Német nyelv és kultúra tanára (rövid ciklusú tanárképzés)

A német nyelv és kultúra tanára rövid ciklusú tanárképzés 2017 óta folyik az Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, levelező munkarendben, ám körülbelül 15 éves előzménye van: 2003-tól az úgynevezett kiegészítő képzés formájában, 2007 és 2017 között pedig némettanár mesterképzési szak néven futott. A képzés 2, 4 vagy 5 féléves, a bemenettől függően, az egyes bemenetekhez kapcsolódó legfontosabb információkat az alábbi táblázat mutatja be:

A táblázat alapján elmondható, hogy a 2 féléves képzés esetében az azonos szakos egyetemi szintű bölcsész diplomával, illetve diszciplináris MA-val rendelkező hallgatóknak (tehát akiknek nincsen tanári végzettségük) csak a 60 kredites tanári modult kell elvégezniük, amely pedagógia, pszichológia és szakmódszertan tárgyakból áll. A felvételi itt egy pályaalkalmassági beszélgetés. Ezt a modult a Tanárképző Központ gondozza.

Szintén 2 féléves képzésben vehetnek részt azok, akik azonos szakos, főiskolai szintű tanári végzettségűek. Az ő esetükben a diszciplináris modul 45 kredit, míg a tanári modul 15 kredit.

A más szakos, akár főiskolai, akár egyetemi szintű tanári végzettséggel rendelkező hallgatók 4 félév alatt szerezhetnek német nyelv és kultúra tanára szakos diplomát. A bemenet a tanári diplomán kívül a felsőfokú, komplex nyelvvizsga német nyelvből. Ebben a képzésben 100 kredit a diszciplináris modul, 20 pedig a tanári modul.

A tanítói végzettséggel rendelkezők eldönthetik, hogy általános iskolai vagy középiskolai tanárok szeretnének lenni: aki az általános iskolai képzést választja, annak 4 féléves a képzése, amelyből 88 kredit a diszciplináris, 32 kredit pedig a tanári modul; aki pedig középiskolai tanár szeretne lenni, annak az 5 féléves képzésben kell részt vennie, amelyből 118 kredit a diszciplináris, 32 kredit pedig a tanári modul. A diszciplináris modulban a hallgatók nyelvfejlesztés, nyelvészet, irodalom, kultúra és országismeret témájú tárgyakat hallgatnak.

A német szakos bölcsész diplomával rendelkezők kivételével a levelező képzésekre jelentkezőknek egy német nyelvű motivációs beszélgetésen kell részt venniük, ahol a német nyelvtani fogalmakkal, előzetes nyelvtanulási tapasztalataikkal (pl. képzések, német nyelvű olvasmányok, német nyelvterülethez kapcsolódó élményeik), a szakválasztással összefüggő alapvető motivációjukkal kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk.

A rövid ciklusú tanárképzések mintatantervei megtekinthetőek a honlapon az „Oktatás”, „Mintatantervek”, „Rövid ciklusú tanárképzés” menüpontok alatt.