Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2023-09-15

Papp Ágnes Klára

Cím: Dr/PhD
Nem: nő
Születési év: 1968
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2004
Tudományág: Esztétika
Disszertáció címe: A kaland morfológiája
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1993, 1994, 1995
Tudományág(ak): Francia nyelv és irodalom, Magyar nyelv és irodalom, Esztétika
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
 Pázmány Péter Katolikus Egyetem  Habilitáció  2018
     
     

 

 

 

 

 

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Modern Magyar Irodalom, Összehasonlító Irodalomtudomány és Irodalomelmélet Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens, Tanszékvezető

Korábbi munkaadó: Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalom Tanszék
Beosztás: Egyetemi adjunktus

Egyéb korábbi munkaadó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Irodalomtudományi Intézet
Beosztás: Megbízott előadó


Kutatási és oktatási szakterületek

A modern magyar irodalom prózapoétikai változásai; mágikus realizmus a magyar irodalomban.

A határon túli magyar irodalom kritikai és elméleti összefüggésben

Weöres Sándor nyelvfelfogása

Oktatás: Előadások és szemináriumok a modern magyar irodalomról, illetve a huszadik század eszme- és hatástörténetéről (korábban: irodalomelmélet, 19-20. századi világirodalom, narratológia, gyerekirodalom)

Térpoétika

Mándy Iván életműve

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Gyerek- és ifjúsági irodalom kutatócsoport (tag)

Kortárs közép-európai regény kutatócsoport (tag)

Kötelezők emelt szinten kutatócsoport (vezető)Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2022- a Magyar Irodalomtörténeti Társaság alelnöke
2019- a KRE BTK Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszékének vezetője
2019- a Magyar Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagja
2016- KRE BTK Kari Tudományos Tanács tagja
2013- az osztatlan közép- és általános iskolai magyartanárképzés akkreditációs anyagának összeállítása
2012-2019 a KRE BTK Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének vezetője

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Francia felsőfok (MA diploma)
Olasz középfokú nyelvvizsga (C)
Angol passzív
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság  
József Attila Kör  
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete  
Magyar Irodalomtörténeti Társaság  alelnök
Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság  
Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2007-2011 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia vendégoktató
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve

Szentgyörgyi Csaba,
PPKE, BTK, irodalomtudomány

Narrativitás és metalepszis Mikszáth Kálmán epikájában 2017
Vígh Péter Levente,
PPKE, BTK, irodalomtudomány
Irodalom és történelem között. A kritikai életrajz mint interdiszciplináris
műfaj: a ködlovag és a gentleman Lovik Károly című doktori disszertációjáról
2016
Borbély András,
Babes-Bolyai
Tudományegyetem,
Kolozsvár
Költészet és totoalitarizmus: Szilágyi Domokos 2013.
Bucur Tünde,
Babes-Bolyai
Tudományegyetem,
Kolozsvár
Szövegtestek párbeszéde. Závada Pál regényei és szociográfiája 2013.
Szuszami Zsuzsa, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Képzőművészet és lapkultúra az 1968-as korszakváltásban. Művészeti útkeresések a romániai magyar sajtóban 1965 és 1975 között.  2018.

 Murzsa Tímea         ELTE BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola

doktori szigorlat bizottsági tagság  2019
Kodolányi Judit           ELTE BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola doktori szigorlat bizottsági tagság 2020.
Dr Petres Gabriella        Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem. Közép-Európai Tudományok Kara A meseregény poétikája című habilitációs értekezés opponense 2021.

Gagyi Miklós            ELTE BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola

Ottlik Géza novellisztikája 2021.
     

 

Publikációs lista

( MTMT )

Konferenciaszervezés

2019: "Nyelvében él a rendszer" A rendszerváltások nyelvi problémái. A KRE BTK Kortárs közép-európai regény kutatócsoportjának VI. nemzetközi konferenciája

2020. Kötelezők emelt szinten III. - könyvbemutatóval egybekötött konferencia a KRE BTK MNYIKI és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság közös szervezésében

2011: Kortárs magyar kisebbségi irodalomak szekció 7th International Congress of Hungarian Studies, Kolozsvár

2013: „Tánc volnék, mely önmagát lejti” Konferencia Weöres Sándor születésének 100. évfordulójára. KRE, ELTE, PIM

2014: Klasszikus kortársak – kortárs klasszikusok Nemzetközi mesteri konferencia KRE

2014: Párhuzamos történetek, Kortárs közép-európai regény konferencia KRE

2015: In Medialitas Res - Nemzetközi mesterhallgatói konferencia KRE

Test, identitás, történelem. Kortárs Közép-európai Regény Nemzetközi Kutatócsoport Konferenciája, Budapest, 2015. November 6-7 KRE

Kötelezők – szabadon. Konferencia és szakmai továbbképzés magyartanárok részére. KRE 2016 ápr. 2.

Az olvasás határterületei KRE mesterszakos konferenica 2016. május 19-20

Valóság és módszer. Kortárs Közép-európai Regény Nemzetközi Kutatócsoport Konferenciája, Budapest, 2016. November 4-5

2017: Mások-ének. Kulturális, narratív és nyelvi identitás Az Identitáskutató Műhely első workshopja, KRE BTK,    

2017: Kötelezők - emelt szinten: magyartanári konferencia és továbbképzés, KRE BTK

2017. Változik, el nem enyészik" Műfaji metamorfózisok a kortárs Közép-európai regényben A Kortárs Közép-Európai Regény Kut. Csop. 4. nemzetközi konferenciája

2018. Kötelezők emelt szinten II. tanári továbbképzés és konferencia

2018. Közép-Európa a komparatisztikában, A Kortárs Közép-Európai Regény Kut. Csop. és az ICLA magyar tagszervezetének közös nemzetközi konferenciája

2018. "Egy ember álma" - Mándy Iván 100. A KRE és a PPKE közös konferenciája

Nyilvános megjelenések

Hálózatok és komparatisztika: a világirodalom hálózatai – Networking Comparative Literature: Networks and World Literature, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozatának nemzetközi konferenciája Kolozsvár, BBTE, 2019. okt. 4-5 (Előadás: Hálózatelmélet és dialogicitás)

Szövegértelmezések - Bori Imre emlékkonferencia Újvidéki Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 2019. október 22-23. (Előadás: Ady és Baudelaire szerelmi költészete)

"Nyelvében él a rendszer" A rendszerváltások nyelvi problémái. A KRE BTK Kortárs közép-európai regény kutatócsoportjának VI. nemzetközi konferenciája, 2019. november 14-15 (Előadás: Rendszerváltás jelenidőben. Fehér Béla: Egyenes kecske)

Embertan és irodalom. Interdiszciplináris konferencia Ludmilla Ulickaja regényvilágáról. Pécsi Tudományegyetem, Pécsi Művészetek Háza, 2oo5. október (előadás: Nyitott világok – laza regényszerkezetek, Konferenciakiadvány: Embertan és irodalom, elbeszélésbe oltott gének Ludmilla Ulickaja regényeiben, szerk.: V Gilbert Edit, Művészetek Háza, Pécs, 2oo5.)

Határátlépő tapasztalat a kortárs irodalomban (Előadás: A mágikus realista anekdota. A mágikus realizmus és a magyar elbeszélő-hagyomány találkozása, A konferencia anyaga megjelent: A perifériáról a centrum 3., Felsőoktatási segédanyag, szerk.: V. Gilbert Edit, Pro Pannónia Alapítvány és Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2oo6.)

Változatok a gyerekirodalomra határainkon innen és túl. Gyermekirodalmi konferencia. Berzsenyi Dániel Társaság, Kaposvár, 2oo8. április (előadás: A proppi szerepkörök átalakulása a mai meseregényben.)

Orientation in the Occurence (Tájékozódás a történésben), Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2oo8. október (előadás: Play, festival and carnival. Játék, ünnep és karnevál. Bahtyin és Gadamer.) Megjelent: Orientation int he Occurence, ed: István Berszán, KOMP-PRESS, Cluj-Napoca, 2009.

Drámaszövegek metamorfózisa. Nemzetközi Színháztörténeti Konferencia, BBTE-EME, Kolozsvár, 2009. június 5-7 (előadás: A mese metamorfózisa, Meseszüzsék, mesemotívumok a drámairodalomban)

Határtalan Irodalom. Konferencia a határainkon túli magyar irodalomról a rendszerváltás után. Magyar Írószövetség. 2009. November 26., (Előadás: A transztól a posztig. A rendszerváltás után indult erdélyi prózaírók) Megjelent: Bárka, 2010/2

Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs lírában. Nemzetközi Irodalomtudományi Konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2009 november 27-29 (előadás: Az Előretolt Helyőrség dezertánsai. László Noémi költészete)

A fordítás kultúrája, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2010. január 8-9 (Előadás: A kisebbségi irodalom értelmezési lehetőségei és a posztkoloniális kritika) Megjelent: A fordítás kultúrája, szerk: Gábor Csilla – Korondi Ágnes, Verbum – Láthatatlan Kollégium, Kolozsvár, 2010.

„Figyeljétek a mesélő embert” – Lengyel Péter konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2010 dec. 3. (Előadás: Az emlékezet városai – Térképzetek Lengyel Péter prózájában)

„Kit érdekel az irodalom-rizsa?” És mire jó egyáltalán?, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2011. április 8-9., (Az irodalom társadalmi funkciója – kerekasztal beszélgetés résztvevő)

7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. A „Kortárs magyar kisebbségi irodalmak” szekció egyik szervezője. (Előadás: A „határon túli irodalom” értelmezési lehetőségei a posztkoloniális kritika tükrében: mágikus realista vonások)

II. Művészetterápiás Világkongresszus, Budapest, 2011. augusztus 28-31. (Előadás: Bibliotherapy from the perspective of narratology)

„Próza az, amit kinyomtatnak” Konferencia Ottlik Géza születésének 100. évfordulójára, Petőfi Irodalmi Múzeum-Károli Gáspár Református Egyetem, 2012. szept. 13.-14. (Előadás: Város és határ, térkép és labirintus. Az Iskola a határon és a Buda térpoétikai megközelítésben)

„Tükröm-tükröm”, A Károli Gáspár Református Egyetem Gyermek- és Ifjúsági Irodalom Kutatócsoportjának konferenciája, 2012. november 22-23 (Előadás: A Harry Potter-könyvek mélylélektani értelmezéséről)

Műfaji identitás az európai hagyományban, Nemzetközi Komparatisztikai Konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém, 2012. november 22-23 (Előadás: L’espace et l’identité modern et postmodern)

„Beszélhetnek a kortársak” Irodalomtudományi Konferencia Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából. PPKE 2013. május 2-3 (Előadás: Weöres Sándor karneváli látásmódja)

„Tánc volnék, mely önmagát lejti” Konferencia Weöres Sándor születésének 100. évfordulójára. PIM, KRE, ELTE 2013. szeptember 17-18 (Előadás: Paródia, maszk és nyelv.)

Ötödik Veszprémi Regénykollokvium Pannon Egyetem, 2013. szeptember 19-21 (Előadás: A kisváros poétikája. A kisváros kronotoposza Kaffka, Móricz és Kosztolányi műveiben)

Térérzékelések – térértelmezések nemzetközi műhelyszeminárium. PPKE, 2013. november 29-30 (Előadás: Karácsony Benő és a kisváros poétikája)

Párhuzamos történetek, Kortárs közép-európai regény konferencia. 2014. november 7-8, KRE (Előadás: Kortárs közép-európai regények - kortárs közép-európai városok)

Kultúra, interkulturalitás, identitás. 2014. november 21, KRE (Előadás: Kisebbségi identitás és térábrázolás)

Az álmodó ember - nemzetközi interdiszciplináris konferencia Álom - kép - nyelv Weöres Sándor költészetében. PPKE, 2015. április 17-18.

Vallás és művészet koferencia Vallásos és mitológiai motívumok Weöres Sándor költészetében. KRE, 2015. május 8-9.

After Cognition. Bakhtin 120. International Conference in Honor of the 120th Anniversary of Mikhail Bakhtin's Birth. Dialogization of Lyrical Poetry. Pannon Egyetem, 2015. május 28-29.

Átmenetdiskurzusok. Bukarest, Hungarológiai Tanszék, 2014. December 16-17 (Előadás: Performatív nyelv – groteszk test. Láng Zsolt: Bestiárium Transylvaniae A tűz és víz állatai)

Test, identitás, történelem. Kortárs Közép-európai Regény Nemzetközi Kutatócsoport Konferenciája, Budapest, 2015. November 6-7 KRE (Előadás: Mágikus realista testek Dragomán György regényeiben)

A szöveg kijáratai – Roland Barthes 100 nemzetközi konferencia PPKE, Francia Intézet, Budapest, 2015. December 14-15 (Előadás: Tér és elmélet. Reland Barthes változó irodalom- és interpretáció-felfogása mögött megbújó térképzet)

Kötelezők – szabadon. Konferencia és szakmai továbbképzés magyartanárok részére. KRE 2016 ápr. 2. (Előadás: A mesei szerepkörök, cselekményszerkezet, elbeszélésmód és világkép összefüggései a népmesétől Lázár Ervinig)

Az olvasás mint élettapasztalat - La lecture comme expérience de vie Nemzetközi Konferencia, PPKE 2016. Május 9-10 (Előadás: Játék: alkotás és befogadás között)

8. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, PTE, Pécs, 2016. augusztus 21-28. (Előadás: a Szindbád-novellák kisvárosképe)

Valóság és módszer. Kortárs Közép-európai Regény Nemzetközi Kutatócsoport Konferenciája, Budapest, 2016. November 4-5 (Előadás: Kronotoposz és posztmodern)?

Mások-ének. Kulturális, narratív és nyelvi identitás Az Identitáskutató Műhely első workshopja, KRE BTK, 2017. jan 12. (Előadás: A narratív identitás átalakulása a posztmodern irodalomban)

Kötelezők - emelt szinten: magyartanári konferencia és továbbképzés, KRE BTK, 2017 márc. 25. (Előadás: A megidézés változatai és a költői szerep Weöres Sándor Psyché. Egy hajdani költőnő írásai című alkotásában)

A magyar próza világirodalmi kapcsolatai, PPKE BTK, 2017 márc. 19-20 (Előadás: Magyar bűn, magyar bünhődés. Móricz és Dosztojevszkij)

"A teljesség felé" Weöres Sándor konferencia, Magyar Művészeti Akadémia, 2017. szept. 18-19 (Előadás: Álom és hang összefüggése Weöres Sándor kései költészetében)

"Irodalomról vagy más ilyen fontos emberi lomról" a Pilinszky János Irodalmi Műhely konferenciája, PPKE, 2017. október 11. (Előadás: Hang, tér és jelentés összefüggése Weöres Sándor Tizenegyedik szimfóniájában)

"Változik, el nem enyészik" Műfaji metamorfózisok a kortárs Közép-európai regényben konferencia 2018 nov 9-10 (Előadás: Posztmodern anekdota)

Leírás. A MIT Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozatának (ICLA magyar tagozat) és a PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékének komparatisztikai konferenciája, PTE 2017 nov. 16-17 (Előadás: Átmenetek metafora és leírás
között a fantasztikus és mágikus realista elbeszélésben)

A MIT és az ELTE Mándy Iván konferenciája, 2017 nov. 23-24. (Elődás: Mándy és Krúdy)

Kötelezők emelt szinten II. tanári továbbképzés és konferencia KRE 2018 márc.24. (Előadás: A francia premodern költészet - Baudeaire)

Krúdy - Egy város anatómiája MMA 2018 október 15-16 (Előadás: Krúdy és Baudelaire modernségfogalma)

Közép-Európa a komparatisztikában, A Kortárs Közép-Európai Regény Kut. Csop. és az ICLA magyar tagszervezetének közös nemzetközi konferenciája 2018. okt. 18-19 (Előadás: Mándy és Hrabal)

"Egy ember álma" - Mándy Iván 100. A KRE és a PPKE közös konferenciája 2018. nov. 22.23 (Előadás: A monológ szerepe Mándy és Hrabal prózájában)

The Beginning/A kezdet. Az MTA BTK ITI Irodalomelméleti Osztályának 4. narratológiai konferenciája MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti Osztálya 2019. január 29-30 (Előadás: "Egyszerű forma" vs "bonyolult forma")

Horváth Andor 75 - emlékkonferencia Babes-Bolyai Tudományegyetem BTK Irodalomtudományi Intézet, Kolozsvár 2019. márc 7-8 (Előadás: Szindbád, a flâneur. Krúdy időtapasztalata és Baudelaire modernségfogalma)

Az arc misztériuma – másság és reprezentáció nemzetközi konferencia Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia Kapcsolat Kutatócsoportja a Brazíliaváros Egyetem Művészeti Intézetével és a ETINA.International (Paris 8). 2019. ápr. 11-12 (Előadás: Arc, álarc és szerep: az önazonosság kérdései Weöres Sándor költészetében)

Kánon és komparatisztika nemzetközi összehasonlító irodalomtudományi konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém. 2019. május 29-30 (Előadás: Baudelaire-hatások az Új versekben)Ágnes Klára Papp

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1968
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2004
Discipline: Aesthetics
Title of Thesis: Morphology of the Adventure
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1993., 1994., 1995.
Discipline(s): French Linguistics and Literature
Hungarian Linguistics and Literature
Aesthetics
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification

Pázmány Péter Catholic University

Habilitation  2018.
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Modern Hunagrian Literature, Comparative Literature and Literary Theory
Current Position(s): Associate Professor; Head of Institute

Previous Employer: Babes-Bolyai University, Department of Hungarian Literature
Previous Position Held: Assistant Professor

Other Previous Employers: Pázmány Péter University, Institute of Hungarian Literature
Other Previous Positions Held: Lecturer


Areas of Research and Teaching

The poetics of prose in the modern hungarian literature; Magic realism in the hungarian literature
Criticism and theory of the hungarian literature abroad
Weöres Sándor
Teaching: seminars and lectures on the modern hungarian literature

Membership in Research Groups and Projects

Reserach Group of Childrens’ and Youth Literature
Research Group of the Central European Contemporary Novel

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
French Advanced (MA)
Italian Intermediate (C)
English Passive
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
International Association of Hungarian Studies  
Assiciation József Attila  
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2007-2011 Babes-Bolyai University, Kolozsvár, Romania  
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Szentgyörgyi Csaba,
Pázmány Péter Catholic University
Narrativitás és metalepszis Mikszáth Kálmán epikájában 2017
Borbély András,
Babes-Bolyai
University
Költészet és totoalitarizmus: Szilágyi Domokos 2013
Bucur Tünde,
Babes-Bolyai
University
Szövegtestek párbeszéde. Závada Pál regényei és szociográfiája 2013
Szuszami Zsuzsa, Babes-Bolyai University

Képzőművészet és lapkultúra az 1968-as korszakváltásban. Művészeti útkeresések a romániai magyar sajtóban 1965 és 1975 között.

 2018.
     

 

List of Publication

( MTMT )

Monographs

A tér poétikája - a poétika tere. A századfordulós kisvárostól az ezredfordulós terekig a magyar irodalomban, L'Harmattan, Károli Könyvek, 2017.

Átlátunk az üvegen? Gondolatok a kortárs irodalomról. Napkút Kiadó, Bp. 2008.

Edited Books and Journals

Nemzet – sors – identitás. „Európai látószögű magyar” Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére, szerk.: Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Zsávolya Zoltán, Károli Könyvek, L’Harmattan Kiadó, 2015.

Párhuzamok, történetek. Tanulmányok a kortárs közép-európai regényről, szerk.: Horváth csaba, Papp Ágnes Klára, Török Lajos, Károli Könyvek, L’Harmattan Kiadó, 2016


Chapters in Books

„Hol tör be az idegen hang?” Mándy és Krúdy szemléletmódjának rokonságáról és eltéréseiről, in: Séta közben, Tanulmányok Mándy Iván életművéről, szerk. Bengi László – Vörös István, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Bp., 2018., 155-179

Szindbád, a kisvárosi flâneur, in: Műfaj és komparatisztika, szerk. Szávai Dorottya és Z. Varga Zoltán, Gondolat, Bp., 2017., 309-326

Le chronotope du „tournant spatial”. Espace et identité modernes et postmodernes, in: Genres et identité dans la tradition européenne, sous la direction de Dorottya Szávai et Frédérique Toudoire-Surlapierre, Orisons, Paris, 2017, 73-81

Szerep és maszk Weöres Sándor költészetében, in "Beszélhetnek a kortársak" Esszék és tanulmányok Weöres Sándorról, szerk: Radvánszky Anikó, Ráció, 2017

Tér, történelem és narráció. Láng Zsolt „áltörténelmi regényei” ürügyén a kisebbségi és a posztkoloniális elmélet tér-, illetve történelemtapasztalatáról, in: Párhuzamok, történetek. Tanulmányok a kortárs közép-európai regényről, szerk.: Horváth csaba, Papp Ágnes Klára, Török Lajos, Károli Könyvek, L’Harmattan Kiadó, 2016, 38-59

Paródia, maszk és nyelv. Weöres Sándor karneváli szemléletmódjának kérdéséhez, in: „tánc volnék, mely önmagát lejti”, szerk.: Bartal Mária, Kulcsár Szabó Zoltán, Palkó Gábor, Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp. 2014.

„fogd el a lélek árján fénylő forró igéket” Weöres Sándor és Kosztolányi Dezső nyelvfelfogása, in: Nemzet – sors – identitás. „Európai látószögű magyar” Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére, szerk.: Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Zsávolya Zoltán, Károli Könyvek, L’Harmattan Kiadó, 2015., 213-225

Performatív nyelv – groteszk test. Testképzet és nyelvfelfogás összefüggései Láng Zsolt Bestiarium Transylvaniae. A tűz és a víz állatai című regényében, in: Átmenetdiskurzusok. Irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok, szerk.: Bányai Éva, RHT Kiadó, Erdélyi Múzeum Egyesület, Bukarest-Sepsiszentgyörgy-Kolozsvár, 2015., 33-53

Karácsony Benő és a kisváros poétikája = Térérzékelések - térértelmezések, szerk.: Ádám Anikó - Radvánszky Anikó, Kijárat, 2015.

A szó belső formája és az el-különböződés = Esemény és költészet. Tanulmányok Kovács Árpád 70. születésnapjára, szerk.: Szitár Katalin, et al., Veszprém, 2014

Város és határ, térkép és labirintus. Az Iskola a határon és a Buda közt végbemenő váltás térpoétikai megközelítésben in: „Próza az, amit kinyomtatnak” Tanulmányok Ottlik Gézáról, szerk: Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Horváth Csaba, Palkó Gábor, Wernitzer Júlia, PIM Studiolo sorozat, 2014.

Mágikus realista történelem, in: Kortárs magyar kisebbségi irodalmak. Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (2011. augusztus 22-27), szerk.: Balázs Imre József, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013, 9-15

A történet térképe. Tér- és identitásképzetek Lengyel Péter Macskakő című regényében, in: „Figyeljétek a mesélő embert” Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről, szerk. Radvánszky Anikó, Ráció Kiadó, Bp., 2013. 381-391

Történet a történetről, in: „Figyeljétek a mesélő embert” Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről, szerk. Radvánszky Anikó, Ráció Kiadó, Bp., 2013. 447-449

Az Előretolt helyőrség dezertánsai. Szubjektum és versnyelv alakulástörténete László Noémi költészetében, in: Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában, szerk.: Boros Oszkár, Érfalvy Lívia, Horváth Kornélia, Ráció Kiadó, Bp., 2011.

Költészet, irónia és dialogicitás Király Zoltán verseiben, in: Újrateremtett világok. Írások Cs. Gyimesi Éva emlékére, szerk.: Balogh F. András, Berszán István, Gábor Csilla, Argumentum, Bp, 2011.

Lélekrajz és retorika, in: Retorika – Irodalom – Poétika, szerk.: Radvánszky Anikó, Pázmány Irodalmi Műhely Tanulmányok, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba, 2011.

Posztmodern karnevál? Mihail Bahtyin nyelvfelfogása a posztodern irodalomértés felől olvasva, in: Elbeszélés és prózanyelv, szerk.: Horváth Kornélia, Ráció Kiadó, Bp., 2010.

A kisebbségi irodalom újraértelmezési lehetőségei a posztkoloniális kritika tükrében, in: A fordítás kultúrája – szövegek és gyakorlatok, szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Verbum-Láthatatlan Kollégium, Kolozsvár, 2010.

A lehetetlen poétikája (Sigmond István), in: Súlyok és hangsúlyok, Tanulmányok az utóbbi két évtized magyar irodalmáról, szerk.: Vincze Ferenc, Napkút, 2009.

Play, Festival or Carnival? Orientations in the Literary Occurence, in: Orientation in the Occurence, Komp-Press, Cluj-Napoca, 2009.

Költőien lakozik-e az ember? (Portré László Noémiről), in: Pályatükrök. Húsz portré fiatal alkotókról, Kortárs Kiadó, 2009.

Mese, mítosz és modernség, A modern műmese kétarcúsága, Napkút füzetek 21., 2oo8.

Hivatalos karnevál, in: Értékek és ideológiák az irodalomban, szerk.: Korondi Ágnes, T. Szabó Levente, Kolozsvári Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Kolozsvári Láthatatlan Kollégium, 2oo8.

A mágikus realista anekdota (A mágikus realizmus és a magyar elbeszélő-hagyomány találkozása – A mágikus realizmus kronotopikus jellege), in: A perifériáról a centrum 3., Felsőoktatási segédanyag, szerk.: V. Gilbert Edit, Pro Pannónia Alapítvány és Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2oo6.

Nyitott világok – laza regényszerkezetek, in: Embertan és irodalom, elbeszélésbe oltott gének Ludmilla Ulickaja regényeiben, szerk.: V Gilbert Edit, Művészetek Háza, Pécs, 2oo5.

Szépség és harmónia hermeneutikája, in: Búcsú barátaimtól. Baka István emlékezete, szerk.: Füzi László, Nap Kiadó, 2ooo.

Történetek kereszttüzében (tanulmány Stendhal Vörös és Fekete című regényéről), in: Kötelezők, szerk.: Bényei Tamás, JAK- füzetek, 1999.

Tanulmány Márton László: Átkelés az üvegen c. regényéről, in: Üvegezés, összeállította: Balassa Péter, JAK-füzetek, 1994.

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

A traumából születő szó. (Traumatikus emlékezet Petri György Sári, ne vigyorogj rajtam című versében) Hungarológiai Közlemények, 2018/2, 1-25

Magyar bűn - magyar bűnhődés. Dosztojevszkij és Nietzsche „vitája” Móricz Sáraranyában, Literatura, 2017/3, 195-221

Katarzis és karnevál. A biblioterápiás hatásmechanizmus két lehetséges elméleti modellje, Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 2016/2, 181-192

„Szomorú győztes” Mesei szerepkörök, cselekményszerkezet, elbeszélésmód és világkép összefüggései, THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata, 2015/1-2, 149-159

Szindbád, a kisvárosi flâneur, Partitúra, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara, 2016/2, 13-31
 
„Talán az álmon túli csöndben ébredek” Weöres Sándor álommotívumai, Magyar Művészet, 2015/4, 41-50
 
A kisváros poétikája 2. A kisváros toposza Kosztolányinál, Hungarológiai Közlemények, Újvidék, 2015/3, 16-29
 
A kisváros poétikája 1. A kisváros toposza Kaffka Margit, Móricz és Kosztolányi műveiben, Hungarológiai Közlemények, Újvidék, 2015/2, 12-30
 
Mindenkinek megvan a maga Voldemortja. A Harry Potter és a Titkok Kamrája mélylélektani értelmezése, Irodalmi Szemle, 2014. július

„Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket” Weöres Sándor és Kosztolányi Dezső nyelvfelfogása, Orpheus Noster, V. évf. 3. szám

A térbeli fordulat kronotoposza, TOPOS, Bilingual Journal of Space and Humanities, Pannon Egyetem, 2013/1

„Tánc volnék, mely önmagát lejti” Weöres Sándor én-verseiről, Napút, 8. szám, 55-63

Weöres Sándor karneváli motívumai, Jelenkor, Pécs, 2013. július-augusztus 790-800

A paródia ars poeticája. Szerep és maszk Weöres Sándor költészetében, Látó, Marosvásárhely, 2013. június 49-59

Groteszk test- és szubjektumfelfogás Weöres Sándor költészetében, Literatura, 2012/4

Biblioterápia és narráció, in: Literatura, 2011/4

Mágikus realista történelem, in: Korunk, Kolozsvár, 2011. november

A transztól a posztig – A rendszerváltás után indult erdélyi prózaírók, Bárka 2010/2

A csirkepaprikás elmélettől a töltöttkáposzta-modellig – A kisebbségi irodalom újraértelmezési lehetőségei a posztkoloniális kritika tükrében, Bárka, 2010/3.

Felelős felelőtlenség (Roland Barthes), Alföld, 2oo8. január

A kaland-elbeszélés hősének metamorfózisa, Alföld, 2oo6. január

Többszemélyes világirodalom-történet (A perifériáról a centrum. Világirodalmi áramlás a 2o. század középső évtizedeitől 1-2), Élet és Irodalom, 2oo5. november 11.

„Furcsa mondatokat cipelsz magadban” (Jász Attila: A szökés gyakorlása), Kortárs, 2oo5. július

„Ha nem írok verset nem vagyok” (Petri György összes versei), Kortárs, 2oo4. május

„Üstökön ragadni a láthatatlant” (Fehér Béla: Triptichon), Kortárs, 2oo3. február

Varázslat és valóság között, Korunk, Kolozsvár, 2oo2. okt.

A gyermek figurája a műmesében, Új Forrás, 1999/8.

Az olvashatatlan irodalma. Rövid eszmefuttatás Roland Barthes S/Z-je ürügyén, Élet és Irodalom, 1999. márc. 26.

Mese és tudomány (V. J. Propp: A mese morfológiája), Élet és Irodalom, 1996. márc. 1.
Tzvetan Todorov műfajelmélete, (Tzvetan Todorov: Introduction a la littérature fantastique), Polisz, 1995. tél

A csoda és a véletlen szerepének átalakulása a műmesében (tanulmány), Határ, 1995/3

Dezillúzió és időbeliség (tanulmány Flaubert Érzelmek iskolája című regényéről), Kornétás, Győr, 1991/1-2

 

Book Reviews

Ex libris, Élet és Irodalom, 1991 máj. 3.

„Fortélyos félelem igazgat” (Sigmond István: Félrevert harangok) Kornétás, Győr, 1991/1-2

Sors-labirintus (Szilágyi István: Agancsbozót), Magyar Napló, 1992., jan. 24.

Ex libris, Élet és Irodalom, 1992. jan. 24.

Ex libris, Élet és Irodalom, 1992. márc. 20.

Realista szürrealizmus (Vladimir Nabokov: Meghívás kivégzésre, Pnyin professzor), Magyar Napló, 1992. ápr. 17.

Ex libris, Élet és Irodalom, 1992. máj. 5.

Hima Gabriella: Kosztolányi and the Existetial Novel, Acta Litteraria Academica Scientia Hungaiae 1992.

Krausz Tivadar: Szentkilövő állomás, kritika, Kortárs, 1992. 5. szám

Bíró Péter: Csak ami van, kritika, Kortárs. 1992. 7. szám

Ex libris, Élet és Irodalom, 1992. szept. 4.

Regény-vers, (Imre Flóra: Merőleges idő, Rondó), Magyar Napló, 1993. ápr. 2.

Az irodalom periódusos rendszere (Petőcz András: Írógépelt félelem), Magyar Napló, 1993. máj. 28.

Ex libris, Élet és Irodalom, 1993. júni., 18.

Tolnai Ottó: Versek könyve, Kritika, 1993. júli.

Visszafújta a szél, esszé, Magyar Napló, 1993. júli. 9.

A valóság változatai (Grendel Lajos: Az onirizmus tréfái), Magyar Napló, 1993. szept. 3.

Beszélgetések világában (Vörös István: A közbülső ítélet), Magyar Napló. 1993. okt. 15.

Ex libris, Élet és Irodalom, 1993. nov. 19.

Ex libris, Élet és Irodalom, 1993. dec. 17.

Európa madártávlatból (Nemes Nagy Ágnes: Amerikai napló), Jelenkor, 1994. jan.

Az emberközpontú abszurd (Sigmond István: Mi sötétben is látjuk egymást), Magyar Napló, 1994. márc. 4.

Egy irodalomtörténet színe és visszája (Rónay László: Erkölcs és irodalom), Jelenkor, 1994. júni.

Jelkép és tanulmány (Cs. Gyimesi Éva: Gyöngy és homok), Korunk, Kolozsvár, 1994. 8. szám

Az aktív nem-olvasás (Németh Gábor: eleven hal), Jelenkor, 1995. február

Lehet-e egy költő tudatos? (Markó Béla: Érintések), Tiszatáj, 1995./4

„Gyilkolni könnyű”, avagy az Agatha Christie-regények tanulságai, Holmi, 1995/3

Egy regény rekonstrukciója (Albert Camus: Az első ember), Élet és Irodalom, 1995. október 6.

Ex libris, Élet és Irodalom, 1996. május

Szépség és harmónia hermeneutikája (Baka Istvánról), Nappali ház, 1996/4

Történet a történetről (Lengyel Péter: Macskakő), Vár ucca tizenhét, Lengyel Péter különszám, Veszprém, 1996/2

A regény unalmassága, (Olasz Sándor: a regény metamorfózisa), Jelenkor, 1998. jan.

Mesekutatás tündérekkel (Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra), Holmi, 1998. szept.

Tanulság – mese nélkül, Új Forrás, Tata, 1998/9.

Fried István kétféle hagyománya (Fried István: Árnyak közt múlandó árny), Jelenkor, 2ooo. dec.

Magyar világsiker, avagy A könyv elviselhetetlen szürkesége (Agota Kristof: Tegnap), Jelenkor, 2oo1. július

A siker anatómiája: Karácsonyi mesék (A csillag nyomán, szerk.: Román Kata, Esti mesék a szeretetről, szerk.: Boldizsár Ildikó), Magyar Nemzet, 2oo2. jan. 5.

A siker anatómiája: Wass Albert, „az író, akit az Úristen szemtanúnak rendelt erre a világra” (Wass Albert Életmű Sorozat), Magyar Nemzet, 2oo2. márc. 9.

A siker anatómiája: „Szívből drakulálunk” (Darvas László, Felvidéki András: Állatszabásúak), Magyar Nemzet, 2oo2. május 4.

Súlytalanság (Terezia Mora: Különös anyag), Jelenkor, 2oo2. július-augusztus

A siker anatómiája: Mit eszünk Kunderán? (Milan Kundera Sorozat), Magyar Nemzet, 2oo2. szept. 28.

Versengés kirakatbabáért Hangulatjelentés Kolozsvárról (Sigmond István: Keselyűcsók) Magyar Nemzet, 2oo3. szept. 2o.

A főgonosz Kavicsváron (Darvasi László: Trapiti), Jelenkor, 2oo3. október

Közélet és magánélet határán (Sárközi Mátyás: Levelek Zugligetből), Élet és Irodalom, 2oo3. november 7.

Drog, mobil, géppuska Orosz Tarantino (Szergej Bolmat: Klikk), Magyar Nemzet, 2oo3. november 8.

Kontra Ferenc: Farkasok órája, Élet és Irodalom, 2oo3. november

Meseregény Puskin Sándor szellemében (Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen), Magyar Nemzet, 2oo4. január 17.

Hasonmás (José Saramago: Embermás), Magyar Nemzet, 2oo4.

Bérgyilkos Tusnádfürdőn (Fehér Béla: Fültől fülig), Jelenkor, 2oo4. április

A valóság sokszínűsége (Berniczky Éva: A tojásárus hosszúnapja) Élet és Irodalom, 2oo4.

Gion Nándor: Mit jelent a tök alsó?, Kortárs, 2oo4. szeptember

Már a trapitizés sem segít (Darvasi László: Trapiti és a borzasztó nyúl), Élet és Irodalom, 2oo4. december 17.

Nyitott világok (Ljudmila Ulickaja: Médea és gyermekei; Kukockij esetei), Jelenkor, 2oo5. március

Önsorsrontó egypercesek (Csiki László: Jóslat), Élet és Irodalom, 2oo5. június

Ex Libris, Élet és Irodalom, 2oo5. október 14.

Többszemélyes világirodalom-történet (A perifériáról a centrum 1-2) Élet és Irodalom, 2oo5. november 11.

Komáromi Gabriella: Elfelejtett irodalom, Kortárs, 2oo5. 12. szám

Kézikönyv és sensus communis (Világirodalom, szerk.: Pál József), Élet és Irodalom, 2oo6. január

„Csak szubjektíven szólhatok” (Poszler György: Ars poetica, Ars teoretica), Élet és irodalom, 2oo6. július 28.

Lőrinc László: Sárból vétettél, Kortárs, 2oo6. 7-8. szám

Ex Libris, Élet és Irodalom, 2oo6. november 24.

Szakolczay Lajos: Erdélyi ősz, Kortárs, 2oo7. 2. szám

„A fiúk hazatérnek” (Szávai Dorottya: Bűn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafka-i szöveghagyományáról) Élet és Irodalom 2oo7.

Az önmagának fügét mutató irodalom (Nagy Koppány Zsolt) Élet s Irodalom, 2oo7.

Ungváry Zsolt: Elefánttemető, Kortárs, 2oo7. 6. szám

Miért pont a retorika? (Paul de Man) Élet és Irodalom, 2oo7. szeptember, 14.

„Időből értelmet alkotás” (Horváth Györgyi: Nőidő. A történelmi narratíva identitásképző szerepe a feminista irodalomtudományban) Élet és Irodalom, 2oo7. október 12.

Mese nyelv nélkül? (Lovász Andrea: Jelenidejű holnemvolt), Élet és Irodalom, 2oo8.

Alexa Károly: Életünk és irodalmunk, Kortárs 2oo8. október

Lehet-e fordítani a bábeli zűrzavarban? (Szegedy-Maszák Mihály: Megértés, fordítás, kánon), Élet és Irodalom, 2oo8.

Egy szótárforgató feljegyzései. (Temesi Ferenc pályakép), Élet és Irodalom 2009.

Az esszé etikája (Poszler György: Az eltévedt lovas nyomában), Korunk, 2009/11.

Befejezhetetlen vers önmagunk állásáról (Szentmártoni János: Ballada hétköznapi díszletekkel), Szépirodalmi Figyelő, 2010/3

„Kivágtuk a metaforák nyelveit” (Király Zoltán: Férfifiók), Magyar Napló, 2010. november

„Én egyszerűsítőnek jöttem” (Temesi Ferenc: Bartók), Élet és Irodalom, 2012. okt. 5.

Miklós Ágnes Kata: A szóértés feltételei. Nemzedékváltási problémák a hetvenes évek romániai magyar irodalmában, Irodalomtörténet, 2012/3

Translations

Barthes, Roland: Írni, in: Fejezetek a francia irodalomelmélet történetéből, szerk: Szávai Dorottya, Kijárat Kiadó, 2007.

Barthes, Roland: A Közöny, a Nap könyve, in: Fejezetek a francia irodalomelmélet történetéből, szerk: Szávai Dorottya, Kijárat Kiadó, 2007.

Starobinski, Jean: A meghívó vers, in: Poppea fátyla, Jean Starobinski válogatott tanulmányai, szerk: Ádám Anikó és Szávai Dorottya, Kijárat kiadó, 2006

Frank, Manfred: A stílus egyedi általánossága: Megjegyzések Jean Starobinski hermeneutikájához, in: Poppea fátyla, Jean Starobinski válogatott tanulmányai, szerk: Ádám Anikó és Szávai Dorottya, Kijárat Kiadó, 2006.

Organisation of Conferences

2011: Kortárs magyar kisebbségi irodalomak szekció 7th International Congress of Hungarian Studies, Kolozsvár

2013: „Tánc volnék, mely önmagát lejti” Konferencia Weöres Sándor születésének 100. évfordulójára. KRE, ELTE, PIM

2014: Klasszikus kortársak – kortárs klasszikusok Nemzetközi mesteri konferencia KRE

2014: Kortárs közép-európai regény konferencia KRE

2015: In Medialitas Res - Nemzetközi mesterhallgatói konferencia KRE

Test, identitás, történelem. Kortárs Közép-európai Regény Nemzetközi Kutatócsoport Konferenciája, Budapest, 2015. November 6-7 KRE

Kötelezők – szabadon. Konferencia és szakmai továbbképzés magyartanárok részére. KRE 2016 ápr. 2.

Az olvasás határterületei KRE mesterszakos konferenica 2016. május 19-20

Valóság és módszer. Kortárs Közép-európai Regény Nemzetközi Kutatócsoport Konferenciája, Budapest, 2016. November 4-5

2017: Mások-ének. Kulturális, narratív és nyelvi identitás Az Identitáskutató Műhely első workshopja, KRE BTK,    

2017: Kötelezők - emelt szinten: magyartanári konferencia és továbbképzés, KRE BTK

2017. "Változik, el nem enyészik" Műfaji metamorfózisok a kortárs Közép-európai regényben A Kortárs Közép-Európai Regény Kut. Csop. 4. nemzetközi konferenciája

2018. Kötelezők emelt szinten II. tanári továbbképzés és konferencia

2018. Közép-Európa a komparatisztikában, A Kortárs Közép-Európai Regény Kut. Csop. és az ICLA magyar tagszervezetének közös nemzetközi konferenciája

2018. "Egy ember álma" - Mándy Iván 100. A KRE és a PPKE közös konferenciája

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Embertan és irodalom. Interdiszciplináris konferencia Ludmilla Ulickaja regényvilágáról. Pécsi Tudományegyetem, Pécsi Művészetek Háza, 2oo5. október (előadás: Nyitott világok – laza regényszerkezetek, Konferenciakiadvány: Embertan és irodalom, elbeszélésbe oltott gének Ludmilla Ulickaja regényeiben, szerk.: V Gilbert Edit, Művészetek Háza, Pécs, 2oo5.)

Határátlépő tapasztalat a kortárs irodalomban (Előadás: A mágikus realista anekdota. A mágikus realizmus és a magyar elbeszélő-hagyomány találkozása, A konferencia anyaga megjelent: A perifériáról a centrum 3., Felsőoktatási segédanyag, szerk.: V. Gilbert Edit, Pro Pannónia Alapítvány és Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2oo6.)

Változatok a gyerekirodalomra határainkon innen és túl. Gyermekirodalmi konferencia. Berzsenyi Dániel Társaság, Kaposvár, 2oo8. április (előadás: A proppi szerepkörök átalakulása a mai meseregényben.)

Orientation in the Occurence (Tájékozódás a történésben), Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2oo8. október (előadás: Play, festival and carnival. Játék, ünnep és karnevál. Bahtyin és Gadamer.) Megjelent: Orientation int he Occurence, ed: István Berszán, KOMP-PRESS, Cluj-Napoca, 2009.

Drámaszövegek metamorfózisa. Nemzetközi Színháztörténeti Konferencia, BBTE-EME, Kolozsvár, 2009. június 5-7 (előadás: A mese metamorfózisa, Meseszüzsék, mesemotívumok a drámairodalomban)

Határtalan Irodalom. Konferencia a határainkon túli magyar irodalomról a rendszerváltás után. Magyar Írószövetség. 2009. November 26., (Előadás: A transztól a posztig. A rendszerváltás után indult erdélyi prózaírók) Megjelent: Bárka, 2010/2

Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs lírában. Nemzetközi Irodalomtudományi Konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2009 november 27-29 (előadás: Az Előretolt Helyőrség dezertánsai. László Noémi költészete)

A fordítás kultúrája, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2010. január 8-9 (Előadás: A kisebbségi irodalom értelmezési lehetőségei és a posztkoloniális kritika) Megjelent: A fordítás kultúrája, szerk: Gábor Csilla – Korondi Ágnes, Verbum – Láthatatlan Kollégium, Kolozsvár, 2010.

„Figyeljétek a mesélő embert” – Lengyel Péter konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2010 dec. 3. (Előadás: Az emlékezet városai – Térképzetek Lengyel Péter prózájában)

„Kit érdekel az irodalom-rizsa?” És mire jó egyáltalán?, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2011. április 8-9., (Az irodalom társadalmi funkciója – kerekasztal beszélgetés résztvevő)

7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. A „Kortárs magyar kisebbségi irodalmak” szekció egyik szervezője. (Előadás: A „határon túli irodalom” értelmezési lehetőségei a posztkoloniális kritika tükrében: mágikus realista vonások)

II. Művészetterápiás Világkongresszus, Budapest, 2011. augusztus 28-31. (Előadás: Bibliotherapy from the perspective of narratology)

„Próza az, amit kinyomtatnak” Konferencia Ottlik Géza születésének 100. évfordulójára, Petőfi Irodalmi Múzeum-Károli Gáspár Református Egyetem, 2012. szept. 13.-14. (Előadás: Város és határ, térkép és labirintus. Az Iskola a határon és a Buda térpoétikai megközelítésben)

„Tükröm-tükröm”, A Károli Gáspár Református Egyetem Gyermek- és Ifjúsági Irodalom Kutatócsoportjának konferenciája, 2012. november 22-23 (Előadás: A Harry Potter-könyvek mélylélektani értelmezéséről)

Műfaji identitás az európai hagyományban, Nemzetközi Komparatisztikai Konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém, 2012. november 22-23 (Előadás: L’espace et l’identité modern et postmodern)

„Beszélhetnek a kortársak” Irodalomtudományi Konferencia Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából. PPKE 2013. május 2-3 (Előadás: Weöres Sándor karneváli látásmódja)

„Tánc volnék, mely önmagát lejti” Konferencia Weöres Sándor születésének 100. évfordulójára. PIM, KRE, ELTE 2013. szeptember 17-18 (Előadás: Paródia, maszk és nyelv.)

Ötödik Veszprémi Regénykollokvium Pannon Egyetem, 2013. szeptember 19-21 (Előadás: A kisváros poétikája. A kisváros kronotoposza Kaffka, Móricz és Kosztolányi műveiben)

Térérzékelések – térértelmezések nemzetközi műhelyszeminárium. PPKE, 2013. november 29-30 (Előadás: Karácsony Benő és a kisváros poétikája)

Párhuzamos történetek, Kortárs közép-európai regény konferencia. 2014. november 7-8, KRE (Előadás: Kortárs közép-európai regények - kortárs közép-európai városok)

Kultúra, interkulturalitás, identitás. 2014. november 21, KRE (Előadás: Kisebbségi identitás és térábrázolás)

Az álmodó ember - nemzetközi interdiszciplináris konferencia Álom - kép - nyelv Weöres Sándor költészetében. PPKE, 2015. április 17-18.

Vallás és művészet koferencia Vallásos és mitológiai motívumok Weöres Sándor költészetében. KRE, 2015. május 8-9.

After Cognition. Bakhtin 120. International Conference in Honor of the 120th Anniversary of Mikhail Bakhtin's Birth. Dialogization of Lyrical Poetry. Pannon Egyetem, 2015. május 28-29.

Átmenetdiskurzusok. Bukarest, Hungarológiai Tanszék, 2014. December 16-17 (Előadás: Performatív nyelv – groteszk test. Láng Zsolt: Bestiárium Transylvaniae A tűz és víz állatai)

Test, identitás, történelem. Kortárs Közép-európai Regény Nemzetközi Kutatócsoport Konferenciája, Budapest, 2015. November 6-7 KRE (Előadás: Mágikus realista testek Dragomán György regényeiben)

A szöveg kijáratai – Roland Barthes 100 nemzetközi konferencia PPKE, Francia Intézet, Budapest, 2015. December 14-15 (Előadás: Tér és elmélet. Reland Barthes változó irodalom- és interpretáció-felfogása mögött megbújó térképzet)

Kötelezők – szabadon. Konferencia és szakmai továbbképzés magyartanárok részére. KRE 2016 ápr. 2. (Előadás: A mesei szerepkörök, cselekményszerkezet, elbeszélésmód és világkép összefüggései a népmesétől Lázár Ervinig)

Az olvasás mint élettapasztalat - La lecture comme expérience de vie Nemzetközi Konferencia, PPKE 2016. Május 9-10 (Előadás: Játék: alkotás és befogadás között)
8. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, PTE, Pécs, 2016. augusztus 21-28. (Előadás: a Szindbád-novellák kisvárosképe)

Valóság és módszer. Kortárs Közép-európai Regény Nemzetközi Kutatócsoport Konferenciája, Budapest, 2016. November 4-5 (Előadás: Kronotoposz és posztmodern)

Mások-ének. Kulturális, narratív és nyelvi identitás Az Identitáskutató Műhely első workshopja, KRE BTK, 2017. jan 12. (Előadás: A narratív identitás átalakulása a posztmodern irodalomban)

Kötelezők - emelt szinten: magyartanári konferencia és továbbképzés, KRE BTK, 2017 márc. 25. (Előadás: A megidézés változatai és a költői szerep Weöres Sándor Psyché. Egy hajdani költőnő írásai című alkotásában)

A magyar próza világirodalmi kapcsolatai, PPKE BTK, 2017 márc. 19-20 (Előadás: Magyar bűn, magyar bünhődés. Móricz és Dosztojevszkij)

"A teljesség felé" Weöres Sándor konferencia, Magyar Művészeti Akadémia, 2017. szept. 18-19 (Előadás: Álom és hang összefüggése Weöres Sándor kései költészetében)

"Irodalomról vagy más ilyen fontos emberi lomról" a Pilinszky János Irodalmi Műhely konferenciája, PPKE, 2017. október 11. (Előadás: Hang, tér és jelentés összefüggése Weöres Sándor Tizenegyedik szimfóniájában)

"Változik, el nem enyészik" Műfaji metamorfózisok a kortárs Közép-európai regényben konferencia 2018 nov 9-10 (Előadás: Posztmodern anekdota)

Leírás. A MIT Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozatának (ICLA magyar tagozat) és a PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékének komparatisztikai konferenciája, PTE 2017 nov. 16-17 (Előadás: Átmenetek metafora és leírás
között a fantasztikus és mágikus realista elbeszélésben)

A MIT és az ELTE Mándy Iván konferenciája, 2017 nov. 23-24. (Elődás: Mándy és Krúdy)

Kötelezők emelt szinten II. tanári továbbképzés és konferencia KRE 2018 márc.24. (Előadás: A francia premodern költészet - Baudeaire)

Krúdy - Egy város anatómiája MMA 2018 október 15-16 (Előadás: Krúdy és Baudelaire modernségfogalma)

Közép-Európa a komparatisztikában, A Kortárs Közép-Európai Regény Kut. Csop. és az ICLA magyar tagszervezetének közös nemzetközi konferenciája 2018. okt. 18-19 (Előadás: Mándy és Hrabal)

"Egy ember álma" - Mándy Iván 100. A KRE és a PPKE közös konferenciája 2018. nov. 22.23 (Előadás: A monológ szerepe Mándy és Hrabal prózájában)

The Beginning/A kezdet. Az MTA BTK ITI Irodalomelméleti Osztályának 4. narratológiai konferenciája MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti Osztálya 2019. január 29-30 (Előadás: "Egyszerű forma" vs "bonyolult forma")

Horváth Andor 75 - emlékkonferencia Babes-Bolyai Tudományegyetem BTK Irodalomtudományi Intézet, Kolozsvár 2019. márc 7-8 (Előadás: Szindbád, a flâneur. Krúdy időtapasztalata és Baudelaire modernségfogalma)

Az arc misztériuma – másság és reprezentáció nemzetközi konferencia Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia Kapcsolat Kutatócsoportja a Brazíliaváros Egyetem Művészeti Intézetével és a ETINA.International (Paris 8). 2019. ápr. 11-12 (Előadás: Arc, álarc és szerep: az önazonosság kérdései Weöres Sándor költészetében)

Kánon és komparatisztika nemzetközi összehasonlító irodalomtudományi konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém. 2019. május 29-30 (Előadás: Baudelaire-hatások az Új versekben)

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin