Készült: 2023-06-20
Módosítás: 2024-02-12

Szakleírás:

Sportpszichológiai szakpszichológus

Károli Gáspár Református Egyetem

 

 

Általános tudnivalók

 

A képzés helye: KRE BTK Csopaki utcai épület – 1022 Budapest, Csopaki utca 6.

Szakfelelős: dr. Smohay Máté egyetemi adjunktus

A képzés formája: iskolarendszerű, levelező képzés Képzési terület: bölcsészettudomány

Szakképesítés: Sportpszichológiai szakpszichológus

Szakindítás: két évente, szeptemberben

 

Képzési alkalmak: félévente 7x2 nap (péntek 9:00-18:00 – szombat 8:30-17:30)

Terepgyakorlatok: az 1 és 2. félévben 20-40, továbbá a 3. és 4. félévben 60-60 óra, mindösszesen tehát 180 órában.

 

Szóbeli felvételi időpontja:

Új képzési évfolyam meghirdetés esetén később kerül meghatározásra
Amennyiben postai úton jelentkezése megérkezett, e-mailben küldünk pontos tájékoztatást a felvételivel kapcsolatban!

 

A felvételi beszélgetés az előképzettségre, valamint jelentkezés motívumaira irányul, külön készülést nem igényel. Felvételi keretszám: 25 fő.

 

A jelentkezés feltételei

Jelentkezési határidő:  2024 évben a képzés nem indul
elektronikusan, a KRE honlapján.

 

Az elektronikus jelentkezéshez feltöltendő anyagok:

  • Pszichológia mesterképzésben szerzett felsőfokú (MA) végzettség;
  • Motivációs levél lefeljebb egy oldal terjedelemben géppel írva

 

Az Oklevél megszerzéséhez a tantárgyi követelmények teljesítése + szakdolgozat készítése és államvizsgán való megvédése + 100 igazolt önismeret munka szükséges. Az önismeret lehet egyéni vagy csoportos is, szervezése a hallgató egyéni feladata, a képzés ezt nem biztosítja.
Valamint a nemzetközi sportvilágban használt, egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

 

A költségtérítés összege: 290 000 Ft / félév.

 

A képzés célja

A képzés célja olyan sportpszichológiai szakpszichológusok képzése, akik megalapozott tudással rendelkeznek a sportpszichológia elméleti, gyakorlati és módszertani hátteréről, felkészültek a sportpszichológiai feladatok megtervezésére, ellátására és értékelésére a sport minden területén, a gyermeksporttól a felnőttig, az egészséges életmódtól a rekreációs sporttevékenységeken át az élsportig.

 

A képzés szerkezete

A program teljes óraszáma 640 óra, amelyből

  • 175 óra elmélet,
  • 285 óra gyakorlat, szeminárium, sajátélményű óra,
  • 180 óra terepgyakorlat

 

Az egyes képzési területek tartalma

 

Az elméleti tárgyak a sportolókkal végzett minőségi sportpszichológiai munkához kötődő tudásanyagot ölelik fel. A tudásanyag részét képezik a sporttevékenységgel szoros összefüggésben álló biológiai, pszichológiai és társas vonatkozások egyaránt. A képzés mindezt fejlődés-, egészség- és rendszerszemléletben tárgyalja.

 

Alapozó és társtudományok (55 óra). Alapismeretek a sporttudományok, a mozgásfejlődés és a sporttevékenység társadalmi kontextusának megértéséhez szükséges releváns társtudományi tartalmakat illetően. Főbb témakörök: fizikai egészég, sportélettan, sportegészségtan, mozgásfejlődés, edzéselmélet, sportok ismerete, valamint sportspecifikus etika, jog, pedagógia, szociológia, antropológia.

 

Sportban releváns szélesebb körű pszichológiai ismeretek (95 óra). Ide tartoznak sportoláshoz kapcsolódó pszichológiai ismeretek. Főbb témakörök: egészségpszichológia, klinikai pszichológia, fejlődéslélektan, szervezetpszichológia, tanácsadói kompetenciák.

 

Specifikus sportpszichológiai tudás- és tapasztalatanyag (140 óra). Ebben a tanegységben a hallgatók a sportolókkal végzett sportpszichológiai munka kereteivel, tapasztalataival, kihívásaival ismerkednek meg. Főbb témakörök: a sportpszichológia keretrendszere, sportpszichológusi tapasztalatok felnőttekkel, serdülőkkel, gyermekekkel, krízis, trauma, dopping, sportpszichológiai mérések és kutatómunka, sportpszichológiában releváns terápiás módszerek (AT, CBT, hipnózis, ACT, logoterápia, pszichodráma), sportágspecifikus sportpszichológia.

 

Csapatszintű sajátélmény szemináriumok (80 óra). A képzés ezen részében a csapatokkal végzett sportpszichológiai munka bemutatása sajátélményen keresztül történik. Főbb témakörök: csapatkohézió, gyerekcsapatokkal való munka, csoportdinamika.

 

Egyéni szintű sajátélmény szemináriumok (30 óra). A képzés ezen része olyan terápiás módszerekbe ad sajátélményű betekintést, amelyek az önszabályozás fejlesztését szolgálják a majdani munka során. Főbb témakörök: stressz, légzés, autogén tréning, kognitív viselkedésterápia.

 

Terepgyakorlatok (180 óra). Különböző sportkontextusok működésének sportpszichológiai szempontú megfigyelése, és elemzése. Főbb témakörök: sportklubok, interjúk, elsőinterjú, mérések, tesztvisszajelző beszélgetés, esetvezetés, gyermek- és felnőtt sportolókkal egyaránt.

 

Konzultáció, esetvezetés (40 óra). Ezen képzési terület a terepgyakorlatok során sportolókkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó fontos személyekkel való interjúvezetés, esetbemutatás és esetleírás szempontrendszerét sajátítja el a hallgató.

 

Szakdolgozati konzultációk (20 óra). A szakdolgozat készítést segítő csoportmunka.

Jelenléti kötelezettség: félévente és tárgyanként az órák legalább 80%-án jelen kell lenni! Tanulmányi kötelezettségek: Innen letölthető

 

 

 

Szakdolgozat, államvizsga

A hallgatók a 4. félév lezárása után záródolgozatot írnak, melyet a soron következő

államvizsgán védenek meg. A szakdolgozatot a hallgatók a képzésben szereplő tantárgyak valamelyikében tárgyalt témából készíthetnek. A szakdolgozat témáját a hallgató a témavezető irányítása mellett dolgozza fel. A hallgató maga választ és kér fel sportpszichológus témavezetőt. A szakdolgozat két fő részből tevődik össze: (1) kutatás és (2) esetvezetés. A szakdolgozat elkészítésére és bírálatára a KRE SZMSZ. és TVSZ Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi-és Vizsgaszabályzatának rendelkezései az irányadók. A szakdolgozat védése a záróvizsgával egy időben zajlik.

 

Erre az időszakra költségtérítést már nem kell fizetni. (A 4  félév elvégzéséről a hallgató – kérésére – abszolutóriumi igazolást kaphat.)

 

További információk

Kovács Sarolta, szakirányokért felelős oktatási referens
KRE Pszichológiai Intézet, 1022 Budapest, Csopaki utca 6.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (30) 115 0768

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin