Készült: 2016-02-16
Módosítás: 2016-02-16

Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ
 OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190
Jelentkezési határidő: 2013. március 1.

Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése
Okleveles terminológus (MA in Terminology)

A képzés célja
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek azokkal a terminológiai, módszertani, magyar nyelvi, idegennyelvi és egy tág témakörben szaktárgyi ismeretekkel, valamint kompetenciákkal, amelyekkel képesek a terminológia elveinek megfelelően terminológiai dokumentációs munkák végzésére, a terminológia területén használt eszközök és módszerek alkalmazására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek az önálló munkavégzésre és tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A képzési idő
4 félév (120 kredit, 1200 óra); tagozat: nappali.

Jelentkezés módja
Jelentkezési lapon, a könyvesboltokban vagy postahivatalokban beszerezhető nyomtatványon, vagy interneten a www.felvi.huhonlapon az E-jelentkezés menüpontban.

Jelentkezési határidő
2013. március 1.

Keretszám
Államilag támogatott hely és költségtérítéses hely minimális keretszáma (tárgyalás alatt).

A képzési hozzájárulás összege
Államilag támogatott helyen: (–)
Költségtérítéses helyen: 230 000 Ft/félév.

A jelentkezés feltétele
Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a magyar, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika és a szlavisztika alapképzési szakok és szakirányaik.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Ha Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy előzetes kreditelismertetési eljárást kell kezdeményeznie a Kar Kreditátviteli Bizottságánál. A kérvényt a BTK Tanulmányi Osztályára (KRE BTK TO., 1088 Budapest, Reviczky u. 4.) kell benyújtania.
Ebben az esetben szükséges, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 15 kredit, az alábbi két ismeretkör valamelyikéből:

  • bölcsész képzési terület alapozó stúdiumai közül: bevezetés a nyelvtudományba; bevezetés a filozófiába; általános nyelvészet; helyesírás; jelentéstan;
  • szakmai ismeretek alapozó stúdiumai közül: matematikai analízis, kísérleti fizika, atom- és molekulafizika, általános kémia, bevezetés a közgazdaságtanba, vállalatgazdaságtan, pénzügyi és számviteli alapismeretek.

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A terminológia mesterképzési szakra bölcsész és nem bölcsész végzettségűek jelentkezését egyaránt várja az intézmény. (Az első félévben felzárkóztató képzést biztosítunk a különböző irányból jövőknek.)

A szóbeli felvételi vizsga időpontja
2013. június 4. (hétfő), 10:00, június 5. (kedd), 10:00

Pontszámítás
A terminológia mesterképzési szak felvételi elbeszélgetése során maximálisan 40 pont szerezhető. A terminológia mesterképzési szak felvételi elbeszélgetésének célja, hogy a bizottság képet kapjon a jelentkező érdeklődési köréről, műveltségéről, kreativitásáról, problémamegoldó képességéről, vita- és kommunikációs készségéről, problémaérzékenységéről, dinamizmusáról.

Felvételi pontok
Összpontszám: 100 pont
Ebből többletpont maximum 20 pont
Hozott pontszám: 40 pont (minősítés x 8)
Szóbeli felvételi vizsgapont: 40 pont

Többletpontok
1. Az „előnyben részesítés” alapján maximum 10 pont adható
- fogyatékkal élő jelentkezőnek: 10 pont,
- gyermekgondozás: 10 pont,
- halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 5 pont,
- hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 5 pont jár.
 2. A második idegen nyelvből tett felsőfokú vagy középfokú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány után
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 3. A jelentkező korábbi szakmai tevékenysége, tehetséggondozásban való részvétele alapján a következő esetekben
 - intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 - intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 - intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 3 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont
 - OTDK részvétel: 2 pont

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok (egy példányban, fénymásolatban):
     1.    a jelentkezés alapjául szolgáló oklevél, illetve kreditelismertetési határozat,
     2.    államilag elismert, általános, komplex középfokú (B2 szintű) nyelvvizsga vagy azzal
            egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél egy idegen nyelvből.
Amennyiben van:
     3.    az „előnyben részesítés” alapján adható többletpontok dokumentuma,
     4.    kézzel írt magyar nyelvű, fényképes önéletrajz (a fénykép felragasztva vagy szkennelve).

Javaslat a felkészülésre
Informális jelleggel javasoljuk az alábbi forrásokat a felkészüléshez:
     -    Fóris Ágota 2005. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó
     -    a Magyar Terminológia című, magyar nyelvű, nemzetközi tudományos folyóiratban
          megjelent tanulmányok (elérhető – többek között – a KRE BTK Bod Péter Könyvtárában);
     -    TERMIK (Terminológiai Kutatócsoport)
     -    EAFT (European Association for Terminology)
     -    Infoterm
     -    TermNET
     -    MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

Szakfelelős
Dr. habil. Fóris Ágota, tanszékvezető egyetemi docens

Szakért felelős tanszék
KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
 
Információ
1. A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban
Országos Felsőoktatási Információs Központ
Tel.: 477 31 31
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
2. Intézményi elérhetőség
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Tanulmányi Osztály
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Tel.: 483-2898, 483-2902, Fax: 483-2901
Félfogadási idő: hétfőn, szerdán 9-12, 13-15 óráig, pénteken 9-12 óráig
3. Tanszéki elérhetőség
KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
1088 Bp. Reviczky u. 4. II. em. 217.
Tel.: 483-2868
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap; TERMIK

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin