Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-03-11

Pénzes Tiborc Szabolcs

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1977
Születési hely: Románia
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2012
Tudományág: Irodalom és kultúratudomány
Disszertáció címe: „Valakik Szikrának szárnya alatt vadnak…”: Várad és a puritanizmus II. Rákóczi György fejedelemsége idején
Oklevelet kiállító intézmény: Debreceni Egyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2005
Tudományág(ak): Magyar nyelv és irodalom, történelem
Oklevelet kiállító intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Budapesti Metropolitan Egyetem Politikai kommunikációs tanácsadó 2019
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék
Beosztás: Egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó:
Beosztás:

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek

A 17. század református irodalma
Egyházi és tudományos reformmozgalmak a 17. században
17. századi egyház- és iskolatörténet
Medgyesi Pál életműve
Köleséri Sámuel, Tarpai Szilágyi András, Czeglédi István művei

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

OTKA K 101840: Mártírok és szentek mint vallási és nemzeti emlékezethelyek a kora újkori Magyarországon és Európában (16–18. század), kutató

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Német középfok
Angol alapfok
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Történelmi Társulat tag
Magyar Irodalomtörténeti Társaság tag
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2008 Romániai könyvtárak és levéltárak Doktori kutatás
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfia

1. PÉNZES Tiborc Szabolcs, "Valakik Szikrának szárnya alatt vadnak...": Várad és a puritanizmus II. Rákóczi György fejedelemsége idején, Nagyvárad, Partium, 2014.


Szerkesztett kötetek, folyóiratok

1. PETRŐCZI Éva, „…mi lelkünknek éltető abraka” , szerk. PÉNZES Tiborc Szabolcs, Budapest, Fekete Sas – KRE Puritanizmuskutató Intézet, 2008.

2. TARPAI SZILÁGYI András, Szegények prókátora, kiad. HORVÁTH Csaba Péter, PÉNZES Tiborc Szabolcs, bev. PETRŐCZI Éva, Budapest, Fekete Sas – KRE Puritanizmuskutató Intézet, 2010 (Medgyesi Pál Puritán Kiskönyvtár, 1).

3. Septempunctata: Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára, szerk. PÉNZES Tiborc Szabolcs, Budapest, rec.iti, 2011.

Könyvfejezetek

1. A [kisvárdai] református egyház története
NÉZŐ István, PÉNZES Tiborc Szabolcs, PONCSÁK Angéla Eszter, A kisvárdai egyházak története Szent Lászlótól napjainkig, Kisvárda, Kisvárdai Városszépítő Egyesület, 2000, 97–137.

2. Enyedi Sámuel: Egy alig ismert tudós, tanár és költő a 17. századból
Septempunctata: Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára, szerk. PÉNZES Tiborc Szabolcs, Budapest, rec.iti, 2011, 41–50.

Cikkek tudományos folyóiratokban

1. A Várday örökösök irodalmi műveltsége
A Ráday Gyűjtemény Évkönyve XI, 2005, 23–35.

2. Alvinczi Eduárd tévhite, avagy a Gutkeled nemzetség eredete a családi hagyományokban
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2007, 135–153.

3. A paszkvillus műfaj és a váradi Pasquillus rendhagyó vonásai
Studia Caroliensia, 2009/4, 45–59.

4. Egy apaszívű lelkész a 17. század végén: Avagy hogyan emlékezett a nevelt és az édes fiú Czeglédi Istvánra? (Társszerző: Petrőczi Éva)
Acta Universitatis Szegediensis: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum XXX, 2011, 382–392.

5. "Hogy 'a Posteritas meg-tudgya, kicsoda... Idvezült Czeglédi István": Köleséri Sámuel és az első református vértanú, Studia Litteraria, 2012/3-4, 142-160.

Konferenciaközlemények

1. Új szempontok a Váradi Biblia kutatásához (Társszerző: Petrőczi Éva)
Biblia Hungarica Philologica: Magyarországi bibliák a filológiai tudományokban, szerk. HELTAI János, Budapest, Argumentum, 2009 (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület Füzetei, 3), 147–159.

2. Az erdélyi politikai diskurzus 1657–1662 közötti hiányának kivetülései két kortársi narrációban
A magyarságtudományok önértelmezései: A dokoriskolák második nemzetközi konferenciája, Budapest, 2008. augusztus 22–24., szerk. DOBOS István, BENE Sándor, Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2009, 35–39.

3. „Dicsérlec tégedet a poganyoc között Vram…”: A Gilead Balsamuma zsoltárainak helye és szerepe Kemény János életművében
Zsoltár a régi magyar irodalomban: A Csurgón 2007. május 24–27-én tartott konferencia előadásai, szerk. PETRŐCZI Éva, SZABÓ András, Bp., L’Harmattan, 2011 (Károli Könyvek), 255–265.

Recenziók

1. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya – Altbücherbestand der Bibliothek der Diözese in Grosswardein
Irodalomtörténeti Közlemények, 2006, 565–567.

2. Petrőczi Éva: Puritánia
Egyháztörténeti Szemle, 2007, 233–239.

3. Alkotók, viszonyok, szövegek: Petrőczi Éva és Szabó András új köteteiről
Porta Speciosa, 2007, 94–96.

4. Őze Sándor: A határ és a határtalan. Identitáselemek vizsgálata a 16. századi magyar ütközőzóna népességénél
Irodalomtörténeti Közlemények, 2007, 668–673.

5. Medgyesi Pál redivivus, Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról, szerk. FAZAKAS Gergely Tamás, GYŐRI L. János, Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2008 (Könyv és Könyvtár 2007-es különszáma). 280. p.
Irodalomtörténeti Közlemények, 2008, 749–754.

6. Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban: A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett nemzetközi konferencia előadásai: 2006. május 24–27. Szerkesztette Balázs Mihály és Gábor Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, 2007 (Egyetemi Füzetek, 3). 619. l.
Kiadásra elfogadva: Irodalomtörténeti Közlemények

Nyilvános megjelenések

1. „Dicsérlec tégedet a poganyoc között Vram…”: A Gilead Balsamuma zsoltárainak helye és szerepe Kemény János életművében
A konferencia szervezője: MTA Irodalomtudományi Intézet és Károli Gáspár Református Egyetem BTK
A konferencia címe: Zsoltár a régi magyar irodalomban
A konferencia helye és ideje: Csurgó, 2007. május 24–27.

2. A Váradi pasquillus (1655) 16. századi forrásai
A konferencia szervezője: Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma
A konferencia címe: MREDK éves konferenciája
A konferencia helye és ideje: Budapest, 2007. augusztus 21–24.

3. Diószegi Bónis Mátyás: A részegesnek utálatos, gyűlöletes és rettenetes állapotja
A konferencia szervezője: KRE BTK Doktori Iskola
A konferencia címe: Az étkezéssel kapcsolatos túlzások, elhajlások, különlegességek a kultúrtörténetben az ókortól a XX. századig
A konferencia helye és ideje: Budapest, 2008. május 30–31.

4. Az erdélyi politikai diskurzus tipológiája (1657–1662)
A konferencia szervezője: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
A konferencia címe: Doktoriskolák II. Nemzetközi Konferenciája
A konferencia helye és ideje: Budapest, 2008. augusztus 22–23.

5. Presbiteriánus törekvések világi intézményesülése? A váradi Kurátorok Székének harmadfél éve
A konferencia szervezője: Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma
A konferencia címe: MREDK éves konferenciája
A konferencia helye és ideje: Sárospatak, 2008. augusztus 26–29.

6. Új szempontok a Váradi Biblia kutatásához (Társelőadó: Petrőczi Éva)
A konferencia szervezője: Országos Széchényi Könyvtár
A konferencia címe: Biblia Hungarica Philologica: Magyarországi bibliák a filológiai tudományokban
A konferencia helye és ideje: Budapest, 2009. január 30.

7. Pankotai Ferenc és a szalontai veszedelem: Egy Vedelius-fordítás kontextusai
A konferencia szervezője: Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma
A konferencia címe: MREDK éves konferenciája
A konferencia helye és ideje: Pápa, 2010. augusztus 23–27.

8. „Fanatikus testvéreink szemtelen vakmerősége”: Szilágyi Benjámin István nézetei a puritánokról
A konferencia szervezője: Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma
A konferencia címe: MREDK éves konferenciája
A konferencia helye és ideje: Budapest, 2009. augusztus 24–28.

9. Fejezetek a váradi kollégium Rákócziak-korabeli történetéből
A konferencia szervezője: Királyhágómelléki és Tiszántúli Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségei
A konferencia címe: Erdélyi fejedelmek, akik a magyar református egyházat szolgálták
A konferencia helye és ideje: Nagyvárad, 2010. augusztus 27–28.

10. Az elektronikus közlés lehetőségei
A konferencia szervezője: Magyar Irodalomtörténeti Társaság
A konferencia címe: MIT Észak-kelet Pest megyei Szekciójának alakuló ülése
A konferencia helye és ideje: Gödöllő, 2011. február 25.

11. A szövegkiadó és szerkesztő Medgyesi Pál
A konferencia szervezője: MTA Irodalomtudományi Intézet és Miskolci Egyetem BTK
A konferencia címe: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban
A konferencia helye és ideje: Miskolc, 2011. május 25–28.

12. A barokk emlékirat-irodalom
A konferencia szervezője: Magyar Irodalomtörténeti Társaság
A konferencia címe: Rákóczi-emlékkonferencia
A konferencia helye és ideje: Gödöllő, 2011. november 12.

13. Nyáry Krisztina és a protestáns örökség
A konferencia szervezője: MTA Irodalomtudományi Intézet
A konferencia címe: Irodalom, művészet, barokk reprezentáció Esterházy Pál udvarában
A konferencia helye és ideje: Kőszeg, 2013. május 22–25.

14. Magyari István és a protestáns történelemszemlélet
A konferencia szervezője: Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár
A konferencia címe: A hagyaték: A Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményei
A konferencia helye és ideje: Sárvár, 2013. október 12.

15. Egy gúnyvers lehetséges olvasatai: Viták a 17. századi puritanizmus körül
A konferencia szervezője: Aszód Városi Kulturális Központ, Aszód
A konferencia címe: VII. Aszódi Honismereti Akadémia
A konferencia helye és ideje: Aszód, 2013. november 7.

16. Magyari István és Kecskeméti Alexis János wittenbergi történelemszemléletbe ágyazott mártírium-felfogása
A konferencia szervezője:
A konferencia címe: Protestáns mártírnarratívák a 16–18. században
A konferencia helye és ideje: Debrecen, 2014. február 21.Tiborc Szabolcs Pénzes

Title: PhD
Gender: Male
Year of Birth: 1977
Place of Birth (Country): Romania
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD): 2012
Discipline: Literary and Cultural Studies
Title of Thesis: “The ones under the wings of Szikra…” Varad and the Puritanism under the rule of György Rákóczi II, the Prince of Transylvania
Issuing Institution: University of Debrecen

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2005
Discipline(s): Hungarian Linguistics and Literature, History
Issuing Institution: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Ancient and Classical Hungarian Literature
Current Position(s): Senior Lecturer

Previous Employer:
Previous Position Held:

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

The protestant literature of the 17th century
Religious and scientific movements in the 17th century
The history of church and education in the 17th century
The works of Pál Medgyesi
The works of Sámuel Köleséri, András Tarpai Szilágyi, István Czeglédi etc.

Membership in Research Groups and Projects

OTKA K 101840: Martyrs and Saints as Sites of Religious and National Memory in Early Modern Hungary and Europe, cca. 1500–1800, investigator

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German intermediate
English basic
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Historical Society member
Society of Hungarian Literary History member
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2008 Romanian libraries and archives postgraduate research
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Books

1. PÉNZES Tiborc Szabolcs, „Valakik Szikrának szárnya alatt vadnak…”: Várad és a puritanizmus II. Rákóczi György fejedelemsége idején, Nagyvárad, Partium, 2014.

Edited Books and Journals

1. PETRŐCZI Éva, „…mi lelkünknek éltető abraka” , szerk. PÉNZES Tiborc Szabolcs, Budapest, Fekete Sas – KRE Puritanizmuskutató Intézet, 2008.

2. TARPAI SZILÁGYI András, Szegények prókátora, kiad. HORVÁTH Csaba Péter, PÉNZES Tiborc Szabolcs, bev. PETRŐCZI Éva, Budapest, Fekete Sas – KRE Puritanizmuskutató Intézet, 2010 (Medgyesi Pál Puritán Kiskönyvtár, 1).

3. Septempunctata: Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára, szerk. PÉNZES Tiborc Szabolcs, Budapest, rec.iti, 2011.

Chapters in Books

1. A [kisvárdai] református egyház története
NÉZŐ István, PÉNZES Tiborc Szabolcs, PONCSÁK Angéla Eszter, A kisvárdai egyházak története Szent Lászlótól napjainkig, Kisvárda, Kisvárdai Városszépítő Egyesület, 2000, 97–137.

2. Enyedi Sámuel: Egy alig ismert tudós, tanár és költő a 17. századból
Septempunctata: Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára, szerk. PÉNZES Tiborc Szabolcs, Budapest, rec.iti, 2011, 41–50.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

1. A Várday örökösök irodalmi műveltsége
A Ráday Gyűjtemény Évkönyve XI, 2005, 23–35.

2. Alvinczi Eduárd tévhite, avagy a Gutkeled nemzetség eredete a családi hagyományokban
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2007, 135–153.

3. A paszkvillus műfaj és a váradi Pasquillus rendhagyó vonásai
Studia Caroliensia, 2009/4, 45–59.

4. Egy apaszívű lelkész a 17. század végén: Avagy hogyan emlékezett a nevelt és az édes fiú Czeglédi Istvánra? (Társszerző: Petrőczi Éva)
Acta Universitatis Szegediensis: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum XXX, 2011, 382–392.

5. „Hogy a’ Posteritas meg-tudgya, kicsoda… Idvezült Czeglédi István”: Köleséri Sámuel és az első református vértanú
Studia Litteraria, 2012/3–4, 142–160.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

1. Új szempontok a Váradi Biblia kutatásához (Társszerző: Petrőczi Éva)
Biblia Hungarica Philologica: Magyarországi bibliák a filológiai tudományokban, szerk. HELTAI János, Budapest, Argumentum, 2009 (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület Füzetei, 3), 147–159.

2. Az erdélyi politikai diskurzus 1657–1662 közötti hiányának kivetülései két kortársi narrációban
A magyarságtudományok önértelmezései: A dokoriskolák második nemzetközi konferenciája, Budapest, 2008. augusztus 22–24., szerk. DOBOS István, BENE Sándor, Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2009, 35–39.

3. „Dicsérlec tégedet a poganyoc között Vram…”: A Gilead Balsamuma zsoltárainak helye és szerepe Kemény János életművében
Zsoltár a régi magyar irodalomban: A Csurgón 2007. május 24–27-én tartott konferencia előadásai, szerk. PETRŐCZI Éva, SZABÓ András, Bp., L’Harmattan, 2011 (Károli Könyvek), 255–265.

4. „Hogy a’ Posteritas meg-tudgya, kicsoda… Idvezült Czeglédi István”: Köleséri Sámuel és az első református vértanú
(Kiadásra elfogadva: Debrecen)

Book Reviews

1. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya – Altbücherbestand der Bibliothek der Diözese in Grosswardein
Irodalomtörténeti Közlemények, 2006, 565–567.

2. Petrőczi Éva: Puritánia
Egyháztörténeti Szemle, 2007, 233–239.

3. Alkotók, viszonyok, szövegek: Petrőczi Éva és Szabó András új köteteiről
Porta Speciosa, 2007, 94–96.

4. Őze Sándor: A határ és a határtalan. Identitáselemek vizsgálata a 16. századi magyar ütközőzóna népességénél
Irodalomtörténeti Közlemények, 2007, 668–673.

5. Medgyesi Pál redivivus, Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról, szerk. FAZAKAS Gergely Tamás, GYŐRI L. János, Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2008 (Könyv és Könyvtár 2007-es különszáma). 280. p.
Irodalomtörténeti Közlemények, 2008, 749–754.

6. Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban: A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett nemzetközi konferencia előadásai: 2006. május 24–27. Szerkesztette Balázs Mihály és Gábor Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, 2007 (Egyetemi Füzetek, 3). 619. l.
Kiadásra elfogadva: Irodalomtörténeti Közlemények

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

1. „Dicsérlec tégedet a poganyoc között Vram…”: A Gilead Balsamuma zsoltárainak helye és szerepe Kemény János életművében
A konferencia szervezője: MTA Irodalomtudományi Intézet és Károli Gáspár Református Egyetem BTK
A konferencia címe: Zsoltár a régi magyar irodalomban
A konferencia helye és ideje: Csurgó, 2007. május 24–27.

2. A Váradi pasquillus (1655) 16. századi forrásai
A konferencia szervezője: Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma
A konferencia címe: MREDK éves konferenciája
A konferencia helye és ideje: Budapest, 2007. augusztus 21–24.

3. Diószegi Bónis Mátyás: A részegesnek utálatos, gyűlöletes és rettenetes állapotja
A konferencia szervezője: KRE BTK Doktori Iskola
A konferencia címe: Az étkezéssel kapcsolatos túlzások, elhajlások, különlegességek a kultúrtörténetben az ókortól a XX. századig
A konferencia helye és ideje: Budapest, 2008. május 30–31.

4. Az erdélyi politikai diskurzus tipológiája (1657–1662)
A konferencia szervezője: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
A konferencia címe: Doktoriskolák II. Nemzetközi Konferenciája
A konferencia helye és ideje: Budapest, 2008. augusztus 22–23.

5. Presbiteriánus törekvések világi intézményesülése? A váradi Kurátorok Székének harmadfél éve
A konferencia szervezője: Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma
A konferencia címe: MREDK éves konferenciája
A konferencia helye és ideje: Sárospatak, 2008. augusztus 26–29.

6. Új szempontok a Váradi Biblia kutatásához (Társelőadó: Petrőczi Éva)
A konferencia szervezője: Országos Széchényi Könyvtár
A konferencia címe: Biblia Hungarica Philologica: Magyarországi bibliák a filológiai tudományokban
A konferencia helye és ideje: Budapest, 2009. január 30.

7. Pankotai Ferenc és a szalontai veszedelem: Egy Vedelius-fordítás kontextusai
A konferencia szervezője: Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma
A konferencia címe: MREDK éves konferenciája
A konferencia helye és ideje: Pápa, 2010. augusztus 23–27.

8. „Fanatikus testvéreink szemtelen vakmerősége”: Szilágyi Benjámin István nézetei a puritánokról
A konferencia szervezője: Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma
A konferencia címe: MREDK éves konferenciája
A konferencia helye és ideje: Budapest, 2009. augusztus 24–28.

9. Fejezetek a váradi kollégium Rákócziak-korabeli történetéből
A konferencia szervezője: Királyhágómelléki és Tiszántúli Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségei
A konferencia címe: Erdélyi fejedelmek, akik a magyar református egyházat szolgálták
A konferencia helye és ideje: Nagyvárad, 2010. augusztus 27–28.

10. Az elektronikus közlés lehetőségei
A konferencia szervezője: Magyar Irodalomtörténeti Társaság
A konferencia címe: MIT Észak-kelet Pest megyei Szekciójának alakuló ülése
A konferencia helye és ideje: Gödöllő, 2011. február 25.

11. A szövegkiadó és szerkesztő Medgyesi Pál
A konferencia szervezője: MTA Irodalomtudományi Intézet és Miskolci Egyetem BTK
A konferencia címe: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban
A konferencia helye és ideje: Miskolc, 2011. május 25–28.

12. A barokk emlékirat-irodalom
A konferencia szervezője: Magyar Irodalomtörténeti Társaság
A konferencia címe: Rákóczi-emlékkonferencia
A konferencia helye és ideje: Gödöllő, 2011. november 12.

13. Nyáry Krisztina és a protestáns örökség
A konferencia szervezője: MTA Irodalomtudományi Intézet
A konferencia címe: Irodalom, művészet, barokk reprezentáció Esterházy Pál udvarában
A konferencia helye és ideje: Kőszeg, 2013. május 22–25.

14. Magyari István és a protestáns történelemszemlélet
A konferencia szervezője: Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár
A konferencia címe: A hagyaték: A Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményei
A konferencia helye és ideje: Sárvár, 2013. október 12.

15. Egy gúnyvers lehetséges olvasatai: Viták a 17. századi puritanizmus körül
A konferencia szervezője: Aszód Városi Kulturális Központ, Aszód
A konferencia címe: VII. Aszódi Honismereti Akadémia
A konferencia helye és ideje: Aszód, 2013. november 7.

16. Magyari István és Kecskeméti Alexis János wittenbergi történelemszemléletbe ágyazott mártírium-felfogása
A konferencia szervezője:
A konferencia címe: Protestáns mártírnarratívák a 16–18. században
A konferencia helye és ideje: Debrecen, 2014. február 21.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin