Készült: 2016-02-16
Módosítás: 2016-02-16

Az MA képzésbe egyetemünk hallgatói is az állami felvételi eljárás keretében kerülnek be. Egyetemünkön lehetőség van MA diszciplináris és MA történelem tanári szakok közül választani.

Az új képzési rendszer a kisebb létszámú évfolyamokkal lehetővé teszi, hogy fokozottabb figyelmet kapnak hallgatóink. A képzésben a kontaktórák mellett tervezett gyakorlati foglalkozások különösen alkalmasak az egyéni érdeklődés, kutatói predesztináltság támogatása, a külső kutatóhelyekkel, levéltárakkal történő kapcsolatok egyéni kiépítésére
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az MA diszciplináris képzés specializációi
- Gazdaság-, társadalom- és népességtörténet,
- Politikai rendszerek, katonai konfliktusok,
- Vallás-, egyház- és művelődéstörténet.

A három speciális program mindegyikének – természetesen szűkebb spektrumban és kisebb merítésben – megvan a megfelelője az alapképzésben. A választott szakismeretek már az új alapképzésben is kiemelt fontosságot kaptak a korábbi egyetemi képzéshez képest. Az indítandó speciális programok mind tematikusak, csak a tanári képzésben tervezzük a kronologikus felosztás preferálását. Az új képzési rendszerben kiemelt szerepet kap a források önálló feldolgozása, több lesz a szeminárium. Az eddigi képzésben nem válhatott el a diszciplináris képzés a tanári munkához szükséges általános történelmi ismeretek megalapozásától, a kiemelt képességű és a kutatói munkára alkalmas hallgatók speciális felkészítése csak konzultációk, szakdolgozati szemináriumok során valósulhatott meg. Az új rendszer kimeneti követelményeiben a hallgatónak a választott speciális program felső szinten kiképzett kutatójaként kell megfelelnie az előírt nyelvi és szakterületi követelményeknek.

A történelem szak által beindított speciális programok célja az egyetemen eddig is folytatott kutatómunka (OTDK-dolgozatok, magas szintű diplomadolgozatok, könyvkiadás és tudományos konferenciák) tematizálása és a nemzetközi kutatásba való bekapcsolása.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin