Személy- és Családorientált Egészségtudományi Kutatócsoport - Prof. Dr. Vargha András

Intézet: Pszichológiai Intézet

Vezető:  Prof. Vargha András

Létrejötte: 96/2018 (09.12.) sz. KT-határozattal

 

Tagjai:

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

Kutatásaink célja, hogy módszertani fejlesztéseket készítsünk az egészségtudomány területén és hogy segítsük az egészségfejlesztést célzó egyéni és családterápiák fejlődését, összekötve a pszichológia, az orvostudomány területeit. Az egészség vonatkozásában a biológiai, pszichológiai, családi, környezeti és spirituális tényezőkre is kiterjed a kutatásunk, a holisztikus, interakciókat tartalmazó mintázatoknak személy-orientált megközelítésben való feltárását célozzuk meg modern, személy-orientált statisztikai módszerekkel. Kiemelt területünk a reproduktív egészségtudomány, melyen belül vizsgáljuk a gyermeket tervező és váró családok jellemzőit, a termékenységet és az egészséges magzatfejlődést meghatározó tényezőket, a gyerekvállalásnak a családi kapcsolatokra gyakorolt hatását. Célunk, hogy együttműködést építsünk ki nemzetközi egészségtudományi intézményekkel, és integráljuk az ázsiai tradicionális orvoslás, a modern pszichológia és a személy-orientált statisztika tudományterületeit.

A projekt tartalma

A) Módszertani alprogram: Mérőeszközök validálása az egészséges és a patológiás egyének és családok működésének vizsgálatára

Mentális és spirituális egészség mérőeszközök, Családi élettel kapcsolatos mérőeszközök, Személyiségpszichológiai mérőeszközök, Táplálkozással kapcsolatos mérőeszközök, Személyiség patológiás működésének mérőeszközei.

B) Pozitív pszichológiai alprogram: Személy-orientált elemzések az egészséges és a patológiás egyének és családok működésének vizsgálatáról

Kutatásainkat két fő témakörben végezzük: 1) Egészséges egyének és családok jellemzőinek vizsgálata modern személy-orientált módszerekkel 2) Természettel való kapcsolat, spiritualitás, vallásosság, mint potenciális védőfaktorok vizsgálata modern személy-orientált módszerekke

C) Reproduktív egészségpszichológiai alprogram: Gyermeket tervező/ váró családok vizsgálata

  1. Termékenység és személyiség vizsgálata: cél, hogy azonosítsuk azokat a személyiségjellemzőket és pszichés tényezőket, amelyek kapcsolatban állnak a termékenységi problémákkal.
  2. Gyermeket váró családok vizsgálata: gyermekvárás, párkapcsolat és családi kapcsolatok hatása a magzatfejlődésre, biológiai markerek együttjárása a személyiség- és mentális egészség mutatókkal

 

 

 

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent/ megjelenés alatt álló közös folyóiratcikkek: 

 

Kövi Zsuzsanna, Rózsa Sándor, Takács Marcell, Takács Szabolcs, Hevesi Krisztina, Vargha András (2018). Zuckerman -Kuhlman-Aluja Személyiségkérdőív (ZKA-PQ) magyar verziója. Psychologia Hungarica Caroliensis. VI/1. 23–41. pp. 10.12663/PSYHUNG.6.2018.1.2

Nagy Gabriella, Tanyi Zsuzsanna, Kovács Dóra, Mészáros Veronika, Jakubovits Edit, Ferenczi Andrea, Szili Ilona, Smohai Máté, Kövi Zsuzsanna. (megjelenés alatt).  Testkép és intuitív evés látássérülteknél. Psychologia Hungarica Caroliensis

Péczka Anita, Tanyi Zsuzsanna, Kovács Dóra, Mészáros Veronika, Jakubovits Edit, Ferenczi Andrea, Szili Ilona, Smohai Máté, Kövi Zsuzsanna. (megjelenés alatt).  Családi kapcsolatok és evési szokások, zavarok összefüggései. Psychologia Hungarica Caroliensis, DOI:  10.12663/PsyHung.16.2020.1.2.

Gyöngyössiné dr. Cserhalmi, Ágnes, Ádám, Szilvia, Løvseth, Lise T., Fridn er, Anne, Kövi, Zsuzsanna, Kovács, Dóra, Tanyi Zsuzsanna, Ferenczi, Andrea, Jakubovits, Edit, Smohai, Máté, Szili, Ilona, Mészáros, Veronika. (megjelenés alatt).  A megbecsültség érzésének szerepe az orvosnők munka-család konfliktusának alakulásában. Psychologia Hungarica Caroliensis, DOI:  10.12663/PsyHung.16.2020.1.1.

Jakubovits Edit, Mészáros Veronika, Szmetankó Zsuzsanna, Tanyi Zsuzsanna, Kovács Dóra, Szili Ilona, Smohai Máté, Kövi Zsuzsanna (megjelenés alatt). A halogatás összefüggésének pilot vizsgálata a tanulmányi eredményekkel egyetemi hallgatóknál, Psychologia Hungarica Caroliensis, DOI:  10.12663/PsyHung.16.2020.1.3

Tanyi, Zs., Mészáros, V., Kovács, D., Jakubovits, E., Szili, I., Smohai M., Ferenczi A., Kövi Zs. (megjelenés alatt). Az életminőség, a kronotípus, az alvásminőség és más pszichoszociális tényezők kapcsolata teljes állásban dolgozó munkavállalók körében. Egy pilot vizsgálat eredményei. Psychologia Hungarica Caroliensis, DOI: 10.12663/PsyHung.16.2020.1.4

Szili Ilona, Smohai Máté, Tanyi Zsuzsanna, Jakubovits Edit, Kovács Dóra, Mészáros Vera, Vargha András, Kövi Zsuzsanna (Közlésre elfogadva). Időskori depresszió és életminőség. Psychologia Hungarica Caroliensis

Zsuzsanna Tanyi,  Zsuzsanna Mirnics, Andrea Ferenczi, Máté Smohai, Veronika Mészáros, Dóra Kovács, Edit Jakubovits, Zsuzsanna Kövi, (accepted). Cancer as a source of posttraumatic growth: A brief review. Psychiatria Danubina

Mészáros V., Takács Sz., Kövi Zs., Tanyi Zs., Jakubovits E., Kovács D., Smohai M., Szili I., Ferenczi A., Ádám Sz. (Közlésre elfogadva): Dimensionalty of burnout – Is Mini Oldenburg Burnout Inventory suitable for measure separate burnout dimensions? Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 

Tanyi, Zs., Mészáros, V., Kovács, D., Jakubovits, E., Szili, I., Smohai M., Ferenczi A., Kövi Zs. (Közlésre elfogadva). Morningness-eveningness, relationship quality and quality of life among couples living together, Chronobiology International

Scimago Journal & Country Rank

Tanyi, Zs., Abari, K., Kövi, Zs. (benyújtva). Alvásminőség és élettel való elégedettség együtt élő párok körében. Psychologia Hungarica Caroliensis.

 

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent/ megjelenés alatt álló egyéni folyóiratcikkek: 

 

Vargha, A., & Borbély, A. (2018). Application of new classification methods in the study of bilingualism and ethnic identity in Hungary. Hungarian Statistical Review, 1(1), 5–22.

Tanyi  Zsuzsanna (2018). Autizmussal élő gyermeket nevelő szülők mentális egészsége. Psychologia Hungarica Caroliensis, 7(3), 27–39. doi: 10.12663/PSYHUNG.7.2019.3.2.

Smohai, M., Nyikus, L., Puskás, É., Hodozsán, T. (2018). Can active video games make a difference? Differences and similarities between active and passive video gamers regarding motivations, problematic gaming, and mental health among Hungarian secondary sch ool students. Psychologia Hungarica Caroliensis. VI/2. 68–81.

Kovács Dóra (2018). A Genova Emotion Recognition Test rövid változatának (GERT-S) magyarországi validálása. Psychologia Hungarica Caroliensis VI/2. 5–19. pp. 12663/PsyHung.6.2018.2.1

Hittner, J. B., Swickert, R., Silver, N. C., Hevesi, K., & Kövi, Zs. (2018). Examining the Cross-National Measurement Invariance of the Extended Satisfaction with Life Scale in the United States and Hungary. Applied Research in Quality of Life, 13(3), 527-544.

Vargha, A., & Bergman, L. R. (2019). MORI coefficients as indicators of a ‘real’ cluster structure. Hungarian Statistical Review 2(1), 3-23.

Zábó Virág & Vargha András (2019). Újabb eredmények az élet értelme kérdőív magyar változatának validálásához. Alkalmazott Pszichológia, 19(2), 77-98.

Vargha András, Török Regina, Diósi Karola, Oláh Attila (2019): Boldogságmérés az iskolában. Magyar Pszichológiai Szemle, 74(3-4), 327-346.

Tanyi Zsuzsanna (2019). Autizmussal élő gyermeket nevelő szülők mentális egészsége, Psychologia Hungarica Caroliensis, VII/3. 27–39. o.

Gergely Bence, Zábó Virág, Martos Tamás, & Vargha András (2020). A vallásos attitűdök klasszifikációja az értelemmegélés és az aspirációk tükrében. Magyar Pszichológiai Szemle, 75 (Közlésre elfogadva)

Mirnics, Zs., Hittner, J. B., Swickert,R., Kövi, Zs. (in press). Gratitude and Social Support Mediate the Association Between Mindfulness and Mood: A Cross-Cultural Replication Study, Journal of Health Psychology, doi: 10.1177/1359105320946389

Guo, F., Cai, J., Jia, Y., Wang, J., Jakšić, N., Kövi, Zs., ... & Wang, W. (2020). Symptom continuum reported by affective disorder patients through a structure-validated questionnaire. BMC psychiatry, 20, 1-9.

Vargha András, Zábó Virág, Török Regina, Oláh Attila (Közlésre elfogadva). A jóllét és a mentális egészség mérése: a Mentális Egészség Teszt. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika

Gardiner, G., Sauerberger, K., … Smohai, M., Funder, D. C. (2019). Towards meaningful comparisons of personality in large-scale cross-cultural studies. In A. Realo (Ed.), In praise of an inquisitive mind: A Festschrift in honor of Jüri Allik on the occasion of his 70th birthday. Tartu: University of Estonia Press.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent/ megjelenés alatt álló monográfiák: 

 

Vargha András (2019). Többváltozós statisztika dióhéjban: változó-orientált módszerek. Pólya Kiadó, Budapest

Kövi Zsuzsanna (Megjelenés alatt). Alternatív ötfaktoros személyiségprofilok, Károli Könyvek Sorozat, L’Harmattan, Budapest