Készült: 2016-02-16
Módosítás: 2021-11-15

Az MA képzésbe egyetemünk hallgatói is az állami felvételi eljárás keretében kerülnek be. Egyetemünkön lehetőség van MA diszciplináris és MA történelem tanári szakok közül választani.

A képzési rendszer a kisebb létszámú évfolyamokkal lehetővé teszi, hogy fokozottabb figyelmet kapjanak hallgatóink. A képzésben a kontaktórák mellett tervezett gyakorlati foglalkozások különösen alkalmasak az egyéni érdeklődés, kutatói predesztináltság támogatása, a külső kutatóhelyekkel, levéltárakkal történő kapcsolatok egyéni kiépítésére.
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egyetemes és a magyar történelem, a rokon és segédtudományok területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a történész mesterség gyakorlására. Felkészültek történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben egyaránt. Ismerik a magyar és az egyetemes történet nagy korszakait és fontos összefüggéseit. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az MA diszciplináris képzés specializációi:
- Ókor-középkor specializáció,
- Politika, társadalom, hadtörténet a koraújkortól napjainkig – Integráció és konfliktusok specializáció

Mindkét speciális programnak – természetesen szűkebb spektrumban és kisebb merítésben – megvan a megfelelője az alapképzésben. A választott szakismeretek már az alapképzésben is kiemelt fontosságot kaptak. Az indítandó speciális programok mind tematikusak, csak a tanári képzésben preferáljuk a kronologikus felosztást. Kiemelt szerepet kap a források önálló feldolgozása, több a szeminárium. A diszciplináris képzés elválik a tanári munkához szükséges általános történelmi ismeretek megalapozásától. A képzés kimeneti követelményeiben a hallgatónak a választott speciális program felső szinten kiképzett kutatójaként kell megfelelnie az előírt nyelvi és szakterületi követelményeknek.

A történelem szak által indított speciális programok célja az egyetemen eddig is folytatott kutatómunka (OTDK-dolgozatok, magas szintű diplomadolgozatok, könyvkiadás és tudományos konferenciák) tematizálása és a nemzetközi kutatásba való bekapcsolása.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin