Készült: 2016-02-16
Módosítás: 2016-02-16

Az alapképzés elvégzése után lehetőség nyílik a felsőfokú tanulmányok folytatására a mesterképzésben. Német főszakos hallgatóink jelenleg némettanári, ill. a mellékszakjuknak megfelelő tanári mesterszakot végezhetnek. Terveink szerint kínálatunk német fordító-tolmács, német bölcsész és lexikográfiai mesterképzési szakkal bővül majd.

Az MA-képzés célja
A némettanári mesterképzés célja német nyelven magas szinten kommunikáló, a német nyelvről, irodalomról, kultúráról, a tanítás és tanulás pedagógiai-pszichológiai hátteréről, ill. szakmódszertani eszköztáráról beható ismeretekkel rendelkező szaktanárok képzése. A képzésben fontos szerepet kap a tanítási gyakorlat, amit hallgatóink gyakorló iskoláinkban, mentori továbbképzéseken felkészített vezetőtanáraink segítségével teljesítenek.

Az MA-képzés szerkezete
A német szakirányú (német major vagy német minor) alapképzésre épülő tanári mesterképzés két szakterületen folyik (német, valamint az alapképzés mellékszakja). A többi bemenet esetén német egyszakos képzésről van szó. Képzéseinket nappali és levelező munkarenden is indítjuk, államilag támogatott és költségtérítéses képzés formájában. MA-képzésünk a szakterületi ismeretanyagot közvetíti, a tanári munka szempontjait és a korszerű oktatás lehetőségeit mindenkor figyelembe véve. Tanáraink a Goethe Intézet továbbképzésein és egyéb oktatási központokban is oktatnak, így folyamatosan lépést tartanak a pedagógiatudomány és a nyelvtanítás módszertanának fejlődésével.

Nyelvészeti stúdiumok: pl. A mai német nyelv rendszere,Alkalmazott nyelvészet, Kontrasztív nyelvi elemzések, A nyelvi jelentés pragmatikai kontextusban, A nyelvi rétegződés szerepe a kommunikációban.
Irodalmi és kultúratudományi stúdiumok: pl. A német irodalom történetének jelentős korszakai, Irodalmi szövegek interpretációja és a befogadás modelljei, Irodalom- és kultúratudományi irányzatok a 20. században, Interkulturalitás a német nyelvű irodalmakban, A kortárs német kultúra irányzatai és helyszínei.
Szakmódszertani stúdiumok: pl. A nyelvpedagógia lapjai, Tanítási módszerek, munkaformák a gyakorlatban, A tanítási folyamat tervezése és értékelése, Szakmai gyakorlat.

A képzés bemeneti feltételeiről és a kurzusok tartalmáról részletes információkat talál a tanszék önálló honlapján.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin