Fabiny Tibor Károli Gáspár-díjat kapott

2018. december 4-én, a Miniszterelnökség budapesti épületében adta át Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Fürjes Zoltán helyettes államtitkár az idei Károli Gáspár-díjakat. A protestáns örökség ápolásáért idén Prof. Dr. Fabiny Tibort, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar intézetvezető egyetemi tanárát is kitüntették.

„A Károli Gáspár-díj az egész protestáns közösségnek üzeni: érdemes folytatni a munkát, erősíteni egymást és a fiatalokat is bevonni a kutatómunkába” – fogalmazott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Fabiny Tibor egyetemi tanár a reformkori protestáns teológia kutatása területén végzett munkásságát ismerték el a Károli Gáspár-díjjal. Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára méltatásában hangsúlyozta: „Egyetemi oktatóként hazai és nemzetközi területen egyaránt művelője és ápolója a széleskörű protestáns teológiai örökség megismertetésének. Egész életpályája során sokat tett az egyetemes protestáns teológia és kultúra kutatásáért, illetve publikálásáért.”

„Szabadon szolgál a szellem” – idézte Fabiny Tibor az Eötvös Kollégium bejáratán álló feliratot, amihez azt is hozzátette: a protestál szó legfontosabb jelentése a tanúskodás, ami meghatározza a protestánsok gondolkodását. „Ez a két gondolat irányadó számomra, ezekkel mondok köszönetet ezért a díjért.”

A Károli Gáspár reformátor nevét viselő díjat 1997 óta minden évben olyan személyek kapják, akik a hittudományok területén maradandót alkotva gazdagították a magyar vallásos és szellemi életet, valamint kimagasló eredményeket értek el a biblikus tudományok terén.

forrás: reformatus.hu
fotó: Csűry Csaba

 

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin