I.). (Postface in Saint Augustine: On happy life; On free choice, transl. by I. Tar) Budapest, Európa, 1989.

”Cicero és Bibó” In: A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó István életművéről (szerk. Dénes I. Z., Takács J.) (Cicero and István Bibó, in: The Humanization of Power, ed. by I. Z. Dénes and J. Takács), Pécs 1993, 19-26.

„Miért és mi ellen írta Ágoston a Contra Academicost?” („Why and against what did Augustine write the Contra Academicos?”in: Cicero öröksége. Tanulmányok a szónok-politikus születésének 2100. évfordulója alkalmából. (The Heritage of Cicero. Studies for the 2100-th anniversary of the rhetor an politician) (szerk. Havas L.) Debrecen 1995. 263-272.

„Augustinus” in: Havas László – Tegyey Imre (szerk.), Bevezetés az Ókortudományba IV. (Introduction to Ancient Studies) Debrecen, Kossuth University Publishers, 2001. 455-498.

“Lactantius dualista rendszere” in: Nemeshegyi P. – Rihmer Z. (szerk.), Studia Patrum. A Magyar Patrisztikai Társaság I. konferenciája az ókori kereszténységről („Lactantius’ Dualistic System” in: Studia Patrum. Proceedings of the 1st Conference of the Hungarian Society for Patristic Studies, ed. by Z. Rihmer and P. Nemeshegyi), Budapest, Szent István Publishers 2002. 193-206.

“Apuleius, a sztárfilozófus” in: Apuleius, A világról, („Apuleius, the Philosopher Star.” Postface for Apuleius: On the Universe and Other Philosopical and Rhetorical Writings) Budapest, Magyar Könyvklub, 2003. 267-292.

“Igazságosság és kinyilatkoztatás Lactantius műveiben”, in: Laczkó S., Dékány A.(szerk) Lábjegyzetek Platónhoz. 2. Az erény”. Pro Philosophia Szegediensi, („Justice and Revelation In the Works of Lactantius” in: S. L. and. Z.D. /ed./: Footnotes to Plato, volume 2. Virtue) Szeged 2003., 161-173..

“Mire jó a rossz? A mandineres gondviselés tana az ókori pogány és keresztény gondolkozásban.” In: Laczkó S., Dékány A.(szerk) Lábjegyzetek Platónhoz. 3. A bűn. (What is Evil Good for? The Idea of Indirect Providence In Ancient Pagan and Christian Thought” in S. L. and Z. D. /eds./: Footnotes to Plato, volume 3. Sin. Szeged, 2004. 106-118.

“Hagyománykövetés és eredetiség Lactantius istentanában és kozmológiájában”, in: Horváth L., Laczkó K., Mayer Gy., Takács L. (szerk.): Genesia. Tanulmányok Bollók János emlékére („Tradition and Originality in Lactantius’ Theology and Cosmology” in: L. H., Gy. M., L. T. (eds.) Genesia. Papers in Commemoration of János Bollók) Budapest, Typotex, 2004. 429-440.

A sztoikus teodiceától Lactantiusig. In: Ostium in Caelo. Jubileumkötet dr. Bolyki János teológiaprofesszor 75. születésnapjára. (szerk. Békési S.) (“From Stoic Theodicy to Lactantius” in: Ostium in Caelo. A Collection of Papers for the 75th Birthday of János Bolyki) Budapest, KRE HTK – Ráday Könyvesház 2006. 127-139.

“A két út tanítása Lactantiusnál” in: Rihmer Z. (szerk.), Studia Patrum. Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességében. A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről („Lactantius’ Doctrine of the Two Ways”, in: Studia Patrum 2. Proceedings of the 2nd Conference of the Hungarian Society for Patristic Studies, ed. by Z. Rihmer and I. Baán) Budapest, Szent István Publishers, 2007. 149-164.

"Ókori filozófia" (Ancient Philosophy) (two subchapters) in: G. Boros (ed.), Filozófia (Philosophy), Budapest, Akadémiai Publishers, 2007, 178-184; 200-204.

"Patrisztika" (Patristics) ibidem: 254-308.


„Előítéletek a sztoikusokról – sztoikusok az előítéletekről”, in: G. Betegh, I. Bodnár P. Lautner, Gy. Geréby, Töredékes hagyomány. Tanulmányok Steiger Kornél 60. születésnapjára. („Prejudices Concerning Stoics – Stoics on Prejudices”. In: Fragmentary Tradition. A Collection of Papers for the 60th Birthday of Kornél er), Budapest, Akadémiai, 2007. 204-222

„A rossz eredete a Pszeudoklementinumokban”. Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére 80. születésnapjára. (szerk. Peres I.), („The Origin of Evil in the Pseudo-Clementines”. A Collection of Papers for the 80th Birthday of Zoltán Takács) Komárom 2007. 219-229.

„Megformált test, kiáradt lélek. Adalékok Lactantius antropológiájához”, In: Ki szíveket tanít. Jubileumi kötet dr Boross Géza teológia professzor 75. születésnapjára. (Fashioned Body, Emanated Soul. A Collection of Papers for the 75th Birthday of Géza Boross) Budapest, Károli Gáspár University of the Hungarian Reformed Church, Hittudományi Kar, 2006. 112-118.

„From Belief to Faith. Remarks ont the Role Played by Authority in Philosophical Research According to Ancient Pagan and Christian Authors”, in: P. Losonczy, A. Szigeti, M. Vassányi, Religio Academici, Budapest, 2009. Akadémiai Kiadó, 34-42.

„A kegyelemtan Ágoston Római levél-értelmezéseiben”, The doctrine of Grace in Augustine’s Commentaries on the Epistles to the Romans” in: B. F. Romhányi – G. Kendeffy (ed.), Szentírás, Hagyomány, Reformáció. Teológia- és Egyháztörténeti tanulmányok (Scripture, Tradition, Reformation. Studies in Church History and History of Theology ) Budapest, Gondolat. 2009. 37-55.

”Mi köze a Filozófiai Intézetnek a Központi Szemináriumhoz? Patrisztikus kutatások a hetvenes években” (”What has the Institute of Philosophy to do with the Theological College? Patristic Sudies in Hungary in the 70’s”) In: G. Boros /ed./: A hetvenes évek filozófiájának lehetőségei és valósága (Possibilities and Reality of Philosophical Studies in the 70’s), L’Harmattan, Budapest, 2010. 163-175. o.

Velamentum stultitiae:1 Cor 1:20f. and 3:19 in Lactantius’ Divine Institutes, in: Ulrich, Jörg / Jacobsen, Anders-Christian / Brakke, David (eds.) Invention, Rewriting, Usurpation. Discursive Fights over Religious Traditions in Antiquity (Early Christianity in the Context of Antiquity - Volume 11),. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2011. 57-70. (Extended English version of the precedent paper)

„Bölcsesség és erény Lactantius teológiájában”, (Wisdom and Virtue in Lactantius’ Theology): Teória és Praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról (From Theoria to Praxis. On the practical face of Philosophy.), ed. G. Bakos, L’Harmattan, Budapest, 2012, 29-52.

„A religio fogalma Cicerónál és Lactantiusnál” (The Concept of Religio in Cicero and Lactantius), in: Kendeffy G.-Kopeczky R. (szerk.), Vallásfogalmak sokfélesége. Budapest, L'Harmattan Kiadó , 2012. 95-110.

„Szent Ágoston a mágiáról”, in: Nagy Árpád Miklós (szerk.), Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az kori mediterráneumban. Budapest, Gondolat Könyvkiadó 2013. II. kötet, 951-964.

Cikkek tudományos folyóiratokban

”Szent Ágoston és az akadémiai szkepszis” (St. A. and the Scepticism of the New Academy), Gond (Care) 1992/3. 107-126.

"Diaphonia. Egy szkeptikus érv az egyházatyáknál a második-harmadik században. (Diaphonia. A Sceptical Argument Used by the Church Fathers in the 2-3rd centuries) Magyar Filozófiai Szemle 1994/1-2. (Hungarian Philosophical Review). 47-70.

„Pourquoi Augustin a-t-il écrit le Contra Academicos?” Acta Antiqua 1995. 177-183.

„Un argument sceptique chez Cicéron et saint Augustin” Acta Classica 31. (1995.) 115-124.

„Professores quaerendi sunt. Egy szkeptikus érv Cicerónál és Augustinusnál. Antik Tanulmányok 39. (1995) 99-108. (The Hungarian version of the previous paper)

„Sine temeritate affirmandi. Szent Ágoston viszonya a szkepticizmushoz püspökké szentelése után” („S. t. a. St.A.’s Attitude To Scepticism After His Consecration) in Magyar Filozófiai Szemle 1997/3-4. giet

„A Christian Who Couldn’t Bring Himself To Decide Whether To Love This World or Hate It” Acta Antiqua 40 (2000) 217-225.

„Egy keresztény, aki nem tudta, hogy szeresse, vagy gyűlölje ezt a világot”. Passim 2/2000. 217-225. 19-31. (The Hungarian version of the previous paper)

”Lactantius on the Passions” Acta Classica 36 (2000) 113-129.

„Lactantius és a szenvedélyek”, Passim III/1 (2001.) 269-286.(The Hungarian version of the previous paper)

„Démarches néo-académiciennes chez saint Augustin apres le Contra Academicos” Studia Patristica Vol. 38 (2001) 190-198.

“Augustine on Divine Ideas as Epistemological Criteria” Acta Antiqua 42 (2002) 181-193.

„Az isteni ideák mint kritériumok Szent Ágostonnál”, Passim 5/1. (2003) 128-144. (The Hungarian version of the previous paper)

“Jelzés, előrejelzés, társadalmi reform. Egy gondolatmenet Szent Ágoston A keresztény tanításról című művében”. („Signes, Prediction and Social Reform. A Development in St. A.’s Treatise On Christian Doctrine” Világosság (Clarity) 2002/5-6-7. 187-190.

„Lactantius teodiceája és a Teológia dióhéjban” („Lactantius’ Theodicy and the Epitome”) Magyar Filozófiai Szemle (Hungarian Philosophical Review) 49 (2005/4), 789-821.

„Isteni megtévesztés és kinyilatkoztatás Lactantiusnál” (Divine Deceit and Revelation in Lactantius’ Theology), Ókor (Antiquity), 2010/4. 39-44.

”A religio etimológiája Cicerónál és a patrisztikus hagyományban” (”The Etimology of the Word religio in Cicero and the Patristic Tradition”), Ókor (Antiquity), 2012/2, 29-36.

Three entries (Anaximander, Marcus Aurelius, Hermarchus) in www.szepmuveszeti.hu/hyperion/index.php

„Spirituális kommunizmus. Egy ágostoni eszme vándorútja és tudományetikai alkalmazhatósága”. Studia Caroliensia, Budapest, 2013. 219-239.

„Rationes chez saint Augustin. Problemes épistemologiques et anthropologiques”, in Il logos di Dio e il logos dell’uomo. Concezioni antropologiche nel mondo antico e riflessi contemporanei, a cura di A.M. Mazzanti, Milano 2014, ed. Vita e Pensiero, Collana Temi metafisici e problemi del pensiero antico. Studi e testi Collana fondata da G. Reale e diretta da R:Radice, pp. 299-313

Konferenciaközlemények

„Démarches néo-académiciennes chez saint Augustin apres le Contra Academicos” , Studia Patristica Vol. 38 (2001) 190-198.

“Metaphorical Approach in Lactantius’ Theology and Cosmology” Studia Patristica vol. XLII. (ed. F. Young, M. Edwards, P. Parvis), Peeters, Leuven-Paris-Dudley MA, 2006, 391-397.

Doctrine of the Two Ways”, in: Studia Patrum 2. Proceedings of the 2nd Conference of the Hungarian Society for Patristic Studies, ed. by Z. Rihmer and I. Baán) Budapest, Szent István Publishers, 2007. 149-164.

„Endurance and Toleration. Conceptions Elaborated and Challenged in Lactantius' Theology”, in: Saint Emperor Constantine and Christianity. International Conference Commemorating the 17th Anniversary of the Edict of Milan, 31 May – 2 June 2013. Niš, 2013, volume I.43-52.

Rationes chez saint Augustin. Problemes épistemologiques et anthropologiques”, in Il logos di Dio e il logos dell’uomo. Concezioni antropologiche nel mondo antico e riflessi contemporanei, a cura di A.M. Mazzanti, Milano 2014, ed. Vita e Pensiero, Collana Temi m

Recenziók

”Seneca: De ira” Buksz 1992. Tél 500-502.

“Aurelius Augustinus: Fiatalkori párbeszédek” (Early Dialogues) Antik Tanulmányok 1993/1-2. 146-154.

„Cicero: Az állam” (On the State) Buksz 1997. Tél 261-264.

„Latin nyelvű filozófiai szöveggyűjtemény” (On a Latin Source Book for the Study of the History of Philosophy) Antik Tanulmányok 46 (1997) 218-220.

“Egy magyar patrisztikus tanulmánykötetről”, (On a Hungarian Collection of Patristic Studies). Vallástudományi Szemle 2005/1. 98-105. http://puma.unideb.hu/~bugar/MPT/Recenzio/Frenyo_Tudom_Kendeffy.htm

« Lactantius, Divinarum Institutionum libri septem; Fasciculus 2.: libri III et IV. Ediderunt Eberhardt Heck et Antonie Wlosok. Berolini et Novi Eboraci: Walter de Gruyter, « , Zeitschrft für Antike und Christentum 14, 2010/3. 592-595.

„Heidl György: Érintés. Szó és kép az ókeresztény misztikában”, (On Gy. Heidl' s Monograph [Touch. Word and image in Early Christian Mysticism), Buksz, 24/2 [2012 Nyár], 161-163.)

Fordítások

„Theognis 367-370., 457-460.", "Carmina Burana 220.” Antik Tanulmányok 1985/2. 240-241.

“Szent Ágoston” (szemelvények) in: Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény (szerk. Steiger K.). (Augustine. Selected Texts in: Introduction to Philosophy, ed. by K. Steiger), Budapest 1992. 118-129.

Paul Ricoeur, "A rossz mint filozófiai és teológiai kihívás” (Le mal. Un défi a la philosophie et a la théologie) Magyar Filozófiai Szemle 1997/5-6. 851-70.

Apuleius, “Szókratész istene” (On the God of Socrates), in: Apuleius, A világról, Budapest, Magyar Könyvklub, 2003. 145-166.

Szent Ágoston, „Isten városa, 9. könyv” (De civitate Dei, vol. 9.) in: Magyar L. A. (szerk), Pandémium. A keresztény démonológia kistükre, Budapest, Kairosz-Palimpszeszt Foundation, 2003. 13-42.

„Lactantius az igaz vallásról és bölcsességről” (Epitome Institutionum divinarum 37,1-46,8., with introduction and annotations) Katekhón 2005/ 2, 238-251.

Kisebb szemelvények (minor translations) in: A Mithrasz kultusz. Szöveggyűjtemény I-II. (The Cult of Mithras. A Source Book) Budapest, Kairosz Kiadó, 2005.

„Lactantius az igazságosságról, az igazi istentiszteletről és a boldog életről” (Epitome Institutionum divinarum 47-68., with introduction and annotations ) Magyar Filozófiai Szemle 2005/4 759-788.

„Lactantius a hamis vallásról” (Epitome Institutionum divinarum 1-23. with introduction and annotations) Studia Caroliensia, 2006/2.

„Szent Ágoston a mágiáról” - forrásszövegek (83 különböző kérdésről, 79. kérdés; Az Isten városáról. 8. 19; 10. 9-11) in: Nagy Árpád Miklós (szerk.), Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az kori mediterráneumban. Budapest, Gondolat Könyvkiadó 2013. II. kötet, 965-968; 972-79.

Konferenciaszervezés

A Magyar Patrisztikai Társaság évi rendes konferenciái (The annual conferences of the Hungarian Society for Patristic Studies): 2002, 2004-. (Kecskemét, Tihany)

Konferencia a magyarországi reformációról, KRE, 2007, nov. 7. (Reformation in Hungary, Károli Gáspár University, Faculty of Arts, Budapest, 07. 11. 2007.)

Áldozat és ima. 2009. május 21-2. Budapest, KRE BTK ((Sacrifice and Prayer., Károli Gáspár University, Faculty of Arts, Budapest, 21-22. 06. 2009.)

Misztika és antropológia az antik és középkori keresztény hagyományban, Budapest, KRE, BTK, 2011. május 20-21. (Mysticism and Anthropology in Ancient and Medieval Tradition, Budapest, Károli Gáspár University, 20-21. 06. 2011.

A vallásfogalmak sokfélesége, Budapest, KRE BTK, 2011. november 11-12. (Diversity in Concepts of Religion, Budapest, Károli Gáspár University, Faculty of Arts, 11-12. 11. 2011.

Nyilvános megjelenések

Előadások nemzetközi konferenciákon

„Pourquoi Augustin a-t-il écrit le Contra Academicos?” Colloque Finno-hongrois des Etudes Anciennes, Budapest, ELTE BTK 1994 február

„Un argument sceptique chez Cicéron et saint Augustin”. Cicéron et son héritage, Colloque internationale, Debrecen, KLTE, BTK, Klasszika-Filológiai Tanszék, 1994 május

”Lactance et le scepticisme”, IIeme Colloque Finno-Hongrois des Etudes Anciennes, Helsinki, 1998. október

„Démarches néo-académiciennes chez saint Augustin apres le Contra Academicos”, 13th International Conference on Patristic Studies, Oxford, 1999. (augusztus)

“Le contexte métaphysique du De mortibus Persecutorum de Lactance”, L’intolérance religieuse dans l’antiquité, Colloque International, Institut Hongrois, Paris, 6 juin 2002.

“Natural Ethics and Revelation in Lactantius”. 6th International Congress of the Mediterranean Studies Association, Budapest CEU 2003, május

“Metaphorical Approach in Lactantius’ Theology and Cosmology” 14th International Conference on Patristic Studies, Oxford, 2003, augusztus

“Lactantius and Pseudoclementines” 9th Groningen-Budapest Apocryphal Literature Conference in Groningen: The Pseudo-Clementine Literature I. University of Groningen, Faculty of Theology, 2003. Október

„Two kinds of Dualism. Further Comparisons between the Pseudo-Clementines and Lactantius. 10th Groningen-Budapest Apocryphal Literature Conference in Groningen: The Pseudo-Clementine Literature II. KRE, Budapest, 2005. április

„From Belief to Faith. Authority and Philosophical Research in Ancient and Patristic Thought.” Religio Academici. Worksop on Skepticism, Religion and the Pursuit of Knowledge. Central European University, Budapest, 2005, november 10.

„The Logic of the Two Ways according to Lactantius”, 15th International Conference on Patristic Studies, Oxford, 2007, augusztus

„Velamentum stultitiae. I Cor 3:19. and I Cor 1:20-21. in Lactantius’ Divine Institutes”, Invention, Rewriting ans Usurpation. Disursive Fights in Antiquity. University of Aarhus, 2010. május 31-június 4.

„Theological Doctrine and Rhetorical Devices in Lactantius’ Divine Institutes” , Literary Crossroads. Masaryk University, Brno. 2010. szeptember 21-24.

„More than Cicero Christianus. Remarks on Lactantius’Theological System’”, XVIth International Patrisctic Conrence, Oxford University, 2011. augusztus 11.

“Wisdom, Religion and Revelation in Lactantius’ Theology”, 10th conference of the European Association for the Study of Religions (EASR), Budapest, 2011. szeptember 18-22.

"Rationes chez Saint Augustin". "Il Logos di Dio e il logos dell'uomo. Concezioni antropologiche del mondo antico e riflessi contemporanei". Universita di Bologna Alma Mater Studiorum, 01-15. 11. 2012.

«L'appropriation des arguments Néo-Académiciennes de Théophile d'Antioche a Lactance « (2013. június 21) Religion et Scepticisme, Université de Bordeaux III, UMR Ausonius, 2013 június 20-22).



Gábor Kendeffy

Title: Dr. Habil.
Gender: M
Year of Birth: 1962
Place of Birth (Country): Budapest
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 1 47632 00/225

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1997 (Candidatura)
Discipline: Philosophy
Title of Thesis: Szent Ágoston és a szkepticizmus (Saint Augustine and Scepticism)
Issuing Institution: Hungarian Academy of Sciences

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1987; 1991
Discipline(s): Philosophy; Latin; Greek
Issuing Institution: ELTE University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
ELTE University Habilitation 2008
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Theological Faculty
Institute:
Department: Philosophy
Current Position(s): Associate professor

Previous Employer: ELTE University
Previous Position Held: Assistant Professor

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Research: History of Philosophy and Theology in Late Antiquity (esp. Latin Fathers)
History of Hellensitc Philosophy (Esp. Sceptisicm, Stoicism)

Teaching: History of Philosophy, Patristic Thought, Ethics, Latin.

Membership in Research Groups and Projects


Conception of Self in Ancient and Medieval Philosophy (OTKA program, 2015)

Mystical Traditions Research Group, Károli Gáspár University (2011-)

Concepts and Traditions in European Mystical Thought (OTKA program, Károli Gáspár University,(K 101503) (2011-)

Theological Anthropology in the Patristic Era (OTKA program, University of Pécs, senior investigator, K 81278, 2010-)

Philosophy, Theology and Science in Late Antiquity (Principal Investigator, OTKA 61970, 2006-2010.)

Philosophy and Religion in Hellenistic and Early Christian Era (ELTE University, University od Debrecen, University of Pécs – Supported by Soros Fundation, 2001-2003)

2001-2003: History of Religion in Hellenistic Age and Late Antiquity Hellénisztikus és későantik vallástörténet (ELTE University – Pázmény Péter Catholic University – Zsigmond Király College, ZSTKF-PPKE)

1997-2000: Philosophy and Theology in Late Antiquity and Early Middle Ages (FKFP 0546/1997)

1996-99: St. Augustine’s Theology of History and Political Theology (OTKA F O20747, Principal Investigator)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2006- Director of B.A. program in General Humanities, with a sub-program in Religious Studies at the Department of General Humanities, Károli Gáspár University of the Hungarian Reformed Church, Faculty of Arts
2009- Director of M.A. program in Religious Studies, at the Department of General Humanities, Károli Gáspár University of the Hungarian Reformed Church, Faculty of Arts
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
French C1 level (high level)
English Basic level
Latin M.A. degree
Greek M.A. degree
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Révay Award (for the best review in classics) Hungarian Society for Ancient Studies 1994
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Society for Patristic Studies  
Hungarian Society for Ancient Studies  
Hungarian Society of Philosophy  
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
05.04-11.05.
2008.
Université de Caen, UFR en Science de l’homme, Département des Langues et Cultures Anciennes. Lectures and Seminar on Irenaeus and Lactantius (ERASMUS)
30.03-06.04. 2009. Université de Paris I, UFR
Philosophie
Lectures on patristic theodicy (ERASMUS)
19.10-24.10. 2009. Catholic University of Leuven, Faculty of Philosophy Lectures on Lactantius'dualistic system) (ERASMUS)
30.04-07.05.
2011.
Masaryk University of Brno, Departement of Religious Studies Seminar on Christian Anthropology (ERASMUS)
24-28.03.2014. Jagellonian University, Krakow, Instute of Religious Studies Seminar on Christian Anthropology (CEEPUS)
20-24. 2014. University of Vienna, Theological Faculty, Department of Practical Theology Lectures on Irenaeus, Origen and Lactantius (CEEPUS)
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Csaba Ötvös,
ELTE University
The Likeness. The analysis of the creation narrative of the Writing without Title on the Origin of the World (NHC II,5). 2013
Levente Király,
Károli University
Irenaus on the Free Will  
Gáspár Parlagi,
Károli University
Textual and Doctrinal Problems related to the letters attributed to Macarius  
Nóra Somogyi,
ELTE University
The concept of Holy Spirit in Origen's Theology  

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Attila Márton
Farkas (Phd),
ELTE
Filozófia előtti filozófia (Philosophy before Philosophy) 2006
Tamás Böröczki (PhD),
ELTE
Valószínűség Plutarkhosz Platón-exegézisében (Probability in Plutarchus Exegesis of Plato) 2007
Veronika Darida,
ELTE
Filozófiai Vallomások Philosophical Confessions 2013
     

 

List of Publications

(MTMT)

 

Monographs

Az egyházatyák és a szkepticizmus (Church Fathers and Scepticism, Budapest, Áron Kiadó 1999. 234 p.

Mire jó a rossz? Lactantius teológiája (What Is Evil Good For? Lactantius’ Theology), Budapest, Kairosz, 2006. 311 p

Edited Books and Journals

Antik szkepticizmus. Cicero- és Sextus Empiricus-szövegek (Ancient Scepticism. Texts of Cicero and Sextus Empiricus.) Translated and commented with Péter Lautner, edited, introduced, Budapest, Atlantisz Publishers, 1998. 430 p. A volume of translations.

Latin a szóbeli nyelvvizsgán (társszerzoként Ferenczi Attilával) Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. (Latin at the Oral Exam. Co-authored with A. Ferenczi)

(With B. F. Romhányi) Szentírás, Hagyomány, Reformáció. Teológia- és Egyháztörténeti tanulmányok (Scripture, Tradition, Reformation. Studies in Church History and History of Theology ) Budapest, Gondolat. 2009. 323 p.

(With Gy. Heidl) Szentírásértelmezés és Teremtésfelfogás az ókeresztény korban (Scriptural Exegesis and Conception of Creation in Ancient Christianity), Budapest, Szent István Társulat, 2012. 252 p.

(With R. Kopeczky) Vallásfogalmak sokfélesége (Diversity in Concepts of Religion), Budapest, L'Harmattan 2012. 216 p.

Chapters in Books

”Utószó” in: Szent Ágoston, A boldog életről, A szabad akaratról (ford. Tar I.). (Postface in Saint Augustine: On happy life; On free choice, transl. by I. Tar) Budapest, Európa, 1989.

”Cicero és Bibó” In: A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó István életművéről (szerk. Dénes I. Z., Takács J.) (Cicero and István Bibó, in: The Humanization of Power, ed. by I. Z. Dénes and J. Takács), Pécs 1993, 19-26.

„Miért és mi ellen írta Ágoston a Contra Academicost?” („Why and against what did Augustine write the Contra Academicos?”in: Cicero öröksége. Tanulmányok a szónok-politikus születésének 2100. évfordulója alkalmából. (The Heritage of Cicero. Studies for the 2100-th anniversary of the rhetor an politician) (szerk. Havas L.) Debrecen 1995. 263-272.

„Augustinus” in: Havas László – Tegyey Imre (szerk.), Bevezetés az Ókortudományba IV. (Introduction to Ancient Studies) Debrecen, Kossuth University Publishers, 2001. 455-498.

“Lactantius dualista rendszere” in: Nemeshegyi P. – Rihmer Z. (szerk.), Studia Patrum. A Magyar Patrisztikai Társaság I. konferenciája az ókori kereszténységről („Lactantius’ Dualistic System” in: Studia Patrum. Proceedings of the 1st Conference of the Hungarian Society for Patristic Studies, ed. by Z. Rihmer and P. Nemeshegyi), Budapest, Szent István Publishers 2002. 193-206.

“Apuleius, a sztárfilozófus” in: Apuleius, A világról, („Apuleius, the Philosopher Star.” Postface for Apuleius: On the Universe and Other Philosopical and Rhetorical Writings) Budapest, Magyar Könyvklub, 2003. 267-292.

“Igazságosság és kinyilatkoztatás Lactantius műveiben”, in: Laczkó S., Dékány A.(szerk) Lábjegyzetek Platónhoz. 2. Az erény”. Pro Philosophia Szegediensi, („Justice and Revelation In the Works of Lactantius” in: S. L. and. Z.D. /ed./: Footnotes to Plato, volume 2. Virtue) Szeged 2003., 161-173..

“Mire jó a rossz? A mandineres gondviselés tana az ókori pogány és keresztény gondolkozásban.” In: Laczkó S., Dékány A.(szerk) Lábjegyzetek Platónhoz. 3. A bűn. (What is Evil Good for? The Idea of Indirect Providence In Ancient Pagan and Christian Thought” in S. L. and Z. D. /eds./: Footnotes to Plato, volume 3. Sin. Szeged, 2004. 106-118.

“Hagyománykövetés és eredetiség Lactantius istentanában és kozmológiájában”, in: Horváth L., Laczkó K., Mayer Gy., Takács L. (szerk.): Genesia. Tanulmányok Bollók János emlékére („Tradition and Originality in Lactantius’ Theology and Cosmology” in: L. H., Gy. M., L. T. (eds.) Genesia. Papers in Commemoration of János Bollók) Budapest, Typotex, 2004. 429-440.

A sztoikus teodiceától Lactantiusig. In: Ostium in Caelo. Jubileumkötet dr. Bolyki János teológiaprofesszor 75. születésnapjára. (szerk. Békési S.) (“From Stoic Theodicy to Lactantius” in: Ostium in Caelo. A Collection of Papers for the 75th Birthday of János Bolyki) Budapest, KRE HTK – Ráday Könyvesház 2006. 127-139.

“A két út tanítása Lactantiusnál” in: Rihmer Z. (szerk.), Studia Patrum. Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességében. A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről („Lactantius’ Doctrine of the Two Ways”, in: Studia Patrum 2. Proceedings of the 2nd Conference of the Hungarian Society for Patristic Studies, ed. by Z. Rihmer and I. Baán) Budapest, Szent István Publishers, 2007. 149-164.

"Ókori filozófia" (Ancient Philosophy) (two subchapters) in: G. Boros (ed.), Filozófia (Philosophy), Budapest, Akadémiai Publishers, 2007, 178-184; 200-204.

"Patrisztika" (Patristics) ibidem: 254-308.


„Előítéletek a sztoikusokról – sztoikusok az előítéletekről”, in: G. Betegh, I. Bodnár P. Lautner, Gy. Geréby, Töredékes hagyomány. Tanulmányok Steiger Kornél 60. születésnapjára. („Prejudices Concerning Stoics – Stoics on Prejudices”. In: Fragmentary Tradition. A Collection of Papers for the 60th Birthday of Kornél er), Budapest, Akadémiai, 2007. 204-222

„A rossz eredete a Pszeudoklementinumokban”. Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére 80. születésnapjára. (szerk. Peres I.), („The Origin of Evil in the Pseudo-Clementines”. A Collection of Papers for the 80th Birthday of Zoltán Takács) Komárom 2007. 219-229.

„Megformált test, kiáradt lélek. Adalékok Lactantius antropológiájához”, In: Ki szíveket tanít. Jubileumi kötet dr Boross Géza teológia professzor 75. születésnapjára. (Fashioned Body, Emanated Soul. A Collection of Papers for the 75th Birthday of Géza Boross) Budapest, Károli Gáspár University of the Hungarian Reformed Church, Hittudományi Kar, 2006. 112-118.

„From Belief to Faith. Remarks ont the Role Played by Authority in Philosophical Research According to Ancient Pagan and Christian Authors”, in: P. Losonczy, A. Szigeti, M. Vassányi, Religio Academici, Budapest, 2009. Akadémiai Kiadó, 34-42.

„A kegyelemtan Ágoston Római levél-értelmezéseiben”, The doctrine of Grace in Augustine’s Commentaries on the Epistles to the Romans” in: B. F. Romhányi – G. Kendeffy (ed.), Szentírás, Hagyomány, Reformáció. Teológia- és Egyháztörténeti tanulmányok (Scripture, Tradition, Reformation. Studies in Church History and History of Theology ) Budapest, Gondolat. 2009. 37-55.

”Mi köze a Filozófiai Intézetnek a Központi Szemináriumhoz? Patrisztikus kutatások a hetvenes években” (”What has the Institute of Philosophy to do with the Theological College? Patristic Sudies in Hungary in the 70’s”) In: G. Boros /ed./: A hetvenes évek filozófiájának lehetőségei és valósága (Possibilities and Reality of Philosophical Studies in the 70’s), L’Harmattan, Budapest, 2010. 163-175. o.

Velamentum stultitiae:1 Cor 1:20f. and 3:19 in Lactantius’ Divine Institutes, in: Ulrich, Jörg / Jacobsen, Anders-Christian / Brakke, David (eds.) Invention, Rewriting, Usurpation. Discursive Fights over Religious Traditions in Antiquity (Early Christianity in the Context of Antiquity - Volume 11),. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2011. 57-70. (Extended English version of the precedent paper)

„Bölcsesség és erény Lactantius teológiájában”, (Wisdom and Virtue in Lactantius’ Theology): Teória és Praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról (From Theoria to Praxis. On the practical face of Philosophy.), ed. G. Bakos, L’Harmattan, Budapest, 2012, 29-52.

„A religio fogalma Cicerónál és Lactantiusnál” (The Concept of Religio in Cicero and Lactantius), in: Kendeffy G.-Kopeczky R. (szerk.), Vallásfogalmak sokfélesége. Budapest, L'Harmattan Kiadó , 2012. 95-110.

„Szent Ágoston a mágiáról”, in: Nagy Árpád Miklós (szerk.), Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az kori mediterráneumban. Budapest, Gondolat Könyvkiadó 2013. II. kötet, 951-964.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

”Szent Ágoston és az akadémiai szkepszis” (St. A. and the Scepticism of the New Academy), Gond (Care) 1992/3. 107-126.

"Diaphonia. Egy szkeptikus érv az egyházatyáknál a második-harmadik században. (Diaphonia. A Sceptical Argument Used by the Church Fathers in the 2-3rd centuries) Magyar Filozófiai Szemle 1994/1-2. (Hungarian Philosophical Review). 47-70.

„Pourquoi Augustin a-t-il écrit le Contra Academicos?” Acta Antiqua 1995. 177-183.

„Un argument sceptique chez Cicéron et saint Augustin” Acta Classica 31. (1995.) 115-124.

„Professores quaerendi sunt. Egy szkeptikus érv Cicerónál és Augustinusnál. Antik Tanulmányok 39. (1995) 99-108. (The Hungarian version of the previous paper)

„Sine temeritate affirmandi. Szent Ágoston viszonya a szkepticizmushoz püspökké szentelése után” („S. t. a. St.A.’s Attitude To Scepticism After His Consecration) in Magyar Filozófiai Szemle 1997/3-4. giet

„A Christian Who Couldn’t Bring Himself To Decide Whether To Love This World or Hate It” Acta Antiqua 40 (2000) 217-225.

„Egy keresztény, aki nem tudta, hogy szeresse, vagy gyűlölje ezt a világot”. Passim 2/2000. 217-225. 19-31. (The Hungarian version of the previous paper)

”Lactantius on the Passions” Acta Classica 36 (2000) 113-129.

„Lactantius és a szenvedélyek”, Passim III/1 (2001.) 269-286.(The Hungarian version of the previous paper)

„Démarches néo-académiciennes chez saint Augustin apres le Contra Academicos” Studia Patristica Vol. 38 (2001) 190-198.

“Augustine on Divine Ideas as Epistemological Criteria” Acta Antiqua 42 (2002) 181-193.

„Az isteni ideák mint kritériumok Szent Ágostonnál”, Passim 5/1. (2003) 128-144. (The Hungarian version of the previous paper)

“Jelzés, előrejelzés, társadalmi reform. Egy gondolatmenet Szent Ágoston A keresztény tanításról című művében”. („Signes, Prediction and Social Reform. A Development in St. A.’s Treatise On Christian Doctrine” Világosság (Clarity) 2002/5-6-7. 187-190.

„Lactantius teodiceája és a Teológia dióhéjban” („Lactantius’ Theodicy and the Epitome”) Magyar Filozófiai Szemle (Hungarian Philosophical Review) 49 (2005/4), 789-821.

„Isteni megtévesztés és kinyilatkoztatás Lactantiusnál” (Divine Deceit and Revelation in Lactantius’ Theology), Ókor (Antiquity), 2010/4. 39-44.

”A religio etimológiája Cicerónál és a patrisztikus hagyományban” (”The Etimology of the Word religio in Cicero and the Patristic Tradition”), Ókor (Antiquity), 2012/2, 29-36.

Three entries (Anaximander, Marcus Aurelius, Hermarchus) in www.szepmuveszeti.hu/hyperion/index.php

„Spirituális kommunizmus. Egy ágostoni eszme vándorútja és tudományetikai alkalmazhatósága”. Studia Caroliensia, Budapest, 2013. 219-239.

„Rationes chez saint Augustin. Problemes épistemologiques et anthropologiques”, in Il logos di Dio e il logos dell’uomo. Concezioni antropologiche nel mondo antico e riflessi contemporanei, a cura di A.M. Mazzanti, Milano 2014, ed. Vita e Pensiero, Collana Temi metafisici e problemi del pensiero antico. Studi e testi Collana fondata da G. Reale e diretta da R:Radice, pp. 299-313

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

„Démarches néo-académiciennes chez saint Augustin apres le Contra Academicos” , Studia Patristica Vol. 38 (2001) 190-198.

“Metaphorical Approach in Lactantius’ Theology and Cosmology” Studia Patristica vol. XLII. (ed. F. Young, M. Edwards, P. Parvis), Peeters, Leuven-Paris-Dudley MA, 2006, 391-397.

Doctrine of the Two Ways”, in: Studia Patrum 2. Proceedings of the 2nd Conference of the Hungarian Society for Patristic Studies, ed. by Z. Rihmer and I. Baán) Budapest, Szent István Publishers, 2007. 149-164.

„Endurance and Toleration. Conceptions Elaborated and Challenged in Lactantius' Theology”, in: Saint Emperor Constantine and Christianity. International Conference Commemorating the 17th Anniversary of the Edict of Milan, 31 May – 2 June 2013. Niš, 2013, volume I.43-52.

Rationes chez saint Augustin. Problemes épistemologiques et anthropologiques”, in Il logos di Dio e il logos dell’uomo. Concezioni antropologiche nel mondo antico e riflessi contemporanei, a cura di A.M. Mazzanti, Milano 2014, ed. Vita e Pensiero, Collana Temi m

Book Reviews

”Seneca: De ira” Buksz 1992. Tél 500-502.

“Aurelius Augustinus: Fiatalkori párbeszédek” (Early Dialogues) Antik Tanulmányok 1993/1-2. 146-154.

„Cicero: Az állam” (On the State) Buksz 1997. Tél 261-264.

„Latin nyelvű filozófiai szöveggyűjtemény” (On a Latin Source Book for the Study of the History of Philosophy) Antik Tanulmányok 46 (1997) 218-220.

“Egy magyar patrisztikus tanulmánykötetről”, (On a Hungarian Collection of Patristic Studies). Vallástudományi Szemle 2005/1. 98-105. http://puma.unideb.hu/~bugar/MPT/Recenzio/Frenyo_Tudom_Kendeffy.htm

« Lactantius, Divinarum Institutionum libri septem; Fasciculus 2.: libri III et IV. Ediderunt Eberhardt Heck et Antonie Wlosok. Berolini et Novi Eboraci: Walter de Gruyter, « , Zeitschrft für Antike und Christentum 14, 2010/3. 592-595.

„Heidl György: Érintés. Szó és kép az ókeresztény misztikában”, (On Gy. Heidl' s Monograph [Touch. Word and image in Early Christian Mysticism), Buksz, 24/2 [2012 Nyár], 161-163.)

Translations

„Theognis 367-370., 457-460.", "Carmina Burana 220.” Antik Tanulmányok 1985/2. 240-241.

“Szent Ágoston” (szemelvények) in: Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény (szerk. Steiger K.). (Augustine. Selected Texts in: Introduction to Philosophy, ed. by K. Steiger), Budapest 1992. 118-129.

Paul Ricoeur, "A rossz mint filozófiai és teológiai kihívás” (Le mal. Un défi a la philosophie et a la théologie) Magyar Filozófiai Szemle 1997/5-6. 851-70.

Apuleius, “Szókratész istene” (On the God of Socrates), in: Apuleius, A világról, Budapest, Magyar Könyvklub, 2003. 145-166.

Szent Ágoston, „Isten városa, 9. könyv” (De civitate Dei, vol. 9.) in: Magyar L. A. (szerk), Pandémium. A keresztény démonológia kistükre, Budapest, Kairosz-Palimpszeszt Foundation, 2003. 13-42.

„Lactantius az igaz vallásról és bölcsességről” (Epitome Institutionum divinarum 37,1-46,8., with introduction and annotations) Katekhón 2005/ 2, 238-251.

Kisebb szemelvények (minor translations) in: A Mithrasz kultusz. Szöveggyűjtemény I-II. (The Cult of Mithras. A Source Book) Budapest, Kairosz Kiadó, 2005.

„Lactantius az igazságosságról, az igazi istentiszteletről és a boldog életről” (Epitome Institutionum divinarum 47-68., with introduction and annotations ) Magyar Filozófiai Szemle 2005/4 759-788.

„Lactantius a hamis vallásról” (Epitome Institutionum divinarum 1-23. with introduction and annotations) Studia Caroliensia, 2006/2.

„Szent Ágoston a mágiáról” - forrásszövegek (83 különböző kérdésről, 79. kérdés; Az Isten városáról. 8. 19; 10. 9-11) in: Nagy Árpád Miklós (szerk.), Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az kori mediterráneumban. Budapest, Gondolat Könyvkiadó 2013. II. kötet, 965-968; 972-79.

Organisation of Conferences

A Magyar Patrisztikai Társaság évi rendes konferenciái (The annual conferences of the Hungarian Society for Patristic Studies): 2002, 2004-. (Kecskemét, Tihany)

Konferencia a magyarországi reformációról, KRE, 2007, nov. 7. (Reformation in Hungary, Károli Gáspár University, Faculty of Arts, Budapest, 07. 11. 2007.)

Áldozat és ima. 2009. május 21-2. Budapest, KRE BTK ((Sacrifice and Prayer., Károli Gáspár University, Faculty of Arts, Budapest, 21-22. 06. 2009.)

Misztika és antropológia az antik és középkori keresztény hagyományban, Budapest, KRE, BTK, 2011. május 20-21. (Mysticism and Anthropology in Ancient and Medieval Tradition, Budapest, Károli Gáspár University, 20-21. 06. 2011.

A vallásfogalmak sokfélesége, Budapest, KRE BTK, 2011. november 11-12. (Diversity in Concepts of Religion, Budapest, Károli Gáspár University, Faculty of Arts, 11-12. 11. 2011.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Contributions to International Conferences

„Pourquoi Augustin a-t-il écrit le Contra Academicos?” Colloque Finno-hongrois des Etudes Anciennes, Budapest, ELTE BTK 1994 február

„Un argument sceptique chez Cicéron et saint Augustin”. Cicéron et son héritage, Colloque internationale, Debrecen, KLTE, BTK, Klasszika-Filológiai Tanszék, 1994 május

”Lactance et le scepticisme”, IIeme Colloque Finno-Hongrois des Etudes Anciennes, Helsinki, 1998. október

„Démarches néo-académiciennes chez saint Augustin apres le Contra Academicos”, 13th International Conference on Patristic Studies, Oxford, 1999. (augusztus)

“Le contexte métaphysique du De mortibus Persecutorum de Lactance”, L’intolérance religieuse dans l’antiquité, Colloque International, Institut Hongrois, Paris, 6 juin 2002.

“Natural Ethics and Revelation in Lactantius”. 6th International Congress of the Mediterranean Studies Association, Budapest CEU 2003, május

“Metaphorical Approach in Lactantius’ Theology and Cosmology” 14th International Conference on Patristic Studies, Oxford, 2003, augusztus

“Lactantius and Pseudoclementines” 9th Groningen-Budapest Apocryphal Literature Conference in Groningen: The Pseudo-Clementine Literature I. University of Groningen, Faculty of Theology, 2003. Október

„Two kinds of Dualism. Further Comparisons between the Pseudo-Clementines and Lactantius. 10th Groningen-Budapest Apocryphal Literature Conference in Groningen: The Pseudo-Clementine Literature II. KRE, Budapest, 2005. április

„From Belief to Faith. Authority and Philosophical Research in Ancient and Patristic Thought.” Religio Academici. Worksop on Skepticism, Religion and the Pursuit of Knowledge. Central European University, Budapest, 2005, november 10.

„The Logic of the Two Ways according to Lactantius”, 15th International Conference on Patristic Studies, Oxford, 2007, augusztus

„Velamentum stultitiae. I Cor 3:19. and I Cor 1:20-21. in Lactantius’ Divine Institutes”, Invention, Rewriting ans Usurpation. Disursive Fights in Antiquity. University of Aarhus, 2010. május 31-június 4.

„Theological Doctrine and Rhetorical Devices in Lactantius’ Divine Institutes” , Literary Crossroads. Masaryk University, Brno. 2010. szeptember 21-24.

„More than Cicero Christianus. Remarks on Lactantius’Theological System’”, XVIth International Patrisctic Conrence, Oxford University, 2011. augusztus 11.

“Wisdom, Religion and Revelation in Lactantius’ Theology”, 10th conference of the European Association for the Study of Religions (EASR), Budapest, 2011. szeptember 18-22.

"Rationes chez Saint Augustin". "Il Logos di Dio e il logos dell'uomo. Concezioni antropologiche del mondo antico e riflessi contemporanei". Universita di Bologna Alma Mater Studiorum, 01-15. 11. 2012.

«L'appropriation des arguments Néo-Académiciennes de Théophile d'Antioche a Lactance « (2013. június 21) Religion et Scepticisme, Université de Bordeaux III, UMR Ausonius, 2013 június 20-22).

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin