Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-15

Szatmári Petra

Cím: Dr. habil.
Nem: nő
Születési év: 1954
Születési hely: Németország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 00 36 1 483-2881

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2002
Tudományág: nyelvtudományok, germanisztika
Disszertáció címe: Das heterogene sich lassen. Zu syntaktischen und funktional-semantischen Aspekten passivisch interpretierbarer sich-lassen Konstruktionen
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE (P-882/2002.)
Habilitációs előadás éve: 2009
Tudományág: nyelvtudományok
Habilitáció címe: Agens-dezentrierte Konzeptualisierungen: diachron – synchron – kontrastiv. Ausgewählte Studien zur passivischen und medialen Konzeptualisierung; habilitációs előadás címe: „Zur Agens-Nennung in der passivischen Konzeptualisierung“
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE (634/2009)

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve:
Tudományág(ak):
Oklevelet kiállító intézmény:

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Rostocki Egyetem történelem-testnevelés szakos tanár 1977
ELTE BTK német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 1994
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete
Tanszék: Német Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: főiskolai tanár

Korábbi munkaadó: 1986-1989: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (BDTF): Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék, Idegennyelvi Lektorátus
Beosztás: tanársegéd

Korábbi munkaadó: 1989-2011: BD(T)F, Német Nyelv és Irodalom Tanszék / Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (NyME SEK) BTK Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet Germanisztika Intézeti Tanszék
Beosztás: 1995: főiskolai adjunktus; 1998: főiskolai docens, 2005: főiskolai tanár

Egyéb korábbi munkaadó: 2003-2008: a BDF/NymE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Beosztás: Kontrasztív Nyelvészet című tantárgy előadója

Egyéb korábbi munkaadó: 2005: I. félév: Szegedi Tudományegyetem: Német Nyelvészeti Tanszék
Beosztás: vendégoktató


Kutatási és oktatási szakterületek
kutatási szakterületek: német (kontrasztív) nyelvészet, grammatikalizációs folyamatok

oktatott tantárgyak (legfontosabbak): fonetika/fonológia, frazeológia, szakmódszertan, morfológia, szintaxis, lexikológia, szemantika, szövegnyelvészet, kontrasztív nyelvészet, pragmatika, grammatikográfia

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
2004: „Szombathelyi Nyelvnapok” (Linguistik-Tage in Szombathely) című nemzetközi konferencia (szervezőtárs: Dr. Balaskó Mária) (A projektet az Oktatási Minisztérium (Tempus Világnyelv-Program VNY-STB-KSZ-02/2004/03), a Szombathelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal és a Berzsenyi Dániel Főiskola támogatták.)

2003-2004: monográfia-írás: Szatmári, Petra: Das heterogene sich lassen. Zu syntaktischen und funktional-semantischen Aspekten passivisch interpretierbarer sich-lassen-Konstruktionen. Hamburg: Buske (= Beiträge zur germanistischen Sprachwissenschaft 17) (A projekt a BDF Tudományos Bizottsága, BDF BTFK Tudományos Bizottsága, a Magyar Tudományos Akadémia Vas Megyei Tudományos Testülete és a BDF rektora támogatásával valósult meg.)

2008-2011: sikeres pályázat „Az idegen nyelvű kis létszámú szakok indításának és fenntartásának ellátására vonatkozó támogatás elnyeréséhez” (5503-6/2008. támogatási szerződés, 2008-2011)

2016-2018 szótár-projekt: „Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft“ (WSK), herausgegeben von Prof. Dr. Stefan Schierholz und Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Herbert Ernst Wiegand (www.wsk.uni-erlangen.de), Zusammenarbeit am Fachwörterbuch: Grammatik. Ein Lern- und Konsultationswörterbuch. Mit einer Systematischen Einführung und englischen Übersetzungen. Bd. 1.1 Formenlehre (hrsg. von Stefan Schierholz und Pál Uzonyi), szócikkek: aktivisch, Witterungsverb, Mediopassiv, Gefügenomen, Präpositionalkasus, mediales Verb, Kasusform, Kasuswechsel, lexikalischer Kasus, Kasusrahmen, Reflexivmedium, Antikausativ.

2018-2020: Kutatási pályázat: egyéni kutatási projekt: Das nicht-phorisches es (a nem-forikus es; munkacím) (Nyelvtudományi kutatás) témaszám: 20619B800

Lexikográfiai Kutatócsoport (tag; vezető: Dr. habil. Hollós Zita)Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2009-2011 tanszékvezető
2006-2007,
2009-2011
szakfelelős
2005-2011 BDF Német Nyelv és Irodalom Tanszék/ NymE Germanisztika Intézeti Tanszék oktatójaként: Germanisztika BA szintű akkreditációs anyagának elkészítése és folyamatos kiegészítése
2008 NymE Germanisztika Intézeti Tanszék némettanári MA akkreditációs anyagának elkészítése
2001, 2003, 2007, 2010 nemzetközi tudományos konferenciák szervezése (Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt)
2004 Linguistik-Tage in Szombathely, Jahresversammlung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. – GESUS (Németország)

1990


1994


2011

oktatási segédanyagok
1. Die Tempora. Grammatische Arbeitsblätter. Ein Übungsmaterial für die Ausbildung der Unterstufenlehrer im Fachkollegium Deutsch. Szombathely 1990, 28 o.
2. Genera verbi. Grammatische Arbeitsblätter. Ein Übungsmaterial für die Ausbildung der Unterstufenlehrer im Fachkollegium Deutsch. Szombathely 1990, 26 o.

3. Verbgrammatik. Übungen für Fortgeschrittene. Erprobungsfassung. Szombathely 1994, 120 o.

Morphologie 1. Gegenstand der Morphologie. 12 old. (http://sts.bdf.hu/nemet/ Dokumentumok/Morphologie/Morphologie_1.pdf)
Morphologie 2. Wortarten. 14 old. (http://sts.bdf.hu/nemet/Dokumentumok/ Morphologie/Morphologie_2.pdf)
Morphologie 3. Das Nomen. 63 old. (http://sts.bdf.hu/nemet/Dokumentumok/ Morphologie/Morphologie_3.pdf)
2007-2015 Corvinus Szaknyelvi Vizsgáztató – Közgazdasági Szaknyelv (OECONOM német középfok, felsőfok)
2017- Levelező tanárképzés tanszéki felelőse
2017- Linguistisches Kolloquium (szervező)
2018 EMLex (Europäischer Master für Lexikographie/European Master in Lexicography) EMJMD-EMLex Auswahlkommission/nemzetközi EMLex-EMJMD-bizottságban tag: Admission Committee
2020- Doktori képzés - Univerzita J. E. Purkyné, Ústi nad Labem (Studiengang: Deutsche Philologie mit Ausrichtung Deutschsprachige Literatur / Germanistische Sprachwissenschaft), Szakértői Tanács (tag)
   
   
  szakdolgozati témavezetés ,tantárgyfelelősség (BA, MA)

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német anyanyelv
magyar C 1
angol A 2
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Rektori Dicséret Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 2002
Tudományért Kitüntetés Nyugat-magyarországi Egyetem 2010
 Év Publikációja   Károli Gáspár Református Egyetem  2017

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Gesellschaft Ungarischer Germanisten tag
Jahrbuch der ungarischen Germanistik szerkesztőség (nyelvészeti szekció) Jahrbuch szerkesztőségének tagja
Aussiger Beiträge Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre (AB) szerkesztőség (Ústi nad Labem) (http://kgerff.ujepurkyne.com/ KGER_casopis_infoblatt_ger.asp) (ERIH PLUS) AB szerkesztőségének tagja
„Linguistische Treffen in Wrocław“ (ISSN 2084-3062), https://linguistische-treffen.pl/de/scientific-board Tudományos Tanácsadó Testület, tag
Publikációs sorozat Doktorandenforum Auslandsgermanistik. Herausgegeben von Georg Schuppener, Renata Cornejo, Joanna Szczęk Tudományos Tanácsadó Testület, tag
MTA Vas Megyei Tudományos Testülete (MTA VATT) tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2008 Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Német Nyelv és Irodalom Tanszék, Trnavá Erasmus program oktatói mobilitás (Semantische Kasus in komplexen Prädikaten)
2009 Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Német Nyelv és Irodalom Tanszék, Trnavá Erasmus program oktatói mobilitás (Zur semantischen Rolle Agens)
2011 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Német Nyelv és Irodalom Tanszék, Ústí nad Labem Erasmus program oktatói mobilitás (Valenz – an der Schnittstelle Morphologie/Syntax – Deutsch/Ungarisch)
2014 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej, Wrocław Erasmus program oktatói mobilitás (Phraseologische Sprachspielereien - zur Modifikation von Phraseologismen)
 2016  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Német Nyelv és Irodalom Tanszék, Ústí nad Labem  Erasmus program oktatói mobilitás (Zentrale und periphere Passiv-Konstruktionen im Deutschen)

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

//MTMTIMPORT//

 

 

Monográfiák

2001

1. Das heterogene sich lassen. Zu syntaktischen und funktional-semantischen Aspekten passivisch interpretierbarer sich-lassen Konstruktionen. [A heterogén sich lassen. A szenvedő értelmű sich-lassen szerkezetek szintaktikai és funkcionális-szemantikai aspektusai.] Budapest: ELTE (Diss.). (257 o.)

2004

2. Das heterogene sich lassen. Zu syntaktischen und funktional-semantischen Aspekten passivisch interpretierbarer sich-lassen-Konstruktionen. Hamburg, 2004. Buske (= Beiträge zur germanistischen Sprachwissenschaft 17). (179 o.)

2007

3. Agens-dezentrierte Konzeptualisierungen: diachron – synchron – kontrastiv. Ausgewählte Studien zur passivischen und medialen Konzeptualisierung. Szombathely: Savaria University Press. (249 o.)

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

2002

1. Barota, Mária/Szatmári, Petra/Tóth, József/Zsigmond, Anikó (Hg.): Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Konferenz 25.-26. Oktober 2001. Szombathely (= Acta Germanistica Savariensia 7). 370 o.

2007

2. Balaskó, Maria/Szatmári, Petra (Hg.): Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge. Vorträge der 13. Jahrestagung der GESUS in Szombathely, 12.-14. Mai 2004. München: Lincom (= Edition Linguistik 59). 613 o.

2008

3. Szatmári, Petra/Takács, Dóra (Hg.): … mit den beiden Lungenflügeln atmen. Zu Ehren von János Kohn. München: Lincom (= Linguistics Edition 70). 291 o.

2009

4. Fekete-Csizmazia, Zsuzsanna/Lang, Elisabeth/Pólay, Veronika/Szatmári, Petra (Hg., 2008): Sprache – Kultur – Berührungen. Internationale Konferenz 8.-9. November 2007. Szombathely/Wien, 2009. Savaria University Press/Praesens Verlag (= Acta Germanistica Savariensia 10). (245 old.)

5. Cseresznyák, Mónika/Szatmári, Petra (Hg., 2009): Zwischen-Bilanz. 20 Jahre Germanistik in Szombathely. Szombathely/Wien, 2009. Savaria University Press/Praesens Verlag (= Acta Germanistica Savariensia 11). (329 old.)

2012

6. Lang, Elisabeth/Pólay, Veronika/Szatmári, Petra/Takács, Dóra (Hg., 2012): Schnittstellen: Sprache – Literatur – Fremdsprachendidaktik. Hamburg: Dr. Kovač (= Studien zur Germanistik 43). (285 old.)

2014

7. Dringó-Horváth, Ida / Fülöp, József/Hollós, Zita/Szatmári, Petra/Szentpétery-Czeglédy, Anita/Zakariás, Emese (Hrsg., 2014): Das Wort – ein weites Feld. Festschrift für Regina Hessky. Budapest: L’Harmattan Kiadó. (314 old.)

Cikkek tudományos folyóiratokban

1994

1. Zur Konkurrenz von Wortbildungsmitteln und syntaktischen Ausdrucksformen am Beispiel der „werden“-Passivsynonyme, Adjektive auf „-bar“ und „sich lassen“. In: Kohn, János/Wolff, Dieter (Hrsg.): New Methodologies in Foreign Language Learning and Teaching/Neue Methoden im Fremdsprachenunterricht. Szombathely, 1994. 95-110.

1995

2. Ostdeutscher Wortschatz nach der Wende. Aktuelles aus der Sprachszene. In: DUfU 10.2, 41-45.

3. Urlauben werbegetrommelt. Aktuelles aus der Sprachszene. In: DUfU 10.3, 35-38.

1996

4. „Du mußt die Macht von de Wörters richtig erkenn!“ Gedanken zur Jugendsprache. In: DUfU 11.2, 17-22.

1997

5. Überlegungen zur Umsetzung linguistischer Probleme in der Praxis – anhand der sich-Verben. In: Henrici, Gert/Kohn, János (Hg.): DaF-Unterricht im Spannungsfeld zwischen Forschung und Praxis. Szombathelyer Didaktik-Symposium 1995. Szombathely, 1997 (= Acta Germanistica Savariensia). 113-126.

1998

6. Syntax and Semantics of the “sich lassen“ Passive Constructions. Reflections in the field of Passive. In: Kohn, János (Hrsg.): A Filológiai Intézet Szakmai Napja. Fiatal bőlcsészek tudományos műhelye. 1997. május 6. Szombathely, 1998. 87-97.

7. Es – und kein Ende: Zum nicht-phorischen es in passivisch interpretierbaren sich-lassen Konstruktionen. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1998. 225-242.

1999

8. Einige Überlegungen zur Übersetzbarkeit des bekommen-Passivs. In: Balaskó, Mária/Kohn, János (szerk.): A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciá előadásainak gyűjteményes kiadása 1998. április 16.-18. Szombathely, 1999. 109-116.

9. Von stino, Goldi und anderen Akü-Wörtern. In: DUfU 14.1, 13-22.

2000

10. Das will nicht übersehen werden. Passiv und Modalverb – eine „defekte” Verbindung? In: Szalai, Lajos (Hg.): „Der Text als Begegnungsfeld zwischen Literaturwissenschaft und Linguistik.” Zehn Jahre Germanistik in Szombathely im europäischen Zusammenhang. Jubiläumskonferenz – 29.-30. Oktober 1999. Szombathely, 2000. Maedinfo (= Acta Germanistica Savariensia 4). 99-108.

11. Passiv. Eine Möglichkeit der Perspektivierung außersprachlicher Sachverhalte. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2000. 161-178.

2001

12. „Es läßt sich + Inf.” und seine Entsprechungen im Ungarischen. In: Pusztay, János (szerk.): Colloquia Contrastiva 7. Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok. Az 1999-es Veszprémi Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kontrasztív nyelvészeti szekciójának előadásai. Savariae/Szombathely, 2001. Balogh és Tsa. 85-93.

13. Az es-névmás alanyiságáról. In: Balaskó, Mária (szerk.): Tanulmányok a Filológiai Intézet Tudományos Műhelyéből. Szakmai Nap 2000. március 3. Szombathely, 2001. BDT. 85-95.

14. Wenn’s weiter nichts ist (Gedanken zur Klitisierung von es) In: DUfU 2001/3-4, 17-22.

2002

15. Und manchmal hörte und sah man …(Das abstrahierende Pronomen man) In: Pusztay, János (szerk.): Colloquia Contrastiva 9. Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok. Az 2001-es Pécsi Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kontrasztív nyelvészeti szekciójának előadásai. Savariae/Szombathely, 2002. Balogh és Társa .49-55.

16. „Damit gehört sich beschäftigt.” Egy modális szenvedő szerkezetről. In: Földes, Csaba (szerk.): MMI: Annuum tempus linguarum Europae. Scripta philologica Pannoniensis. Veszprém, 2002. MTA VEAB – Veszprémi Egyetemi Kiadó. 47-57.

17. Interferenzen im Bereich des Passivs. In: Gadányi, Károly/Pusztay, János (szerk.): Közép-Európa: Egység és sokszinűség. A Nyelvek Európai Éve 2001 zárókonferenciájának előadásai. Szombathely, 2002. Balogh és Társa. 348-360.

18. Sich-lassen + Subjekt[+belebt] in Kombination mit intransitiven Verben. In: Barota, Mária/Szatmári, Petra/Tóth, József/Zsigmond, Anikó (Hg.): Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Konferenz 25.-26. Oktober 2001. Szombathely, 2002. Maedinfo (= Acta Germanistica Savariensia 7). 193-199.

19. Das gehört nicht vom Tisch gewischt … Überlegungen zu einem modalen Passiv und dessen Einordnung ins Passiv-Feld. In: Jezikoslovlje, 3.1-2 (2002), 171-192.

20. Die Thea und der Herr Grundel. (Textlinguistische Überlegungen zum Gebrauch des bestimmten Artikels bei Personennamen) In: Szalai, Lajos (Hg.): Österreich-Studien. Jubiläumsausgabe anlässlich der Zehnjahresfeier der Österreich-Bibliothek in Szombathely. Szombathely, 2002. Maedinfo (= Acta Germanistica Savariensia 8). 41-65.

2003

21. Man als Subjekt von Passivsätzen. In: Balaskó, Mária (szerk.): Tanulmányok a Filológiai Intézet Tudományos Műhelyéből. Szakmai Nap 2001. március 8. Szombathely, 2003. Balogh és Társa. 109-117.

22. Individualnamen im deutschen Wortschatz. In: Balaskó, Mária (szerk.): Tanulmányok a Filológiai Intézet Tudományos Műhelyéből. Szakmai Nap 2002. március 7. Szombathely, 2003. Balogh és Társa. 77-83.

23. Mögliche Grammatikalisierungspfade von sich. In: Korčaková, Jana/Beyer, Jürgen (Hg.): Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové, 2003. Gaudeamus, 197-208.

2004

24. Zur Passivierbarkeit von Idiomen. In: Brdar-Szabó, Rita/Knipf-Komlósi, Elisabeth (Hg.): Lexikalische Semantik, Phraseologie und Lexikographie: Abgründe und Brücken. Festgabe für Regina Hessky. Frankfurt am Main et al., 2004. Peter Lang (= Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft 57), 131-145.

25. Passivisch interpretierbare sich-lassen-Konstruktionen und Modalverben. In: DS 32 (2004), 32-55.

26. Überlegungen zur Valenzbeschreibung des Vollverbs lassen. In: Czicza, Dániel/Hegedűs, Ildikó/Kappel, Péter/Németh, Attila (Hg.): Wertigkeiten, Geschichten, Kontraste. Festschrift für Péter Bassola zum 60. Geburtstag. Szeged, 2004. Grimm Verlag. 207-216.

27. Mit - zwischen Präposition und Präfix. In: Pusztay, János (szerk.): Colloquia Contrastiva 11. Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok. Az 2003-es Győri Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kontrasztív nyelvészeti szekciójának előadásai. Savariae/Szombathely, 2004. Balogh és Társa. 71-79.

28. Sich-lassen Konstruktionen mit belebtem Subjekt (Subjekt[+belebt]) als Teil des Passiv-Feldes. In: Adamcová, Lívia (Hg.): Beiträge zu Sprache & Sprachen 5. Vorträge der 11. Jahrestagung der GESUS in Bratislava. München, 2004. Lincom (= Edition Linguistik 49), 333-345.

29. Zur funktionalen Einordnung von mit. In: Földes, Csaba/Pongó, Stefan (in Zusammenarbeit mit Hans-Werner Eroms, Viera Chebenová und Hana Borsuková) (Hg.): Das Wort in Satz und Text: Probleme und Erkenntnisse. Beiträge der Internationalen Germanistischen Konferenz „Kontaktsprache Deutsch V“ in Nitra, 27.-28. Juni 2003. Veszprém, 2004. Universitätsverlag/Wien: Edition Praesens (= Studia Germanica Universitatis Vespremiensis, Supplement Bd. 4), 201-215.

2005

30. Ethnostereotype in einem literarischen Werk. Zum Ungarnbild in Die Wasserfälle von Slunj von Heimito von Doderer. In: Bergerová, Hana/Cornejo, Renata/Haring, Ekkehard (Hg.): Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls Germanistik. Ústí nad Labem: Jan-Evangelista-Purkyne-Universität, 375-387.

31. Zur Klitisierung von es. In: Tóth, József (Hg.): Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Beiträge der internationalen Konferenz 6.-7. November 2003. Szombathely/Wien: Praesens Verlag (= Acta Germanistica Savariensia 9), 119-130.

32. „Nomen est omen” – Eigennamen im deutschen Wortschatz. In: DUfU 20.1-2, 39-50.

33. Zur Lemmatisierung von mit. In: Brenner, Koloman/Rada, Roberta (Hg.): Praktische Aspekte der Lexikographie. Beiträge des Lexikographischen Workshops am 16.-17. Oktober 2003 an der Eötvös-Loránd-Universität Budapest. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (= Budapester Beiträge zur Germanistik 48), 181-194.

2006

34. Sich-lassen-Konstruktionen als Konkurrenzformen des bekommen-Passivs. In: DaF 43.3/2006, 138-143.

35. Medium im deutsch-ungarischen Vergleich. In: Fries, Norbert/Fries, Christiane (Hg., 2006): Deutsche Grammatik im europäischen Dialog. Beiträge zum Kongress Krakau 2006, Online 2006. (http://krakau2006.anaman.de), 1-14.

36. Zur Grammatikalisierung des gehören-Passivs. In: Kozmová, Ružena (Hg.): Sprache und Sprachen im mitteleuropäischen Raum. Vorträge der internationalen Linguistik-Tagung Trnava 2005. Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave/Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS). Trnava 2006, 115-128.

37. Überlegungen zu den semantischen Rollen Agens und Kausator. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2006, 187-205.

2007

38. Zur Syntax und Semantik des Verbs lassen. In: Neuphilologische Mitteilungen 4 CVIII/2007, 591-628.

39. Drei Perspektivierungmöglichkeiten: aktivisch – medial – passivisch. In: Balaskó, Maria/Szatmári, Petra (Hg., 2007): Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge. Vorträge der 13. Jahrestagung der GESUS in Szombathely, 12.-14. Mai 2004. München: Lincom (= Edition Linguistik 59), 383-390.

2008

40. Realien im Rahmen von interkultureller Linguistik und Übersetzungswissenschaft (anhand der Übersetzung einer Erzählung von Th. Mann). In: Bartoszewicz, Iwona/ Szczęk, Joanna/Tworek, Artur (Hrsg., 2008): Linguistica et res cotidianae (Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 2), Wrocław-Dresden: ATUT/Neisse Verlag, 445-456.

41. Ungarländisch-Deutsches im ungarischen Wortschatz. In: Geyer, Ingeborg/ Glauninger, Manfred/Barabas, Bettina (Hg.): Traditionen – Innovationen – Zukunftsvisionen. Deutsche Sprachinseln in Friaul und Ungarn als Brücken in ein neues Europa. Beiträge zur internationale Tagung, Wien, 23.-24. November 2007. Wien: Praesens (= Beiträge zur Sprachinselforschung 19), 69-86.

42. Zur Ergänzungsbedürftigkeit von agens-dezentrierten Konstruktionen. In: Szatmári, Petra/Takács, Dóra (Hrsg.): … mit den beiden Lungenflügeln atmen. Zu Ehren von János Kohn. München: Lincom (= Linguistics Edition 70), 85-98.

43. A grammatikálizációs folyamatokról. In: Balaskó, Mária/Balázs, Géza (szerk.): Konvergenciák 2003-2006. Szombathely: NYME SEK 2008, 137-142.

44. Kontrasztív nyelvészet, mint az összevető nyelvtudomány egyik alfaja. In: Balaskó, Mária/Balázs, Géza (szerk.): Konvergenciák 2003-2006. Szombathely: NYME SEK 2008, 247-254.

45. A „kísérő körülmények” kifejezése. In: Balaskó, Mária/Balázs, Géza (szerk.): Konvergenciák 2003-2006. Szombathely: NYME SEK 2008, 391-396.

2009

46. Konvergierendes und Divergierendes in Karikatur und Literatur – am Beispiel der Ethnostereotype. In: Hess-Lüttich, Ernest W. B. /Müller, Ulrich/Schmidt, Siegrid/Zelewitz, Klaus (Hrsg, 2009): Differenzen? Interkulturelle Probleme und Möglichkeiten in Sprache, Literatur und Kultur. Frankfurt a. M. et al.: Peter Lang (= Cross Cultural Communication 14/GIG 9), 663-674.

47. Ein Grammatikalisierungsszenario für das Rezipienten-Passiv. In: Brdar-Szabó, Rita, Knipf-Komlósi, Elisabeth/Péteri, Attila (Hrsg., 2009): An der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang (= Deutsche Sprachwissenschaft international 3), 169-178.

48. Agensabgewandte Konstruktionen in sog. eingebetteten Sätzen (Nebensätzen). In: BÁR – Társadalomtudományi és művészeti Folyóirat IX.évf./Különszám – 2009, 169-181.

49. Von „das man nicht gehören mag” zu „das gehört getan” – zum Bedeutungs- und Strukturwandel bei gehören. In: Bartoszewicz, Iwona/Dalmas, Martine/Szczęk, Joanna/Tworek, Artur (Hrsg., 2009): Germanistische Linguistik extra muros – Inspirationen. (= Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 3), Wrocław/Dresden: ATUT/Neisse Verlag, 217-223.

50. Sprachbewusstheit, entdeckendes Lernen. Linguale Realien im DaF-Unterricht aus plurizentrischer Sicht. In: Bergerová, Hana/Schuppener, Georg (Hrsg., 2009): Sprache, Sprachwissenschaft und Didaktik in Bewegung. Aktuelle Fragestellungen germanistischer Linguistik und DaF-Didaktik. Aussiger Beiträge 3 (2009). Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre, 125-136.

51. Realien in einer literarischen Übersetzung mit einem Ausblick auf den Fremdsprachenunterricht. Linguale Realien im Roman Die Klavierspielerin von Elfriede Jelinek und deren Übertragung ins Ungarische. In: Fekete-Csizmazia, Zsuzsanna/Lang, Elisabeth/Pólay, Veronika/Szatmári, Petra (Hrsg., 2009): Sprache – Kultur – Berührungen. Internationale Konferenz 8.-9. November 2007. Szombathely/Wien: Savaria University Press/Praesens Verlag (= Acta Germanistica Savariensia 10), 183-195.

52. Wasser in den Rhein tragen – Tiszába hord vizet: Phraseologismen mit Flussnamen als Kernwort. In: Cseresznyák, Mónika/Szatmári, Petra (Hg., 2009): Zwischen-Bilanz. 20 Jahre Germanistik in Szombathely. Szombathely/Wien: Savaria University Press/Praesens Verlag (= Acta Germanistica Savariensia 11), .107-119.

53. Zum Transfer von Ethnorealien in einem literarischen Text. In: Grenz/Über/schreitungen. Beiträge der I. Miskolcer Germanistischen Konferenz 2008. Miskolc: E Typographeo Universitatis (= Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, Tomus XIV. – Fasciculus 3), 143-149. (http://www.uni-miskolc.hu/~philos/2009_tom_XIV_3/143.pdf)

2010

54. Aktuális nyelvhasználata és pragmatika. In: Balaskó, Mária/Balázs, Géza/Kovács, László (szerk.): Hálózatkutatás. Hálózatok a társadalomban és a nyelvben. Budapest: Tinta Könyvkiadó (= Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 103.), 2010, 207-223.

55. Begegnungsraum von kommen und kerül. In: Czeglédy, Anita/Hess-Lüttich, Ernest W. B./Langanke, Ulrich H. (Hrsg.): Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleuropa. Frankfurt am Main/Berlin: Lang (= Cross cultural communication 19), (= Publikationen der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik 14), 2010, 463-478.

56. Von „Experten“ verteufelt und doch… In: Interdisziplinarität in der Germanistik: Annäherungen in der Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaft. Beiträge der II. Germanistischen Konferenz Universität Miskolc 2009. Miskolc: E Typographeo Universitatis (= Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, Tomus XV. – Fasciculus 3), 181-191.

2012

57. Einen Eindruck vermittelt bekommen – signalisiert, dass jemand etwas bekommt. Zum Voll-, Funktions- und Auxiliarverb bekommen. In: Karabalic, Vladimir/Varga, Melita Aleksa/Pon, Leonard (Hrsg., 2012) Discourse and Dialogue – Diskurs und Dialog. Frankfurt/M. et al.: Peter Lang, 97-111.

58. Wechselwirkungen bei idiomatischen Ausdrücken. Zur Kontamination phraseologischer Ausdrücke bei Elfriede Jelinek. In: Szendi, Zoltán (Hrsg., 2012): Wechselwirkungen II. Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext. Wien: Praesens (= Pécser Studien zur Germanistik 6), 409-422.

59. Komposita beim Bestseller-Autor David Safier und ihre ungarischen Entsprechungen. In: Brdar-Szabó, Rita/Péteri, Attila/Rada, V. Roberta/Uzonyi, Pál (Hrsg., 2012): Deutsch – grenzenlos. Festschrift für Elisabeth Knipf zum 60. Geburtstag. Budapest: ELTE (= Budapester Beiträge zur Germanistik 58), 359-369.

60. Partikelverben im Kontrast: auf- und fel-Verben. In: Bartoszewicz, Iwona/ Hałub, Marek/Małyszek, Tomasz/Tomiczek, Eugeniusz (Hrsg., 2012): Übereinstimmungen und Differenzen. Germanica Wratislaviensia 136/2012, 165-180.

61. Affixoide – Pro und Kontra. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2011, 156-175.

62. Bediener-, bedienungs-, bedienfreundlich: Zu Wortbildungen mit dem Zweitglied -freundlich. In: Studia Linguistica 31 (2012), 87-114.

2013

63. Zweitglieder im Sprachvergleich: -freundlich/-barát. In: Knipf-Komlósi, Elisabeth/Öhl, Peter/Péteri, Attila/Rada, V. Roberta (Hrsg.): Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen. 21. internationale Linguistiktage der Gesellschaft für Sprache und Sprachen in Budapest. Budapest: ELTE (= Budapester Beiträge zur Germanistik 70), 55-61.

2014

64. Das Blau schrieb Geschichten. Zu deutschen und ungarischen Phraseologismen mit dem Farbkonzept blau/kék. In: Dringó-Horváth, Ida / Fülöp, József/Hollós, Zita/Szatmári, Petra/Szentpétery-Czeglédy, Anita/Zakariás, Emese (Hrsg., 2014): Das Wort – ein weites Feld. Festschrift für Regina Hessky. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 149-169.

Recenziók

1993

1. Csaba Földes (Hg.): Germanistik und Deutschlehrerausbildung. Festschrift zum hundertsten Jahrestag der Gründung des Lehrstuhls für deutsche Sprache und Literatur an der Pädagogischen Hochschule Szeged. Wien: Praesens 1993, 372 S. – In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1993, 278-281.

1995

2. Bernáth Cs./Gyémánt: Német nyelvkönyv a középfokú állami nyelvvizsgára elôkészítô és társalgó tanfolyamok számára. Szeged: MOZAIK Oktatási Stúdió 1993, 143. o. – In: DUfU 1995/1, 75-77.

1996

3. Popp, H. (Hg.) (1995): Deutsch als Fremdsprache. An den Quellen eines Faches. Festschrift für Gerhard Helbig zum 65. Geburtstag. München: Iudicium. 833 o. – In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1996, 263-265.

1998

4. Oddleif Leirbukt: Untersuchungen zum bekommen-Passiv im heutigen Deutsch. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1997. (= Reihe Germanistische Linguistik 177). 242 o. – In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1998, 306-308.

1999

5. Fritz, Gerd; Gloning, Thomas (Hg.): Untersuchungen zur semantischen Entwicklungsgeschichte der Modalverben im Deutschen. Tübingen: Niemeyer 1997 (= Reihe Germanistische Linguistik 187). 455 S. – In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1999, 230-234.

2006

6. Muráth, Judith (2002): Zweisprachige Fachlexikographie. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó (Pécser Beiträge zur Sprachwissenschaft 5). 209 S. – In: ZfAL 44/Februar 2006, 135-140.

7. Schumacher, Helmut/Kubczak, Jaqueline/Schmidt, Renate/de Ruiter, Vera: VALBU – Valenzwörterbuch deutscher Verben. Tübingen: Gunter Narr, 2004 (= Studien zur deutschen Sprache 31). 1040 S. – In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2005, 425-430.

2008

8. Fischer, Kerstin; Stefanowitsch, Anatol (Hrsg.): Konstruktionsgrammatik. Von der Anwendung zur Theorie. Tübingen: Stauffenburg, 2006 (Stauffenburg Linguistik 40). 210 S. – In: Info DaF 35.2008, 2/3, 188-191.

9. Römer, Christine: Morphologie der deutschen Sprache. Tübingen; Basel: A. Francke, 2006 (UTB 2811). 270 S. – In: Info DaF 35.2008, 2/3, 322-326.

2010

10. Kamber, Alain (2008): Funktionsverbgefüge – empirisch. Eine korpusbasierte Untersuchung zu den nominalen Prädikaten des Deutschen. Tübingen: Niemeyer. 592 Seiten. In: Zielsprache Deutsch 2.37./2010, 82-86. (http://www.stauffenburg.de/asp/books.asp?id=1147)

11. Döring, Sandra; Geilfuß-Wolfgang, Jochen (Hrsg.): Von der Pragmatik zur Grammatik. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2007. 161 S. – In: Info DaF 37.2010, 2/3, 158-160.

12. Wellmann, Hans: Deutsche Grammatik. Laut – Wort – Satz – Text. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2008. – In: Info DaF 37.2010, 2/3, 337-339.

2011

13. Kämper, Heidrun/Eichinger, Ludwig M. (Hrsg.): Sprache – Kognition – Kultur. Sprache zwischen mentaler Struktur und kultureller Prägung. Institut für deutsche Sprache Jahrbuch 2007. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2008. – In: Zielsprache Deutsch 1.38./2011, 81-86.

14. Grimm, Thomas; Venohr, Elisabeth (Hrsg.): Immer ist es Sprache. Mehrsprachigkeit – Intertextualität – Kulturkontrast. Festschrift für Lutz Götze zum 65. Geburtstag. Frankfurt/M; Berlin; Bern: Lang, 2009. – In: Info DaF 38.2011, 2/3, 234-238.

15. Smirnova, Elena; Mortelmanns, Tanja: Funktionale Grammatik. Konzepte und Theorien. Berlin; New York: de Gruyter, 2009 (de Gruyter Studienbuch). – In: Info DaF 38.2011, 2/3, 373-376.

16. Eins, Wieland; Schmöe, Friederike (Hg.) (2009), Wie wir sprechen und schreiben. Festschrift für Helmut Glück zum 60. Geburtstag. Wiesbaden: Harrassowitz. – In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache. ISSN 1205-6545 Jahrgang 16, Nummer 2 (Oktober 2011), 229-232.

2012

17. Ďurčo, Peter: Feste Wortverbindungen und Lexikographie. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. Berlin; New York: de Gruyter, 2010 (Lexicographica 138). – ISBN 978-3-11-023405-3. 180 Seiten. – In: Info DaF 39.2012, 2/3, 199-203.

18. Pafel, Jürgen: Einführung in die Syntax. Grundlagen – Strukturen – Theorien. Stuttgart: Metzler, 2011. ISBN 978-3-476-02322-3. 250 Seiten. – In: Info DaF 39.2012, 2/3, 314-318.

19. Dürscheid, Christa: Syntax. Grundlagen und Theorien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010. ISBN 978-3-8252-3319-8. 256 Seiten. – In: Zielsprache Deutsch 2.39./2012, 65-70.

20. Darski, Józef Paweł (2010), Deutsche Grammatik. Ein völlig neuer Ansatz. (= Posener Beiträge zur Germanistik 26). Bern et al.: Lang. ISBN 978-3-6316-1251-4. 475 Seiten. – In: Zielsprache Deutsch 3.39./2012, 74-82.

2013

21. Roelcke, Thorsten: Typologische Variation im Deutschen. Grundlagen – Modelle – Tendenzen. Berlin: Schmidt, 2011 (Grundlagen der Germanistik 48). – ISBN 978-3-503-12269-1. 318 Seiten. – In: Info DaF 40.2013, 2/3, 307-309.

22. Staffeldt, Sven (2010), Einführung in die Phonetik, Phonologie und Graphematik des Deutschen. Ein Leitfaden für den akademischen Unterricht. Tübingen: Stauffenburg (= Stauffenburg Einführungen 21). ISBN 978-3-86057-295-5. 191 Seiten. – In: ZiF (= Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachen-unterricht. Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache). Jahrgang 18, Nummer 2 (Oktober 2013) 2013-2, 169-170.

Fordítások

Vasi Szemle, rezümé-fordítások a 2001/4. füzettől. (Évente hat füzet jelenik meg.)

Bernáth Lajos: A Büki Gyógyfürdő képes krónikája (1957-1979) / Die Geschichte des Heilbades Bük in Bildern (1957-1979). Bük/Vasszilvágy: Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2014. 103 old.

Konferenciaszervezés

Linguistik-Tage in Szombathely, 13. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. – GESUS (Németország), Szombathely (2004)

Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt, Szombathely (2001, 2003, 2007, 2010)

Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas, Budapest (2013)

Das Wort - ein weites Feld, Budapest (2014)
Linguistisches Kolloquium (2017, 2018)

Linguistisches Kolloquium und Workshop (2019)

 

Nyilvános megjelenések

2006 – Deutsche Grammatik im europäischen Dialog, Kraków. (Medium im deutsch-ungarischen Vergleich.)

2006 – Kommunikation und Konflikt. Kulturkonzepte der Interkulturellen Germanistik. Tagung der „Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik“, Wien. (Konfliktpotentiale im lexikalischen Bereich)

2007 – Traditionen – Innovationen – Zukunftsvisionen. Deutsche Sprachinseln in Friaul und Ungarn als Brücken in ein neues Europa, Wien. (Ungarländisch-Deutsches im ungarischen Wortschatz)

2007 – An der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik, ELTE Budapest (Zu Grammatik und Pragmatik passivischer Ausdrucksformen)

2008 – Germanistische Linguistik extra muros (= Linguistische Treffen in Wrocław), Wrocław. (Von „das man nicht gehören mag” zu „das gehört getan” – zum Bedeutungs- und Strukturwandel bei gehören.)

2009 – Begegnungsraum Ostmitteleuropa – Deutsche Sprache und Kultur im interkulturellen Raum, KRE Budapest. (Begegnungsraum von kommen und kerül)

2009 – Interdisziplinarität in der Germanistik. II. Germanistische Konferenz, Miskolc. (Von „Experten“ verteufelt und doch…)

2010 – 3. Kongress des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes (3. MGV-Kongress), Universität Wien Institut für Germanistik. (Kommt man da ins oder zum Nachdenken und auch zum Funktionsverb kommen?)

2010 – Wechselwirkungen, Pécs. (Wechselwirkungen bei idiomatischen Ausdrücken. Zur Kontamination phraseologischer Ausdrücke bei Elfriede Jelinek.)

2012 – Sprache(n) und Disziplinen im Wandel. GeSuS-Linguistiktage in Budapest, ELTE Budapest. (Das Zweitglied -freundlich und seine Entsprechungen im Ungarischen)

2013 - Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas, Budapest (Wendepunkte bei einer grammatischen Konstruktion)

2014 - Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch, Wrocław (Zur Modifikation phraseologischer Ausdrücke: Kontamination)

2015.01.29. „2. EMLex Kolloquium“, „Gegenwärtige Tendenzen in der ungarischen ein- und zweisprachigen Lexikographie“ – Moderation des Rundtischgesprächs Kerekasztal-beszélgetés (Teilnehmer: Gerstner, Magay, Muráth, Bernáth, Hollós)

2015.05.29-30. Geopoetische und linguistische Reisen in Mitteleuropa (Sich und seine Grammatikalisierungspfade)

2016.04.21.-22.: Grenzenlosigkeit. Transkulturalität und kreative Schreibweisen in der deutschsprachigen Literatur. Internationale Tagung des Germanistischen Instituts der Universität Pécs (Grenzen (durch-)brechen: verhüllende Phraseme – kontrastiv  (Arbeitstitel war: Euphemistische Phraseme – kontrastiv)

2016.05.25.-27.: Zentrum und Peripherie. Konferenz des tschechischen Germanistenverbandes, Opava (Zentrale und periphere Passiv-Konstruktionen)

2016.10.04.-09. Vielfältige Konzepte - Konzepte der Vielfalt: Interkulturalität(en) weltweit. Universitäten von Ústínad Labem und Prag. (Interkulturalität und Sprachidentität )Petra Szatmári

Title: Dr habil.
Gender: F
Year of Birth: 1954
Place of Birth (Country): Germany
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 00 36 1 483-2881

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2002
Discipline: linguistics
Title of Thesis: Das heterogene sich lassen. Zu syntaktischen und funktional-semantischen Aspekten passivisch interpretierbarer sich-lassen Konstruktionen
Issuing Institution: Eötvös Loránd University (ELTE) (P-882/2002.)
Year of Habilitation: 2009
Discipline: linguistics
Title of Thesis: Agens-dezentrierte Konzeptualisierungen: diachron – synchron – kontrastiv. Ausgewählte Studien zur passivischen und medialen Konzeptualisierung
Issuing Institution: ELTE (634/2009)

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree:
Discipline(s):
Issuing Institution:

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
University of Rostock teacher of history and physical education 1977
Eötvös Loránd University (ELTE) teacher of German language and literature 1994
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of German and Netherlandic Studies
Department: Department of German Language and Literature
Current Position(s): College Professor

Previous Employer: 1986-1989: Berzsenyi Dániel College (BDTF), Department of Russian Studies, Department of Foreign Languages
Previous Position Held: College Assistant Lecturer

Previous Employer: 1989-2011: Berzsenyi Dániel College, Department of German Studies / University of Western Hungary, Savaria University Centre (formerly Berzsenyi College), Faculty of Arts / Institute of Philology and Intercultural Communication / Department of German Studies
Previous Position Held: 1995: College Senior Lecturer; 1998: College Associate Professor, 2005: College Professor

Other Previous Employers: 2003-2008: University of Western Hungary, Department of Applied Linguistics
Other Previous Positions Held: lecturer (Contrastive Linguistics)

Other Previous Employers: 2005 (summer term): University of Szeged, Department of German Linguistics
Other Previous Positions Held: visiting lecturer


Areas of Research and Teaching

Areas of Research: contrastive linguistics (German-Hungarian), processes of grammaticalization

Areas of Teaching: phonetics/phonology, phraseology, methods, morphology, syntax, lexicology, semantics, text linguistics, contrastive linguistics, pragmatics, grammatikographics

Membership in Research Groups and Projects

2004: international conference „Linguistik-Tage in Szombathely” (organized by Dr. Mária Balaskó and Dr. Petra Szatmári) (project sponsors: Oktatási Minisztérium (Tempus Világnyelv-Program VNY-STB-KSZ-02/2004/03), Szombathelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Berzsenyi Dániel Főiskola)

2003-2004: monographic publication: Szatmári, Petra: Das heterogene sich lassen. Zu syntaktischen und funktional-semantischen Aspekten passivisch interpretierbarer sich-lassen-Konstruktionen. Hamburg: Buske (= Beiträge zur germanistischen Sprachwissenschaft 17) (project sponsors: BDF Tudományos Bizottsága, BDF BTFK Tudományos Bizottsága, a Magyar Tudományos Akadémia Vas Megyei Tudományos Testülete, BDF rektora)

2008-2011: successful proposal: „Az idegen nyelvű kis létszámú szakok indításának és fenntartásának ellátására vonatkozó támogatás elnyeréséhez” (5503-6/2008.)

2016-2018: Dictionary Project: „Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft“ (WSK), herausgegeben von Prof. Dr. Stefan Schierholz und Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Herbert Ernst Wiegand (www.wsk.uni-erlangen.de), Zusammenarbeit am Fachwörterbuch: Grammatik. Ein Lern- und Konsultationswörterbuch. Mit einer Systematischen Einführung und englischen Übersetzungen. Bd. 1.1 Formenlehre (hrsg. von Stefan Schierholz und Pál Uzonyi), word article: aktivisch, Witterungsverb, Mediopassiv, Gefügenomen, Präpositionalkasus, mediales Verb, Kasusform, Kasuswechsel, lexikalischer Kasus, Kasusrahmen, Reflexivmedium, Antikausativ.

2018-2020: Research application: individual research project: Das nicht-phorisches es (work title, 20619B800)

Lexicography Research Group (member; leader: Dr. habil. Zita Hollós)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2009-2011 Head of Department
2006-2007,
2009-2011
professional responsibility (Bachelor degree German Studies)
2001, 2003,
2007, 2010
international conference: Sprache(n) und Literatur(en)
im Kontakt (co-organizer)
2004 international conference: Linguistik-Tage in Szombathely,
Jahresversammlung der Gesellschaft für Sprache und
Sprachen e.V. – GESUS (Germany)

1990


1994


2011
preparation of teaching materials
1. Die Tempora. Grammatische Arbeitsblätter. Ein Übungsmaterial für die Ausbildung der Unterstufenlehrer im Fachkollegium Deutsch. Szombathely 1990, 28 o.
2. Genera verbi. Grammatische Arbeitsblätter. Ein Übungsmaterial für die Ausbildung der Unterstufenlehrer im Fachkollegium Deutsch. Szombathely 1990, 26 o.

3. Verbgrammatik. Übungen für Fortgeschrittene. Erprobungsfassung. Szombathely 1994, 120 o.

Morphologie 1. Gegenstand der Morphologie. 12 old. (http://sts.bdf.hu/nemet/ Dokumentumok/Morphologie/Morphologie_1.pdf)
Morphologie 2. Wortarten. 14 old. (http://sts.bdf.hu/nemet/Dokumentumok/ Morphologie/Morphologie_2.pdf)
Morphologie 3. Das Nomen. 63 old. (http://sts.bdf.hu/nemet/Dokumentumok/ Morphologie/Morphologie_3.pdf)
2007-2015 Corvinus Professional Language Examiner - Economic Language (OECONOM German Intermediate, Advanced)
2018 EMLex (Europäischer Master für Lexikographie/European Master in Lexicography) EMJMD-EMLex Auswahlkommission/EMJMD-EMLex  Admission Committee, member
 2020- Doctoral Study  Programs of the Faculty of Arts of the Jan Evangelista Purkyné University in Ústí nad Labem, member of Department Council od DSP German Philology
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German first language
Hungarian C 1
English A 2
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Rektori Dicséret Berzsenyi Dániel College 2002
Tudományért Kitüntetés University of West Hungary 2010
 Publication of the year  Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary  2017

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Gesellschaft Ungarischer Germanisten member
Jahrbuch der ungarischen Germanistik
(linguistics section)
member of Editorial Board
Aussiger Beiträge Germanistische Schriftenreihe aus
Forschung und Lehre (AB) (Ústi nad Labem) (http://kgerff.ujepurkyne.com/ KGER_casopis_infoblatt_ger.asp) (ERIH PLUS)
member of Editorial Board
„Linguistische Treffen in Wrocław“ (ISSN 2084-3062), https://linguistische-treffen.pl/de/scientific-board member of Advisory Board
Series of publications Doktorandenforum Auslandsgermanistik; editors: Georg Schuppener, Renata Cornejo, Joanna Szczęk member of Advisory Board
MTA Vas Megyei Tudományos Testülete (MTA VATT) member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2008 Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Dept. of German Philology, Trnavá Erasmus – Teaching Programme (Semantische Kasus in komplexen Prädikaten)
2009 Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Dept. of German Philology, Trnavá Erasmus – Teaching Programme (Zur semantischen Rolle Agens)
2011 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Dept. of German Philology, Ústí nad Labem Erasmus – Teaching Programme (Valenz – an der Schnittstelle Morphologie/Syntax – Deutsch/Ungarisch)
2014 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej, Wrocław Erasmus – Teaching Programme (Phraseologische Sprachspielereien - zur Modifikation von Phraseologismen)
 2016  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Dept. of German Philology, Ústí nad Labem  Erasmus – Teaching Programme (Zentrale und periphere Passiv-Konstruktionen im Deutschen)

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

MTMTIMPORT_ENG

Monographs

2001

1. Das heterogene sich lassen. Zu syntaktischen und funktional-semantischen Aspekten passivisch interpretierbarer sich-lassen Konstruktionen. [A heterogén sich lassen. A szenvedő értelmű sich-lassen szerkezetek szintaktikai és funkcionális-szemantikai aspektusai.] Budapest: ELTE (Diss.). (257 o.)

2004

2. Das heterogene sich lassen. Zu syntaktischen und funktional-semantischen Aspekten passivisch interpretierbarer sich-lassen-Konstruktionen. Hamburg, 2004. Buske (= Beiträge zur germanistischen Sprachwissenschaft 17). (179 o.)

2007

3. Agens-dezentrierte Konzeptualisierungen: diachron – synchron – kontrastiv. Ausgewählte Studien zur passivischen und medialen Konzeptualisierung. Szombathely: Savaria University Press. (249 o.)

Edited Books and Journals

2002

1. Barota, Mária/Szatmári, Petra/Tóth, József/Zsigmond, Anikó (Hg.): Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Konferenz 25.-26. Oktober 2001. Szombathely (= Acta Germanistica Savariensia 7). 370 o.

2007

2. Balaskó, Maria/Szatmári, Petra (Hg.): Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge. Vorträge der 13. Jahrestagung der GESUS in Szombathely, 12.-14. Mai 2004. München: Lincom (= Edition Linguistik 59). 613 o.

2008

3. Szatmári, Petra/Takács, Dóra (Hg.): … mit den beiden Lungenflügeln atmen. Zu Ehren von János Kohn. München: Lincom (= Linguistics Edition 70). 291 o.

2009

4. Fekete-Csizmazia, Zsuzsanna/Lang, Elisabeth/Pólay, Veronika/Szatmári, Petra (Hg., 2008): Sprache – Kultur – Berührungen. Internationale Konferenz 8.-9. November 2007. Szombathely/Wien, 2009. Savaria University Press/Praesens Verlag (= Acta Germanistica Savariensia 10). (245 old.)

5. Cseresznyák, Mónika/Szatmári, Petra (Hg., 2009): Zwischen-Bilanz. 20 Jahre Germanistik in Szombathely. Szombathely/Wien, 2009. Savaria University Press/Praesens Verlag (= Acta Germanistica Savariensia 11). (329 old.)

2012

6. Lang, Elisabeth/Pólay, Veronika/Szatmári, Petra/Takács, Dóra (Hg., 2012): Schnittstellen: Sprache – Literatur – Fremdsprachendidaktik. Hamburg: Dr. Kovač (= Studien zur Germanistik 43). (285 old.)

2014

7. Dringó-Horváth, Ida / Fülöp, József/Hollós, Zita/Szatmári, Petra/Szentpétery-Czeglédy, Anita/Zakariás, Emese (Hrsg., 2014): Das Wort – ein weites Feld. Festschrift für Regina Hessky. Budapest: L’Harmattan Kiadó. (314 old.)

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

1994

1. Zur Konkurrenz von Wortbildungsmitteln und syntaktischen Ausdrucksformen am Beispiel der „werden“-Passivsynonyme, Adjektive auf „-bar“ und „sich lassen“. In: Kohn, János/Wolff, Dieter (Hrsg.): New Methodologies in Foreign Language Learning and Teaching/Neue Methoden im Fremdsprachenunterricht. Szombathely, 1994. 95-110.

1995

2. Ostdeutscher Wortschatz nach der Wende. Aktuelles aus der Sprachszene. In: DUfU 10.2, 41-45.

3. Urlauben werbegetrommelt. Aktuelles aus der Sprachszene. In: DUfU 10.3, 35-38.

1996

4. „Du mußt die Macht von de Wörters richtig erkenn!“ Gedanken zur Jugendsprache. In: DUfU 11.2, 17-22.

1997

5. Überlegungen zur Umsetzung linguistischer Probleme in der Praxis – anhand der sich-Verben. In: Henrici, Gert/Kohn, János (Hg.): DaF-Unterricht im Spannungsfeld zwischen Forschung und Praxis. Szombathelyer Didaktik-Symposium 1995. Szombathely, 1997 (= Acta Germanistica Savariensia). 113-126.

1998

6. Syntax and Semantics of the “sich lassen“ Passive Constructions. Reflections in the field of Passive. In: Kohn, János (Hrsg.): A Filológiai Intézet Szakmai Napja. Fiatal bőlcsészek tudományos műhelye. 1997. május 6. Szombathely, 1998. 87-97.

7. Es – und kein Ende: Zum nicht-phorischen es in passivisch interpretierbaren sich-lassen Konstruktionen. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1998. 225-242.

1999

8. Einige Überlegungen zur Übersetzbarkeit des bekommen-Passivs. In: Balaskó, Mária/Kohn, János (szerk.): A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciá előadásainak gyűjteményes kiadása 1998. április 16.-18. Szombathely, 1999. 109-116.

9. Von stino, Goldi und anderen Akü-Wörtern. In: DUfU 14.1, 13-22.

2000

10. Das will nicht übersehen werden. Passiv und Modalverb – eine „defekte” Verbindung? In: Szalai, Lajos (Hg.): „Der Text als Begegnungsfeld zwischen Literaturwissenschaft und Linguistik.” Zehn Jahre Germanistik in Szombathely im europäischen Zusammenhang. Jubiläumskonferenz – 29.-30. Oktober 1999. Szombathely, 2000. Maedinfo (= Acta Germanistica Savariensia 4). 99-108.

11. Passiv. Eine Möglichkeit der Perspektivierung außersprachlicher Sachverhalte. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2000. 161-178.

2001

12. „Es läßt sich + Inf.” und seine Entsprechungen im Ungarischen. In: Pusztay, János (szerk.): Colloquia Contrastiva 7. Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok. Az 1999-es Veszprémi Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kontrasztív nyelvészeti szekciójának előadásai. Savariae/Szombathely, 2001. Balogh és Tsa. 85-93.

13. Az es-névmás alanyiságáról. In: Balaskó, Mária (szerk.): Tanulmányok a Filológiai Intézet Tudományos Műhelyéből. Szakmai Nap 2000. március 3. Szombathely, 2001. BDT. 85-95.

14. Wenn’s weiter nichts ist (Gedanken zur Klitisierung von es) In: DUfU 2001/3-4, 17-22.

2002

15. Und manchmal hörte und sah man …(Das abstrahierende Pronomen man) In: Pusztay, János (szerk.): Colloquia Contrastiva 9. Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok. Az 2001-es Pécsi Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kontrasztív nyelvészeti szekciójának előadásai. Savariae/Szombathely, 2002. Balogh és Társa .49-55.

16. „Damit gehört sich beschäftigt.” Egy modális szenvedő szerkezetről. In: Földes, Csaba (szerk.): MMI: Annuum tempus linguarum Europae. Scripta philologica Pannoniensis. Veszprém, 2002. MTA VEAB – Veszprémi Egyetemi Kiadó. 47-57.

17. Interferenzen im Bereich des Passivs. In: Gadányi, Károly/Pusztay, János (szerk.): Közép-Európa: Egység és sokszinűség. A Nyelvek Európai Éve 2001 zárókonferenciájának előadásai. Szombathely, 2002. Balogh és Társa. 348-360.

18. Sich-lassen + Subjekt[+belebt] in Kombination mit intransitiven Verben. In: Barota, Mária/Szatmári, Petra/Tóth, József/Zsigmond, Anikó (Hg.): Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Konferenz 25.-26. Oktober 2001. Szombathely, 2002. Maedinfo (= Acta Germanistica Savariensia 7). 193-199.

19. Das gehört nicht vom Tisch gewischt … Überlegungen zu einem modalen Passiv und dessen Einordnung ins Passiv-Feld. In: Jezikoslovlje, 3.1-2 (2002), 171-192.

20. Die Thea und der Herr Grundel. (Textlinguistische Überlegungen zum Gebrauch des bestimmten Artikels bei Personennamen) In: Szalai, Lajos (Hg.): Österreich-Studien. Jubiläumsausgabe anlässlich der Zehnjahresfeier der Österreich-Bibliothek in Szombathely. Szombathely, 2002. Maedinfo (= Acta Germanistica Savariensia 8). 41-65.

2003

21. Man als Subjekt von Passivsätzen. In: Balaskó, Mária (szerk.): Tanulmányok a Filológiai Intézet Tudományos Műhelyéből. Szakmai Nap 2001. március 8. Szombathely, 2003. Balogh és Társa. 109-117.

22. Individualnamen im deutschen Wortschatz. In: Balaskó, Mária (szerk.): Tanulmányok a Filológiai Intézet Tudományos Műhelyéből. Szakmai Nap 2002. március 7. Szombathely, 2003. Balogh és Társa. 77-83.

23. Mögliche Grammatikalisierungspfade von sich. In: Korčaková, Jana/Beyer, Jürgen (Hg.): Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové, 2003. Gaudeamus, 197-208.

2004

24. Zur Passivierbarkeit von Idiomen. In: Brdar-Szabó, Rita/Knipf-Komlósi, Elisabeth (Hg.): Lexikalische Semantik, Phraseologie und Lexikographie: Abgründe und Brücken. Festgabe für Regina Hessky. Frankfurt am Main et al., 2004. Peter Lang (= Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft 57), 131-145.

25. Passivisch interpretierbare sich-lassen-Konstruktionen und Modalverben. In: DS 32 (2004), 32-55.

26. Überlegungen zur Valenzbeschreibung des Vollverbs lassen. In: Czicza, Dániel/Hegedűs, Ildikó/Kappel, Péter/Németh, Attila (Hg.): Wertigkeiten, Geschichten, Kontraste. Festschrift für Péter Bassola zum 60. Geburtstag. Szeged, 2004. Grimm Verlag. 207-216.

27. Mit - zwischen Präposition und Präfix. In: Pusztay, János (szerk.): Colloquia Contrastiva 11. Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok. Az 2003-es Győri Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kontrasztív nyelvészeti szekciójának előadásai. Savariae/Szombathely, 2004. Balogh és Társa. 71-79.

28. Sich-lassen Konstruktionen mit belebtem Subjekt (Subjekt[+belebt]) als Teil des Passiv-Feldes. In: Adamcová, Lívia (Hg.): Beiträge zu Sprache & Sprachen 5. Vorträge der 11. Jahrestagung der GESUS in Bratislava. München, 2004. Lincom (= Edition Linguistik 49), 333-345.

29. Zur funktionalen Einordnung von mit. In: Földes, Csaba/Pongó, Stefan (in Zusammenarbeit mit Hans-Werner Eroms, Viera Chebenová und Hana Borsuková) (Hg.): Das Wort in Satz und Text: Probleme und Erkenntnisse. Beiträge der Internationalen Germanistischen Konferenz „Kontaktsprache Deutsch V“ in Nitra, 27.-28. Juni 2003. Veszprém, 2004. Universitätsverlag/Wien: Edition Praesens (= Studia Germanica Universitatis Vespremiensis, Supplement Bd. 4), 201-215.

2005

30. Ethnostereotype in einem literarischen Werk. Zum Ungarnbild in Die Wasserfälle von Slunj von Heimito von Doderer. In: Bergerová, Hana/Cornejo, Renata/Haring, Ekkehard (Hg.): Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls Germanistik. Ústí nad Labem: Jan-Evangelista-Purkyne-Universität, 375-387.

31. Zur Klitisierung von es. In: Tóth, József (Hg.): Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Beiträge der internationalen Konferenz 6.-7. November 2003. Szombathely/Wien: Praesens Verlag (= Acta Germanistica Savariensia 9), 119-130.

32. „Nomen est omen” – Eigennamen im deutschen Wortschatz. In: DUfU 20.1-2, 39-50.

33. Zur Lemmatisierung von mit. In: Brenner, Koloman/Rada, Roberta (Hg.): Praktische Aspekte der Lexikographie. Beiträge des Lexikographischen Workshops am 16.-17. Oktober 2003 an der Eötvös-Loránd-Universität Budapest. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (= Budapester Beiträge zur Germanistik 48), 181-194.

2006

34. Sich-lassen-Konstruktionen als Konkurrenzformen des bekommen-Passivs. In: DaF 43.3/2006, 138-143.

35. Medium im deutsch-ungarischen Vergleich. In: Fries, Norbert/Fries, Christiane (Hg., 2006): Deutsche Grammatik im europäischen Dialog. Beiträge zum Kongress Krakau 2006, Online 2006. (http://krakau2006.anaman.de), 1-14.

36. Zur Grammatikalisierung des gehören-Passivs. In: Kozmová, Ružena (Hg.): Sprache und Sprachen im mitteleuropäischen Raum. Vorträge der internationalen Linguistik-Tagung Trnava 2005. Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave/Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS). Trnava 2006, 115-128.

37. Überlegungen zu den semantischen Rollen Agens und Kausator. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2006, 187-205.

2007

38. Zur Syntax und Semantik des Verbs lassen. In: Neuphilologische Mitteilungen 4 CVIII/2007, 591-628.

39. Drei Perspektivierungmöglichkeiten: aktivisch – medial – passivisch. In: Balaskó, Maria/Szatmári, Petra (Hg., 2007): Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge. Vorträge der 13. Jahrestagung der GESUS in Szombathely, 12.-14. Mai 2004. München: Lincom (= Edition Linguistik 59), 383-390.

2008

40. Realien im Rahmen von interkultureller Linguistik und Übersetzungswissenschaft (anhand der Übersetzung einer Erzählung von Th. Mann). In: Bartoszewicz, Iwona/ Szczęk, Joanna/Tworek, Artur (Hrsg., 2008): Linguistica et res cotidianae (Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 2), Wrocław-Dresden: ATUT/Neisse Verlag, 445-456.

41. Ungarländisch-Deutsches im ungarischen Wortschatz. In: Geyer, Ingeborg/ Glauninger, Manfred/Barabas, Bettina (Hg.): Traditionen – Innovationen – Zukunftsvisionen. Deutsche Sprachinseln in Friaul und Ungarn als Brücken in ein neues Europa. Beiträge zur internationale Tagung, Wien, 23.-24. November 2007. Wien: Praesens (= Beiträge zur Sprachinselforschung 19), 69-86.

42. Zur Ergänzungsbedürftigkeit von agens-dezentrierten Konstruktionen. In: Szatmári, Petra/Takács, Dóra (Hrsg.): … mit den beiden Lungenflügeln atmen. Zu Ehren von János Kohn. München: Lincom (= Linguistics Edition 70), 85-98.

43. A grammatikálizációs folyamatokról. In: Balaskó, Mária/Balázs, Géza (szerk.): Konvergenciák 2003-2006. Szombathely: NYME SEK 2008, 137-142.

44. Kontrasztív nyelvészet, mint az összevető nyelvtudomány egyik alfaja. In: Balaskó, Mária/Balázs, Géza (szerk.): Konvergenciák 2003-2006. Szombathely: NYME SEK 2008, 247-254.

45. A „kísérő körülmények” kifejezése. In: Balaskó, Mária/Balázs, Géza (szerk.): Konvergenciák 2003-2006. Szombathely: NYME SEK 2008, 391-396.

2009

46. Konvergierendes und Divergierendes in Karikatur und Literatur – am Beispiel der Ethnostereotype. In: Hess-Lüttich, Ernest W. B. /Müller, Ulrich/Schmidt, Siegrid/Zelewitz, Klaus (Hrsg, 2009): Differenzen? Interkulturelle Probleme und Möglichkeiten in Sprache, Literatur und Kultur. Frankfurt a. M. et al.: Peter Lang (= Cross Cultural Communication 14/GIG 9), 663-674.

47. Ein Grammatikalisierungsszenario für das Rezipienten-Passiv. In: Brdar-Szabó, Rita, Knipf-Komlósi, Elisabeth/Péteri, Attila (Hrsg., 2009): An der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang (= Deutsche Sprachwissenschaft international 3), 169-178.

48. Agensabgewandte Konstruktionen in sog. eingebetteten Sätzen (Nebensätzen). In: BÁR – Társadalomtudományi és művészeti Folyóirat IX.évf./Különszám – 2009, 169-181.

49. Von „das man nicht gehören mag” zu „das gehört getan” – zum Bedeutungs- und Strukturwandel bei gehören. In: Bartoszewicz, Iwona/Dalmas, Martine/Szczęk, Joanna/Tworek, Artur (Hrsg., 2009): Germanistische Linguistik extra muros – Inspirationen. (= Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 3), Wrocław/Dresden: ATUT/Neisse Verlag, 217-223.

50. Sprachbewusstheit, entdeckendes Lernen. Linguale Realien im DaF-Unterricht aus plurizentrischer Sicht. In: Bergerová, Hana/Schuppener, Georg (Hrsg., 2009): Sprache, Sprachwissenschaft und Didaktik in Bewegung. Aktuelle Fragestellungen germanistischer Linguistik und DaF-Didaktik. Aussiger Beiträge 3 (2009). Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre, 125-136.

51. Realien in einer literarischen Übersetzung mit einem Ausblick auf den Fremdsprachenunterricht. Linguale Realien im Roman Die Klavierspielerin von Elfriede Jelinek und deren Übertragung ins Ungarische. In: Fekete-Csizmazia, Zsuzsanna/Lang, Elisabeth/Pólay, Veronika/Szatmári, Petra (Hrsg., 2009): Sprache – Kultur – Berührungen. Internationale Konferenz 8.-9. November 2007. Szombathely/Wien: Savaria University Press/Praesens Verlag (= Acta Germanistica Savariensia 10), 183-195.

52. Wasser in den Rhein tragen – Tiszába hord vizet: Phraseologismen mit Flussnamen als Kernwort. In: Cseresznyák, Mónika/Szatmári, Petra (Hg., 2009): Zwischen-Bilanz. 20 Jahre Germanistik in Szombathely. Szombathely/Wien: Savaria University Press/Praesens Verlag (= Acta Germanistica Savariensia 11), .107-119.

53. Zum Transfer von Ethnorealien in einem literarischen Text. In: Grenz/Über/schreitungen. Beiträge der I. Miskolcer Germanistischen Konferenz 2008. Miskolc: E Typographeo Universitatis (= Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, Tomus XIV. – Fasciculus 3), 143-149. (http://www.uni-miskolc.hu/~philos/2009_tom_XIV_3/143.pdf)

2010

54. Aktuális nyelvhasználata és pragmatika. In: Balaskó, Mária/Balázs, Géza/Kovács, László (szerk.): Hálózatkutatás. Hálózatok a társadalomban és a nyelvben. Budapest: Tinta Könyvkiadó (= Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 103.), 2010, 207-223.

55. Begegnungsraum von kommen und kerül. In: Czeglédy, Anita/Hess-Lüttich, Ernest W. B./Langanke, Ulrich H. (Hrsg.): Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleuropa. Frankfurt am Main/Berlin: Lang (= Cross cultural communication 19), (= Publikationen der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik 14), 2010, 463-478.

56. Von „Experten“ verteufelt und doch… In: Interdisziplinarität in der Germanistik: Annäherungen in der Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaft. Beiträge der II. Germanistischen Konferenz Universität Miskolc 2009. Miskolc: E Typographeo Universitatis (= Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, Tomus XV. – Fasciculus 3), 181-191.

2012

57. Einen Eindruck vermittelt bekommen – signalisiert, dass jemand etwas bekommt. Zum Voll-, Funktions- und Auxiliarverb bekommen. In: Karabalic, Vladimir/Varga, Melita Aleksa/Pon, Leonard (Hrsg., 2012) Discourse and Dialogue – Diskurs und Dialog. Frankfurt/M. et al.: Peter Lang, 97-111.

58. Wechselwirkungen bei idiomatischen Ausdrücken. Zur Kontamination phraseologischer Ausdrücke bei Elfriede Jelinek. In: Szendi, Zoltán (Hrsg., 2012): Wechselwirkungen II. Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext. Wien: Praesens (= Pécser Studien zur Germanistik 6), 409-422.

59. Komposita beim Bestseller-Autor David Safier und ihre ungarischen Entsprechungen. In: Brdar-Szabó, Rita/Péteri, Attila/Rada, V. Roberta/Uzonyi, Pál (Hrsg., 2012): Deutsch – grenzenlos. Festschrift für Elisabeth Knipf zum 60. Geburtstag. Budapest: ELTE (= Budapester Beiträge zur Germanistik 58), 359-369.

60. Partikelverben im Kontrast: auf- und fel-Verben. In: Bartoszewicz, Iwona/ Hałub, Marek/Małyszek, Tomasz/Tomiczek, Eugeniusz (Hrsg., 2012): Übereinstimmungen und Differenzen. Germanica Wratislaviensia 136/2012, 165-180.

61. Affixoide – Pro und Kontra. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2011, 156-175.

62. Bediener-, bedienungs-, bedienfreundlich: Zu Wortbildungen mit dem Zweitglied -freundlich. In: Studia Linguistica 31 (2012), 87-114.

2013

63. Zweitglieder im Sprachvergleich: -freundlich/-barát. In: Knipf-Komlósi, Elisabeth/Öhl, Peter/Péteri, Attila/Rada, V. Roberta (Hrsg.): Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen. 21. internationale Linguistiktage der Gesellschaft für Sprache und Sprachen in Budapest. Budapest: ELTE (= Budapester Beiträge zur Germanistik 70), 55-61.

2014

64. Das Blau schrieb Geschichten. Zu deutschen und ungarischen Phraseologismen mit dem Farbkonzept blau/kék. In: Dringó-Horváth, Ida / Fülöp, József/Hollós, Zita/Szatmári, Petra/Szentpétery-Czeglédy, Anita/Zakariás, Emese (Hrsg., 2014): Das Wort – ein weites Feld. Festschrift für Regina Hessky. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 149-169.

Book Reviews

1993

1. Csaba Földes (Hg.): Germanistik und Deutschlehrerausbildung. Festschrift zum hundertsten Jahrestag der Gründung des Lehrstuhls für deutsche Sprache und Literatur an der Pädagogischen Hochschule Szeged. Wien: Praesens 1993, 372 S. – In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1993, 278-281.

1995

2. Bernáth Cs./Gyémánt: Német nyelvkönyv a középfokú állami nyelvvizsgára elôkészítô és társalgó tanfolyamok számára. Szeged: MOZAIK Oktatási Stúdió 1993, 143. o. – In: DUfU 1995/1, 75-77.

1996

3. Popp, H. (Hg.) (1995): Deutsch als Fremdsprache. An den Quellen eines Faches. Festschrift für Gerhard Helbig zum 65. Geburtstag. München: Iudicium. 833 o. – In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1996, 263-265.

1998

4. Oddleif Leirbukt: Untersuchungen zum bekommen-Passiv im heutigen Deutsch. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1997. (= Reihe Germanistische Linguistik 177). 242 o. – In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1998, 306-308.

1999

5. Fritz, Gerd; Gloning, Thomas (Hg.): Untersuchungen zur semantischen Entwicklungsgeschichte der Modalverben im Deutschen. Tübingen: Niemeyer 1997 (= Reihe Germanistische Linguistik 187). 455 S. – In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1999, 230-234.

2006

6. Muráth, Judith (2002): Zweisprachige Fachlexikographie. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó (Pécser Beiträge zur Sprachwissenschaft 5). 209 S. – In: ZfAL 44/Februar 2006, 135-140.

7. Schumacher, Helmut/Kubczak, Jaqueline/Schmidt, Renate/de Ruiter, Vera: VALBU – Valenzwörterbuch deutscher Verben. Tübingen: Gunter Narr, 2004 (= Studien zur deutschen Sprache 31). 1040 S. – In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2005, 425-430.

2008

8. Fischer, Kerstin; Stefanowitsch, Anatol (Hrsg.): Konstruktionsgrammatik. Von der Anwendung zur Theorie. Tübingen: Stauffenburg, 2006 (Stauffenburg Linguistik 40). 210 S. – In: Info DaF 35.2008, 2/3, 188-191.

9. Römer, Christine: Morphologie der deutschen Sprache. Tübingen; Basel: A. Francke, 2006 (UTB 2811). 270 S. – In: Info DaF 35.2008, 2/3, 322-326.

2010

10. Kamber, Alain (2008): Funktionsverbgefüge – empirisch. Eine korpusbasierte Untersuchung zu den nominalen Prädikaten des Deutschen. Tübingen: Niemeyer. 592 Seiten. In: Zielsprache Deutsch 2.37./2010, 82-86. (http://www.stauffenburg.de/asp/books.asp?id=1147)

11. Döring, Sandra; Geilfuß-Wolfgang, Jochen (Hrsg.): Von der Pragmatik zur Grammatik. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2007. 161 S. – In: Info DaF 37.2010, 2/3, 158-160.

12. Wellmann, Hans: Deutsche Grammatik. Laut – Wort – Satz – Text. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2008. – In: Info DaF 37.2010, 2/3, 337-339.

2011

13. Kämper, Heidrun/Eichinger, Ludwig M. (Hrsg.): Sprache – Kognition – Kultur. Sprache zwischen mentaler Struktur und kultureller Prägung. Institut für deutsche Sprache Jahrbuch 2007. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2008. – In: Zielsprache Deutsch 1.38./2011, 81-86.

14. Grimm, Thomas; Venohr, Elisabeth (Hrsg.): Immer ist es Sprache. Mehrsprachigkeit – Intertextualität – Kulturkontrast. Festschrift für Lutz Götze zum 65. Geburtstag. Frankfurt/M; Berlin; Bern: Lang, 2009. – In: Info DaF 38.2011, 2/3, 234-238.

15. Smirnova, Elena; Mortelmanns, Tanja: Funktionale Grammatik. Konzepte und Theorien. Berlin; New York: de Gruyter, 2009 (de Gruyter Studienbuch). – In: Info DaF 38.2011, 2/3, 373-376.

16. Eins, Wieland; Schmöe, Friederike (Hg.) (2009), Wie wir sprechen und schreiben. Festschrift für Helmut Glück zum 60. Geburtstag. Wiesbaden: Harrassowitz. – In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache. ISSN 1205-6545 Jahrgang 16, Nummer 2 (Oktober 2011), 229-232.

2012

17. Ďurčo, Peter: Feste Wortverbindungen und Lexikographie. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. Berlin; New York: de Gruyter, 2010 (Lexicographica 138). – ISBN 978-3-11-023405-3. 180 Seiten. – In: Info DaF 39.2012, 2/3, 199-203.

18. Pafel, Jürgen: Einführung in die Syntax. Grundlagen – Strukturen – Theorien. Stuttgart: Metzler, 2011. ISBN 978-3-476-02322-3. 250 Seiten. – In: Info DaF 39.2012, 2/3, 314-318.

19. Dürscheid, Christa: Syntax. Grundlagen und Theorien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010. ISBN 978-3-8252-3319-8. 256 Seiten. – In: Zielsprache Deutsch 2.39./2012, 65-70.

20. Darski, Józef Paweł (2010), Deutsche Grammatik. Ein völlig neuer Ansatz. (= Posener Beiträge zur Germanistik 26). Bern et al.: Lang. ISBN 978-3-6316-1251-4. 475 Seiten. – In: Zielsprache Deutsch 3.39./2012, 74-82.

2013

21. Roelcke, Thorsten: Typologische Variation im Deutschen. Grundlagen – Modelle – Tendenzen. Berlin: Schmidt, 2011 (Grundlagen der Germanistik 48). – ISBN 978-3-503-12269-1. 318 Seiten. – In: Info DaF 40.2013, 2/3, 307-309.

22. Staffeldt, Sven (2010), Einführung in die Phonetik, Phonologie und Graphematik des Deutschen. Ein Leitfaden für den akademischen Unterricht. Tübingen: Stauffenburg (= Stauffenburg Einführungen 21). ISBN 978-3-86057-295-5. 191 Seiten. – In: ZiF (= Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachen-unterricht. Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache). Jahrgang 18, Nummer 2 (Oktober 2013) 2013-2, 169-170.

Translations

Vasi Szemle, rezümé-fordítások a 2001/4. füzettől. (Évente hat füzet jelenik meg.)

Bernáth Lajos: A Büki Gyógyfürdő képes krónikája (1957-1979) / Die Geschichte des Heilbades Bük in Bildern (1957-1979). Bük/Vasszilvágy: Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2014. 103 old.

Organisation of Conferences

Linguistik-Tage in Szombathely, 13. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. – GESUS (Németország), Szombathely (2004)

Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt, Szombathely (2001, 2003, 2007, 2010)

Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas, Budapest (2013)

Das Wort - ein weites Feld, Budapest (2014)

Linguistisches Kolloquium (2017, 2018)

Linguistisches Kolloquium und Workshop (2019)

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

2006 – Deutsche Grammatik im europäischen Dialog, Kraków. (Medium im deutsch-ungarischen Vergleich.)

2006 – Kommunikation und Konflikt. Kulturkonzepte der Interkulturellen Germanistik. Tagung der „Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik“, Wien. (Konfliktpotentiale im lexikalischen Bereich)

2007 – Traditionen – Innovationen – Zukunftsvisionen. Deutsche Sprachinseln in Friaul und Ungarn als Brücken in ein neues Europa, Wien. (Ungarländisch-Deutsches im ungarischen Wortschatz)

2007 – An der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik, ELTE Budapest (Zu Grammatik und Pragmatik passivischer Ausdrucksformen)

2008 – Germanistische Linguistik extra muros (= Linguistische Treffen in Wrocław), Wrocław. (Von „das man nicht gehören mag” zu „das gehört getan” – zum Bedeutungs- und Strukturwandel bei gehören.)

2009 – Begegnungsraum Ostmitteleuropa – Deutsche Sprache und Kultur im interkulturellen Raum, KRE Budapest. (Begegnungsraum von kommen und kerül)

2009 – Interdisziplinarität in der Germanistik. II. Germanistische Konferenz, Miskolc. (Von „Experten“ verteufelt und doch…)

2010 – 3. Kongress des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes (3. MGV-Kongress), Universität Wien Institut für Germanistik. (Kommt man da ins oder zum Nachdenken und auch zum Funktionsverb kommen?)

2010 – Wechselwirkungen, Pécs. (Wechselwirkungen bei idiomatischen Ausdrücken. Zur Kontamination phraseologischer Ausdrücke bei Elfriede Jelinek.)

2012 – Sprache(n) und Disziplinen im Wandel. GeSuS-Linguistiktage in Budapest, ELTE Budapest. (Das Zweitglied -freundlich und seine Entsprechungen im Ungarischen)

2013 - Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas, Budapest (Wendepunkte bei einer grammatischen Konstruktion)

2014 - Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch, Wrocław (Zur Modifikation phraseologischer Ausdrücke: Kontamination)

2015.01.29. „2. EMLex Kolloquium“, „Gegenwärtige Tendenzen in der ungarischen ein- und zweisprachigen Lexikographie“ – Moderation des Rundtischgesprächs Kerekasztal-beszélgetés (Teilnehmer: Gerstner, Magay, Muráth, Bernáth, Hollós)

2015.05.29-30. Geopoetische und linguistische Reisen in Mitteleuropa (Sich und seine Grammatikalisierungspfade)

2016.04.21.-22.: Grenzenlosigkeit. Transkulturalität und kreative Schreibweisen in der deutschsprachigen Literatur. Internationale Tagung des Germanistischen Instituts der Universität Pécs (Grenzen (durch-)brechen: verhüllende Phraseme – kontrastiv  (Arbeitstitel war: Euphemistische Phraseme – kontrastiv)

2016.05.25.-27.: Zentrum und Peripherie. Konferenz des tschechischen Germanistenverbandes, Opava (Zentrale und periphere Passiv-Konstruktionen)

2016.10.04.-09. Vielfältige Konzepte - Konzepte der Vielfalt: Interkulturalität(en) weltweit. Universitäten von Ústínad Labem und Prag. (Interkulturalität und Sprachidentität )

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin