Készült: 2016-10-19
Módosítás: 2016-10-19

Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - hittanár-nevelőtanár szak

Egyetemünkön 1993 és 2010 között folyt osztatlan rendszerű történelemtanár képzés önálló szakként, illetve szakpárban (a bolognai rendszer, azaz az osztott tanárképzés 2006-os bevezetése után a 2005-ben osztatlan képzésre felvett hallgatók 2010-ben történő végzéséig). 2009-től kezdve osztott rendszerű képzésben szerezhettek tanári szakképzettséget a hallgatók a történelemtanár mesterképzési szakon. 2013 szeptemberében újból osztatlan rendszerű lett a tanárképzés, ám jelenleg csak szakpáros formában folytatható. Egyetemünkön a történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakot jelenleg három másik szakkal lehet kombinálni: magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, illetveangol nyelv és kultúra tanára szakokkal. A történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szak 10 féléves képzési idő alatt általános iskolai tanári, míg 12 félév alatt középiskolai tanári képesítést nyújt, és a következő formákban végezhető el: mind a 10, mind a 12 féléves képzési forma párosítható bármelyik tanárszakunkon akár 10, akár 12 féléves képzéssel; tehát az általános iskolai képesítést nyújtó tanárképzési szak párosítható egy másik általános iskolai tanári képesítést nyújtó tanárképzési szakkal, vagy egy középiskolai tanárképzési szakkal; valamint a középiskolai tanári képesítést nyújtó tanárképzési szak párosítható egy másik középiskolai tanári képesítést nyújtó tanári szakkal, vagy egy általános iskolai tanári képesítést nyújtó tanárképzési szakkal. Amennyiben a hallgató egy középiskolai és egy általános iskolai tanári képesítést nyújtó szakpárt végez, akkor a képzési idő 11 félév.

Az osztatlan történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szak képzési programjának kiemelt célja, hogy történelmi, pedagógiai, pszichológiai, valamint szakmódszertani tudással rendelkező tanárokat képezzen, és a hallgatók számára piacképes elméleti és gyakorlati tudást és készségfejlesztést nyújtson. Kiemelt területnek számít a képzésben az egyház- és vallástörténet, a művelődéstörténet, a hadtörténet, valamint a különböző politikai és társadalmi rendszerek története. A pedagógiai-pszichológiai és a szakmódszertani kurzusok, valamint a csoportos iskolai gyakorlat, illetve az összefüggő iskolai gyakorlat a tanári hivatáshoz nélkülözhetetlen ismeretek és készségek elsajátítását segítik elő.

Hallgatóink a történelemtanár és állampolgári ismeretek tanáraszak szakpárban történő elvégzése után tanárként helyezkedhetnek el a közoktatásban, illetve a magánszférában, továbbá doktori képzésben, illetve szakirányú továbbképzésben folytathatják tanulmányaikat.

A képzés tartalmi részéről a mintatantervek nyújtanak részletesebb információt. Az osztatlan történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakpáros képzés mintatantervei az Oktatás - Mintatantervek menüpont alatt megtekinthetők.

További tájékoztatás kapható Juhász Zsuzsa ügyintézőktől (Történettudományi Intézet, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; +36/1 483-2875), a pedagógia-pszichológia-szakmódszertan modulról Treier Abigéltől, a Tanárképző Központ koordinátorától (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36/1 483-2934), általános felvételi ügyekben pedig a Tanulmányi Osztálytól.


Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárképzési szak

Az osztatlan mesterképzés nappali munkarenden 10 félévben zajlik a Hittudományi- és a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karokon.

A szak célja olyan református hittanárok képzése, akik feladataik ellátásához rendelkeznek alapos teológiai és megfelelő pedagógiai-pszichológia ismeretekkel, birtokában vannak a szükséges készségnek és képességnek, valamint elegendő gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy köznevelési keretben a felső tagozatos és a középiskolás korosztály körében református hittanári munkát végezzenek. A képzést elvégző hittanár-nevelőtanár emellett vagy általános iskolai vagy középiskolai végzettséggel rendelkezik a választott szakpárjából.

Jelentkezéshez a konfirmáció megléte alapfeltétel.

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin