Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-12

Kopeczky Rita

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1978
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2008
Tudományág: nyelvtudomány (ókortudomány)
Disszertáció címe: Műfordítás az ókorban – a latin műfordítás irányzatai és fejlődése az ókori Homéros-fordítások tükrében
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2001/2005/2006
Tudományág(ak): latin nyelv és irodalom / ógörög / hebraisztika
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
ELTE FTT angol–magyar, magyar–angol / német–magyar, magyar–német szakfordító (társadalomtudományi szakirány) 2008/2009
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet
Tanszék: Szabadbölcsészet Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: ELTE BTK
Beosztás: egyetemi tanársegéd

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek

ókori vallástörténet
antik műfordítás
latin nyelv
ógörög nyelv
bibliai héber nyelv

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2003-tól részvétel az Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny (http://abeljeno.elte.hu/) szervezésében
2004–2011 részvétel a Digitális latin nyelvkönyv (http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Latin/index.asp_id=44.html) készítésében és karbantartásában
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol középfokú, C típusú állami nyelvvizsga
német középfokú, C típusú állami nyelvvizsga
olasz középfokú, C típusú állami nyelvvizsga
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Az év publikációja KRE BTK 2014
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Ókortudományi Társaság Számvizsgáló Bizottság tagja
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

Monográfiák

Homéros-fordítás az archaikus római irodalomban (Argumentum, Budapest, 2014)

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Kendeffy G.–Kopeczky R. (eds.): Vallásfogalmak sokfélesége: A Károli Gáspár Református Egyetem Szabadbölcsészet Tanszékének és a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének közös szervezésében megrendezett konferencia (2011. november 11-13.) előadásai (KRE–L’Harmattan, Budapest, 2012)

Orpheus Noster. A Károli Gáspár Református Egyetem eszme-, kultúr- és vallástörténeti folyóirata. V/2-4 (2013) – co-editorship

Simon-Székely Attila (főszerk.) - Kopeczky Rita (szerk.): Lélekenciklopédia: A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében. 1. kötet: Világvallások lélekképzetei (KRE-L'Harmattan, Budapest, 2015)

Cikkek tudományos folyóiratokban

„A perzsa királyságideológia egy eleme Xenophón Anabasisában”. Antik Tanulmányok 44 (2001) 43–50.

„A görög antiszemita irodalom egyiptomi vonulatához”. Antik Tanulmányok 49 (2005) 173–196.

„Hannibal disznaja”. Ókor 8/2 (2009) 59–61.

„Hannibals Schwein: Liv. XXI 45. 8”. Acta Antiqua Acad. Sci. Hung. 49 (2009) 413–419.

„Gladiátorjátékok és katonai morál a köztársaságkori Rómában és Rómán kívül”. Ókor 9/1 (2010) 43–47.

Konferenciaközlemények

„Mezentius alakja az Aeneisben”. In: Tanulmányok Ritoók Zsigmond hetvenedik születésnapja tiszteletére (ed. Hermann I., Budapest, 1999) 43–84.

„Honestior auriga, clientes propugnant (Tac. Agr. 12. 1)”. In: GENESIA. Tanulmányok Bollók János emlékére (ed. Horváth L. et al., Typotex, Budapest, 2004) 693–700.

„Cicero and the Art of Translation”. In: Proceedings of the Twelfth International Colloquium on Latin Linguistics (Bologna, 9-14 June 2003) (Papers on Grammar IX.2, ed. G. Calboli, Herder Editrice, Roma, 2005) 853–862.

„Cicero and the Roman Tradition of Translation”. In: Klassizismus und Modernität. Beiträge der internationalen Konferenz in Szeged (11–13 September 2003) (Acta Univ. Szeged. Acta Ant. et Arch. XXX, ed. I. Tar–P. Mayer, Szeged, 2007) 51–58.

„Hannibals Schwein: Liv. XXI 45. 8”. In: Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata (ed. Horváth L. et al., Typotex–Eötvös Collegium, Budapest, 2010) 355–361.

„Görög, latin, quenya: Európa klasszikus nyelveinek hatása Középfölde klasszikus nyelvére”. In: Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére (A???? 24., ed. M. Nagy I.–Szekeres Cs.–Takács L.–Varga T., Debrecen, 2010) 257–269.

„Az ’istentelen’ az antik irodalomban”. In Kendeffy G.–Kopeczky R. (szerk.): Vallásfogalmak sokfélesége: A Károli Gáspár Református Egyetem Szabadbölcsészet Tanszékének és a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének közös szervezésében megrendezett konferencia (2011. november 11-13.) előadásai (KRE–L’Harmattan, Budapest, 2012) 133–141.

Recenziók

[H. Birkhan: Kelten. Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer Kultur. Wien, 19972]. Antik Tanulmányok 47 (2003) 146–148.

Fordítások

J. Barnes: „Arisztotelész a költészetről”. Helikon 48 (2002/1-2) 18–28. [The Cambridge Companion to Aristotle (University of Cambridge, 1995) 272–285.]

S. Lancel: Hannibál. Osiris, Budapest, 2005. [Hannibal (Fayard, Paris, 1995)]

Ritoók Zs.: „Josephus és Homéros”. In: Ritoók Zs.: Vágy, költészet, megismerés. Válogatott tanulmányok (szerk. Ferenczi A. – Kozák D. – Tamás Á., Budapest, 2009) 94–110. [Eredeti: Ritoók Zs.: „Josephus and Homer”. Acta Antiqua Acad. Sci. Hung. 32 (1989) 137–152.]

Szépirodalmi alkotások

Cicero: Epistulae ad Atticum 10. 4. 1–5. In: Rimócziné Hamar M.–Keresztény É.–Dér K.: Latin nyelvi versenyfeladatok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996) 31–35.

Eutropius: Breviarium 1. 1-8., Florus: Epitomae 1. 47. 1-14. In: Római történelem. Szöveggyűj-temény (ed. Borhy L., Osiris, Budapest, 1998) 363–364., 398–399.

Ovidius: Tristia IV. 2, 4. In: Publius Ovidius Naso: Keservek (ed. Teravágimov P., Magyar Könyvklub, Budapest, 2002) 84–86., 89–91.

Seneca: Epistulae morales 19., 22., 25., 48., 52., 55., 57-8., 60., 71.-2, 74., 82-3., 86-7., 102., 106., 109. In: Seneca prózai művei I. (ed. Takács L., Szenzár, Budapest, 2002) 149-51, 159-62, 171-2, 221-3., 232-5., 241-3., 247-56., 261-2., 301-12., 316-24., 362-75., 388-401., 505-12., 524-5., 538-41.

Pseudo-Lysias: VI. beszéd, Andokidés ellen szentségtörés vádjával. In: Lysias beszédei (ed. Bolonyai G., Osiris, Budapest, 2003) 136–157.

Seneca: Természettudományos vizsgálódások. [Quaestiones naturales] In: Seneca prózai művei II. (ed. Takács L., Szenzár, Budapest, 2004) 501–698.

Suetonius: Császáréletrajzok (átdolgozás/reworking), Egyéb művek és töredékek (fordítás/translation). In: Suetonius összes művei (Osiris, Budapest, 2004)

A Mithras-misztériumokhoz kapcsolódó költői szövegrészletek fordítása./Translation of poetic texts connected to the Mithras religion. In: László L.–Nagy L.–Szabó Á.: Mithras és misztériumai I-II. (Kairosz, Budapest, 2005), No. 27., 35., 39-41., 65., 80-1., 86-8., 91., 100., 105., 110., 124., 132., 191., 196-7., 202., 210-2.

Quintilianus: Szónoklattan [Institutio oratoria] III. (Kalligram, Pozsony, 2008)
Ibykos 6., Anakreón 72., Alkman 26. 1. – Holmi 12 (2010) 5., 291.

Latin szövegek revíziója és fordítása/Review and translation of Latin texts in: Komoróczy Géza: „Nekem itt zsidónak kell lenni”. Források és dokumentumok (965-2012). A zsidók története Magyarországon I-II. kötetéhez. Szöveggyűjtemény (Kalligram, Pozsony, 2013) – No. 11., 13., 14., 16., 17., 19/a-b, 20., 22/a-b, 24/b, 28., 31., 32., 34., 38/d, 83.

Film és multimédia

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Latin/index.asp_id=44.html (co-authorship)

Nyilvános megjelenések

XIII. International Colloquium on Latin Linguistics (Bruxelles, 2005) – „Grammatical Operations in Translation from Greek into Latin”

Symposium „Polemik, Parodie, Satire in der griechischen und der lateinischen Literatur” (Wien, 2005) – „Ut pueris placeas et declamatio fias (Iuv. 10. 167)”

Symposium „Antike Ästhetik, Poetik, Rhetorik und ihre Rezeption” (Budapest, 2007) – „Non satis dignae quae iterum legantur: über die spätere Beurteilung des Livius Andronicus”

Konferencia Borzsák István emlékére (Budapest, 2009) – „Hannibal disznaja”

Symposium „Themen der Lyrik” (Wien, 2010) – „Zu Martials Liber spectaculorum”

IX. Magyar Ókortudományi Konferencia (Pécs, 2010) – „Livius és Silius Italicus: Saguntum bukása”

Vallásfogalmak sokfélesége (Budapest, 2011) – „Az ’istentelen’ az antik irodalomban”

Latintanárok szakmai napja (Budapest, 2012) – „Manlius Torquatus párviadala Titus Liviusnál”

Bűn-vallás és kegyelem (Budapest, 2012) – „Bűn és engesztelés az ókori misztériumvallásokban”

X. Magyar Ókortudományi Konferencia (Piliscsaba, 2012) – „Gaius Flaminius alakja Silius Italicusnál”

Latintanárok szakmai napja (Budapest, 2013) – „A hennai Démétér és a rómaiak”Rita Kopeczky

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1978
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2008
Discipline: Linguistics (Ancient Studies)
Title of Thesis: Literary Translation in Antiquity: Trends and Progress of Latin Literary Translation Showing in Ancient Translations of Homer
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2001/2005/2006
Discipline(s): Latin Language and Literature / Ancient Greek Studies / Hebrew Studies
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Eötvös Loránd University, Translator and Interpreter Training Department specialized translator (social studies, English/Hungarian, German/Hungarian) 2008, 2009
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Arts Studies and General Humanities
Department: Department of General Humanities
Current Position(s): Assistant Professor

Previous Employer: Eötvös Loránd University
Previous Position Held: Assistant

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

history of ancient religions, literary translation in ancient times, Latin, Ancient Greek, Biblical Hebrew

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
since 2003 organization of Jenő Ábel National Latin Competition (http://abeljeno.elte.hu/)
2004-2011 preparation and maintenance of the Digital Latin Textbook (http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Latin/index.asp_id=44.html)
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English intermediate (written and spoken)
German intermediate (written and spoken)
Italian intermediate (written and spoken)
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Publication of the Year Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities 2014
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Society for Ancient Studies member of Audit Committee
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

 

Monographs

Homéros-fordítás az archaikus római irodalomban (Argumentum, Budapest, 2014)

Edited Books and Journals

Kendeffy G.–Kopeczky R. (eds.): Vallásfogalmak sokfélesége: A Károli Gáspár Református Egyetem Szabadbölcsészet Tanszékének és a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének közös szervezésében megrendezett konferencia (2011. november 11-13.) előadásai (KRE–L’Harmattan, Budapest, 2012)

Orpheus Noster. A Károli Gáspár Református Egyetem eszme-, kultúr- és vallástörténeti folyóirata. V/2-4 (2013) – co-editorship

Simon-Székely Attila (főszerk.) - Kopeczky Rita (szerk.): Lélekenciklopédia: A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében. 1. kötet: Világvallások lélekképzetei (KRE-L'Harmattan, Budapest, 2015)

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

„A perzsa királyságideológia egy eleme Xenophón Anabasisában”. Antik Tanulmányok 44 (2001) 43–50.

„A görög antiszemita irodalom egyiptomi vonulatához”. Antik Tanulmányok 49 (2005) 173–196.

„Hannibal disznaja”. Ókor 8/2 (2009) 59–61.

„Hannibals Schwein: Liv. XXI 45. 8”. Acta Antiqua Acad. Sci. Hung. 49 (2009) 413–419.

„Gladiátorjátékok és katonai morál a köztársaságkori Rómában és Rómán kívül”. Ókor 9/1 (2010) 43–47.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

„Mezentius alakja az Aeneisben”. In: Tanulmányok Ritoók Zsigmond hetvenedik születésnapja tiszteletére (ed. Hermann I., Budapest, 1999) 43–84.

„Honestior auriga, clientes propugnant (Tac. Agr. 12. 1)”. In: GENESIA. Tanulmányok Bollók János emlékére (ed. Horváth L. et al., Typotex, Budapest, 2004) 693–700.

„Cicero and the Art of Translation”. In: Proceedings of the Twelfth International Colloquium on Latin Linguistics (Bologna, 9-14 June 2003) (Papers on Grammar IX.2, ed. G. Calboli, Herder Editrice, Roma, 2005) 853–862.

„Cicero and the Roman Tradition of Translation”. In: Klassizismus und Modernität. Beiträge der internationalen Konferenz in Szeged (11–13 September 2003) (Acta Univ. Szeged. Acta Ant. et Arch. XXX, ed. I. Tar–P. Mayer, Szeged, 2007) 51–58.

„Hannibals Schwein: Liv. XXI 45. 8”. In: Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata (ed. Horváth L. et al., Typotex–Eötvös Collegium, Budapest, 2010) 355–361.

„Görög, latin, quenya: Európa klasszikus nyelveinek hatása Középfölde klasszikus nyelvére”. In: Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére (A???? 24., ed. M. Nagy I.–Szekeres Cs.–Takács L.–Varga T., Debrecen, 2010) 257–269.

„Az ’istentelen’ az antik irodalomban”. In Kendeffy G.–Kopeczky R. (szerk.): Vallásfogalmak sokfélesége: A Károli Gáspár Református Egyetem Szabadbölcsészet Tanszékének és a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének közös szervezésében megrendezett konferencia (2011. november 11-13.) előadásai (KRE–L’Harmattan, Budapest, 2012) 133–141.

Book Reviews

[H. Birkhan: Kelten. Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer Kultur. Wien, 19972]. Antik Tanulmányok 47 (2003) 146–148.

Translations

J. Barnes: „Arisztotelész a költészetről”. Helikon 48 (2002/1-2) 18–28. [The Cambridge Companion to Aristotle (University of Cambridge, 1995) 272–285.]

S. Lancel: Hannibál. Osiris, Budapest, 2005. [Hannibal (Fayard, Paris, 1995)]

Ritoók Zs.: „Josephus és Homéros”. In: Ritoók Zs.: Vágy, költészet, megismerés. Válogatott tanulmányok (szerk. Ferenczi A. – Kozák D. – Tamás Á., Budapest, 2009) 94–110. [Eredeti: Ritoók Zs.: „Josephus and Homer”. Acta Antiqua Acad. Sci. Hung. 32 (1989) 137–152.]

Creative Writing

Cicero: Epistulae ad Atticum 10. 4. 1–5. In: Rimócziné Hamar M.–Keresztény É.–Dér K.: Latin nyelvi versenyfeladatok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996) 31–35.

Eutropius: Breviarium 1. 1-8., Florus: Epitomae 1. 47. 1-14. In: Római történelem. Szöveggyűj-temény (ed. Borhy L., Osiris, Budapest, 1998) 363–364., 398–399.

Ovidius: Tristia IV. 2, 4. In: Publius Ovidius Naso: Keservek (ed. Teravágimov P., Magyar Könyvklub, Budapest, 2002) 84–86., 89–91.

Seneca: Epistulae morales 19., 22., 25., 48., 52., 55., 57-8., 60., 71.-2, 74., 82-3., 86-7., 102., 106., 109. In: Seneca prózai művei I. (ed. Takács L., Szenzár, Budapest, 2002) 149-51, 159-62, 171-2, 221-3., 232-5., 241-3., 247-56., 261-2., 301-12., 316-24., 362-75., 388-401., 505-12., 524-5., 538-41.

Pseudo-Lysias: VI. beszéd, Andokidés ellen szentségtörés vádjával. In: Lysias beszédei (ed. Bolonyai G., Osiris, Budapest, 2003) 136–157.

Seneca: Természettudományos vizsgálódások. [Quaestiones naturales] In: Seneca prózai művei II. (ed. Takács L., Szenzár, Budapest, 2004) 501–698.

Suetonius: Császáréletrajzok (átdolgozás/reworking), Egyéb művek és töredékek (fordítás/translation). In: Suetonius összes művei (Osiris, Budapest, 2004)

A Mithras-misztériumokhoz kapcsolódó költői szövegrészletek fordítása./Translation of poetic texts connected to the Mithras religion. In: László L.–Nagy L.–Szabó Á.: Mithras és misztériumai I-II. (Kairosz, Budapest, 2005), No. 27., 35., 39-41., 65., 80-1., 86-8., 91., 100., 105., 110., 124., 132., 191., 196-7., 202., 210-2.

Quintilianus: Szónoklattan [Institutio oratoria] III. (Kalligram, Pozsony, 2008)
Ibykos 6., Anakreón 72., Alkman 26. 1. – Holmi 12 (2010) 5., 291.

Latin szövegek revíziója és fordítása/Review and translation of Latin texts in: Komoróczy Géza: „Nekem itt zsidónak kell lenni”. Források és dokumentumok (965-2012). A zsidók története Magyarországon I-II. kötetéhez. Szöveggyűjtemény (Kalligram, Pozsony, 2013) – No. 11., 13., 14., 16., 17., 19/a-b, 20., 22/a-b, 24/b, 28., 31., 32., 34., 38/d, 83.

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Latin/index.asp_id=44.html (co-authorship)

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

XIII. International Colloquium on Latin Linguistics (Bruxelles, 2005) – „Grammatical Operations in Translation from Greek into Latin”

Symposium „Polemik, Parodie, Satire in der griechischen und der lateinischen Literatur” (Wien, 2005) – „Ut pueris placeas et declamatio fias (Iuv. 10. 167)”

Symposium „Antike Ästhetik, Poetik, Rhetorik und ihre Rezeption” (Budapest, 2007) – „Non satis dignae quae iterum legantur: über die spätere Beurteilung des Livius Andronicus”

Konferencia Borzsák István emlékére (Budapest, 2009) – „Hannibal disznaja”

Symposium „Themen der Lyrik” (Wien, 2010) – „Zu Martials Liber spectaculorum”

IX. Magyar Ókortudományi Konferencia (Pécs, 2010) – „Livius és Silius Italicus: Saguntum bukása”

Vallásfogalmak sokfélesége (Budapest, 2011) – „Az ’istentelen’ az antik irodalomban”

Latintanárok szakmai napja (Budapest, 2012) – „Manlius Torquatus párviadala Titus Liviusnál”

Bűn-vallás és kegyelem (Budapest, 2012) – „Bűn és engesztelés az ókori misztériumvallásokban”

X. Magyar Ókortudományi Konferencia (Piliscsaba, 2012) – „Gaius Flaminius alakja Silius Italicusnál”

Latintanárok szakmai napja (Budapest, 2013) – „A hennai Démétér és a rómaiak”

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin