Készült: 2017-12-04
Módosítás: 2021-10-12

Szociológia MA

 

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN A 2018/2019-ES TANÉVTŐL ELINDULT A SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉS, AMELYET A 2021-ES TANÉVTŐL KEZDVE CSAK LEVELEZŐ KÉPZÉSEN INDÍTUNK.  KÉPZÉSÜNKÖN A LEHETSÉGES MUNKAERŐPIACI ÉS TOVÁBBTANULÁSI KIMENETEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA SPECIALIZÁCIÓRA VÁRJUK A JELENTKEZŐKET.

A szociológia mesterképzés „szociálpszichológia” specializációján végző hallgatók  szociálpszichológiai és szociológiai ismereteik, valamint a kvalitatív és kvantitatív módszerek gyakorlati alkalmazásának birtokában alkalmasak lesznek piackutatással foglalkozó cégeknél, szervezetek humánerőforrás-gazdálkodási részlegeinél, szervezetfejlesztéssel és tanácsadással foglalkozó cégeknél, helyi, illetve országos szintű társadalmi célú fejlesztő projekteket tervező, ellenőrző, hatásaikat elemző szervezeteknél (közigazgatási szervezetek, minisztériumok) vagy hasonló profilú civil és egyházi szervezeteknél való elhelyezkedésre. Továbbá a személyközi viszonyok és a konfliktuskezelés terén szerzett képzettségük jó alapot jelenthet ahhoz is, hogy trénerként, coachként vagy mediátorként képezzék tovább magukat.

Emellett a széleskörű társadalomelméleti és módszertani ismereteik lehetővé teszik hallgatóink számára, hogy tudományos területen, doktori képzésben, valamint társadalomkutatással foglalkozó intézményeknél, oktató- és kutatóhelyeken kezdjék meg a pályájukat.

 

A KÉPZÉS TARTALMA, FELÉPÍTÉSE

Az általános elméleti (szociológiaelmélet, társadalomtörténet, szociálpszichológia) és módszertani (kvantitatív- és kvalitatív módszerek) tárgyak többségére az első két félévben kerül sor.  A „szociálpszichológia” specializáció tárgyai a második félévben kezdődnek, és a személyközi kapcsolatokra, szervezet- és vezetéselméletre, mediációra, konfliktuskezelésre és az ezekhez kapcsolódó szociálpszichológiai módszerekre fókuszálnak.

A képzés meghatározó jellemzője a gyakorlatorientált felépítés: a másodiktól a negyedik félévig oktatói mentorálás mellett saját projektfeladaton dolgoznak, a harmadik félévben pedig két hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt. A képzés nagy hangsúlyt fektet a prezentációs- és publikációs készségek, valamint az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére is.

 

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK ÉS FELVÉTELI

Mesterképzésünkre a szociológia és a társadalmi tanulmányok alapszakon végzettek mellett várjuk mindazokat, akik legalább 60 kredittel rendelkeznek a szociológiai képzés szempontjából releváns társadalomtudományi területről, vagy ugyanerről a területről legalább 20 kredittel rendelkeznek, és vállalják, hogy a hiányzó krediteket nálunk, a mesterképzéssel párhuzamosan szerzik meg.

A szóbeli felvételin való részvételhez motivációs levelet és részletes szakmai önéletrajzot kérünk.

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin