Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2024-03-01

 

Sárközy Miklós

Cím: Dr. / Dr. habil. / Prof. Dr. / PhD / CSc / DSc / Akadémikus
Nem: férfi
Születési év: 1976
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2008
Tudományág: iranisztika
Disszertáció címe: Tabaristan fejedelemségeinek története a koraiszlám korban a mongol periódus előtt
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2001
Tudományág(ak): történelem, iranisztika
Oklevelet kiállító intézmény: PPKE BTK, ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Tarbiat Modarres Egyetem, Teherán, Istituto Unversitario Orientale nyelvi kurzus, Erasmus program 1999
Istituto Unversitario Orientale, Nápoly Erasmus program 2000
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Ókortörténeti és  Segédtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: PTE BTK
Tanszék: Ókortörténeti Tanszék
Beosztás: tudományos segédmunkatárs

Egyéb korábbi munkaadó: ELTE BTK
Tanszék: Iranisztika, Indológia, Belső Ázsia Tanszékek, Kaukázus program (2002 óta)
Beosztás: óraadó


Kutatási és oktatási szakterületek

Ókori Keleti és Közép-Ázsiai stúdiumok, iszlámkori Közel-Kelet, vallástörténet, iráni stúdiumok, Selyemút tanulmányok, egyháztörténet

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Magyar Őstörténeti Témacsoport, Bölcsészettudományi Intézet

Vámbéry Tudományos Kollégium, Dunaszerdahely

Anthologia Nizarica Ismailitica program (ELTE BTK, Sémi Filológiai és Arab Tanszék)

Közel-Keleti Kutatócsoport (KRE BTK)

Klasszikus Ókori Szellemi és Anyagi Kultúrák Kutatócsoport (KRE BTK)

Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Könyvtára, Keleti Gyűjtemény; Iráni Iszlám Köztársaság Külügyminisztériumának Könyvtára (Teherán): az MTA Keleti Gyűjteménye perzsa kéziratkatalógus projektje (2015-2017)

Magyar Művészeti Akadémia (MMA) művészetelméleti ösztöndíjas ( A magyar-iráni kapcsolatok forrásai) - 2019-2022.


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2005-2006 ELTE BTK Gépeskönyv program (online oktatási segédanyag a Közel-Kelet történetéhez)
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Perzsa, Angol felsőfokú
német, orosz, olasz, francia, tadzsik középfokú
ógörög, latin, klasszikus arab, óperzsa, középperzsa, párthus, szogd, török olvasási szint
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Association for the Study of Persianate Societies tagság
International Hafez Society tagság
International Society for Iranian Studies tagság
European Society for Central Asian Studies tagság

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2013 Institute of Ismaili Studies (IIS), London visiting research fellowship (10 hónap)
2013 szeptember University of Bergen, Norvégia vendégoktatás
2014 Institute of Ismaili Studies (IIS), London visiting research fellowship (8 hónap)
2015 Institute of Ismaili Studies (IIS), London visiting research fellowship (10 hónap)
2015 október 12-19. Komensky Egyetem, Pozsony, Szlovákia

vallástudományi terepmunka és kutatóút az iráni mandeus közösségnél és Rudolf Macúch szlovák iranista, a mandeus nyelv szakértője emlékére Iránban (Teherán, Ahváz)

 

2022/23 tavaszi szemeszter vendégtanár

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti, Sharq filologiyasi va tarjimashunoslik fakulteti, Eron-afg'on filologiyasi kafedrasi/Tashkent State University of Oriental Studies, Faculty of Oriental Philology and Translation Studies, Department of Iranian-Afghan Philology

2023/24 tavaszi szemeszter vendégtanár

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti/ Sharq sivilizatsiyasi va tarix fakulteti/ Sharq mamlaktlari tarixi va antropologiyasi kafedrasi/Tashkent State University of Oriental Studies, Faculty of OrientalCivilization and History of Eastern Countries/ Department of History and Anthropology of Eastern Countries

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve

Felföldi Szabolcs


SZTE BTK, Régészeti Intézet

Élet a Selyemút mentén. Nija régészete 2013

Katarína Šomodiová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Department of Religious Studies

 The Influence of the Research of Prof. Rudolf Macúch and Other Western Scholars on the Mandaean Identity  2018

Mortaza Firuzi

SZTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola

 Münşeʾât ve Baʿżî Vaḳâyiʿ-i Sulṭân Süleymân Ḫân: The Study of Correspondences Between the Ottomans and Safavids  2022

Sajjad Ahmad

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Department of Religious Studies

Gilgit-Baltistan’s struggle for integration and self-governance: Socio-religious dynamics of
Baltistan
 2023

 

Publikációs lista

(MTMT) „

    Független idézők összesen: 0
    Tudományos közlemények összesen:

” 

Monográfiák

Mohammad Taghi Rouhi – Sárközy Miklós: Irán, a négy évszak országa, [Iran the Land of Four Seasons] Budapest 2009.

Sárközy Miklós (vál.) Perzsa közmondások [Persian Proverbs], Kelet Kiadó, Budapest 2010.

Sárközy Miklós: Irán - a négy évszak országa [Iran the Land of Four Seasons], 2. átdolgozott, bővített kiadás, Budapest 2015.


Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Khaled Hosseini, Papírsárkányok, Tericum, Budapest 2005.

Khaled Hosseini, Egyezer tündöklő nap, Tericum, Budapest 2008.

Vámbéry, Á. Bokhara története, Dunaszerdahely 2010.

Rašid al-Din Hamadani, Fazlallah: Ughuznama, L’Harmattan 2010

www.merretartiran.hu [’Where is Iran going?’] Eds. Erzsébet, N.Rózsa, Miklós Sárközy, 2011.

Vámbéry (Tanulmánykötet), Dunaszerdahely, 2015.


Könyvfejezetek

Marco Polo utazásai [The Travelogue of Marco Polo] iráni, közép-ázsiai és ókeresztény jegyzetek (notes on Iran, Central Asia and Late Antique Christianity, with Ágnes Birtalan, Barnabás Csongor és István Hajnal) Budapest 2003. 433-491.

Mithras és misztériumai [Mithras and his Mysteriums] I-II. László L., Nagy L., Szabó Á. (szerk.), Óperzsa feliratok és avesztai himnuszok fordítása és a kötet prehellenisztikus részének szakmai ellenőrzése, [’Translation of Old Persian and Avestan Hymns and Review of the Prehellenic Part] vol. I. Budapest 2005. 19-62.

Irán az iszlám előtt [The History of Iran before the Islam] http://christal.elte.hu/Okor-Kelet/Keleti.torteneti.kronologia/index.asp_id=38.html (online tanulmány, kronológia és fogalomtár) Vásáry I. (szerk.) Keleti történeti kronológia: Gépeskönyv Budapest 2006.

Az iszlám kori Irán [The History of Iran in the Islamic Period] http://christal.elte.hu/Okor-Kelet/Keleti.torteneti.kronologia/index.asp_id=44.html (online tanulmány, kronológia és fogalomtár) Vásáry I. (szerk.) Keleti történeti kronológia in: Gépeskönyv Budapest 2006.

A mughal kori India [India in the Mughal period] http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Keleti.torteneti.kronologia/index.asp_id=52.html (online tanulmány, kronológia és fogalomtár) Vásáry I. (szerk.) Keleti történeti kronológia in: Gépeskönyv Budapest 2006.

Eszter és Mordechai nyomában Hamadánban, [’On the Footsteps of Ester and Mordechai in Hamadan’] www.pilpul.net, Budapest 2006. (online tanulmány)

Farndon, J. Merre tart Irán, Félelmek és tények, [Where is Iran going, Fears and Facts] HVG könyvek, szaklektorálás valamint az alábbi fejezetek szerzősége: ’Kultúrtörténeti áttekintés’ (131-137.)’ [’Brief Cultural History of Iran’] Irán és a magyarok’[’Iran and the Hungarians’] (137-142.) ’Kronológiai áttekintés’ [’Chronological Review’] (153-157.) ’Név- és fogalommagyarázat’ [’Lexikon’] (159-166.) Budapest 2006.

’A szarmata nyelv’ [’The Language of the Sarmathians’] in: Fehér B. Pannónia latin nyelvtörténete, Károli Egyetemi Kiadó, Budapest 2007. 485-487.

’A szaszanida dinasztia legitimációs technikáinak hatása a koraiszlámkori Iránban’ [’The Influence of Sasanian Legitimacy Strategies in Early Islamic Iran’] Gedő É. és Horváth E. Hatalom, legitimáció, ideológia, történeti tanulmányok, Budapest, 2007 (2008) 30-48.

’Királyi vadászat – királyi trónbitorlás I. – egy vándormotívum óperzsa korra vonatkozó antik forrásokban’ [’Royal Hunting – Royal Usurpation I. – a Topos in Antique Sources Relating to the Old Persian Period’] Fehér B, Könczöl M. (szerk.) Orpheusz távozik, tanulmányok Sarkady János emlékére, Budapest 2007. 225-244.

’Vámbéry és a Bokhara története’ [’Vámbéry and The History of Bokhara’] in: Vámbéry Á. Bokhara története, a legrégibb időktől a jelenkorig, ismert és ismeretlen keleti kézirati kútfők után, Dunaszerdahely, 2010. 485-499.

’Egy telem a persa fővárosban’ megjegyzések Kégl Sándor perzsiai tanulmányútjához’[ ’A Winter spent in the Persian Capital’ – Notes on the Study Tour of Alexander Kégl in Persia’] In: Dévényi K. Kelecsényi Á. (szerk.) Varietas delectat, Tanulmányok Kégl Sándorról, Akadémai Kiadó, Budapest 2010. 47-60.

ابتدای ایرانشناسی در مجارستان: زندگی نامه یک شاگرد ارمینیوس وامبری’ The Origins of Iranian Studies in Hungary: the Biography of one of the Pupils of Arminius Vambery: Alexander Kégl’]
http://kegl.mtak.hu/hu/03.htm 2010.

’Utószó’ [’Postscript’] in: Sárközy Miklós, Perzsa közmondások, Budapest 2010. 181-188.

‘Notes on the Parthian background of Bahram Čubin’ in: Czeglédy A. Horváth L. Kraehling E. Laczkó K. Ligeti D. Á. Mayer Gy. (eds.) Pietas non sola Romana, Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata, Budapest 2010. 501-510.

’The ”long 19th Century” in Iran – Persian History under the Qajar Dynasty’ Kelényi B. – Szántó I. (eds.) Artisans at the Crossroads, Persian Arts of the Qajar Period (1796-1925), Budapest 2010.18-20.

‘The East travels to the West: The Qajar Shahs Touring Europe int he 19th and 20th Century’ Kelényi B. – Szántó I. (eds.) Artisans at the Crossroads, Persian Arts of the Qajar Period (1796-1925), Budapest 2010. 21-25.

‘Kelet Nyugatra utazik : a Qádzsár sahok európai korútjai a 19-20. Században’[’ ‘The East travels to the West: The Qajar Shahs Touring Europe in the 19th and 20th Century’’] in: Kelényi B. – Szántó I. (szerk.) Két korszak határán - Perzsa művészet a Qádzsár korban Budapest 2010. 21-25.

‘A ’hosszú 19. század’ és a Qádzsár kori Perzsia története’ [’The ”long 19th Century” in Iran – Persian History under the Qajar Dynasty’’] in: Kelényi B. – Szántó I. (szerk.) Két korszak határán - Perzsa művészet a Qádzsár korban Budapest 2010. 18-20.


’Iráni zsidók, zsidó irániak – vázlat az iráni zsidó identitásokról a modern Iránban’ [’Iranian Jews, Jewish Iranians – a Survey of Jewish Identities in Modern Iran’]
http://www.merretartiran.hu/doc/Ir%C3%A1ni%20zsid%C3%B3k,%20zsid%C3%B3%20ir%C3%A1niak/index.html Budapest 2011.

‘Kégl Sándor tanulmányai, tudományos öröksége’ [ ‘The Studies of Sándor Kégl and his Scientific Heritage’] In: Dévényi K. (szerk.) A perzsa irodalom vonzásában, válogatott tanulmányok [In the Eclipse of the Persian Literature, Selected Articles] Budapest 2012. 9-23.

‘The Legacy of Alexander Kégl’ In: Dévényi K. (szerk.) A perzsa irodalom vonzásában, válogatott tanulmányok [In the Eclipse of the Persian Literature, Selected Articles] Budapest 2012. 29-30.

‘A szeplőtelen szűztől a síita Vatikánig’ [‘From the Immaculate Virgin to the Shiite Vatican’] In: Xeravits G.- Nagy. E. (szerk.) Szent városok, szent körzetek Tibettől Etiópiáig [ ‘Holy Cities, Holy Areas from Tibet to Ethiopia’] Budapest 2012. 113-137.

‘A párthusok’ [‘The Parthians’] http://www.tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3339&id=260425, 2013

Jelenits I - Sárközy M. 'Párthus-magyar Jézus' [‘The Parthian-Hungarian Jesus’] http://www.tenyleg.com/index.php?action=categoryView&type=places&category_id=3338, 2013.

‘Alexander Kégl’ In: The Encyclopaedia Iranica Online Edition, 2013 http://www.iranicaonline.org/articles/kegl-sandor

شاندور کیگل' 'Kégl Sándor' http://anthropology.ir/node/26347 (2014)

The Sultan and the Defiant Prince in Hunting Competition: Questions of Legitimacy in Hunting Episodes of ?abaristan, In: R. Gleave - I. Kristó Nagy (eds.) Violence in Islamic Thought from the Qur?an to the Mongols ed.Edinburgh University Press, Edinburgh 2015. 141-152.

Anti-sasanian movements in 6th century Persia – the case of Wistaxm and Windoe in:(szerk. Csabai Z. Szabó E. Vilmos L. és Vitári-Wéber A.) Európé égisze alatt - ünnepi tanulmányok Fekete Mária hatvanötödik születésnapjára kollégáitól, barátaitól és tanítványaitól, Pécs 2015. 281-296.

'Gaál László, az iranista' ['László Gaál as Iranist'] in: Örsi J. (ed.) A Jászkunság tudósai 2. - Scholars of Yas-Cumania 2. Szolnok 2015. 374-386.

‘Felvidék és Erdély között: Vámbéry Ármin és az erdélyi Rhédey-kripta felújítása egy új dokumentumcsoport fényében’[‘Between Upper Hungary and Transsylvania: Arminius Vámbéry and the restoration of the Rhédey crypt of Erdőszentgyörgy in the light of new documents’] in A Felvidék krónikása, Tanulmányok a 70 éves Popély Gyula tiszteletére, szerk.Makkai Béla, Budapest 2015. 151-159.

‘Indigenous versus International? The Role of ‘Preislamic’ Identity and Shi‘i Islam in the Clashes of the Bawandid Kingdom with the Nizari Isma‘ilis in Northern Iran’ in In Quest of Identity. Studies on the Persianate World, ed. M. Rodziewicz, M. Michalak, Warsaw 2015. 129-146.

‘Vámbéry tanulmányok - Új utak a Vámbéry-kutatásban’ in Vámbéry (Tanulmánykötet), szerk. Sárközy Miklós, Dunaszerdahely, 2015. 5-18.

 

'Qarn-e boland-e núzdahom': táríkh-e Írán dar 'ahd-e qádzsár’ (A hosszú tizenkilencedik század: Irán története a qádzsár peródusban) in: Béla Kelényi, Iván Szántó (szerk.): Honar-e Írán-e 'aszr-e qádzsár dar madzsmú'e-ha-ye Madzsáresztán, 1210-1343 q. Tehran: Farhangestan-e Honar, 2015. 31-34. (perzsa nyelven)

 

‘Szafar-e sarq be gharb: szijáhat-e sáhán-e qádzsár dar Orúpa-ye szadde-ye núzdahom va bísztom", (Kelet Nyugatra utazik: A qádzsár sahok európai utazásai a 19. és a 20. században) in: Béla Kelényi, Iván Szántó (szerk.): Honar-e Írán-e 'aszr-e qádzsár dar madzsmú'e-ha-ye Madzsáresztán, 1210-1343 q. Tehran: Farhangestan-e Honar, 2015. 35-41. (perzsa nyelven)

 


Cikkek tudományos folyóiratokban

’Az ókori Irán és az Újbabiloni Birodalom politika kapcsolatai Kr.e. 626 és Kr. 539 között’ [’The Political Contacts of Ancient Iran and Neo-Babylonian Empire’] Történ Ész 3. évf. 3-4. Pécs 1995.285-294.

’Sadeq Hedayat élete és munkássága’ [’The Life and Works of Sadeq Hedayat’] Leszkovszki A. (szerk.) A Lidércfény, Székesfehérvár 2000.35-41.

’Ferdousi és a tabarestani Bavandida dinasztia’ [’Firdawsi and the Bawandid Dynasty in Tabaristan’] Csirkés F., Csorba Gy., Sudár B. és Takács Z. B. (szerk.) Függőkert, Orientalisztikai tanulmányok 2. Budapest 2005. 135-161.


’Mongol kán – muszlim szultán – iráni padisah: a Ghazanname és az iráni mongol arisztokrácia énképe a XIV. század derekán’ [’Mongol Khan – Muslim Sultan – Iranian Padishah – the Ghazanname and the Identity of the Iranian Mongol Aristocracy in the Middle of the 14th century’] Testis temporum, vita memoriae, Ünnepi Tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. születésnapjára, Studia Caroliensia, A Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata (3-4) Budapest 2006. 31-46.


’A Sasanida eredetmítosz továbbélése a korai muszlim Tabarestanban’ [’The Survival of the Myth on the Origins of the Sasanians in Islamic Tabaristan’] Keletkutatás 2002 ősz –2006 ősz [2007] 9-23.


’Párthia öröksége Perzsiában, Arsakida (párthus) legitimációs kihívások a Szászánida Birodalomban’ [’The Legacy of Parthia in Persia, Arsacid Challenges of Legitimacy in the Sasanian Empire’] Ókor VI. évf. 3. sz. 2007. 32-40.

’The Survival of the Myth of the Sasanians in Early Islamic Tabaristan’ Szabó Á.- Vargyas P.(szerk.) Cultus deorum studia religionum ad historiam vol. III. Res Medievalia et recentiora ab Oriens ad Europa, In memoriam István Tóth, Pécs-Budapest 2008. 21-36.

’Megjegyzések Vámbéry Árminnak a Perszepoliszban és az iráni síita zarándokhelyeken tett látogatásairól’ [’Notes on the Visits of Vambery in Persepolis and in Shiite Pilgrimage Sites’] Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 16. (2008). 25-37.


’Irán és Izrael közös gyermeke: Nagy Kürosz emlékezete az elő-ázsiai forrásokban.’ [’The Common Child of Iran and Israel: The Memory of Cyrus the Great in Near-Eastern Sources’] Ókor VIII. évf. 2. sz. 2009. 21-28.

’Fontes mutantur et nos mutamur in illis? – a történeti emlékezet alternatívái a sasanida kori Iránban’[’ Fontes mutantur et nos mutamur in illis? – the Alternatives of Historical Recollection in Sasanian Iran’] Orpheus Noster I. évf. 1. sz. 2009 (2010) 33-48.

’A perzsa király asztalánál – étellista a későszászánida Iránból’, [ ’At the Table of the Persian King – a List of Food from the Late Sasanian Iran’] Orpheus Noster II. évf. 1. sz. 2010. 93-112.

'Neveléselmélet és nevelésideál a későszászánida Iránban' [ 'Theory of Education and Educational Ideals in Late Sasanian Iran' ], Orpheus Noster, IV. évf. 4. sz. 2012. 76-90.

‘Szexideál, prostitúció és női szerepek a szászánida Perzsiában’ [‘Ideal for Sex, Prostitution and Women’s Roles in Sasanian Persia’’] Ókor, 2012. XI. évf. 3. sz. 55-63.

'Vámbéry Ármin és Perzsia' ['Arminius Vámbéry and Persia'] Magyar Tudomány 2013/8. 934-943.

’A Sasanian Taxation List or an Early Islamic Booty? A Medieval Persian Source and the Sasanian Taxation System’ Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies, Pécs 2014. 701-714.

’Newly discovered Vámbéry documents from the USA – A Preliminary Report’, Archivum Ottomanicum 31 (2014) 61-78.

شاندور کیگل و ایرانشناسی در مجارستان 'Kégl Sándor és az iranisztika Magyarországon', Name-ye Iran wa Eslam, I/3. 1391/2012. 19-30.

شاندور کیگل 'Kégl Sándor', Jahan-e Ketab, 2014. 19:6-7. 51-53.

’Arminius Vámbéry and the Baha’i Faith’, Baha’i Studies Review, Vol. 18, 2012. 55-82.


’A Diwan-i Qa’imiyyat hetvenötödik kaszídája és egy nizári merénylet anatómiája’. [’The seventy fifth qasida of the Diwan-i Qa’imiyyat: the anatomy of an assassination carried out by Nizaris'] Keletkutatás 2015 tavasz, 139-152.


’At the Crossroads of Identity: Arminius Vámbéry – Oriental Traveller and Scholar’, Journal of Intercultural Inquiry, Vol. 1, No. 1. Autumn 2015, 69-88. http://www.jiiscientia.co.uk/article/view/31/11

'Irán és a mongolok - identitások örvényében' ['Iran and the Mongols - in the Swirl of Identities'] Tempevölgy, VII. évf. 2016/1. 72-78.

’Személyiség és keletkutatás – Vámbéry Ármin és identitásai’ [’Personality and Orientalism – Arminius Vámbéry and his Identities’],  Sepsi E. – Deres K. – Czeglédy A. – Szummer Cs. (eds). Nyelv, kultúra, identitás, Studia Caroliensia, A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve,  Budapest 2016. 31-47.Konferenciaközlemények

’Egy Vámbéry tanítvány – Kégl Sándor élete és munkássága (1862-1920)’ [’A Pupil of Vambery – the Life and Works of Alexander Kégl’] Dobrovits M. (szerk.) A kísérlet folytatódik, II. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely, 2005. 120-163.


’Törzsek – nomadizmus – etnicitás, a kisebbségi lét formái a 20. századi Iránban’ [’Tribes – Nomadism – Ethnicity, the Forms of Being Minority in Iran in the 20th century’] Kőrösi Csoma Sándor és a Kelet népei, Kovászna Romania,2005. 290-311.


’Magyarok Persepolisban – Vámbéry és kortársainak emlékei az Achaimenida palotaváros árnyékában a 19. században’ [’Hungarians in Persepolis – the Reminscences of Vambery and his Contemporaries in the Shade of the Achaemenid Palaces in the 19th century’] Dobrovits M. (szerk.) Az előkelő idegen, III. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely, 2006. 130-151.


’A ‘Xusraw i Kawadan ud redag-e ‘, egy pehlevi traktátus és a középperzsa botanika, [’Xusraw i Kawadan ud redag-e, A Pahlavi Book and the Middle Persian Botanics’]Kőrösi Csoma Sándor évkönyv, Kovászna 2006. 157- 181.

’Vazallus – szövetséges – lázadó, egy kisdinasztia az ilkhanida kori Észak-Iránból: a Baduspanidák’[’Vassal – Ally – Insurgent, a Local Dynasty of Northern Iran in the Ilkhanid Period’]Dobrovits M. (szerk.) A küzdelemnek vége, s még sincs vége, IV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely, 2007. 96-118.


’Vámbéry Kásánban és a Tarikh-e Kašan – egy 19. századi iráni kereskedőváros életképei’ [’Vambery in Kashan – Memories of an Iranian Trade Center in the 19th century’]Dobrovits M. (szerk.) A becsvágy igézetében V. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely, 2008. 236-248.


’Megjegyzések az iráni törökség modernkori problémáihoz’ [’Notes on the Contemporary Problems of the Turkic Population of Iran’] ‘Magyarország és Azerbajdzsán: A kultúrák párbeszéde,’ II. Nemzetközi Tudományos Konferencia (Előadások, Cikkek és Rezümék), Budapest 2008. 372-382.

’Qom városa Vámbéry korában és ma’ [’The City of Qom in the Age of Vámbéry and now’]Dobrovits M. (szerk.) A kívánt világosság VI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely, 2009. 241-270.


’Nászer al-Dín perzsa sah útinaplója Magyarországról’[’The Diary of Nasir al-Din Shah about Hungary’] In: Dobrovits M. (szerk.) A Kelet ritka nyugalma, VII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely, 2010. 113-164.

’Mozaffar al-Dín iráni sah magyarországi utazása és naplója 1900-ban’ [’The Journey of Mozaffar al-Din Shah to Hungary and his Diary about Hungary’] Dobrovits M. (szerk.) A segítő kéznek ez a mesterfogása, VIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely 2011. 397-425.

‘Vámbéry és a bahá’ik’ [’Vámbéry and the Baha’is’] Dobrovits M. (szerk.) Az érett kor ítélete, IX. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely 2012. 259-286.

'VámbéryÁrmin felnőttkori családi viszonyai – vázlat a Vámbéry családról' [ The family of Arminius Vámbéry in his adulthood - a sketch about the Vámbéry family ], Keller L. (szerk.) 'Ábrándjaink kora' X. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely, 2013. 161-177.

 

'A Vámbéry családi archívum újrafelfedezése az Egyesült Államokban - Előzetes jelentés' (The Rediscovery of the Vámbéry Family Archive in the United States - A Preliminary Report),Keller L. (szerk.) Európából Ázsiába és vissza ismét, XI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, szerk. Keller L. Dunaszerdahely 2014. 31-60.

 

’Levelek Londonból - Vámbéry Ármin levélkapcsolatai a brit konzervatív elittel’, [’Letters from London – the Correspondence of Arminius Vámbéry with the British conservative elite’]Megcsalt reményünk, XII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, ed. Keller L. Dunaszerdahely, 2016. 9-30.Recenziók

Lane, G. Early Mongol Rule in Thirteenth-Century Iran A Persian Renaissance, London, New York 2003, Acta Orientalia (59) 2006. 121-124.


Fordítások

Örvény, [’Swirl’] Hungarian Translation of a short story of Sadeq Hedayat ’Gerdab’ from the original Persian into Hungarian A Lidércfény, Leszkovszki Anna (ed. Székesfehérvár 2000, 41-47.

Blair, S. et al. Iszlám, művészet és építészet [Islam – Art and Architecture] Hungarian Translation from the Original English of the Following Chapters: Caliphate, Samanids, Ghaznavids, Ilkhanids, Timur and Timurids and the Central Asian Khanats, 58-127, 329-345, 386-451.pp. Budapest 2005

Weiss, B. G. Green, A. H. Az arabok rövid története, [The Short History of the Arabs] Hungarian Translation from the Original English book, pages: 85-152. Budapest 2008.

'Örvény', 'Karom' (?adeq Hedayat két novellája), Irodalmi szemle, LVIII. 2015. 28-42.

'Bunichah' (perzsáról angolra fordítás), in: W. Madelung - F. Daftary (eds). Encyclopaedia Islamica, vol. 5. al-Biruni-Da?i, An Abridged Translation by The Institute of Ismaili Studies of the Da?irat al-Ma?arif-i Buzurg-i Islami published in Persian by the Centre for the Great Islamic Encyclopaedia (ed. by. K. Musavi Bojnurdi),Published in Association with The Institute of Ismaili Studies of London, Brill, Leiden-Boston, 2015, 161-165.

 

'Chugan' (perzsáról angolra fordítás), in: W. Madelung - F. Daftary (eds). Encyclopaedia Islamica, vol. 5. al-Biruni-Da?i, An Abridged Translation by The Institute of Ismaili Studies of the Da?irat al-Ma?arif-i Buzurg-i Islami published in Persian by the Centre for the Great Islamic Encyclopaedia (ed. by. K. Musavi Bojnurdi), Published in Association with The Institute of Ismaili Studies, London, Brill, Leiden-Boston, 2015, 690-707.

 

Konferenciaszervezés

2009. november 21. KRE BTK, Merre tart Irán?
2011. november 30. Al-Ghazálí emlékülés KRE BTK (TÁMOP Konferenciasorozat)
2014. okt-14-16. Khodadad Rezakhani (Freie Universität, Berlin) előadássorozata a későókori Iránról és Közép-Ázsiáról, KRE BTK

2015. február 10-12. Matteo Compareti (University of California, Berkeley) előadássorozata a szogd, iráni művészetről és régészetről, KRE BTK


Nyilvános megjelenések

2007. július 15.Tarikh-e iranshenasi dar Majarestan’, National Library, Tehran

2008. április 16. Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar ‘A mai Irán politikai rendszere’

2008 december 7. KRE BTK Bibliakonferencia ‘Nagy Kürosz az iráni és koraiszlámkori hagyományokban’

2008. december. 3. Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar ‘Az irán alkotmány és politikai rendszer’

2009. október 2. VII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely ‘Naszer al-Dín perzsa sah utinaplója Magyarországról’

2009. szeptember 3-5 . Budapest , ESCAS (European Society for Central Asian Studies) ‘Central Asian rule in Tabaristan’

2009. október 31. ELTE ÁJTK, Vallási élmény, tapasztalat és megértés ‘A szunnita iszlám és a síita Irán’

2009. november 21. KRE BTK, Merre tart Irán? ‘Iráni zsidók, zsidó irániak – zsidó identitások a modern Iránban’

2010 szeptember 13-15. Legitimate and Illegitimate Violence in Islam’ University of Exeter, 13-15. ’Hunting, Fight, Violence and Royal Propaganda in Early Islamic Persia’

2010. szeptember 29-31. VIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely:’Mozaffar al-Dín iráni sah naplója Magyarországról 1900-ból’

2010. november 18. Irán-Üzbegisztán-Afganisztán est, Sapientia Hittudományi Főiskola: ’Hódítók és hódító vallások a Selyemúton, Afganisztán rövid története’

2010.december 1. Kégl Sándor a magyar keletkutatás polihisztora (emlékülés) MTA Könyvtára: ’Megjegyzések Kégl Sándor 1889/1890-es perzsiai útjához’

2011. február 23. Asghabat, Türkmenisztán, Origin of the Turkmen people and the Development of World Culture, Turkmen Academy of Sciences ’Notes on the Parthian Roots of Bahram Cubin’

2011. szeptember 7. 7th European Conference of Iranian Studies, Krakkó, Jagelló Egyetem, ‘Reworking history of Tabaristan: a passage of 'Utbi's al-Tarikh al-Yamini and its transformation in the Tarikh-i Tabaristan of Ibn Isfandyar and Mar'aši’,

2011. október 1. X. Nemzetközi Vámbéry Tudományos Konferencia: Dunaszerdahely, " Vámbéry és a bahá'ík"

2011. november 23.Közép Ázsia: állam, hatalom, geopolitika,. 09.00-13.00. Corvinus Egyetem, Közigazgatástudományi Kar, Budapest "Irán és Közép-Ázsia kapcsolatai a múlt és a jelen viszonylatában"

2011. november 24-25. CEU, Budapest, Conference, The EU and Central Asia: Partners in Stability International Conference Organized by the Manfred Wörner Foundation in cooperation with the Central European University Budapest, ’Iranian Strategies in Central Asia’

2011. november 30. Al-Ghazálí emlékülés KRE BTK (TÁMOP Konferenciasorozat)14.00-18.00. Al-Ghazálí
Naszíhat al-Mulúk-ja, egy középkori perzsa királytükör a politikai vezetésről

2012. március 8. Institute of Ismaili Studies, London, UK, ‘The Local Policy of the Nizari State in the Caspian Provinces’ (Occasional Lectures Series).

2012. március 13. Kőrösi Csoma Társaság, Budapest ’Kégl Sándor élete és munkássága’

2012. április 23.VII. KRE BTK Japanisztikai konferencia: Adalékok a 19. századi iráni-japán kapcsolatokhoz: Nobujosi Furukava iráni útinaplója 1880-1881-ből.

2012. május 29. Budapest The First International Conference of Young Security Experts, National University of Public Service, ‘Iran's policy in the Postsoviet Region - Ambitions, Challenges and the Reality’

2012. október 5. XI. Nemzetközi Vámbéry Tudományos Konferencia: Dunaszerdahely ’Vambery Ármin családja, leszármazottai, hagyatékának sorsa a 20. Szazadban’

2013. január 22. Kőrösi Csoma Társaság, Budapest ’Vámbéry Ármin és a bahá'í vallás’

2013. április 16. Power of Identity. Iranian World in Research, Varsói Egyetem, Lengyelország, ‘Indigenous versus International? The Role of Pre-Islamic Identity and Shiite Islam in the Clashes of Post-Sasanian Kingdoms with Isma'ili Da'is in Northern Iran’

2013. április 30. Institute of Ismaili Studies, London, UK, ‘Not with Violence and Force, but by Pretense and Grace’ Saljuqs, Nizaris, and Bawandids in Northern Iran between 1093 and 1138’ (Occasional Lectures Series).

2013. szeptember 04. Szarajevó, Bosznia-Hercegovina, ‘Response to Rivalry and Decline: The Political Circumstances and Reasons for the Announcement of the Qiyama in 1164’, The Sixth Biennial Convention of The Association for the Study of Persianate Societies,

2013 szeptember 17 . Bergen, Norvégia 'Heterodoxy and Orthodoxy in Sasanian Imperial Ideology: Achaemenid, Avestan, Parthian, Antique and Judaeo-Christian elements of the Sasanian Legitimacy' Guest lecturership University of Bergen,

2013 szeptember 17 . Bergen, Norvégia 'The Sasanian Empire - between Rome and Nomadic tribes of Eurasia (3-7 centuries AD)' Guest lecturership University of Bergen,

2013 október 02. Institute of Ismaili Studies, London, UK, 'Rivalry, Decline, and the Qiyama of 1164, Circumstances and Reasons’, London, Institute of Ismaili Studies.

2014. május 01. Institute of Ismaili Studies, London, UK, ‘Early Mongol-Nizari Contacts in Northern Persia and the
Diwan-i Qa’imiyyat’,

2014. június 25. London,School of Oriental and African Studies 'Early Mongol-Nizari Political Contacts in Northern Persia and the
Diwan-i Qa’imiyyat'

2014. június 29. Jeruzsálem, Izrael, 'The Diwan-i Qa’imiyyat–Aspects of Mongol-Nizari Contacts in the Light of a Newly Discovered Literary Source', Mobility and Transformations: New Directions in the Study of the Mongol Empire, Hebrew University, Institute of Advanced Studies

2014. július 26. Jesmond, Newcastle upon Tyne, Anglia . ‘From Refusal to Conversion – Ármin Vámbéry and his religious background’

2014. augusztus 09. Montreál, Kanada, The
Kitab-i Naqz and Twelwer Shi’i Political Ideology in 12th-century Northern Iran, Tenth Biennial Conference of Iranian Studies of the International Society for Iranian Studies.

2014. szeptember 20. Törtel,' Az iráni és török világ határán: Hephtaliták, chioniták, kidariták (avagy meg lehet-e határozni etnikai és nyelvi hátterét írásbeliséggel nem rendelkező népcsoportoknak?)' Hun hagyomány konferencia

2014. október 10. Dunaszerdahely, Szlovákia, Levelek Londonból - Vámbéry és a brit konzervatívok (Churchill, Curzon, Balfour), kapcsolata az új családi archívum alapján

2014. november 1. Teherán, Irán, Szaráj-e Ahl-e Qalam ' 'Motále'át-e novin-e Eszmá'iliye-ye Nezári' ('Új tanulmányok a Nizári Iszmá'ilijjáról' perzsául).

2014. november 21. Budapest, PPKE Vallástörténeti Workshop, Egy vallás a zoroasztrianizmus és az iszlám között: a khurramiyya a koraiszlámkori Iránban,

2015. április 14. Budapest, 'A
Diwan-i Qa'imiyyat hetvenötödik qa?idája és egy nizari merénylet anatómiája' Kőrösi Csoma Társaság

2015. április 28. Pozsony, Szlovákia, 'A reassessment of the Nizari Isma'ili Qiyama of 1164 and its political-theological background', Szlovák Vallástudományi Társaság.

2015. április 30.Budapest, Párszik, zoroasztriánusok Perzsia és India között - egy vallási közösség múltja és jelene, Amrita Sher-Gil Kulturális Központ

2015. június 03.Budapest, A jászok iráni nyelvi-etnikai származása - források, kérdések, kapcsolatok "Az utolsó keleti honfoglalók" A jászok beköltözése a Kárpát-medencébe, MTA BTK Régészeti Intézet és az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport konferenciája

2015. június 20.Newcastle upon Tyne, UK, Between traveler and pilgrim - perceptions of Arminius Vámbéry on Shiite holy places in Iran

2015. szeptember 10. Isztambul, Törökország 'Qa?ida No. 75 of the
Diwan-i Qa'imiyyat: Territorrial Expansion and Political Ideology of the Nizaris at the End of the 12th century AD' The Seventh Biennial Convention of The Association for the Study of Persianate Societies

2015. szeptember 14. Pécs, Antall József Tudásközpont 'Irán - ősi civilizáció, modern hatalom a Közel-Keleten'

2015. október 8. Dunaszerdahely, Szlovákia, XIII. Vámbéry Konferencia, 'Felvidék és Erdély között: Vámbéry Ármin és az erdélyi Rhédey kripta felújítása egy új dokumentumcsoport fényében'

2015. november 10. Edinburgh, Skócia, UK, University of Edinburgh, Department of Islamic and Middle Eastern Studies,Recovering 'lost voices': the role and depiction of Iranian/Persianate Subalterns from the 13th Century to the Modern Period - Workshop One, 'The Diwan-i Qa’imiyyat and the Mongols – a reassessment of Mongol-Nizari contacts in the light of a newly discovered literary source'

2015. november 13. Cambridge, UK, University of Cambridge, Faculty of Asian and Middle Eastern Studies, 'Personal Identity and Oriental history: Arminius Vámbéry at the Crossroads of Identities'

2015. december 4. Oxford, UK, Oriel College, Oxford Hungarian Society 'Arminius Vambery and his Identities: Orientalism and Personality'

2016. január 17. Teherán, Irán, Szaráj-e Ahl-e Qalam kutatóközpont: Zendegí va kháterát-e Vlagyimir Ivanov, íránsenász-e rúszí (Vlagyimir Ivanov orosz iranista élete és emlékiratai)

2016. január 25. Teherán, Irán, Bonjád-e Íránsenászí (Iranisztikai Alapítvány): Hezár szál-e íráníán va madzsárhá (Az irániak és a magyarok ezer éve)

2016. január 26. Teherán, Irán, Ketábkháne-je Melli-je Írán (Iráni Nemzeti Könyvtár): Ákharín jáftehá-je íránsenászí dar Madzsáresztán (A legutóbbi iranisztikai felfedezések Magyarországon)

2016. január 30. Teherán, Irán, Kákh-e Golesztán (Golesztán Palota): Asznád-e kháterát-e szafar-e sáhán-e qádzsár (Nászer al-Dín sáh va Mozaffar al-Dín sáh) be Madzsáresztán (A qádzsár sahok (Nászer al-Dín sáh és Mozaffar al-Dín sáh) magyarországi utinaplóinak dokumentumai)

2016. március 18. Balatonfüred, Hamvas Béla Napok: A magyar-iráni kapcsolatok ezer éve

 

2016. április 20. Budapest, Nemzetek Háza, Nemzetközi Szádí Nap: Szádí és a 13. századi Irán – egy géniusz élete, kora, jelentősége

 

2016. június 3. Szófia, Bulgária, Ohridi Szent Kelemen Egyetem: Hungary and Persia - connections in the Safawid and Qajar period, Iran and Europe in the Mirror of History

2016. június 23. Leiden, Hollandia, Centre for the Study of Islam and Society: Interfaith Love: Love, Sex and Marriage in the Islamicate World: Interfaith Marriages, Harem Intrigues, Concubines in the Nizari Ismaili Period: an Untold Story of the Imams of Alamut

2016. június 29. Budapest, KRE BTK, Losonczi Péter emlékkonferencia: Eschatological proclamations as political declarations in the Nizari Ismaili traditions -the case of the Diwan-i Qa’imiyyat

 

2016. augusztus 5. Bécs Ausztria, 11th Conference of  the International Society for Iranian Studies (ISIS) : Neighbours in reality, neighbours in eschatology - ethnic groups and their representations in the Diwan-i Qa’imiyyat

 

2016. augusztus 8. Bécs Ausztria, 16th Conference of the International Qajar Studies Association : István Maróthy – a Hungarian doctor in the service of the Ottomans and the Qajars in the first half of the 19th century

2016. szeptember 15. Pozsony, Szlovákia, 'Minorities and Majorities in the Middle East and Asia’ conference,  Wladimir Ivanow and his memoirs about Iranian Ismailis and Gypsies, 

 2016. november 23. Szeged, 6th Conference of Medieval History of the Eurasian Steppe, Mongol–Nizari Ismaili relations in Northern Iran before 1256 – new sources and results 

2017. február 24. Sofia, Bulgaria: ’Persian Manuscripts in the Oriental Collection of the Hungarian Academy of Sciences, “Persian Manuscripts in Balkans and Central Europe’’ University Kliment Ohridski

2017. március 10. Ottawa, Canada: ’The Mongol Road to Alamut’, 2nd Ismaili Studies Conference, Center for Islamic Studies,Carleton University, 

2017. május 22. Budapest, Hungary: ’Perzsa útinaplók Magyarországról 1918 előtt’ – Magyar-Iráni Baráti Társaság

2017. május 25. Budapest, Hungary: Iran's Foreign Policy, First Conference of Central European Middle East Experts, National University of Public Service

2017. május 27. Vienna, Austria: Concluding remarks, Women's solidarity during war The rehabilitation and reintegration of women after slavery, Universität Wien

2017. június 12. Budapest, Hungary: Irán az elnökválasztások után: bel- és külpolitikai kihívások Haszan Róháni második elnöksége alatt, Külügyi és Külgazdasági Intézet

2017. június 29. Bratislava, Slovakia: Iran after the elections. What’s next?, Bratislava City Library

2017. szeptember 16. Sofia, Bulgaria: ’The Mongol Road to Alamut’, Summer University of Iranian Studies, University Kliment Ohridski

2017. szeptember 16. Sofia, Bulgaria: ’Iran in the Late Antiquity’, Summer University of Iranian Studies, University Kliment Ohridski

2017. október 6. Dunajská Streda, Slovakia: ’Vámbéry Ármin identitásválasztása’, XV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia

2017. október 13. London, UK: ’New Central Asian Ismaili Manuscripts on Ḥasan-i Ṣabbāḥ and the Sargudhasht-i Sayyidnā’, 'Before the Printed World: Texts, Scribes and Transmission', Institute of Ismaili Studies

2017. október 24. Budapest, Hungary: ’A magyar-iráni kapcsolatok évszázadai’, Jászok Szövetsége

2017. november 14. Budapest, Hungary: ’Iran and Turkey: different viewpoints, shared and common actual interests towards the Middle East and Russia, Where is the re-set? US-Russia relations and their impact on Europe and the Middle East’, National University of Public Service

2018, február 6. Cairo, Egypt: Ármin Vámbéry (1832-1913) – ’Orientalist in Dervish Clothes’, Balassi Institute of Cairo

2018. április 10. Exeter, UK, ’History in Eschatology: the case of the Dīwān-i Qā’imiyyāt’, British Association  For Islamic Studies 2018 (BRAIS) Conference

2018. május 7. Krakkó, Lengyelország, ’Nizari Ismaili philology and the transmission of manuscripts of the Sargudhasht-Sayyidna’, Oriental Branch of the Polish Academy of Sciences  

2018. május 8. Krakkó, Lengyelország, ’New results of Nizari Ismaili history’, Department of Iranian Studies at the Institute of Oriental Studies, Jagiellonian University

2018. május 26.  Szeged, ’Új adatok a szászánida Irán és az Axumi Királyság kapcsolataihoz’, XIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, SZTE BTK

2018. június 7.  Budapest, ’Dāš Kasan és Sulṭāniyya – megjegyzések a buddhizmus ilkhánida kori nyelvi-történeti kapcsolataihoz,’ Migráció, kultúrák találkozása a Selyemút mentén, ELTE BTK

2018. október 8. Kolozsvár, Románia, 'Reforms and Conservatism in  the Contemporary Political System and Society of Iran', Babes-Bolyai University, Faculty of History and Philosophy

2018. november 8. Barcelona, Spanyolország: ’Prosopographies and dynastic policy in 12th century Caspian sources,’4th Meeting of the Society of Iranian and Turanian Studies, Genealogy, Transmissions and Prosopography, Universitat Autonoma de Barcelona 

2019. április 17. Budapest, 'Irán, a Selyemút kapuja - egykor és ma' - Mathias Corvinus Collegium

2019. szeptember 13. Berlin, 'Hamdallah Mustawfi on the Hungarians' 9th European Conference of Iranian Studies

2019. október 4. Budapest, 14-15th century Classical Persian sources on the Eastern Hungarians, Early Hungarians and Iran,  a one day international workshop on  Early Hungarian History and its Iranian Connections

2019. november 7. Budapest, 'Hős, mártír, istenség a zoroasztrianizmustól a modern Iránig:Syâwaxš/Siyâwuš alakja és kultuszai az iráni hagyományokban', Károli Gáspár Református Egyetem, BTK TTI

2019. december 18. Budapest, 'Magyarok Iránban - irániak Magyarországon a 19. században' - Ybl Budai Kreatív ház

2020. január 7. Budapest, 'Magyarok Iránban - irániak Magyarországon a 19. században' - Ybl Budai Kreatív ház (megismételt előadás)

2020. január 21. Teherán, Irán 'Aszámi-je madzsárí dar manábe'-e íráni (A magyarok nevei iráni forrásokban)', Pazsúhesgáh-i mírász-e farhangí  va gardesgarí

2020. február 26. Budapest, Irán vs USA: stratégiák és ütközőpontok a Közel-Keleten (kerekasztal beszélgetés), PPKE BTK PIC (Pázmány International Club)

2020. március 4.  Budapest, Kerekasztal az iráni választásokról, Corvinus Egyetem, Gyakorlati Diplomácia Társasága

2020. szeptember 22. 'Motale'át-e íránsenászí va gandzsíne-je noszakh-i khattí dar Madzsáresztán', 'Iranisztikai stúdiumok és  iráni kéziratos kollekció Magyarországon', 'Alláme Tabátabá'í Egyetem, Teherán, Irán (online előadás)

2020. október 21. 'Íránsenászí dar Madzsáresztán', 'Az iranisztika Magyarországon', Teheráni Egyetem (UT) Irodalmi és Bölcsészettudományi Kar (online előadás)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Miklós Sárközy

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1976
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2008
Discipline: Iranian Studies
Title of Thesis: The history of Tabaristan’s principalities in the first centuries of Islam before the Mongol period
Issuing Institution: Faculty of Humanities, Eötvös Lóránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2001
Discipline(s): History, Iranian Studies
Issuing Institution: Faculty of Humanities, Eötvös Lóránd University, Faculty of Humanities Pázmány Péter Catholic University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Tarbiat Modarres University of Tehran, Istituto Universitario Orientale of Naples language course 1999
Istituto Universitario Orientale, Naples Erasmus 2000
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Department of Ancient History and Auxiliary Historical Sciences
Current Position(s): Head of Department, Associate Professor

Previous Employer: Faculty of Humanities, University of Pécs (PTE)
Previous Position Held: assistant research fellow

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Ancient and Early Mediaeval Near Eastern and Central Asian History, Islamic History, Religious Studies, Iranian Studies, Silk Road Studies

Membership in Research Groups and Projects

Research Group of Hungarian Prehistory, Research Centre for Humanities, Hungarian Academy of Sciences (http://tti.btk.mta.hu/)

Scientific Board of the Arminius Vámbéry Studies (www.vambery.sk)

Anthologia Nizarica Ismailitica Project (Department of Semitic Philology and Arabic Studies, ELTE)

Research Group for the Middle East (KRE)

Research Group for the Spiritual and Material Cultures of the Classical Antiquity (KRE)

The Persian Manuscript Project of the Oriental Collection of the Library of The Hungarian Academy of Sciences and the Library of Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran (2015-2017)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2005-2006 ELTE GÉPESKÖNYV Project (Online Teaching Materials for Middle Eastern History)
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Persian fluent (near native)
English fluent (near native)
Italian read and spoken intermediate level
German read and spoken intermediate level
Russian read and spoken intermediate level
French read and spoken intermediate level
Tajik read and spoken intermediate level
Old Persian read
Middle Persian read
Latin read
Ancient Greek read
Classical Arab read
Sogdian read
Parthian read
Turkish read

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Association for the Study of Persianate Societies membership
International Hafez Society membership
International Society for Iranian Studies membership
European Society for Central Asian Studies membership

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2013 Institute of Ismaili Studies (IIS), London visiting research fellowship (10 months)
September 2013 University of Bergen (Norway) guest lectures on Late Antique Middle Eastern History
2014 Institute of Ismaili Studies (IIS), London visiting research fellowship (8 months)
2015 Institute of Ismaili Studies (IIS), London visiting research fellowship (10 months)
12-19 October 2015 Komensky University, Bratislava, Slovakia Field work in religious studies and research trip in Iran among the Mandaeans of Iran and for the memory of the late Rudolf Macúch, a Slovak scholar of Iranian studies and expert of Mandaean language (Tehran, Ahvaz)

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Szabolcs Felföldi,
Institute of Archaeology, SZTE
Life at the Silk Road, the Archaeology of Niya 2013
 Katarína Šomodiová,  Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Department of Religious Studies  The Influence of the Research of Prof. Rudolf Macúch and Other Western Scholars on the Mandaean Identity  2018
     
     

 

List of Publications

    Független idézők összesen: 0
    Tudományos közlemények összesen:Monographs

Mohammad Taghi Rouhi – Sárközy Miklós: Irán, a négy évszak országa, [Iran the Land of Four Seasons] Budapest 2009.

Sárközy Miklós (vál.) Perzsa közmondások [Persian Proverbs], Kelet Kiadó, Budapest 2010.

Sárközy Miklós: Irán - a négy évszak országa [Iran the Land of Four Seasons], 2. átdolgozott, bővített kiadás, Budapest 2015.Edited Books and Journals

Hosseini, Khaled, Papírsárkányok [Kite Runner], Tericum, Budapest 2005.


Hosseini, Khaled, Egyezer tündöklő nap [A Thousand Splendid Suns], Tericum, Budapest 2008.


Vámbéry, Á. Bokhara története [The History of Bokhara] Dunájska Streda 2010.


Rašid al-Din Hamadani, Fazlallah: Ughuznama, L’Harmattan 2010


www.merretartiran.hu [Where is Iran going?] Eds. Erzsébet, N.Rózsa, Miklós Sárközy, 2011.

Vámbéry (Tanulmánykötet), Dunaszerdahely, 2015. 5-18.


Chapters in Books

Marco Polo utazásai [The Travelogue of Marco Polo] iráni, közép-ázsiai és ókeresztény jegyzetek (notes on Iran, Central Asia and Late Antique Christianity, with Ágnes Birtalan, Barnabás Csongor és István Hajnal) Budapest 2003. 433-491.

Mithras és misztériumai [Mithras and his Mysteriums] I-II. László L., Nagy L., Szabó Á. (szerk.), Óperzsa feliratok és avesztai himnuszok fordítása és a kötet prehellenisztikus részének szakmai ellenőrzése, [’Translation of Old Persian and Avestan Hymns and Review of the Prehellenic Part] vol. I. Budapest 2005. 19-62.

Irán az iszlám előtt [The History of Iran before the Islam] http://christal.elte.hu/Okor-Kelet/Keleti.torteneti.kronologia/index.asp_id=38.html (online tanulmány, kronológia és fogalomtár) Vásáry I. (szerk.) Keleti történeti kronológia: Gépeskönyv Budapest 2006.

Az iszlám kori Irán [The History of Iran in the Islamic Period] http://christal.elte.hu/Okor-Kelet/Keleti.torteneti.kronologia/index.asp_id=44.html (online tanulmány, kronológia és fogalomtár) Vásáry I. (szerk.) Keleti történeti kronológia in: Gépeskönyv Budapest 2006.

A mughal kori India [India in the Mughal period] http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Keleti.torteneti.kronologia/index.asp_id=52.html (online tanulmány, kronológia és fogalomtár) Vásáry I. (szerk.) Keleti történeti kronológia in: Gépeskönyv Budapest 2006.

Eszter és Mordechai nyomában Hamadánban, [’On the Footsteps of Ester and Mordechai in Hamadan’] www.pilpul.net, Budapest 2006. (online tanulmány)

Farndon, J. Merre tart Irán, Félelmek és tények, [Where is Iran going, Fears and Facts] HVG könyvek, szaklektorálás valamint az alábbi fejezetek szerzősége: ’Kultúrtörténeti áttekintés’ (131-137.)’ [’Brief Cultural History of Iran’] Irán és a magyarok’[’Iran and the Hungarians’] (137-142.) ’Kronológiai áttekintés’ [’Chronological Review’] (153-157.) ’Név- és fogalommagyarázat’ [’Lexikon’] (159-166.) Budapest 2006.

’A szarmata nyelv’ [’The Language of the Sarmathians’] in: Fehér B. Pannónia latin nyelvtörténete, Károli Egyetemi Kiadó, Budapest 2007. 485-487.

’A szaszanida dinasztia legitimációs technikáinak hatása a koraiszlámkori Iránban’ [’The Influence of Sasanian Legitimacy Strategies in Early Islamic Iran’] Gedő É. és Horváth E. Hatalom, legitimáció, ideológia, történeti tanulmányok, Budapest, 2007 (2008) 30-48.

’Királyi vadászat – királyi trónbitorlás I. – egy vándormotívum óperzsa korra vonatkozó antik forrásokban’ [’Royal Hunting – Royal Usurpation I. – a Topos in Antique Sources Relating to the Old Persian Period’] Fehér B, Könczöl M. (szerk.) Orpheusz távozik, tanulmányok Sarkady János emlékére, Budapest 2007. 225-244.

’Vámbéry és a Bokhara története’ [’Vámbéry and The History of Bokhara’] in: Vámbéry Á. Bokhara története, a legrégibb időktől a jelenkorig, ismert és ismeretlen keleti kézirati kútfők után, Dunaszerdahely, 2010. 485-499.

’Egy telem a persa fővárosban’ megjegyzések Kégl Sándor perzsiai tanulmányútjához’[ ’A Winter spent in the Persian Capital’ – Notes on the Study Tour of Alexander Kégl in Persia’] In: Dévényi K. Kelecsényi Á. (szerk.) Varietas delectat, Tanulmányok Kégl Sándorról, Akadémai Kiadó, Budapest 2010. 47-60.

ابتدای ایرانشناسی درمجارستان: زندگی نامه یک شاگرد ارمینیوس وامبری [’ The Origins of Iranian Studies in Hungary: the Biography of one of the Pupils of Arminius Vambery: Alexander Kégl’]
http://kegl.mtak.hu/hu/03.htm 2010.

’Utószó’ [’Postscript’] in: Sárközy Miklós, Perzsa közmondások, Budapest 2010. 181-188.

‘Notes on the Parthian background of Bahram Čubin’ in: Czeglédy A. Horváth L. Kraehling E. Laczkó K. Ligeti D. Á. Mayer Gy. (eds.) Pietas non sola Romana, Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata, Budapest 2010. 501-510.

’The ”long 19th Century” in Iran – Persian History under the Qajar Dynasty’ Kelényi B. – Szántó I. (eds.) Artisans at the Crossroads, Persian Arts of the Qajar Period (1796-1925), Budapest 2010.18-20.

‘The East travels to the West: The Qajar Shahs Touring Europe int he 19th and 20th Century’ Kelényi B. – Szántó I. (eds.) Artisans at the Crossroads, Persian Arts of the Qajar Period (1796-1925), Budapest 2010. 21-25.

‘Kelet Nyugatra utazik : a Qádzsár sahok európai korútjai a 19-20. Században’[’ ‘The East travels to the West: The Qajar Shahs Touring Europe in the 19th and 20th Century’’] in: Kelényi B. – Szántó I. (szerk.) Két korszak határán - Perzsa művészet a Qádzsár korban Budapest 2010. 21-25.

‘A ’hosszú 19. század’ és a Qádzsár kori Perzsia története’ [’The ”long 19th Century” in Iran – Persian History under the Qajar Dynasty’’] in: Kelényi B. – Szántó I. (szerk.) Két korszak határán - Perzsa művészet a Qádzsár korban Budapest 2010. 18-20.


’Iráni zsidók, zsidó irániak – vázlat az iráni zsidó identitásokról a modern Iránban’ [’Iranian Jews, Jewish Iranians – a Survey of Jewish Identities in Modern Iran’]
http://www.merretartiran.hu/doc/Ir%C3%A1ni%20zsid%C3%B3k,%20zsid%C3%B3%20ir%C3%A1niak/index.html Budapest 2011.

‘Kégl Sándor tanulmányai, tudományos öröksége’ [ ‘The Studies of Sándor Kégl and his Scientific Heritage’] In: Dévényi K. (szerk.) A perzsa irodalom vonzásában, válogatott tanulmányok [In the Eclipse of the Persian Literature, Selected Articles] Budapest 2012. 9-23.

‘The Legacy of Alexander Kégl’ In: Dévényi K. (szerk.) A perzsa irodalom vonzásában, válogatott tanulmányok [In the Eclipse of the Persian Literature, Selected Articles] Budapest 2012. 29-30.

‘A szeplőtelen szűztől a síita Vatikánig’ [‘From the Immaculate Virgin to the Shiite Vatican’] In: Xeravits G.- Nagy. E. (szerk.) Szent városok, szent körzetek Tibettől Etiópiáig [ ‘Holy Cities, Holy Areas from Tibet to Ethiopia’] Budapest 2012. 113-137.

‘A párthusok’ [‘The Parthians’] http://www.tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3339&id=260425, 2013

Jelenits I - Sárközy M. 'Párthus-magyar Jézus' [‘The Parthian-Hungarian Jesus’] http://www.tenyleg.com/index.php?action=categoryView&type=places&category_id=3338, 2013.

‘Alexander Kégl’ In: The Encyclopaedia Iranica Online Edition, 2013 http://www.iranicaonline.org/articles/kegl-sandor

شاندور کیگل' 'Kégl Sándor' http://anthropology.ir/node/26347 (2014)

The Sultan and the Defiant Prince in Hunting Competition: Questions of Legitimacy in Hunting Episodes of
?abaristan, In: R. Gleave - I. Kristó Nagy (eds.) Violence in Islamic Thought from the Qur?an to the Mongols ed.Edinburgh University Press, Edinburgh 2015. 141-152.

Anti-sasanian movements in 6th century Persia – the case of Wistaxm and Windoe in:(szerk. Csabai Z. Szabó E. Vilmos L. és Vitári-Wéber A.) Európé égisze alatt - ünnepi tanulmányok Fekete Mária hatvanötödik születésnapjára kollégáitól, barátaitól és tanítványaitól, Pécs 2015. 281-296.

'Gaál László, az iranista' ['László Gaál as Iranist'] in: Örsi J. (ed.) A Jászkunság tudósai 2. - Scholars of Yas-Cumania 2. Szolnok 2015. 374-386.

‘Felvidék és Erdély között: Vámbéry Ármin és az erdélyi Rhédey-kripta felújítása egy új dokumentumcsoport fényében’[‘Between Upper Hungary and Transsylvania: Arminius Vámbéry and the restoration of the Rhédey crypt of Erdőszentgyörgy in the light of new documents’] in A Felvidék krónikása, Tanulmányok a 70 éves Popély Gyula tiszteletére, szerk.Makkai Béla, Budapest 2015. 151-159.

‘Indigenous versus International? The Role of ‘Preislamic’ Identity and Shi‘i Islam in the Clashes of the Bawandid Kingdom with the Nizari Isma‘ilis in Northern Iran’ in In Quest of Identity. Studies on the Persianate World, ed. M. Rodziewicz, M. Michalak, Warsaw 2015. 129-146.

‘Vámbéry tanulmányok - Új utak a Vámbéry-kutatásban’ in Vámbéry (Tanulmánykötet), szerk. Sárközy Miklós, Dunaszerdahely, 2015. 5-18.

'Qarn-e boland-e nuzdahom': tarikh-e Iran dar ahd-e Qajar’ (A hosszú tizenkilencedik század: Irán története a Qajar peródusban) in: Béla Kelényi, Iván Szántó (szerk.): Honar-e Iran-e 'asr-e Qajar dar majmu'e-ha-ye Majarestan, 1210-1343 q. Tehran: Farhangestan-e Honar, 2015. 31-34.

‘Safar-e sharq be gharb: siyahat-e shahan-e Qajar dar Orupa-ye sadde-ye nuzdahom va bistom", (Kelet Nyugatra utazik: A Qajar sahok európai utazásai a 19. és a 20. században) in: Béla Kelényi, Iván Szántó (szerk.): Honar-e Iran-e asr-e Qajar dar majmu'e-ha-ye Majarestan, 1210-1343 q. Tehran: Farhangestan-e Honar, 2015. 35-41.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

’Az ókori Irán és az Újbabiloni Birodalom politika kapcsolatai Kr.e. 626 és Kr. 539 között’ [’The Political Contacts of Ancient Iran and Neo-Babylonian Empire’] Történ Ész 3. évf. 3-4. Pécs 1995.285-294.

’Sadeq Hedayat élete és munkássága’ [’The Life and Works of Sadeq Hedayat’] Leszkovszki A. (szerk.) A Lidércfény, Székesfehérvár 2000.35-41.

’Ferdousi és a tabarestani Bavandida dinasztia’ [’Firdawsi and the Bawandid Dynasty in Tabaristan’] Csirkés F., Csorba Gy., Sudár B. és Takács Z. B. (szerk.) Függőkert, Orientalisztikai tanulmányok 2. Budapest 2005. 135-161.


’Mongol kán – muszlim szultán – iráni padisah: a Ghazanname és az iráni mongol arisztokrácia énképe a XIV. század derekán’ [’Mongol Khan – Muslim Sultan – Iranian Padishah – the Ghazanname and the Identity of the Iranian Mongol Aristocracy in the Middle of the 14th century’] Testis temporum, vita memoriae, Ünnepi Tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. születésnapjára, Studia Caroliensia, A Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata (3-4) Budapest 2006. 31-46.


’A Sasanida eredetmítosz továbbélése a korai muszlim Tabarestanban’ [’The Survival of the Myth on the Origins of the Sasanians in Islamic Tabaristan’] Keletkutatás 2002 ősz –2006 ősz [2007] 9-23.


’Párthia öröksége Perzsiában, Arsakida (párthus) legitimációs kihívások a Szászánida Birodalomban’ [’The Legacy of Parthia in Persia, Arsacid Challenges of Legitimacy in the Sasanian Empire’] Ókor VI. évf. 3. sz. 2007. 32-40.

’The Survival of the Myth of the Sasanians in Early Islamic Tabaristan’ Szabó Á.- Vargyas P.(szerk.) Cultus deorum studia religionum ad historiam vol. III. Res Medievalia et recentiora ab Oriens ad Europa, In memoriam István Tóth, Pécs-Budapest 2008. 21-36.

’Megjegyzések Vámbéry Árminnak a Perszepoliszban és az iráni síita zarándokhelyeken tett látogatásairól’ [’Notes on the Visits of Vambery in Persepolis and in Shiite Pilgrimage Sites’] Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 16. (2008). 25-37.


’Irán és Izrael közös gyermeke: Nagy Kürosz emlékezete az elő-ázsiai forrásokban.’ [’The Common Child of Iran and Israel: The Memory of Cyrus the Great in Near-Eastern Sources’] Ókor VIII. évf. 2. sz. 2009. 21-28.

’Fontes mutantur et nos mutamur in illis? – a történeti emlékezet alternatívái a sasanida kori Iránban’[’ Fontes mutantur et nos mutamur in illis? – the Alternatives of Historical Recollection in Sasanian Iran’] Orpheus Noster I. évf. 1. sz. 2009 (2010) 33-48.

’A perzsa király asztalánál – étellista a későszászánida Iránból’, [ ’At the Table of the Persian King – a List of Food from the Late Sasanian Iran’] Orpheus Noster II. évf. 1. sz. 2010. 93-112.

'Neveléselmélet és nevelésideál a későszászánida Iránban' [ 'Theory of Education and Educational Ideals in Late Sasanian Iran' ], Orpheus Noster, IV. évf. 4. sz. 2012. 76-90.

‘Szexideál, prostitúció és női szerepek a szászánida Perzsiában’ [‘Ideal for Sex, Prostitution and Women’s Roles in Sasanian Persia’’] Ókor, 2012. XI. évf. 3. sz. 55-63.

'Vámbéry Ármin és Perzsia' ['Arminius Vámbéry and Persia'] Magyar Tudomány 2013/8. 934-943.

’A Sasanian Taxation List or an Early Islamic Booty? A Medieval Persian Source and the Sasanian Taxation System’ Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies, Pécs 2014. 701-714.

’Newly discovered Vámbéry documents from the USA – A Preliminary Report’, Archivum Ottomanicum 31 (2014) 61-78.


شاندور کیگل و ایرانشناسی در مجارستان'Kégl Sándor és az iranisztika Magyarországon', Name-ye Iran wa Eslam, I/3. 1391/2012. 19-30.

شاندور کیگل' 'Kégl Sándor', Jahan-e Ketab, 2014. 19:6-7. 51-53.

’Arminius Vámbéry and the Baha’i Faith’, Baha’i Studies Review, Vol. 18, 2012. 55-82.


’A Diwan-i Qa’imiyyat hetvenötödik kaszídája és egy nizári merénylet anatómiája’. [’The seventy fifth qasida of the Diwan-i Qa’imiyyat: the anatomy of an assassination carried out by Nizaris'] Keletkutatás 2015 tavasz, 139-152.


’At the Crossroads of Identity: Arminius Vámbéry – Oriental Traveller and Scholar’, Journal of Intercultural Inquiry, Vol. 1, No. 1. Autumn 2015, 69-88. http://www.jiiscientia.co.uk/article/view/31/11

'Irán és a mongolok - identitások örvényében' ['Iran and the Mongols - in the Swirl of Identities'] Tempevölgy, VII. évf. 2016/1. 72-78.


Conference Proceedings (Printed and Electronic)

’Egy Vámbéry tanítvány – Kégl Sándor élete és munkássága (1862-1920)’ [’A Pupil of Vambery – the Life and Works of Alexander Kégl’] Dobrovits M. (szerk.) A kísérlet folytatódik, II. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely, 2005. 120-163.


’Törzsek – nomadizmus – etnicitás, a kisebbségi lét formái a 20. századi Iránban’ [’Tribes – Nomadism – Ethnicity, the Forms of Being Minority in Iran in the 20th century’] Kőrösi Csoma Sándor és a Kelet népei, Kovászna Romania,2005. 290-311.


’Magyarok Persepolisban – Vámbéry és kortársainak emlékei az Achaimenida palotaváros árnyékában a 19. században’ [’Hungarians in Persepolis – the Reminscences of Vambery and his Contemporaries in the Shade of the Achaemenid Palaces in the 19th century’] Dobrovits M. (szerk.) Az előkelő idegen, III. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely, 2006. 130-151.


’A ‘Xusraw i Kawadan ud redag-e ‘, egy pehlevi traktátus és a középperzsa botanika, [’Xusraw i Kawadan ud redag-e, A Pahlavi Book and the Middle Persian Botanics’]Kőrösi Csoma Sándor évkönyv, Kovászna 2006. 157- 181.

’Vazallus – szövetséges – lázadó, egy kisdinasztia az ilkhanida kori Észak-Iránból: a Baduspanidák’[’Vassal – Ally – Insurgent, a Local Dynasty of Northern Iran in the Ilkhanid Period’]Dobrovits M. (szerk.) A küzdelemnek vége, s még sincs vége, IV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely, 2007. 96-118.


’Vámbéry Kásánban és a Tarikh-e Kašan – egy 19. századi iráni kereskedőváros életképei’ [’Vambery in Kashan – Memories of an Iranian Trade Center in the 19th century’]Dobrovits M. (szerk.) A becsvágy igézetében V. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely, 2008. 236-248.


’Megjegyzések az iráni törökség modernkori problémáihoz’ [’Notes on the Contemporary Problems of the Turkic Population of Iran’] ‘Magyarország és Azerbajdzsán: A kultúrák párbeszéde,’ II. Nemzetközi Tudományos Konferencia (Előadások, Cikkek és Rezümék), Budapest 2008. 372-382.

’Qom városa Vámbéry korában és ma’ [’The City of Qom in the Age of Vámbéry and now’]Dobrovits M. (szerk.) A kívánt világosság VI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely, 2009. 241-270.


’Nászer al-Dín perzsa sah útinaplója Magyarországról’[’The Diary of Nasir al-Din Shah about Hungary’] In: Dobrovits M. (szerk.) A Kelet ritka nyugalma, VII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely, 2010. 113-164.

’Mozaffar al-Dín iráni sah magyarországi utazása és naplója 1900-ban’ [’The Journey of Mozaffar al-Din Shah to Hungary and his Diary about Hungary’] Dobrovits M. (szerk.) A segítő kéznek ez a mesterfogása, VIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely 2011. 397-425.

‘Vámbéry és a bahá’ik’ [’Vámbéry and the Baha’is’] Dobrovits M. (szerk.) Az érett kor ítélete, IX. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely 2012. 259-286.

'VámbéryÁrmin felnőttkori családi viszonyai – vázlat a Vámbéry családról' [ The family of Arminius Vámbéry in his adulthood - a sketch about the Vámbéry family ], Keller L. (szerk.) 'Ábrándjaink kora' X. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely, 2013. 161-177.

 

'A Vámbéry családi archívum újrafelfedezése az Egyesült Államokban - Előzetes jelentés' (The Rediscovery of the Vámbéry Family Archive in the United States - A Preliminary Report),Keller L. (szerk.) Európából Ázsiába és vissza ismét, XI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, szerk. Keller L. Dunaszerdahely 2014. 31-60.

Reviews

Lane, G. Early Mongol Rule in Thirteenth-Century Iran A Persian Renaissance, London, New York 2003, Acta Orientalia (59) 2006. 121-124.


Translations

Örvény, [’Swirl’] Hungarian Translation of a short story of Sadeq Hedayat ’Gerdab’ from the original Persian into Hungarian A Lidércfény, Leszkovszki Anna (ed. Székesfehérvár 2000, 41-47.

Blair, S. et al. Iszlám, művészet és építészet [Islam – Art and Architecture] Hungarian Translation from the Original English of the Following Chapters: Caliphate, Samanids, Ghaznavids, Ilkhanids, Timur and Timurids and the Central Asian Khanats, 58-127, 329-345, 386-451.pp. Budapest 2005

Weiss, B. G. Green, A. H. Az arabok rövid története, [The Short History of the Arabs] Hungarian Translation from the Original English book, pages: 85-152. Budapest 2008.

'Örvény', 'Karom' (two short stories of ?adeq Hedayat), Irodalmi szemle, LVIII. 2015. 28-42.

'Bunichah' (translated from Persian to English), in: W. Madelung - F. Daftary (eds). Encyclopaedia Islamica, vol. 5. al-Biruni-Da?i, An Abridged Translation by The Institute of Ismaili Studies of the Da?irat al-Ma?arif-i Buzurg-i Islami published in Persian by the Centre for the Great Islamic Encyclopaedia (ed. by. K. Musavi Bojnurdi),Published in Association with The Institute of Ismaili Studies of London, Brill, Leiden-Boston, 2015, 161-165.

 

'Chugan' (translated from Persian to English), in: W. Madelung - F. Daftary (eds). Encyclopaedia Islamica, vol. 5. al-Biruni-Da?i, An Abridged Translation by The Institute of Ismaili Studies of the Da?irat al-Ma?arif-i Buzurg-i Islami published in Persian by the Centre for the Great Islamic Encyclopaedia (ed. by. K. Musavi Bojnurdi), Published in Association with The Institute of Ismaili Studies, London, Brill, Leiden-Boston, 2015, 690-707.
Organisation of Conferences

2009. november 21. KRE BTK, Merre tart Irán? (Where is Iran going?, one day conference)
2011. november 30. Al-Ghazálí seminar, KRE BTK (TÁMOP Konferenciasorozat)

2014. október 14-16. Khodadad Rezakhani's (Freie Universität, Berlin) lectures about the history of late antique Iran and Central Asia, KRE BTK

2015. február 10-12. Matteo Compareti's lectures (University of California, Berkeley) about Sogdian and Iranian art and archaeology, KRE BTKAcademic and public Appearances (Live and Electronic)ابتدای ایرانشاسی در مجارستان: زندگی نامه شاندور کیگل’, National Library, Tehran, Iran 15. July, 2007.

2008. április 16. Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar ‘A mai Irán politikai rendszere’

2008 december 7. KRE BTK Bibliakonferencia ‘Nagy Kürosz az iráni és koraiszlámkori hagyományokban’

2008. december. 3. Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar ‘Az irán alkotmány és politikai rendszer’

2009. október 2. VII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely ‘Naszer al-Dín perzsa sah utinaplója Magyarországról’

2009. szeptember 3-5 . Budapest , ESCAS (European Society for Central Asian Studies) ‘Central Asian rule in Tabaristan’

2009. október 31. ELTE ÁJTK, Vallási élmény, tapasztalat és megértés ‘A szunnita iszlám és a síita Irán’

2009. november 21. KRE BTK, Merre tart Irán? ‘Iráni zsidók, zsidó irániak – zsidó identitások a modern Iránban’

2010 szeptember 13-15. Legitimate and Illegitimate Violence in Islam’ University of Exeter, 13-15. ’Hunting, Fight, Violence and Royal Propaganda in Early Islamic Persia’

2010. szeptember 29-31. VIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely:’Mozaffar al-Dín iráni sah naplója Magyarországról 1900-ból’

2010. november 18. Irán-Üzbegisztán-Afganisztán est, Sapientia Hittudományi Főiskola: ’Hódítók és hódító vallások a Selyemúton, Afganisztán rövid története’

2010.december 1. Kégl Sándor a magyar keletkutatás polihisztora (emlékülés) MTA Könyvtára: ’Megjegyzések Kégl Sándor 1889/1890-es perzsiai útjához’

2011. február 23. Asghabat, Türkmenisztán, Origin of the Turkmen people and the Development of World Culture, Turkmen Academy of Sciences ’Notes on the Parthian Roots of Bahram Cubin’

2011. szeptember 7. 7th European Conference of Iranian Studies, Krakkó, Jagelló Egyetem, ‘Reworking history of Tabaristan: a passage of 'Utbi's al-Tarikh al-Yamini and its transformation in the Tarikh-i Tabaristan of Ibn Isfandyar and Mar'aši’,

2011. október 1. X. Nemzetközi Vámbéry Tudományos Konferencia: Dunaszerdahely, " Vámbéry és a bahá'ík"

2011. november 23.Közép Ázsia: állam, hatalom, geopolitika,. 09.00-13.00. Corvinus Egyetem, Közigazgatástudományi Kar, Budapest "Irán és Közép-Ázsia kapcsolatai a múlt és a jelen viszonylatában"

2011. november 24-25. CEU, Budapest, Conference, The EU and Central Asia: Partners in Stability International Conference Organized by the Manfred Wörner Foundation in cooperation with the Central European University Budapest, ’Iranian Strategies in Central Asia’

2011. november 30. Al-Ghazálí emlékülés KRE BTK (TÁMOP Konferenciasorozat)14.00-18.00. Al-Ghazálí Naszíhat al-Mulúk-ja, egy középkori perzsa királytükör a politikai vezetésről

2012. március 8. Institute of Ismaili Studies, London, UK, ‘The Local Policy of the Nizari State in the Caspian Provinces’ (Occasional Lectures Series).


2012. március 13. Kőrösi Csoma Társaság, Budapest ’Kégl Sándor élete és munkássága’

2012. április 23.VII. KRE BTK Japanisztikai konferencia: Adalékok a 19. századi iráni-japán kapcsolatokhoz: Nobujosi Furukava iráni útinaplója 1880-1881-ből.

2012. május 29. Budapest The First International Conference of Young Security Experts, National University of Public Service, ‘Iran's policy in the Postsoviet Region - Ambitions, Challenges and the Reality’

2012. október 5. XI. Nemzetközi Vámbéry Tudományos Konferencia: Dunaszerdahely ’Vambery Ármin családja, leszármazottai, hagyatékának sorsa a 20. Szazadban’

2013. január 22. Kőrösi Csoma Társaság, Budapest ’Vámbéry Ármin és a bahá'í vallás’

2013. április 16. Power of Identity. Iranian World in Research, Varsói Egyetem, Lengyelország, ‘Indigenous versus International? The Role of Pre-Islamic Identity and Shiite Islam in the Clashes of Post-Sasanian Kingdoms with Isma'ili Da'is in Northern Iran’

2013. április 30. Institute of Ismaili Studies, London ‘Not with Violence and Force, but by Pretense and Grace’ Saljuqs, Nizaris, and Bawandids in Northern Iran between 1093 and 1138’ (Occasional Lectures Series).

2013. szeptember 04. Szarajevó, Bosznia-Hercegovina ‘Response to Rivalry and Decline: The Political Circumstances and Reasons for the Announcement of the Qiyama in 1164’, The Sixth Biennial Convention of The Association for the Study of Persianate Societies,

2013 szeptember 17 . Bergen, Norvégia 'Heterodoxy and Orthodoxy in Sasanian Imperial Ideology: Achaemenid, Avestan, Parthian, Antique and Judaeo-Christian elements of the Sasanian Legitimacy' Guest lecturership University of Bergen,

2013 szeptember 17 . Bergen, Norvégia 'The Sasanian Empire - between Rome and Nomadic tribes of Eurasia (3-7 centuries AD)' Guest lecturership University of Bergen,

2013 október 02. Institute of Ismaili Studies, London, 'Rivalry, Decline, and the Qiyama of 1164, Circumstances and Reasons’, London, Institute of Ismaili Studies.

2014. május 01. Institute of Ismaili Studies, London,UK, ‘Early Mongol-Nizari Contacts in Northern Persia and the Diwan-i Qa’imiyyat’,

2014. június 25. School of Oriental and African Studies, London,UK, 'Early Mongol-Nizari Political Contacts in Northern Persia and the Diwan-i Qa’imiyyat'


2014. június 29. Jeruzsálem, Izrael, 'The Diwan-i Qa’imiyyat–Aspects of Mongol-Nizari Contacts in the Light of a Newly Discovered Literary Source', Mobility and Transformations: New Directions in the Study of the Mongol Empire, Hebrew University, Institute of Advanced Studies

2014. július 26. Jesmond, Newcastle upon Tyne, Anglia . ‘From Refusal to Conversion – Ármin Vámbéry and his religious background’

2014. augusztus 09. Montreál, Kanada, The Kitab-i Naqz and Twelwer Shi’i Political Ideology in 12th-century Northern Iran, Tenth Biennial Conference of Iranian Studies of the International Society for Iranian Studies.

2014. szeptember 20. Törtel,' Az iráni és török világ határán: Hephtaliták, chioniták, kidariták (avagy meg lehet-e határozni etnikai és nyelvi hátterét írásbeliséggel nem rendelkező népcsoportoknak?)' Hun hagyomány konferencia

2014. október 10. Dunaszerdahely, Szlovákia, Levelek Londonból - Vámbéry és a brit konzervatívok (Churchill, Curzon, Balfour), kapcsolata az új családi archívum alapján

2014. november 1. Teherán, Irán, Szaráj-e Ahl-e Qalam ' 'Motále'át-e novin-e Eszmá'iliye-ye Nezári' ('Új tanulmányok a Nizári Iszmá'ilijjáról' perzsául).

2014. november 21. Budapest, PPKE Vallástörténeti Workshop, Egy vallás a zoroasztrianizmus és az iszlám között: a khurramiyya a koraiszlámkori Iránban,

2015. április 14. Budapest, 'A Diwan-i Qa'imiyyat hetvenötödik qa?idája és egy nizari merénylet anatómiája' Kőrösi Csoma Társaság

2015. április 28. Pozsony, Szlovákia, 'A reassessment of the Nizari Isma'ili Qiyama of 1164 and its political-theological background', Szlovák Vallástudományi Társaság.

2015. április 30.Budapest Párszik, zoroasztriánusok Perzsia és India között - egy vallási közösség múltja és jelene Amrita Sher-Gil Kulturális Központ

2015. június 03.Budapest A jászok iráni nyelvi-etnikai származása - források, kérdések, kapcsolatok "Az utolsó keleti honfoglalók" A jászok beköltözése a Kárpát-medencébe, MTA BTK Régészeti Intézet és az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport konferenciája

2015. június 20.Newcastle upon Tyne, UK, Between traveler and pilgrim - perceptions of Arminius Vámbéry on Shiite holy places in Iran

2015. szeptember 10. Istanbul, Turkey,'Qa?ida No. 75 of the Diwan-i Qa'imiyyat: Territorrial Expansion and Political Ideology of the Nizaris at the End of the 12th century AD' The Seventh Biennial Convention of The Association for the Study of Persianate Societies

2015. szeptember 14. Pécs, Antall József Tudásközpont 'Irán - ősi civilizáció, modern hatalom a Közel-Keleten'

2015. október 8. Dunaszerdahely, Szlovákia, XIII. Vámbéry Konferencia, 'Felvidék és Erdély között: Vámbéry Ármin és az erdélyi Rhédey kripta felújítása egy új dokumentumcsoport fényében'

2015. november 10. Edinburgh, Skócia, UK, University of Edinburgh, Department of Islamic and Middle Eastern Studies,Recovering 'lost voices': the role and depiction of Iranian/Persianate Subalterns from the 13th Century to the Modern Period - Workshop One, 'The Diwan-i Qa’imiyyat and the Mongols – a reassessment of Mongol-Nizari contacts in the light of a newly discovered literary source'

2015. november 13. Cambridge, UK, University of Cambridge, Faculty of Asian and Middle Eastern Studies, 'Personal Identity and Oriental history: Arminius Vámbéry at the Crossroads of Identities

2015. december 4. Oxford, UK, Oriel College, Oxford Hungarian Society 'Arminius Vambery and his Identities: Orientalism and Personality'

2015. december 4. Oxford, UK, Oriel College, Oxford Hungarian Society 'Arminius Vambery and his Identities: Orientalism and Personality'

2016. január 17. Tehran, Iran, Saray-e Ahl-e Qalam: Zendegi wa khaterat-e Vladimir Ivanow, iranshenas-e rusi (The Life and Works of Vladimir Ivanow, a Russian Iranist)

2016. január 25.Tehran, Iran, Bonyad-e iranshenasi (Foundation for Iranian Studies): Hazar sal-e iranian wa majarha (Thousand years of Iranians and Hungarians)

2016. január 26. Tehran, Iran, Ketabkhane-ye Melli-ye Iran (National Library of Iran): Akharin yafteha-ye iranshenasi dar Majarestan (The Latest Discoveries in the field of Iranian Studies in Hungary)

2016. január 30. Tehran, Iran, Kakh-e Golestan (Golestan Palace): Asnad-e khaterat-e safar-e shahan-e Qajar (Naser al-Din Shah wa Mozaffar al-Din Shah) be Majarestan (The Accounts of Qajar Royal Travelogues of Naser al-Din Shah and Mozaffar al-Din Shah about Hungary

2016. március 18. Balatonfüred, Hamvas Béla Napok: A magyar-iráni kapcsolatok ezer éve

2016. április 20. Budapest, Nemzetek Háza, Nemzetközi Szádí Nap: Szádí és a 13. századi Irán – egy géniusz élete, kora, jelentősége

 

2016. június 3. Szófia, Bulgária, Ohridi Szent Kelemen Egyetem: Hungary and Persia - connections in the Safawid and Qajar period, Iran and Europe in the Mirror of History

2016. június 23. Leiden, Hollandia, Centre for the Study of Islam and Society: Interfaith Love: Love, Sex and Marriage in the Islamicate World: Interfaith Marriages, Harem Intrigues, Concubines in the Nizari Ismaili Period: an Untold Story of the Imams of Alamut

2016. június 29. Budapest, KRE BTK, Losonczi Péter emlékkonferencia: Eschatological proclamations as political declarations in the Nizari Ismaili traditions -the case of the Diwan-i Qa’imiyyat

2016. augusztus 5. Bécs Ausztria, 11th Conference of  the International Society for Iranian Studies (ISIS) : Neighbours in reality, neighbours in eschatology - ethnic groups and their representations in the Diwan-i Qa’imiyyat

 

2016. augusztus 8. Bécs Ausztria, 16th Conference of the International Qajar Studies Association : István Maróthy – a Hungarian doctor in the service of the Ottomans and the Qajars in the first half of the 19th century

2016. szeptember 15. Pozsony, Szlovákia, 'Minorities and Majorities in the Middle East and Asia’ conference,  Wladimir Ivanow and his memoirs about Iranian Ismailis and Gypsies, 

 2016. november 23. Szeged, 6th Conference of Medieval History of the Eurasian Steppe, Mongol–Nizari Ismaili relations in Northern Iran before 1256 – new sources and results 

2017. február 24. Sofia, Bulgaria: ’Persian Manuscripts in the Oriental Collection of the Hungarian Academy of Sciences, “Persian Manuscripts in Balkans and Central Europe’’ University Kliment Ohridski

2017. március 10. Ottawa, Canada: ’The Mongol Road to Alamut’, 2nd Ismaili Studies Conference, Center for Islamic Studies,Carleton University, 

2017. május 22. Budapest, Hungary: ’Perzsa útinaplók Magyarországról 1918 előtt’ – Magyar-Iráni Baráti Társaság

2017. május 25. Budapest, Hungary: Iran's Foreign Policy, First Conference of Central European Middle East Experts, National University of Public Service

2017. május 27. Vienna, Austria: Concluding remarks, Women's solidarity during war The rehabilitation and reintegration of women after slavery, Universität Wien

2017. június 12. Budapest, Hungary: Irán az elnökválasztások után: bel- és külpolitikai kihívások Haszan Róháni második elnöksége alatt, Külügyi és Külgazdasági Intézet

2017. június 29. Bratislava, Slovakia: Iran after the elections. What’s next?, Bratislava City Library

2017. szeptember 16. Sofia, Bulgaria: ’The Mongol Road to Alamut’, Summer University of Iranian Studies, University Kliment Ohridski

2017. szeptember 16. Sofia, Bulgaria: ’Iran in the Late Antiquity’, Summer University of Iranian Studies, University Kliment Ohridski

2017. október 6. Dunajská Streda, Slovakia: ’Vámbéry Ármin identitásválasztása’, XV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia

2017. október 13. London, UK: ’New Central Asian Ismaili Manuscripts on Ḥasan-i Ṣabbāḥ and the Sargudhasht-i Sayyidnā’, 'Before the Printed World: Texts, Scribes and Transmission', Institute of Ismaili Studies

2017. október 24. Budapest, Hungary: ’A magyar-iráni kapcsolatok évszázadai’, Jászok Szövetsége

2017. november 14. Budapest, Hungary: ’Iran and Turkey: different viewpoints, shared and common actual interests towards the Middle East and Russia, Where is the re-set? US-Russia relations and their impact on Europe and the Middle East’, National University of Public Service

2018, február 6. Cairo, Egypt: Ármin Vámbéry (1832-1913) – ’Orientalist in Dervish Clothes’, Balassi Institute of Cairo

2018. április 10. Exeter, UK, ’History in Eschatology: the case of the Dīwān-i Qā’imiyyāt’, British Association  For Islamic Studies 2018 (BRAIS) Conference

2018. május 7. Krakkó, Lengyelország, ’Nizari Ismaili philology and the transmission of manuscripts of the Sargudhasht-Sayyidna’, Oriental Branch of the Polish Academy of Sciences  

2018. május 8. Krakkó, Lengyelország, ’New results of Nizari Ismaili history’, Department of Iranian Studies at the Institute of Oriental Studies, Jagiellonian University

2018. május 26.  Szeged, ’Új adatok a szászánida Irán és az Axumi Királyság kapcsolataihoz’, XIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, SZTE BTK

2018. június 7.  Budapest, ’Dāš Kasan és Sulṭāniyya – megjegyzések a buddhizmus ilkhánida kori nyelvi-történeti kapcsolataihoz,’ Migráció, kultúrák találkozása a Selyemút mentén, ELTE BTK

2018. október 8. Kolozsvár, Románia, 'Reforms and Conservatism in  the Contemporary Political System and Society of Iran', Babes-Bolyai University, Faculty of History and Philosophy

2018. november 8. Barcelona, Spanyolország: ’Prosopographies and dynastic policy in 12th century Caspian sources,’4th Meeting of the Society of Iranian and Turanian Studies, Genealogy, Transmissions and Prosopography, Universitat Autonoma de Barcelona 

2019. április 17. Budapest, 'Irán, a Selyemút kapuja - egykor és ma' - Mathias Corvinus Collegium

2019. szeptember 13. Berlin, 'Hamdallah Mustawfi on the Hungarians' 9th European Conference of Iranian Studies

2019. október 4. Budapest, 14-15th century Classical Persian sources on the Eastern Hungarians, Early Hungarians and Iran,  a one day international workshop on  Early Hungarian History and its Iranian Connections

2019. november 7. Budapest, 'Hős, mártír, istenség a zoroasztrianizmustól a modern Iránig:Syâwaxš/Siyâwuš alakja és kultuszai az iráni hagyományokban', Károli Gáspár Református Egyetem, BTK TTI

2019. december 18. Budapest, 'Magyarok Iránban - irániak Magyarországon a 19. században' - Ybl Budai Kreatív ház

2020. január 7. Budapest, 'Magyarok Iránban - irániak Magyarországon a 19. században' - Ybl Budai Kreatív ház (megismételt előadás)

2020. január 21. Teherán, Irán 'Aszámi-je madzsárí dar manábe'-e íráni (A magyarok nevei iráni forrásokban)', Pazsúhesgáh-i mírász-e farhangí  va gardesgarí.

2020. február 26. Budapest, Irán vs USA: stratégiák és ütközőpontok a Közel-Keleten (kerekasztal beszélgetés), PPKE BTK PIC (Pázmány International Club)

2020. március 4.  Budapest, Kerekasztal az iráni választásokról, Corvinus Egyetem, Gyakorlati Diplomácia Társasága

2020. szeptember 22. 'Motale'át-e íránsenászí va gandzsíne-je noszakh-i khattí dar Madzsáresztán', 'Iranisztikai stúdiumok és  iráni kéziratos kollekció Magyarországon', 'Alláme Tabátabá'í Egyetem, Teherán, Irán (online előadás)

2020. október 21. 'Íránsenászí dar Madzsáresztán', Az iranisztika Magyarországon, Teheráni Egyetem (UT) Irodalmi és Bölcsészettudományi Kar, Teherán, Irán (online előadás)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin