Hallgatói vélemények a KRE BTK-ról

Pap Rebeka
Pszichológia MA, I. évfolyam

Számomra a Károlin eltöltött első három év egyértelművé tette, hogy a mesterképzésen is itt szeretném folytatni a tanulmányaimat. Ez alatt az idő alatt megértettem és saját bőrömön tapasztaltam meg, mit jelentenek a Károli mottójában szereplő szavak: Minőség. Közösség. Károli.
A Minőség számomra azt jelenti, hogy olyan oktatók kísérnek, akik kiemelkedő szakmai tudással rendelkeznek, ugyanakkor emberséges, segítőkész szemléletben élményszerűen adják át nem csupán tudásukat, de a szakma iránti lelkesedésüket, élettapasztalatukat. Ez pedig szemléletformáló erővel bír, értéket teremt.
A Közösséghez számomra az az élmény kapcsolódik, hogy egy nyitott, elfogadó, befogadó közeg vesz körül, mely megtartó erővel bír, melyben mindenkinek helye és feladata van, és amely által megélhető a valahová tartozás érzése.
Úgy gondolom, hogy a Károli mindenki számára olyan biztonságos közeget teremt, amelyben saját lehetőségei és céljai szerint fejlődhet, és amelyben szabadon fedezheti fel erősségeit, keresheti egyéni útját. Mindez pedig olyan maradandó élményt jelent, amely egy egész életen át elkísér, amelynek identitást és jövőt alakító jelentősége van.

 

Szabady Ádám Mátyás
Szociológia BA, III. évfolyam 

Amellett, hogy rendkívül magas színvonalon zajlik az oktatás, és tényleg minden óráról úgy jövök ki, hogy valami hasznosat és fontosat tanultam profi szakemberektől, a közösség szerepe sokat nyom a latban. Szoktam mondani, hogy nem mindegy, hol, milyen közegben tanulunk vagy dolgozunk. Hiába lenne a magas színvonalon történő oktatás, ha emellett nem éreznénk a törődést. A tanárok számára fontos, hogy név szerint ismerjenek minket, és bármilyen problémát gond, illetve félelem nélkül közölhessünk, melyek megoldása során mindig partnerséget tapasztalunk. Elcsépelt és sokat hangoztatott, hogy itt családias a légkör. Először megmosolyogtató volt, de mióta elkezdtem a Károlin tanulni, rájöttem, hogy itt e szavak mögött valós tartalom van, és tényleg átjárja az egyetemet a szeretet összetartó ereje.

 

Sümegi Luca Sára
Osztatlan tanárképzés V. évfolyam 

Kedves Leendő Károlis Hallgatók! Annyi mindent tudnék nektek mondani és mesélni a Károliról, így az ötödik évben szinte már mindent megtapasztaltam, volt, amit többször is. Annak idején már a nyílt napon beleszerettem a Károliba, a tájékoztatót tartó tanárok, a HÖK segítői és maga az épület egy olyan atmoszférát teremtettek meg, amitől azt éreztem, hogy jó lenne itt tanulni, jó lenne ide tartozni. A tanulmányaim vége felé közeledve elmondhatom, hogy ez a mai napig tart. A tanáraim nagytudású, segítőkész emberek, akikhez fordulhatok, ha baj van. A csoporttársaimmal pedig egy vidám és jó közösséget alkotunk. A beilleszkedésemben nagy szerepe volt a gólyatábornak és annak, hogy részt vettem az egyetemi programokon. Szerintem ti is jól tudnátok itt érezni magatokat! És valljuk be, a minőségi oktatás mellett ez is nagyon fontos tényező.

 

Madász Laura Lívia
Kommunikáció és médiatudomány BA, II. évfolyam 

Egy véletlen során keveredtem a Károli nyílt napjára és attól a naptól fogva nem is volt kérdés, hova fogok jelentkezni. Így az évek távlatából már tudom, hogy jól döntöttem, ugyanis a kiváló oktatáson kívül egy igazi családot is kaptam az egyetemtől. A tanáraink azon túl, hogy tudják a neveinket, kíváncsiak a véleményünkre, sok esetben egyenrangú partnerként kezelnek minket, és ha problémába ütközünk, hozzájuk is fordulhatunk. Tudom, hogy a jövőm jó kezekben van, hiszen a kitűzött céljaim eléréséhez minden segítséget megkapok. Az egyetem számos tanuláson kívüli programot is kínál, mind a sportolás, mind a közösségi élet terén. Egy olyan közösség része lettem a Károlin, amit büszkén képviselek, hiszen segítjük és támogatjuk egymást. Nem telik el úgy nap, hogy a folyosókon vagy az egyetem előtt végigmenve ne kapnék egy-egy mosolyt vagy jó szót, és ez mindig feldobja a napomat.

 

Farkas Gábor
Történelem BA, I. évfolyam 

Már a gólyatáborban éreztem a bensőséges baráti, családias légkört, nem csak a gólyák, hanem a felsőbbévesek között is. A gólyatábor alatt nagyon sok emberrel ismerkedtem meg. Három különböző épületben vannak óráim, ezek könnyen megközelíthető és jól felszerelt, szép épületek. A kedvencem, ahol a legtöbb órám van, a Reviczky utca 6. szám alatt található, ami egy igazi palota, kívül-belül gyönyörű épület. A HÖK-höz és segítőikhez bármikor lehet fordulni, nagyon nyitottak és segítőkészek, a programjaik szervezettek és nagyon sikeresek. A tanárok nagyon segítőkészek, és jól tanítanak. A cél nem a buktatás, hanem az, hogy átadják nekünk a tudásukat, hogy minél jobban belerázódjunk az egyetemi életbe. Bár ez az első félévem a Károlin, de már most olyan, mintha sokkal régebben itt tanulnék. Ez az érzés elsősorban az össszetartó, segítőkész közösség miatt van. Korábban sokáig gondolkodtam, hogy melyik egyetemet válasszam, de az első naptól kezdve tudom, hogy a legjobb döntést hoztam!

 

Hajdú Mónika
Pszichológia BA, III. évfolyam

Számomra ez az egyetem több esszenciális találkozás színtere. Találkozhattam olyan oktatókkal, akik a hivatástudat nagybetűs megtestesítői, szakértelmük és támogató attitűdjük merőben hozzájárult ahhoz, hogy a képzésem a lehető legoptimálisabb módon folyjon. Szaktársaim személyében szintén egy mankóra leltem, egy olyan közegbe csöppentem, ahol kezdetektől fogva magától értetődő volt a közvetlenség és a segítségnyújtás. A Károlin továbbá megadatott számomra az is, hogy más karok, szakok és évfolyamok hallgatóival egyaránt érintkezzek. Tehát a magas színvonalú oktatáson felül, olyan lehetőségeket és kapcsolatokat is kaptam, amelyekre jó szívvel gondolhatok vissza majd akkor is, amikor egyetemi pályafutásom véget ér. Az itteni élményekért, szellemiségért, illetve közösségért végtelenül hálás vagyok.

 

Kári József
Osztatlan tanárképzés, II. évfolyam

Amikor végzős gimnazistaként első helyen megjelöltem a Károlit, még nem tudtam mennyi minden vár rám az egyetemi évek során, bele se mertem gondolni, hogy a Károli lesz majd a második otthonom. Nagyszerű embereket ismertem meg hallgatótársaim és a tanáraim személyében. Tanár szakos hallgatóként a szakpárok miatt mélyreható tudást kapunk és azt is megtanuljuk, hogyan hasznosítsuk a tanultakat. Hogyha valamit ki kellene emelnem, hogy miért is a Károli, akkor az a családiasság. Mindannyiunk életében hatalmas változás az egyetemi tanulmányok megkezdése és egy családias légkör magas szintű oktatással elegyítve igazán jó párosítás kezdeti félelmeink leküzdésében. Az elmúlt két évben annyi pozitív élménnyel lettem gazdagabb, annyi lehetőség kapuja nyílt meg előttem, hogy sokszor varázslatosnak tűnik és az igazság az, hogy a Károlinak van egy sajátos varázsa, ami szavakkal nehezen leírható.

 

Miks Dorka
Germanisztika BA, II. évfolyam

Már a gimnáziumi éveim alatt egyértelművé vált számomra, hogy a német nyelvvel szeretnék foglalkozni. A Károli germanisztika szakán úgy érzem, megtaláltam a helyem. Ezt az oktatóimnak, szaktársaimnak és az itt szerzett élményeknek, tapasztalatoknak köszönhetem.  Az oktatás kiemelkedő színvonala mellett fontosnak tartom, hogy egy olyan közösségben tanulhatok, ahol számítok. A kis csoportokban való tanulás elősegíti az egyéni fejlődésünket is, így tanárainkkal közvetlenebb kapcsolatot van lehetőségünk kialakítani. Ezért, ha valaki magas szinten, fantasztikus oktatókkal szeretné elmélyíteni a tudását a német nyelvben és az élet más területein is, meleg szívvel ajánlom neki a Károlit.

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin