Személy- és Családorientált Egészségtudományi Kutatócsoport - Dr. Kövi Zsuzsanna

Intézet: Pszichológiai Intézet

Vezető:  Dr. Kövi Zsuzsanna

 

Létrejötte: 96/2018 (09.12.) sz. KT-határozattal

 

Tagjai:

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

Kutatásaink célja, hogy módszertani fejlesztéseket készítsünk az egészségtudomány területén és hogy segítsük az egészségfejlesztést célzó egyéni és családterápiák fejlődését, összekötve a pszichológia, az orvostudomány területeit. Az egészség vonatkozásában a biológiai, pszichológiai, családi, környezeti és spirituális tényezőkre is kiterjed a kutatásunk, a holisztikus, interakciókat tartalmazó mintázatoknak személy-orientált megközelítésben való feltárását célozzuk meg modern, személy-orientált statisztikai módszerekkel. Kiemelt területünk a reproduktív egészségtudomány, melyen belül vizsgáljuk a gyermeket tervező és váró családok jellemzőit, a termékenységet és az egészséges magzatfejlődést meghatározó tényezőket, a gyerekvállalásnak a családi kapcsolatokra gyakorolt hatását. Célunk, hogy együttműködést építsünk ki nemzetközi egészségtudományi intézményekkel, és integráljuk az ázsiai tradicionális orvoslás, a modern pszichológia és a személyorientált statisztika tudományterületeit.

A projekt tartalma

A) Módszertani alprogram: Mérőeszközök validálása az egészséges és a patológiás egyének és családok működésének vizsgálatára

Mentális és spirituális egészség mérőeszközök, Családi élettel kapcsolatos mérőeszközök, Személyiségpszichológiai mérőeszközök, Táplálkozással kapcsolatos mérőeszközök, Személyiség patológiás működésének mérőeszközei.

B) Pozitív pszichológiai alprogram: Személy-orientált elemzések az egészséges és a patológiás egyének és családok működésének vizsgálatáról

Kutatásainkat két fő témakörben végezzük: 1) Egészséges egyének és családok jellemzőinek vizsgálata modern személy-orientált módszerekkel 2) Természettel való kapcsolat, spiritualitás, vallásosság, mint potenciális védőfaktorok vizsgálata modern személy-orientált módszerekkel

C) Reproduktív egészségpszichológiai alprogram: Gyermeket tervező/ váró családok vizsgálata

 1. Termékenység és személyiség vizsgálata: cél, hogy azonosítsuk azokat a személyiségjellemzőket és pszichés tényezőket, amelyek kapcsolatban állnak a termékenységi problémákkal.
 2. Gyermeket váró családok vizsgálata: gyermekvárás, párkapcsolat és családi kapcsolatok hatása a magzatfejlődésre, biológiai markerek együttjárása a személyiség- és mentális egészség mutatókkal

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent folyóiratcikkek: 

 

2018

Vargha, A., & Borbély, A. (2018). Application of new classification methods in the study of bilingualism and ethnic identity in Hungary. Hungarian Statistical Review, 1(1), 5–22.

Smohai, M., Nyikus, L., Puskás, É., Hodozsán, T. (2018). Can active video games make a difference? Differences and similarities between active and passive video gamers regarding motivations, problematic gaming, and mental health among Hungarian secondary sch ool students. Psychologia Hungarica Caroliensis. VI/2. 68–81.

Kovács Dóra (2018). A Genova Emotion Recognition Test rövid változatának (GERT-S) magyarországi validálása. Psychologia Hungarica Caroliensis VI/2. 5–19. pp. 12663/PsyHung.6.2018.2.1

Hittner, J. B., Swickert, R., Silver, N. C., Hevesi, K., & Kövi, Zs. (2018). Examining the Cross-National Measurement Invariance of the Extended Satisfaction with Life Scale in the United States and Hungary. Applied Research in Quality of Life, 13(3), 527-544.

Kövi Zsuzsanna, Rózsa Sándor, Takács Marcell, Takács Szabolcs, Hevesi Krisztina, Vargha András (2018). Zuckerman -Kuhlman-Aluja Személyiségkérdőív (ZKA-PQ) magyar verziója. Psychologia Hungarica Caroliensis. VI/1. 23–41. pp. 10.12663/PSYHUNG.6.2018.1.2

 

2019

Vargha, A., & Bergman, L. R. (2019). MORI coefficients as indicators of a ‘real’ cluster structure. Hungarian Statistical Review 2(1), 3-23.

Zábó Virág & Vargha András (2019). Újabb eredmények az élet értelme kérdőív magyar változatának validálásához. Alkalmazott Pszichológia, 19(2), 77-98.

Vargha, A., Török, R., Diósi, K., Oláh, A. (2019): Boldogságmérés az iskolában. Magyar Pszichológiai Szemle, 74(3-4), 327-346.

Tanyi Zsuzsanna (2019). Autizmussal élő gyermeket nevelő szülők mentális egészsége, Psychologia Hungarica Caroliensis, VII/3. 27–39. o. doi: 10.12663/PSYHUNG.7.2019.3.2.

Gardiner, G., Sauerberger, K., … Smohai, M., Funder, D. C. (2019). Towards meaningful comparisons of personality in large-scale cross-cultural studies. In A. Realo (Ed.), In praise of an inquisitive mind: A Festschrift in honor of Jüri Allik on the occasion of his 70th birthday. Tartu: University of Estonia Press.

Kövi, Zs., Aluja, A., Glicksohn, J., Blanch, A., Morizot, J., Wang, W., ... & Karagonlar, G. (2019). Cross-country analysis of alternative five factor personality trait profiles. Personality and Individual Differences, 143, 7-12. Q1, 5-year impact factor: 2.39; 1016/j.paid.2019.01.042

 

Aluja, A., Rossier, J., Oumar, B., García, L. F., Bellaj, T., Ostendorf, F., ... Kövi, Zs. … & Čekrlija, Đ. (2019). Multicultural Validation of the Zuckerman–Kuhlman–Aluja Personality Questionnaire Shortened Form (ZKA-PQ/SF) Across 18 Countries. Assessment. Q1, 5-year impact factor: 4.00; 1177/1073191119831770

2020

Zsuzsanna Tanyi,  Zsuzsanna Mirnics, Andrea Ferenczi, Máté Smohai, Veronika Mészáros, Dóra Kovács, Edit Jakubovits, Zsuzsanna Kövi (2020). Cancer as a source of posttraumatic growth: A brief review. Psychiatria Danubina, 32(Suppl 4), 401-411.

Mészáros V., Takács Sz., Kövi Zs., Tanyi Zs., Jakubovits E., Kovács D., Smohai M., Szili I., Ferenczi A., Ádám Sz. (2020): Dimensionalty of burnout – Is Mini Oldenburg Burnout Inventory suitable for measure separate burnout dimensions? Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 21(3), 323-338.

Tanyi, Zs., Mészáros, V., Kovács, D., Jakubovits, E., Szili, I., Smohai M., Ferenczi A., Kövi Zs. (2020). Morningness-eveningness, relationship quality and quality of life among couples living together, Chronobiology International, 1-12.

Scimago Journal & Country Rank

 

Gergely Bence, Zábó Virág, Martos Tamás, & Vargha András (2020). A vallásos attitűdök klasszifikációja az értelemmegélés és az aspirációk tükrében. Magyar Pszichológiai Szemle, 75(2), 175-192.

Guo, F., Cai, J., Jia, Y., Wang, J., Jakšić, N., Kövi, Zs., ... & Wang, W. (2020). Symptom continuum reported by affective disorder patients through a structure-validated questionnaire. BMC psychiatry, 20, 1-9.

Vargha, A., Zábó, V., Török, R., Oláh, A. (2020). A jóllét és a mentális egészség mérése: a Mentális Egészség Teszt. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 21(3), 281-322.

Rózsa, S., Vincze, G., Török, I. A., Hupuczi, E., Hargitai, R., Martin, L., Hartung, I., Tiringer, I., Simon, M., Kállai, J. (2020). A mágikus fogalomképzés skála hazai változatának kialakítása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika.

Miskei Anikó, Bagdy Emőke, Vargha András (2020). A Rorschach X. tábla felszólító jellegének vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 75(1), 87–101. https://doi.org/10.1556/0016.2020.00008

Zábó, V., Faragó, L., Vargha, A., & Wooley, L. (2020). The differing effects of symbolic interpretation and inclusion of transcendence on life goals and mental health in Hungarian adults. Central European Journal of Educational Research, 2(2), 61–75. https://doi.org/10.37441/CEJER/2020/2/2/791

 

Ferenczi, A. (2020). A hála szerepe lelki, mentális és fizikai egészségünkben. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica65(1), 211-230.

 Scimago Journal & Country Rank

2021

Andrea Ferenczi, Zsuzsanna Tanyi, Zsuzsanna Mirnics, Dóra Kovács, Veronika Mészáros, Andrea Hübner, Zsuzsanna Kövi (2021) GRATITUDE, RELIGIOUSNESS AND WELL-BEING. Psychiatria Danubina

Scimago Journal & Country Rank

Zsuzsanna Kövi, Zsuzsanna Mirnics, Andrea Ferenczi, Chanchan Shen, Chu Wang, Wei Wang (2021). Person-oriented approach in examining Chinese-Hungarian personality and affective disorder profiles, Psychiatria Danubina

Scimago Journal & Country Rank

Kovács Dóra, Mészáros Veronika, Tanyi Zsuzsanna, Jakubovits Edit, Smohai Máté, Hübner Andrea, Wei Wang, Kövi Zsuzsanna (2021). Hungarian version of the Family Relationship Questionnaire (FRQ). Interpersona: An International Journal on Personal Relationships15(1), 36-54.

Scimago Journal & Country Rank

Zsuzsanna Kövi, James B. Hittner, Zsuzsanna Mirnics, Ferenc Grezsa, Máté Smohai, Nenad Jakšić, Veronika Mészáros, Sándor Rózsa, András Vargha, Zsuzsanna Tanyi, Zoltán Vass (2021). Concurrent validity of the Sixty Second Drawing Test in measuring high-schoolers’ close relationships and depression. Rorschachiana, 42, 52-71. https://doi.org/10.1027/1192-5604/a000141

Scimago Journal & Country Rank

Mészáros, V., Mirnics, Z., Kövi, Z., Arató, J., Vass, Z., Kiss, P., & Rózsa, S. (2021). A koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos vélekedések–az egészségügyi dolgozók szerepe az ismeretek átadásában 2020 decemberében. Orvosi Hetilap162(24), 931-937. https://doi.org/10.1556/650.2021.32273

Scimago Journal & Country Rank

Hargitai, R., Rózsa, S., Vincze, G.,Török, I. A., Hupuczi, E., Martin, L., Hartung, I., Tiringer, I.,Simon, M., Kállai, J. (2021). Az Énkép Egyértelműség mérése és korrelátumai. Magyar Pszichológiai Szemle75(4), 557-580.

Ferenczi, Andrea (2021). A hála és a mentális egészség kapcsolata. CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE pp. 69-80., 12 p. https://confessio.reformatus.hu/v/729/

Gergely, B., Vargha, A. (2021). How to use model-based cluster analysis efficiently in person-oriented research. Journal for Person-Oriented Research, 7(1), 22-35.

Scimago Journal & Country Rank

Smohai, M., Szemes, Á., Bernhardt-Torma, N., Mirnics, Z., Bóna, K., Kovács, K., Gyömbér, N., Béres, R., Kövi, Zs., MÉszáros, V., Tanyi, Zs., Kovács, D., Vass, Z. & Tóth, L. (2021). Psychometric properties of the Hungarian adaptation of the Sport Motivation Scale II. Journal of Physical Education and Sport, 21 (Suppl. issue 3), 2209 – 2218.

Scimago Journal & Country Rank

Ferenczi, Andrea; Rózsa, Sándor; Mészáros, Veronika (2021). A diszpozicionális hála szerepe a tanárok mentális egészségében. POZITÍV PEDAGÓGIA ÉS NEVELÉS KONFERENCIA KÖTET II. 95-109.

Zsuzsanna Kövi, Tinakon Wongpakaran, Nahathai Wongpakaran, Pimolpun Kuntawong, Emőke Berghauer-Olasz & Zsuzsanna Mirnics (2021). RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND THE INNER STRENGTHS. Psychiatria Danubina, Vol. 33, Suppl. 4 (part II), pp 844-849.

 Scimago Journal & Country Rank

Mirnics, Z., Kövi, Z., Tanyi, Z., & Grezsa, F. (2021). Adolescent Drug Use, Relational Variables and Personality Factors. Psychiatria Danubina, 33(Suppl 4), 656-665.

Scimago Journal & Country Rank

Perczel-Forintos, D.; Mészáros, V.; Kulig, B., Antal-Uram, D.; Rózsa S. (2021) Introducing the brief version of the Dysfunctional Attitude Scale (DAS 14) based on a large clinical sample. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 22(4), 395-417.

Kovács Dóra, Mészáros Veronika, Tanyi Zsuzsanna, Ferenczi Andrea, Jakubovits Edit, Smohai Máté, Kövi Zsuzsanna (2021). A Self Report of Psychopathy rövid változatának (SRP-S-F) magyar verziója. Mentálhigiéné és pszichoszomatika, 22 (3), 310-330.

Mészáros Veronika, Kövi Zsuzsanna, Mirnics Zsuzsanna, Karai Virág, Ádám Szilvia, Tanyi Zsuzsanna, Szili Ilona, Jakubovits Edit, Kovács Dóra, Smohai Máté, Patrik-Pirk Zsombor, Rózsa Sándor (2021) A koronavírussal kapcsolatos összeesküvés elméletekkel és koronavírus tagadással jellemezhető emberek demográfiai, személyiséggel kapcsolatos, valamint pszichés és pszichoszomatikus jellemzői a koronavírus első hulláma előtt és után. Szociálpolitikai Szemle 7(2): 80-97.

Vargha András (2021). Matematikai pszichológia / pszichológiai statisztika / mérés. Magyar Pszichológiai Szemle, 76(3-4), 747–754https://doi.org/10.1556/0016.2021.00051 https://akjournals.com/view/journals/0016/76/3-4/article-p747.xml 

Scimago Journal & Country Rank

Gergely, B., Vargha, A. (2021). How to use model-based cluster analysis efficiently in person-oriented research. Journal for Person-Oriented Research, 7(1), 22-35. https://journals.lub.lu.se/jpor/article/view/23449/20820

Scimago Journal & Country Rank

Smohai Máté , Osváth Péter , Mészáros Veronika , Kovács Dóra , Tanyi Zsuzsanna , Jakubovits Edit , Péczka Anita , Kövi Zsuzsanna (2021). Egészség- és rizikómagatartások összefüggései biológiai szintű termékenységi mutatókkal, férfiak körében. Psychologia Hungarica Caroliensis, 9. évf. 3. szám, 72-85. https://epa.oszk.hu/02400/02497/00023/pdf/EPA02497_psychologia_2021_03_072-085.pdf

Tanyi Zsuzsanna , Abari Kálmán , Kövi Zsuzsanna (2021). Alvásminőség és élettel való elégedettség együtt élő párok körében. Psychologia Hungarica Caroliensis, 9. évf. 3. szám, 5-30. https://epa.oszk.hu/02400/02497/00023/pdf/EPA02497_psychologia_2021_03_005-030.pdf

Tanyi Zsuzsanna , Salamon Szilvia , Kövi Zsuzsanna (2021). Az intrauterin kötődés, a várandósság-specifikus stressz és a depresszió közötti kapcsolat vizsgálata várandós nők körében. Psychologia Hungarica Caroliensis, 9. évf. 3. szám, 31-52. https://epa.oszk.hu/02400/02497/00023/pdf/EPA02497_psychologia_2021_03_031-052.pdf

Kovács Dóra , Mészáros Veronika , Smohai Máté , Tanyi Zsuzsanna , Ferenczi Andrea , Szili Ilona , Jakubovits Edit , Kövi Zsuzsanna (2021). A gyermekkorban megtapasztalt szülői bánásmód és a családi kapcsolatok hatása az empátiára. Psychologia Hungarica Caroliensis, 9. évf. 3. szám, 53-71. https://epa.oszk.hu/02400/02497/00023/pdf/EPA02497_psychologia_2021_03_053-071.pdf

Jakubovits Edit , Mészáros Veronika , Pásztor Klaudia , Tanyi Zsuzsanna , Kovács Dóra , Smohai Máté , Szili Ilona , Kövi Zsuzsanna (2021). A kötődési minták, a szülői bánásmód és a halogatás összefüggése. Psychologia Hungarica Caroliensis, 9. évf. 3. szám, 86-112 https://epa.oszk.hu/02400/02497/00023/pdf/EPA02497_psychologia_2021_03_086-112.pdf

 2022

Mirnics, Z., Hittner, J. B., Swickert, R., & Kövi, Z. (2022). Gratitude and social support mediate the association between mindfulness and mood: A cross-cultural replication study. Journal of Health Psychology, 27(1), 246-252.

Louis F. García, Anton Aluja, Jérôme Rossier, Fritz Ostendorf, Joseph Glicksohn, Barry Oumar, Tarek Bellaj, Willibald Ruch, Wei Wang, Zsuzsanna Kövi, Dawid Ścigała, Đorđe Čekrlija, Adam W. Stivers, Lisa Di Blas, Mauricio Valdivia, Sonia Ben Jemaa, Kokou A. Atitsogbe and Michel Hansenne (2022). Exploring the stability of HEXACO‐60 structure and the association of gender, age, and social position with personality traits across 18 countries. Journal of Personality90(2), 256-276.

http://doi.org/10.1111/jopy.12664

Gyöngyössiné dr. Cserhalmi, Ágnes, Ádám, Szilvia, Løvseth, Lise T., Fridner, Anne, Kövi, Zsuzsanna, Kovács, Dóra, Tanyi Zsuzsanna, Ferenczi, Andrea, Jakubovits, Edit, Smohai, Máté, Szili, Ilona, Mészáros, Veronika. (2022).  A megbecsültség érzésének szerepe az orvosnők munka-család konfliktusának alakulásában. Psychologia Hungarica Caroliensis, DOI:  1052993/PSYHUNG.9.2021.1.1

Péczka Anita, Tanyi Zsuzsanna, Kovács Dóra, Mészáros Veronika, Jakubovits Edit, Ferenczi Andrea, Szili Ilona,  Kövi Zsuzsanna. (2022).  Családi kapcsolatok és evési szokások, zavarok összefüggései. Psychologia Hungarica Caroliensis, DOI:  10.52993/PSYHUNG.9.2021.1.2

Jakubovits Edit, Mészáros Veronika, Szmetankó Zsuzsanna, Tanyi Zsuzsanna, Kovács Dóra, Smohai Máté, Szili Ilona, Kövi Zsuzsanna (2022). A halogatás összefüggésének pilot vizsgálata a tanulmányi eredményekkel egyetemi hallgatóknál, Psychologia Hungarica Caroliensis, DOI:  10.52993/PSYHUNG.9.2021.1.3

Tanyi, Zs., Mészáros, V., Kovács, D., Jakubovits, E., Szili, I., Smohai M., Ferenczi A., Kövi Zs. (2022). Az életminőség, a kronotípus, az alvásminőség és más pszichoszociális tényezők kapcsolata teljes állásban dolgozó munkavállalók körében. Egy pilot vizsgálat eredményei. Psychologia Hungarica Caroliensis, DOI: 1052993/PSYHUNG.9.2021.1.4

Nagy Gabriella, Kovács Dóra, Tanyi Zsuzsanna,  Jakubovits Edit, Szili Ilona, Mészáros Veronika, Kövi Zsuzsanna. (2022).  Testkép és intuitív evés látássérülteknél. Psychologia Hungarica Caroliensis, DOI: 1052993/PSYHUNG.9.2021.1.5

Szili Ilona, Smohai Máté, Tanyi Zsuzsanna, Mészáros Veronika, Kovács Dóra, Jakubovits Edit, Kövi Zsuzsanna (2022). Időskori depresszió és életminőség. Psychologia Hungarica Caroliensis, DOI: 1052993/PSYHUNG.9.2021.1.6

Diósi, K., Török, R., Oláh, A., Vargha, A. (2022). Measuring School Happiness among Hungarian Elementary Schoolchildren.  Psychologia Hungarica Caroliensis, DOI: 1052993/PSYHUNG.9.2021.1.7

Varga, B. A., Oláh, A., & Vargha, A. (2022). A magyar nyelvű PERMA Jóllét Profil kérdőív megbízhatóságának és érvényességének vizsgálata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 23(1), 33-64.

Szabó, D., & Szili, I. (2022). A De Jong Gierveld Magányosság Skála magyar változatának pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika23(1), 65-94.

Ferenczi Andrea, Tanyi Zsuzsanna, Mészáros Veronika, Berényi Blanka, Kovács Dóra, Elekes Almiréna, Elekes Tibor, Tuba Viktória, Kövi Zsuzsanna (2022). A diszpozicionális hála, mint védőfaktor várandós kismamáknál. Psychologia Hungarica Caroliensis VIII/2. 88–104. pp

Wongpakaran, N., Wongpakaran, T., & Kövi, Zs. (2022). Development and validation of 21-item Outcome Inventory (OI-21). Heliyon, e09682.

 Scimago Journal & Country Rank

Hamvai, C., Hidegkuti, I., Vargha, A., & Konkolÿ Thege, B. (2022). Parental Burnout in Hungary-Development and psychometric evaluation of the Hungarian Parental Burnout Assessment (PBA-HUN). European Journal of Mental Health17(1), 47-61.

Scimago Journal & Country Rank

Nagy, H., Magyaródi, T., Vargha, A., & Oláh, A. (2022). The Development of a Shortened Hungarian Version of the Savoring Beliefs Inventory. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika23(1), 95-111.

Mészáros, V., Kövi, Z., Blanch, A., Ferenczi, A., Tanyi, Z., Karai, V., Hittner, J. B., Kulig, B., Kovács, D., Smohai, M., & Ádám, S. (2022). The Validity and Reliability of the Hungarian Version of the Brief Work-Family Conflict Questionnaire–An Effective Method to Measure Work-To-Family and Family-To-Work Conflict. Interpersona: An International Journal on Personal Relationships16(1), 2-16.

Scimago Journal & Country Rank

Delaney, H. D. & Vargha, A. (2022). In Pursuit of Happiness: Faith and Well-being in Hungary. East-West Church Report, 30(2), 12-16. 

Ferenczi, A., & Kövi, Zs. (2022). A diszpozicionális hála és a mentális egészség kapcsolata várandós nők körében. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica67(1).

Scimago Journal & Country Rank

2023 

Hittner, J. B., Swickert, R., & Kövi, Z. (2023). Measurement Invariance of the Five Facet Mindfulness Questionnaire in the United States and Hungary. North American Journal of Psychology25(2).

Scimago Journal & Country Rank

Kövi, Z., Kim, H., Kamble, S., Mészáros, V., Lachance, D., & Nisbet, E. (2023). Cross-cultural validity of the Nature Relatedness Scale (NR-6) and links with wellbeing. International Journal of Wellbeing13(2). Cross-cultural validity of the Nature Relatedness Scale (NR-6) and links with wellbeing | International Journal of Wellbeing

Scimago Journal & Country Rank

Zábó, V., Oláh, A., & Vargha, A. (2022). A new complex mental health test in a positive psychological framework. Frontiers in Psychology13, 5214. Frontiers | A new complex mental health test in a positive psychological framework (frontiersin.org)

Scimago Journal & Country Rank

 

Wongpakaran, T., Yang, T., Varnado, P., Siriai, Y., Mirnics, Z., Kövi, Z., & Wongpakaran, N. (2023). The development and validation of a new resilience inventory based on inner strength. Scientific Reports13(1), 2506. The development and validation of a new resilience inventory based on inner strength | Scientific Reports (nature.com)

Scimago Journal & Country Rank

Horvath, Z., Hevesi, K., Kövi, Z., & Rowland, D. L. (2023). Identifying an optimal ejaculation latency for the diagnosis of men reporting orgasmic/ejaculation difficulty. The Journal of Sexual Medicine20(6), 821-832. Identifying an optimal ejaculation latency for the diagnosis of men reporting orgasmic/ejaculation difficulty | The Journal of Sexual Medicine | Oxford Academic (oup.com)

Scimago Journal & Country Rank

Gardiner, G., Lee, D. I., Baranski, E., Funder, D. C., Beramendi, M., Bastian, B., ...Smohai, M. .... & Bui, H. T. T. (2023). The economic well-being of nations is associated with positive daily situational experiences. Current Research in Ecological and Social Psychology4, 100088. The economic well-being of nations is associated with positive daily situational experiences - ScienceDirect

 

 

Elkészült/ Megjelenés alatt álló cikkek:

 

Abari Kálmán, Ádám Szilvia, Lise T. Løvseth, Kövi Zsuzsanna, Mészáros Veronika (közlésre benyújtva) A karrier és a munka-család konfliktus kapcsolata interkulturális összehasonlítás tükrében - a HOUPE study tanulságai. Szociálpolitikai Szemle       

Mészáros Veronika, Kövi Zsuzsanna, Kovács Dóra, Ferenczi Andrea, Jakubovits Edit, Smohai Máté, Szili Ilona, Tanyi Zsuzsanna, Csigás Zoltán (megjelenés alatt) A Mentális Állóképesség Kérdőív 10 itemes változatának magyar adaptációja. Psychologia Hungarica Caroliensis

Nagy Sándor, Ádám Szilvia, Mészáros Veronika (megjelenés alatt)  „A pénz nem boldogít”… vagy mégis? – avagy az anyagi helyzet változásának kapcsolata a boldogsággal. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika

Gergely, B., Vargha, A. (közlésre elkészülve) Does automatic interpretation of model-based cluster analysis work? Journal for Person-Oriented Research

KOVÁCS, Dóra; RÓZSA, Sándor; MIRNICS, Zsuzsanna; KÖVESDI, Andrea; MÉSZÁROS, Veronika; TANYI, Zsuzsanna; KÖVI, (Benyújtva). Changes of bio-psycho social factors in coronavirus epidemics.

Zsuzsanna Kövi, Tibor Elekes, Virág Zábó, Almiréna Elekes, Viktória Tuba, Zsuzsanna Tanyi, Dóra Kovács, Mészáros Veronika (Közlésre előkészítve). The relation between Spirituality and mental health among pregnant women.

Zsuzsanna Kövi, Gusztáv József Tornóczky, Natasa Kő, Bálint Andó, János Kállai, János Pilling, Sándor Rózsa (Közlésre előkészítve). Psychometric evaluation of the Hungarian version of the Temperament and Character Inventory-Revised.

  

A kutatócsoport keretében eddig megjelent/ megjelenés alatt álló monográfiák: 

 

Vargha András (2019). Többváltozós statisztika dióhéjban: változó-orientált módszerek. Pólya Kiadó, Budapest

Vargha András (2020). Normális vagy? És ha nem? Statisztikai módszerek nem normális eloszlású változókkal pszichológiai kutatásokban. Pólya Kiadó, Budapest. (173 oldal) (ISBN 978-615-81228-3-2)

Kövi Zsuzsanna (2020). Az alternatív ötfaktoros személyiségmodell és a személyiségklaszterek, Károli Könyvek Sorozat, L’Harmattan, Budapest

Vargha András (2021). Személy-orientált többváltozós statisztika: Klasszifikációs módszerek, Pólya Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-81228-4-9

 

Hazai konferencia poszter

 1. Péteri, Sz., Üveges, A., Vaculčiaková, A., Tanyi, Zs., Kövi, Zs. (2019). Várandósság alatti egészségi és lelkiállapot valamint az intrauterin kötődés összefüggései, Magyar Pszichológia Társaság Nagygyűlése, Debrecen, 2019. május 30-június 1., Kivonatkötet 253. o. (Poszter)
 2. Péczka, A., Nagy, G., Tanyi, Zs., Kövi , Zs. (2019). Intuitív evés kérdőív magyar változata, Magyar Pszichológia Társaság Nagygyűlése, Debrecen, 2019. május 30-június 1., Kivonatkötet 273. o. (Poszter)
 3. Kovács, D., Ferenczi, A., Mirnics, Zs., Szép, A., Kövi, Zs. (2019). Sötét triád kérdőív magyar verziója, Magyar Pszichológia Társaság Nagygyűlése, Debrecen, 2019. május 30-június 1., Kivonatkötet 251. o. (Poszter)
 4. Elekes, A., Horváth-Militityi, T., Bodóné Rafael, B., Kövi, Zs. (2019). Kötődési kapcsolatok mintázata a pszichológiai lovasterápiában, Magyar Pszichológia Társaság Nagygyűlése, Debrecen, 2019. május 30-június 1., Kivonatkötet 255. o. (Poszter)
 5. Tanyi, Zs., Kövi, Zs. (2019). A várandósság kora, a prenatális stressz és depresszió, valamint az intrauterin kötődés közötti kapcsolat vizsgálata, Magyar Pszichológia Társaság Nagygyűlése, Debrecen, 2019. május 30-június 1., Kivonatkötet 255. o. (Poszter)
 6. Kövi Zsuzsanna, Elekes Tibor, Elekes Almiréna, Nagy Gabriella, Péteri Szilvia, Tanyi Zsuzsanna, Mészáros Veronika, Ferenczi Andrea, Tuba Viktória, Képesné Sinka Szilvi: 12. heti biokémiai paraméterek és mentális egészség összefüggései. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS NAGYGYŰLÉSE, Székesfehérvár, 2021. augusztus 26-28.
 7. Kovács Dóra Csilla, Csanádi Katalin, Mészáros Veronika, Kövi Zsuzsanna: A gyermekkorban megtapasztalt szülői bánásmód és a családi kapcsolatok hatása az empátiára. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS NAGYGYŰLÉSE, Székesfehérvár, 2021. augusztus 26-28.
 8. Ferenczi, A., Kövi, Zs.: Várandósok által vezetett hálanapló hatásai. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS NAGYGYŰLÉSE, Székesfehérvár, 2021. augusztus 26-28.

 

Nemzetközi konferencia poszter

 1. Kövi, Zs., Tanyi, Zs.: Chronotype and mental health. 33rd Annual Conference of European Health Psychology Society. September 4-7, 2019, Dubrovnik. (Poszter)
 2. Tanyi, Zs., Kövi, Zs.: Morningness-eveningness, relationship quality and quality of life among couples living together, International Society for Studying Individual Differences ISSID conference, July 29 - August 2, 2019 at University of Florence, Italy. (Poszter)
 3. Elekes, A., Kövi, Zs. EQUINE -HUMAN BOND AND MENTAL HEALTH. 33rd Annual Conference of European Health Psychology Society. September 4-7, 2019, Dubrovnik. (Poszter)
 4. Nikoletta Kiss, Angel Blanch, Veronika Mészáros, Anton Aluja, Szabolcs, Takács, Zsuzsanna Kövi (2019). Catalan-Hungarian examination of the Work-Family Conflict. VIII Jornada AIIDI Lleida  19-20 septiembre 2019. 
 5. Zsuzsanna Kövi, Zsuzsanna Tanyi, Zsuzsanna Mirnics,  Dóra Kovács, Angel Blanch, Anton Aluja, Szabolcs, Takács (2019). Catalan-Hungarian Personality Patterns. VIII Jornada AIIDI Lleida  19-20 septiembre 2019. 
 6. Kövi,Zs., Wongpakaran, T., Wongpakaran, N., Kuntawong, P., Mirnics, Zs. Relationship between personality traits and the inner strength. 29th Danube Psychiatric Symposium, March 18 - 20, 2021. Virtual congress. Poster

 

Hazai szimpózium

 1. Személy- és család-orientált egészségtudomány szimpózium

Szervező: Dr. Kövi Zsuzsanna

Előadások:  

 1. Kövi, Zs., Tanyi, Zs. (2019). Várandósság bio-pszicho-szocio-spirituális és személy-orientált megközelítésben, Magyar Pszichológia Társaság Nagygyűlése, Debrecen, 2019.május 30-június 1., Kivonatkötet 118. O.
 2. Smohai Máté, Szabó Anita: Motiváció és kitartás a testmozgásban - Egészségtudományi hatásvizsgálat. Magyar Pszichológia Társaság Nagygyűlése, Debrecen, 2019.május 30-június 1.
 3. Tanyi, Zs., Kövi, Zs. (2019). A kronotípus, a párkapcsolati minőség és az életminőség közötti összefüggés vizsgálata együtt élő párok esetében, Magyar Pszichológia Társaság Nagygyűlése, Debrecen, 2019.május 30-június 1., Kivonatkötet 117. o.

 

 1. Munkahely és család az egészségügyben –  a segítő foglalkozásúak kihívásai az életterületek közötti egyensúly megteremtésében (szimpózium)

Szervező: Dr. Mészáros Veronika (7 diákkal, 5 személyes)

 1. Szabó, M., Cserhalmi, Á., Jurida, P. N., Ádám, Sz., Mészáros, V. (2019). Nők az egészségügyben - a megbecsültség és az elköteleződés szerepe a munkahely és család összeegyeztetésében MPT Nagygyűlés, 2019.05.30.-2019.06.01., Debrecen. 
 2. Abari, K., Stubner, G., Ádám, Sz., Mészáros, V. (2019) A munkahelyi tényezők szerepe a munka-család konfliktus kialakulásában orvosok körében MPT Nagygyűlés, 2019.05.30.-2019.06.01., Debrecen. 
 3. Novák, Á. I., Abari, K., Ádám, Sz., Mészáros, V. (2019) Munka és család egymásra hatása. Elkülönülő életterületek vagy reciprok interakció? MPT Nagygyűlés, 2019.05.30.-2019.06.01., Debrecen. 
 4. Ádám, Sz., Mészáros, V., Kövi, Zs., Gustafsson S. M., Tevik Lovseth, L. (2019) A munka és család összeegyeztetésének mérési lehetőségei MPT Nagygyűlés, 2019.05.30.-2019.06.01., Debrecen. 

 

Egyéb hazai előadás

 1. Ferenczi, Andrea (2018). A hála mint lelki és fizikai edzésprogram. VII. Szuperviziós Szakmai Konferencia, KRE BTK, Budapest, 2018. május 12.,

 2. Ferenczi, Andrea (2018). A hála pszichológiája: kapcsolatainktól sejtjeink. Lelki Egészség Világnapja Konferencia, Békéscsaba, 2018. október 10.,

 3. Vargha, András, Korényi Zsófia, Pomsár Zsófia, Váits Petra (2019). Boldogságmérés 5-8. osztályban. In: Lippai, Edit (szerk.) Összetart a sokszínűség. A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 139.

 4. Miklós, E., Hodt, S. B., Mészáros, V., Gergely, B., Hevesi, K., Rowland, D., (2019). Interkulturális különbségek a női orgazmus elérésével kapcsolatos nehézségekben. MPT Nagygyűlés, 2019.05.30.-2019.06.01., Debrecen.
 5. Ferenczi, Andrea (2019). Lelkünk és kapcsolataink vitaminjai. Nyitott Ajtó Mentálhigiénés Klub., Paks, 2019. április 6.,

 6. Ferenczi, Andrea (2019). A hála pszichológiája, avagy a tüzes lélek hatása kapcsolatainkra és sejtjeinkre. (2019) XXIII. Budapesti Pszichológiai Napok,, Budapest, 2019. április 7.

 7. Ferenczi, Andrea (2020). A hála és a mentális egészség kapcsolata. Gyermekjóléti Szakmai Konferencia. Székesfehérvár, 2020. február 18.

 8. Jakubovits Edit (2021). Segítő szuggesztiók a COVID-19 intenzív ellátásban. Esetismertetés. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS NAGYGYŰLÉSE, Székesfehérvár, 2021. augusztus 26-28.

 

Nemzetközi konferenciaelőadás

 1. Máté Smohai, Ágnes Szemes (2019). Testing intervention effect easily using a single case research method. ENYSS. 15th ENYSSP Conference. Olaszország, Trieszt, 2019.05.23-25.
 2. Zsuzsanna Kövi, Zsuzsanna Tanyi, Almiréna Elekes, Andrea Ferenczi, Zsuzsanna Mirnics (2019). Connectedness to nature and resilient personality. 33rd Annual Conference of European Health Psychology Society. September 4-7, 2019, Dubrovnik.
 3. Zsuzsanna Kövi, Zsuzsanna Tanyi,Chanchan SHEN, Chu WANG, Prof. Wei Wang (2019). Culture, personality and affective disorders. International Society for Studying Individual Differences ISSID conference, July 29 - August 2, 2019 at University of Florence, Italy.
 4. Zsuzsanna Kövi, Zsuzsanna Mirnics, Andrea Ferenczi, Chanchan SHEN, Chu WANG, Prof. Wei Wang:  Person-oriented approach in examining vulnerability to different affective disorders. Konferenciaelőadás:, 29th DANUBIAN PSYCHIATRIC SYMPOSIUM: PSYCHIATRY, SPIRITUALITY AND RELIGION FROM THE PERSPECTIVE of THE PUBLIC AND GLOBAL MENTAL HEALTH, Zágráb (Horvátország), 2021. március 18-20.

 5. Ferenczi, Andrea ; Tanyi, Zsuzsanna ; Mirnics, Zsuzsanna ; Kovács, Dóra ; Mészáros, Veronika ; Hübner, Andrea ; Kövi, Zsuzsanna (2021). Gratitude, Religiousnes and Well-Being. Konferenciaelőadás:, 29th DANUBIAN PSYCHIATRIC SYMPOSIUM: PSYCHIATRY, SPIRITUALITY AND RELIGION FROM THE PERSPECTIVE of THE PUBLIC AND GLOBAL MENTAL HEALTH, Zágráb (Horvátország), 2021. március 18-20

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin