Készült: 2016-02-11
Módosítás: 2024-02-26

 

Színháztudomány mesterképzési szak

 

 

 

A színháztudomány mesterképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti és történeti nézőpontból is képesek reflektálni a színházi esemény mibenlétére. Részletes ismeretekkel rendelkeznek az európai és magyar dráma, illetve színházkultúra történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatáról. Tisztában vannak a különböző diszciplínák színháztudományi vonatkozásaival, járatosak a színházi üzem és menedzsment kérdéseiben, illetve megfelelő ismeretekkel rendelkeznek színháztörténeti kutatómunka végzéséhez és tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Az Európai Felsőoktatási Térség egészében elfogadott diploma lehetőséget biztosít arra, hogy végzettjeink színházakban (pl. művészeti titkárként, irodalmi munkatársként), könyvtárakban, levéltárakban, művelődési házakban, az oktatásban, a médiában, az írott és elektronikus sajtó, valamint a tágabb kulturális élet különféle intézményeinél vállalhassanak állást. De kellő alapot biztosít a színházcsinálás gyakorlata vagy a tudományos kutatás (PhD-képzés) felé történő továbblépéshez is.

MIT KÍNÁLUNK? A NÉZÉS ÖRÖMÉT ÉS FIGYELMET

A négy féléves, nappali és levelező munkarendben, államilag támogatott és önköltséges költségtérítéses formában is indított, személyre és csoportra szabott képzés során hallgatóin a közönség soraiban ülve egy közösség tagjává válhatnak.

Az órákat a KRE MSZI Színháztudományi Tanszékének illetve Művészettudományi- és Művészetpedagógiai Tanszékének főállású oktatói, továbbá olyan meghívott előadók tartják, akiknek tudományos munkássága, kiterjedt szakmai kapcsolatai garanciát jelentenek a képzés kiemelkedő színvonalára. (Rendszeresen meghívott vendégelőadóink között van többek között Fuchs Lívia, Dr. habil. Győrei Zsolt, Mádi Zoltán, Nánay István, Radnóti Zsuzsa, Szabó-Székely Ármin, Dr. Tasnádi István) A levelező képzés péntekenként, 9-17h között zajlik Budapesten, az Egyetem Reviczky utcai épületeiben, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főépületével szemben.

A folyamatosan megújuló képzés tartalma évről évre nagyobb hangsúlyt fektet a dramaturgia gyakorlatára és a közösségi színházcsinálás módszertanára.

MENNYI AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS DÍJA?

A 2024/25. tanévben nappali munkarenden 375 000 Ft/félév, levelezőn 375 000 Ft/félév volt. 

KI JELENTKEZHET?

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a bölcsészettudomány, a művészet és a művészetközvetítés képzési területek alapképzési szakjai.

Meghatározott kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a pedagógusképzés, a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok és az informatika képzési terület alapképzési szakjain végzettek, amennyiben legalább 10 kredittel rendelkeznek az irodalomtörténet és -elmélet, művészettörténet és -elmélet, kultúratörténet és -elmélet, kommunikációelmélet és -gyakorlat, látványtervezés, drámatörténet-dramaturgia, színházi nevelés, rendezés, színészmesterség ismeretkörökből.

Annak a jelentkezőnek, aki nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakról jelentkezik, előzetes kreditelismertetési kérelmet kell benyújtania.

MEDDIG ÉS HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?

2024. február 15-ig, illetve a pótfelvételi időszak végéig e-felvételivel (elektronikus felvételi), tehát interneten keresztül. Minderről részletes felvilágosítás a www.felvi.hu honlapon olvasható.

 VAN-E FELVÉTELI VIZSGA?

Igen, a szóbeli elbeszélgetés időpontja 2024. május 28. A beszélgetés tárgya: a jelentkező szakmai önéletrajza és előzetes színházi ismereteit taglaló két-három oldalas motivációs levél, amely tartalmazza a felvételiző előzetes tanulmányait, színházi (elméleti, történeti vagy gyakorlati) ismereteit, és az alábbi témákat érinti:

  • a felvételiző korábbi tanulmányait a kultúra-, a művészet- és az irodalomtörténet, illetve- elmélet, továbbá a művészetközvetítés területén;
  • a felvételiző előtanulmányait a dráma- és színháztörténet, illetve- elmélet területén;
  • a felvételiző egyéni tapasztalatait a színházcsinálás és színháznézés vonatkozásában;
  • a felvételiző színházi, művészeti érdeklődésének irányát (szívesen látogatott színházak, kiemelkedőnek tartott alkotók);
  • a felvételiző elvárásait a szak elvégzésével kapcsolatban, a jelentkezés motivációját;
  • a felvételiző könyvben, folyóiratban, elektronikus formában megjelent írásainak listáját (esetleg másolatát), konferencia- és szimpózium-előadásainak címét (esetleg szövegét), egyéb szakmai megnyilatkozásainak dokumentumait, a korábbi tanulmányai közben végzett tudományos diákköri munka eredményeit (a dolgozatokat és azokkal az intézményes és az országos versenyeken elért helyezéseket);
  • egyéb szakmailag említésre érdemesnek tartott információkat (projektterveket, pályázatokat stb.)

Kérjük, hogy ezt a két dokumentumot 2024. május 26-ig küldjék el a tanszékvezető (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) és a tanszéki adminisztrátor (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) e-mail-címére.

HOL LEHET TOVÁBBI INFORMÁCIÓT KÉRNI?

Dr. habil. Kiss Gabriella tanszékvezető egyetemi docenstől a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Amennyiben hallgatói szemszögből szeretne képet kapni a tanszéken folyó munkáról, látogasson el a https://www.facebook.com/kreszituma oldalra!

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin