Past and Present Political Theology: Expanding the Canon tanulmánykötet

A Routledge kiadónál megjelent a Past and Present Political Theology: Expanding the Canon című tanulmánykötet, mely új kutatási eredményeket közöl a politikai teológia újkori történetéből és jelenéből.

A tanulmányok szerzői között Egyetemünk négy oktatóját is megtaláljuk: Boros Gábort (BTK), Horváth Orsolyát (BTK), Kendeffy Gábort (HTK) és Vassányi Miklóst (BTK). A kötet a Routledge New Critical Thinking in Religion, Theology and Biblical Studies sorozat része, szerkesztette Dennis Vanden Auwele (Katholieke Universiteit Leuven) és Vassányi Miklós. A tanulmányok többek között Kepler, Leibniz, Kant, Kierkegaard, Dosztojevszkij, MacIntyre, Hannah Arendt, Leo Strauss, Raffaele Pettazzoni, Rodolfo Kusch és Simon Critchley politikai teológiájával foglalkoznak, valamint az egyházak szerepével az Európai Unióban, a lelkipásztori hatalom kora újkori kiterjedésével, a valláserkölcsi nyelvezet kérdéseivel. A gyűjteményt a szerkesztők Losonczi Péter, a K.U. Leuven és a KRE BTK tragikusan korán elhunyt, megbízott oktatója emlékének ajánlották.

További információk

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin