Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

RÖVIDCIKLUSÚ OSZTATLAN TANÁRI tanárképzés 2017 óta folyik az Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, levelező munkarendben. Ennek előzményeként 2003-tól az úgynevezett kiegészítő képzés formájában, 2007 és 2017 között történelem tanári mesterképzési szak néven futott. A 2018 óta érvényes mintatantervek szerint a képzés 2, 4 vagy 5 féléves, a bemenettől függően. A 2 féléves képzés esetében,vagyis a rövidciklusú általános iskolai tanári képzés esetében az azonos szakos egyetemi szintű bölcsész diplomával, illetve diszciplináris MA-val rendelkező hallgatóknak (tehát akiknek nincsen tanári végzettségük) csak a 60 kredites tanári modult kell elvégezniük, amely pedagógia, pszichológia és szakmódszertan tárgyakból áll. A felvételi itt egy pályaalkalmassági beszélgetés. Ezt a modult a Tanárképző Központ gondozza. Szintén 2 féléves képzésben vehetnek részt azok, akik azonos szakos, főiskolai szintű tanári végzettségűek. Az ő esetükben a diszciplináris modul 45 kredit, míg a tanári modul 15 kredit. A más szakos, akár főiskolai, akár egyetemi szintű tanári végzettséggel rendelkező hallgatók 4 félév alatt szerezhetnek történelem tanári szakos diplomát. Ebben a képzésben 100 kredit a diszciplináris modul, 20 pedig a tanári modul. A tanítói végzettséggel rendelkezők eldönthetik, hogy általános iskolai vagy középiskolai tanárok szeretnének lenni: aki az általános iskolai képzést választja, annak 4 féléves a képzése, amelyből 88 kredit a diszciplináris, 32 kredit pedig a tanári modul. Aki pedig középiskolai tanár szeretne lenni, annak az 5 féléves képzésben kell részt vennie, amelyből 118 kredit a diszciplináris, 32 kredit pedig a tanári modul.

A diszciplináris modulban a hallgatók történelem segédtudományi, pénzügyi, gazdasági, jogi, továbbá az ókortól a jelenkorig politika-, társadalom-, gazdaság- és hadtörténeti témájú tárgyakat hallgatnak. Az ezekre a képzésekre jelentkezőknek egy motivációs beszélgetésen kell részt venniük, ahol az egyes történelmi korszakokkal, fogalmakkal, illetve szakirányú olvasmányaikkal kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk. A rövid ciklusú tanárképzések mintatantervei megtekinthetőek a honlapon az „Oktatás”, „Mintatantervek”, „Rövid ciklusú tanárképzés” menüpontok alatt.