Új zsinati ciklus új vezetőkkel

2021. február 17-én tartotta alakuló ülését a Magyarországi Református Egyház XV. Zsinata. Az alakuló ülést a szokásoktól eltérően nem az Abonyi utcai Zsinati Székházban, hanem Egyetemünk Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának új épületében tartották.


Fotó: Bazánth Ivola

A Zsinat alakuló ülése Kató Béla erdélyi püspök áhítatával kezdődött. Ezt követően a tanácskozáson döntöttek többek között egyházunk törvényhozó testületének új lelkészi és világi elnökéről. Ezzel utolsó szakaszába lépett a hónapok óta tartó tisztújítás, amelynek célja, hogy egyházunk megválassza testületeit és tisztségviselőit a következő hat évre.

A Zsinat tagjai titkos szavazással a testület lelkészi elnökévé Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét választották, világi elnökévé pedig Molnár Jánost, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát választották.

 

A Magyarországi Református Egyház Zsinata – amely Egyetemünk alapítója és fenntartója – a református egyház törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete. A Magyarországi Református Egyház Zsinata törvényhozó funkciója mellett megállapítja az egyház tanait, rendelkezik az ünnepekről, az istentisztelet rendjéről, a hivatalos bibliafordítás, az istentiszteleti rendtartás és az énekeskönyv ügyében, a lelkészképzés, valamint a lelkészképesítő vizsgák rendjéről. Intézkedik a Magyarországi Református Egyház egészét érintő kormányzási és igazgatási ügyekben, határoz mindazokban a kérdésekben, amelyek az egyház legfőbb állásfoglalását vagy döntését igénylik. Általában évente kétszer, tavasszal és ősszel ülésezik.

 

forrás: reformatus.hu

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin