Készült: 2016-02-16
Módosítás: 2019-11-27

A pszichológia tudományának alapjait a 3 éves Pszichológia BAalapszakon sajátíthatják el hallgatóink. Már ezen a szinten is nagy hangsúlyt fektetünk az értelmiségi hivatásra való felkészítésre, amely a pályaszocializáció-stúdiumok keretében válik lehetővé. A BA képzés jelenleg nappali és levelező munkarenden folyik.

Az alapszak követelményeinek teljesítésével a hallgatóviselkedéselemző oklevelet kap. A viselkedéselemző szaktevékenysége széles körű alkalmazásra találhat minden olyan területen, szervezetben, intézményben, létesítményben, ahol nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés, kiválasztás, egészségmegőrzés, újranevelés, korrekció, gyógyítás vagy rehabilitációs tevékenység folyik, és ennek során a szakemberek humán intervenciókat alkalmaznak munkájukban. A viselkedéselemző szaktevékenység alkalmazható továbbá minden pszichológiai laboratóriumban, a munkalélektan területén pedig az alkalmasságvizsgálatok és standard vizsgálóeljárások lebonyolításakor.

A képzés szerkezete az oktatott legfontosabb tárgyakkal
Közismereti tárgyak (Filozófiatörténet, Egyházismeret)
Szakos alapozó tárgyak (Anatómia, Pszichológia biológiai alapjai,Statisztika stb.)
Szakos főtárgyak (Általános lélektan, Fejlődéslélektan,Szociálpszichológia, Személyiséglélektan)
Pszichológia gyakorlatába bevezető tárgyak (Pedagógiai és iskolapszichológia, Munkapszichológia, Klinikai pszichológia,Kérdőíves személyiségvizsgáló módszerek stb.).

A Pszichológia BA diploma birtokában tovább lehet tanulni Magyarországon bármely pszichológiai mester (MA) képzésen. A Károli Egyetemen 2009-től indul be a Pszichológia MA képzés klinikai és egészségpszichológia szakirányon. Egyébként ezt a BA diplomát az EU minden államában honosítás nélkül elfogadják, emiatt az MA tanulmányok a BA diploma birtokában külföldön is folytathatók.

A BA graduális pszichológusképzést a pszichológiához illeszkedő, gyakorlatorientált szakirányú továbbképzések is kiegészítik, amelyekre pszichológia BA vagy MA, illetve más rokonszakmák (pedagógus, gyógypedagógus, lelkész, szociális munkás, szociológus, diplomás nővér, orvos stb.) végzettséggel lehet felvételt nyerni. Jelenleg a következő szakirányú továbbképzésekre lehet jelentkezni: mentálhigiénés segítő, online mentálhigiénés tanácsadó, szupervizor, szupervizor-coach, rajzvizsgálati szaktanácsadó és gazdaságpszichológia, üzleti etika, szervezeti önismeret.A fenti képzésről és a képzésekért felelős Pszichológiai Intézetről részletesen is tájékozódhat az Intézet oldalán.

A BA alapképzési ideje 6 félév, félévente kb. 30 kredittel és kb. 300 órával.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin