Készült: 2016-02-16
Módosítás: 2016-08-30

A Károli Gáspár Református Egyetem felvételt hirdet részismereti képzésre történelem szakterületen azoknak atörténelemtanári, illetve történelem diszciplináris mesterképzésre jelentkezni szándékozó hallgatójelölteknek, akik nem rendelkeznek történelem szakos főiskolai szintű vagy egyetemi szintű végzettséggel, illetve a bolognai rendszerű képzés történelem fő-, illetve mellékszakos alapképzési követelményeinek a teljesítését igazoló oklevéllel. (Pl. egy történelemtanár mesterképzésre jelentkezni szándékozó hallgatójelölt német szakos tanári oklevéllel rendelkezik.)

A részismereti képzés célja, hogy azok a tanári vagy diszciplináris mesterképzésre jelentkezni szándékozó hallgatójelöltek, akiknek a mesterképzésre való jelentkezés benyújtásához hiányzik az 50 kreditértékű mellékszakos kreditcsomagjuk, különböző képzések keretében megszerezhessék azt. (Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a tanári mesterképzésre vonatkozó szabályokat, így a bemeneti feltételeket is.) A részismereti jogviszony nem irányulhat végzettség, szakképzettség megszerzésére.

A részismereti képzésre történő felvétel nem jelenti automatikusan azt, hogy annak elvégzését követően felvétel nyerhető történelemtanári, illetve történelem diszciplináris mesterképzésre. Annak eldöntése minden esetben az általános felvételi eljárás keretében történik!

Költségtérítés díja a 2015/2016-ös tanévben: 100 000 Ft/félév (= 25 kredit).

Amennyiben a hallgatójelölt korábban már végzett részleges szakos tanulmányokat, kérvényezheti a kreditátvitelt.

A hallgatói jogviszony – külön felvételi eljárás nélkül – beiratkozással jön létre.

Jelentkezés: online jelentkezési lapon, amely itt érhető el. Felvételi vizsga vagy beszélgetés nincsen. A jelentkezés elfogadásáról és az iratkozás időpontjáról a pályázót szeptember 10-ig írásban értesítjük.

A jelentkezés határideje a 2015 szeptemberében induló képzésre: 2015. augusztus 23.

A képzés befejezését követően a felsőoktatási intézmény a megszerzett ismeretekről, kreditértékről igazolást állít ki.

A részismeretei képzésre vonatkozó szabályozás a Károli Gáspár Református Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 32 §-ában található, amely az Nftv. 42. §-án alapul. Az egyes szakok részismereti képzésre kidolgozott mintatantervei a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar honlapján a „Mintatantervek” menüpont alatt találhatók. A történelem részismereti képzés mintatanterve az Oktatás - Mintatantervek menüpont alatt megtekinthető.

 

32. §
Részismeretek megszerzésére irányuló képzés


(1) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az vehető fel, aki az alap-, illetve mesterképzésben, régi típusú főiskolai illetve egyetemi képzésben végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett, valamint teljesítette jelen szabályzatban meghatározott feltételeket. E jogviszony nem irányulhat végzettség, szakképzettség megszerzésére, de az elvégzett kurzusok a felsőfokú tanulmányokba kreditátvitel szabályai szerint beszámíthatóak.
(2) Idegen nyelvi részismereti képzés esetén a képzéshez bemeneti követelmény az adott idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. A nem idegen nyelvi részismereti képzésre történő felvételhez nem kell nyelvvizsga.
(3) A hallgatói jogviszony – külön felvételi eljárás nélkül – beiratkozással jön létre.
(4) A részismereti képzésre történő beiratkozás feltétele az erre a célra rendszeresített űrlap Tanulmányi Osztályon történő benyújtása, valamint annak az illetékes szaktanszék által történő elbírálása.
A döntésről a jelentkezőt a Tanulmányi Osztály kiértesíti.
(5) Részismeretek megszerzése érdekében hallgatói jogviszony legfeljebb 2 félévre létesíthető.
(6) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés a levelező képzés munkarendje szerint szervezett képzés.
(7) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés kizárólag önköltséges finanszírozási formában folytatható.
(8) A hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve szakképzettség érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, további (párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát – szülés, továbbá baleset, betegség vagy más, önhibáján kívüli váratlan ok kivételével – szüneteltetni, államilag támogatott képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt igénybe venni.
(9) A részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát a jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybevételére meghatározott időtartamba be kell számítani.

Figyelem! A képzés csak a megfelelő számú jelentkező esetében indul!

Bővebb információért az egyes szakok részismereti képzés-felelőseihez lehet fordulni:

Történettudományi Intézet:
Juhász Zsuzsa ügyintéző
(Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.);

Levelezési cím: Juhász zsuzsa, Történettudományi Intézet, Károli Gáspár Református Egyetem, 1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin