Beszámoló a Trianoni utóhatások(k), következmények címmel megrendezett online tudományos konferenciáról

A Károli Gáspár Református Egyetem BTK Történettudományi Intézet Új- és Jelenkori Történeti Tanszéke a trianoni békediktátum Nemzetgyűlés általi ratifikációjának 100. évfordulójára Trianoni utóhatások(k), következmények címmel nagy sikerű, online tudományos konferenciát rendezett 2020. november 11-12-én. 

A rendezvény fővédnöke Bogárdi Szabó István, püspök, a MRE Zsinatának lelkészi elnöke volt.  A konferencián résztvevőket a szervezők nevében Bognár Zalán, az Új- és Jelenkori Történeti Tanszék vezetője köszöntötte, majd Kurucz György professzor, a KRE rektorhelyettese, a Történettudományi Intézet vezetője megnyitotta a konferenciát. Rektorhelyettes úr megnyitójában kiemelte, hogy a nemzeti identitás, a nemzeti összetartozás tudatának a kialakításában milyen jelentős szerepe van nemzeti történelmünk helyes megismerésének, s ebben milyen komoly missziója van a történészeknek, egyúttal az ilyen konferenciáknak is, különösen napjaink identitászavaros világában, ráadásul ilyen járvánnyal terhelt történeti időkben. A kétnapos konferencián hat egyetem professzorai, docensei és több tudományos kutatóintézet vezetője, tudományos főmunkatársa a legkülönbözőbb szempontból vizsgálta a trianoni békediktátum hatásait, következményeit egészen a második világháború végéig, így katonai, gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális, egyházi, valamint közép-európai kontextusban. Az előadásokat több mint kétszázan követték az interneten különböző intenzitással. Az előadások írásos anyagát a szervezők a trianoni békediktátum életbelépésének 100. évfordulójára, vagyis 2021. július 26-ra kívánják megjelentetni az Egyetem és a L’Harmattan Kiadó közös sorozatában, a Károli Könyvek között.

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin